ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 вересня 2011 року

Верховний Суд України у складі: головуючого - Сеніна Ю. Л., суддів - Балюка М. І., Барбари В. П., Берднік І. С., Глоса Л. Ф., Гошовської Т. В., Григор'євої Л. І., Гриців М. І., Гуля В. С., Гуменюка В. І., Ємця А. А., Заголдного В. В., Кліменко М. Р., Короткевича М. Є., Косарєва В. І., Кривенди О. В., Кривенка В. В., Кузьменко О. Т., Лященко Н. П., Маринченка В. Л., Охрімчук Л. І., Патрюка М. В., Пивовара В. Ф., Пилипчука П. П., Потильчака О. І., Пошви Б. М., Редьки А. І., Романюка Я. М., Таран Т. С., Тітова Ю. Г., Шицького І. Б., Школярова В. Ф., Яреми А. Г., розглянувши в судовому засіданні заяву відкритого акціонерного товариства (далі - ВАТ) "Донецькобленерго" про перегляд ухвали судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 4 лютого 2011 року в справі за позовом ОСОБА_1 до ВАТ "Донецькобленерго" про визнання недійсним акта та за зустрічним позовом ВАТ "Донецькобленерго" до ОСОБА_1 про відшкодування збитків, встановив:

У липні 2010 року ОСОБА_1 звернувся до суду із зазначеним позовом, посилаючись на те, що 18 травня 2010 року працівниками ВАТ "Донецькобленерго" було складено акт про порушення ним Правил користування електроенергією, в якому вказано про наявність у нього самовільно підключеного до електромережі трансформатора; на підставі цього акту рішенням комісії від 10 червня 2010 року на нього накладено штраф у розмірі 69715 грн. 64 коп., однак акт та рішення комісії він вважає необґрунтованими, оскільки трансформатор фактично до електромережі не підключено, акт складено без його участі.

Позивач просив визнати недійсними: акт від 18 травня 2010 року про порушення ним Правил користування електроенергією та протокол засідання комісії від 10 червня 2010 року.

У вересні 2010 року ВАТ "Донецькобленерго" пред'явило зустрічний позов до ОСОБА_1 про стягнення 69715 грн. 64 коп., посилаючись на те, що відповідач самовільно підключив до електромережі трансформатор, користувався електроенергією без лічильника, чим спричинив шкоду енергопостачальнику.

Рішенням Єнакіївського міського суду від 23 вересня 2010 року, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду Донецької області від 28 грудня 2010 року, позов ОСОБА_1 задоволено, постановлено визнати недійсним акт від 18 травня 2010 року про порушення ним Правил користування електроенергією та звільнити ОСОБА_1 від сплати 69715 грн. 64 коп., у задоволенні зустрічного позову ВАТ "Донецькобленерго" відмовлено.

Ухвалою судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 4 лютого 2011 року відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою ВАТ "Донецькобленерго" на рішення Єнакіївського міського суду від 23 вересня 2010 року та ухвалу Апеляційного суду Донецької області від 28 грудня 2010 року.

У поданій до Верховного Суду України заяві ВАТ "Донецькобленерго" просить скасувати ухвалу судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 4 лютого 2011 року і справу передати на новий розгляд до суду касаційної інстанції, посилаючись на неоднакове застосування судами касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, зокрема статті 16 ЦК України.

У заяві, як на підставу перегляду судового рішення, ВАТ "Донецькобленерго" посилається на ухвали Верховного Суду України від 15 жовтня 2008 року, 29 квітня 2009 року, 10 березня 2010 року та 12 травня 2010 року, в яких зазначено про те, що акт про порушення Правил користування електроенергією не встановлює для споживача будь-яких обов'язків, а його оскарження не передбачено чинним законодавством, зокрема статтею 16 ЦК України, як спосіб захисту судом цивільних справ.

Ухвалою колегії суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 травня 2011 року ВАТ "Донецькобленерго" поновлено строк для звернення до суду із заявою про перегляд ухвали судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 4 лютого 2011 року, справу допущено до провадження.

Заслухавши суддю-доповідача, Верховний Суд України визнає, що заява підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 355 ЦПК України заява про перегляд судових рішень у цивільних справах може бути подана виключно з підстав:

1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах;

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.

Стаття 15 ЦК України передбачає право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Кожна особа також має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного судочинства.

Отже, об'єктом захисту є порушене, невизнане або оспорене право чи цивільний інтерес, саме вони є підставою для звернення особи за захистом свого права із застосуванням відповідного способу захисту.

Згідно статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: 1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обов'язку в натурі; 6) зміна правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Правовідносини з постачання фізичним особам електричної енергії регулюються статтею 714 ЦК України, статтями 24 - 27 Закону України "Про електроенергетику", Правилами і Методикою визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженою постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 22 листопада 1999 року N 1416 (далі - Правила).

Відповідно до статті 26 Закону України "Про електроенергетику" споживання енергії можливе лише на підставі договору з енергопостачальником. Споживач енергії несе відповідальність за порушення умов договору з енергопостачальником та Правил згідно із законодавством України.

У разі виявлення представником енергопостачальника порушення споживачем Правил користування електричною енергією, у тому числі фактів розкрадання електричної енергії, складається акт, який підписується представником енергопостачальника та споживачем. Один примірник акта вручається споживачу, другий залишається в енергопостачальника. Споживач має право внести до акта свої зауваження. У разі відмови споживача від підпису в акті робиться позначка про відмову. Акт вважається дійсним, якщо його підписали три представники енергопостачальника (пункт 53 Правил).

Судами установлено, що позивач є споживачем електричної енергії, яку йому постачає відповідач.

18 травня 2010 року співробітниками Єнакіївського РЕМ було складено акт N 115670 про порушення ОСОБА_1 Правил користування електричною енергією, в якому було вказано про самовільне підключення пристрою до електричної мережі.

У пунктах 8 - 9 акта зазначено, що споживач запрошується на комісію з розгляду цього акту на 9 годину 10 червня 2010 року, на підставі рішення комісії до суду будуть передані матеріали для стягнення встановленої суми збитків у примусовому порядку.

Отже, складений ВАТ "Донецькобленерго" акт є лише фіксацією порушення, яке було виявлено під час проведення постачальником енергії перевірки дотримання Правил, у разі виникнення спору він буде наданий як доказ, який повинен оцінюватися судом відповідно до вимог статті 212 ЦПК України; його оскарження не передбачено чинним законодавством або договором як спосіб захисту судом цивільних прав та інтересів особи.

За таких обставин ухвала судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 4 лютого 2011 року підлягає скасуванню на підставі пункту 1 статті 355 ЦПК України з направленням справи на новий розгляд до суду касаційної інстанції

Керуючись статтею 3603 ЦПК України, Верховний Суд України постановив:

Заяву відкритого акціонерного товариства "Донецькобленерго" задовольнити.

Ухвалу судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 4 лютого 2011 року скасувати, справу направити на новий розгляд до суду касаційної інстанції.

Постанова є остаточною і може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій пунктом 2 частини першої статті 355 ЦПК України.

 

Головуючий

Ю. Л. Сенін

Судді:

М. І. Балюк

 

В. П. Барбара

 

І. С. Берднік

 

Л. Ф. Глос

 

Т. В. Гошовська

 

Л. І. Григор'єва

 

М. І. Гриців

 

В. С. Гуль

 

В. І. Гуменюк

 

А. А. Ємець

 

В. В. Заголдний

 

М. Р. Кліменко

 

М. Є. Короткевич

 

В. І. Косарєв

 

О. В. Кривенда

 

В. В. Кривенко

 

О. Т. Кузьменко

 

Н. П. Лященко

 

В. Л. Маринченко

 

Л. І. Охрімчук

 

М. В. Патрюк

 

В. Ф. Пивовар

 

П. П. Пилипчук

 

О. І. Потильчак

 

Б. М. Пошва

 

А. І. Редька

 

Я. М. Романюк

 

Т. С. Таран

 

Ю. Г. Тітов

 

І. Б. Шицький

 

В. Ф. Школяров

 

А. Г. Ярема

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали