ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 вересня 2017 року

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України у складі: головуючого - Жайворонок Т. Є., суддів: Берднік І. С., Ємця А. А., за участю: ОСОБА_3, представників: товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Рітейл" - ОСОБА_1, публічного акціонерного товариства "Златобанк" - ОСОБА_2, ОСОБА_3 - ОСОБА_4, розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Рітейл" (далі - ТОВ "Вассма Рітейл") про перегляд Верховним Судом України рішення Господарського суду м. Києва від 20 квітня 2016 року, постанови Київського апеляційного господарського суду від 10 серпня 2016 року та постанови Вищого господарського суду України від 21 листопада 2016 року у справі N 910/28080/14 (Постанова N 910/28080/14) за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Українська агрохімічна компанія" (далі - ТОВ "Українська агрохімічна компанія") до ТОВ "Вассма Рітейл", третя особа на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, - ОСОБА_3, треті особи на стороні відповідача, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, - приватний нотаріус Київського міського округу ОСОБА_5, публічне акціонерне товариство "Златобанк", про визнання недійсним договору, встановила:

У грудні 2014 року ТОВ "Українська агрохімічна компанія" звернулося до суду із зазначеним позовом, посилаючись на те, що внаслідок зловмисної домовленості між директором ТОВ "Українська агрохімічна компанія" і директором ТОВ "Вассма Рітейл" між позивачем як продавцем і відповідачем як покупцем укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, внаслідок чого це майно вибуло із володіння ТОВ "Українська агрохімічна компанія". Директор позивача і директор відповідача є співзасновниками товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал" (далі - ТОВ "Вассма Кемікал"), яке є одноособовим засновником ТОВ "Вассма Рітейл". ТОВ "Українська агрохімічна компанія" просило визнати недійсним договір купівлі-продажу будівлі літ. М-2 загальною площею 835,0 кв. м (згідно з технічним паспортом), укладений 15 грудня 2011 року між ТОВ "Українська агрохімічна компанія" в особі ОСОБА_7 і ТОВ "Вассма Рітейл" в особі ОСОБА_6 (далі - Договір).

Відповідач проти позову заперечив, посилаючись на те, що в момент вчинення оспорюваного правочину не існувало обставин, з якими закон пов'язує визнання його недійсним; юридичні особи, які уклали оспорюваний Договір, мали необхідний обсяг цивільної дієздатності, а їх представники - необхідні повноваження; Договір виконано його сторонами в повному обсязі.

Справа розглядалася судами неодноразово.

Останнім рішенням Господарського суду м Києва від 20 квітня 2016 року, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 10 серпня 2016 року, позов задоволено, Договір визнано недійсним.

Постановою Вищого господарського суду України від 21 листопада 2016 року (Постанова N 910/28080/14) судові рішення попередніх інстанцій залишено без змін.

У заяві про перегляд з підстави, передбаченої п. 3 ч. 1 ст. 11116 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК), ТОВ "Вассма Рітейл" просить скасувати рішення суду першої інстанції, постанови судів апеляційної та касаційної інстанцій і передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції, посилаючись на невідповідність постанови Вищого господарського суду України висновкам, викладеним у постанові Верховного Суду України від 13 березня 2017 року у справі N 760/8121/16-ц (N 6-147цс17) (Постанова N 6-147цс17) щодо застосування ч. 3 ст. 92 Цивільного кодексу України (далі - ЦК).

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників осіб, які беруть участь у справі, перевіривши наведені заявником доводи, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України вважає, що заява не підлягає задоволенню.

У справі, яка розглядається, судами встановлено, що 15 грудня 2011 року між ТОВ "Українська агрохімічна компанія" (продавець) і ТОВ "Вассма Рітейл" (покупець) укладено Договір купівлі-продажу побутових приміщень дільниці N 5, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, зареєстрований в реєстрі за N 446363.

Договір із боку продавця підписано представником за довіреністю від 3 грудня 2011 року ОСОБА_7, а з боку покупця - директором ОСОБА_6. Довіреність ОСОБА_7 від імені ТОВ "Українська агрохімічна компанія" підписано директором цього товариства ОСОБА_8 і нотаріально посвідчено.

Відповідно до п. п. 1.1, 1.2 Договору продавець зобов'язується передати побутові приміщення дільниці N 5 (далі - нерухоме майно), розташовані за адресою: Рівненська область, Рівненський район, село Городок, вулиця Штейнгеля барона, будинок 145, реєстраційний номер 12042090, опис об'єкта: цегла, літ. М-2, загальною площею 835,0 кв. м (загальна площа збільшена на 9,8 кв. м за рахунок демонтажу перегородки), у власність покупцю, а покупець зобов'язується прийняти нерухоме майно у власність і сплатити обумовлену грошову суму.

Відчужене нерухоме майно розташовано на земельній ділянці площею 1,48 га, що належить продавцю на праві приватної власності згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку, виданим Рівненською районною державною адміністрацією 1 грудня 2011 року (п. 1.3 Договору).

У п. 1.8 Договору визначено, що продавець повідомляє покупця про згоду учасників ТОВ "Українська агрохімічна компанія" на відчуження цього нерухомого майна, що оформлено протоколом N 02/10-01 зборів учасників ТОВ "Українська агрохімічна компанія" від 2 жовтня 2009 року.

Продаж нерухомого майна за домовленістю сторін вчиняється за 326254,17 грн., ПДВ 20 % - 65250,83 грн., всього з ПДВ - 391505,00 грн. (п. 2.1 Договору). Покупець сплачує продавцю зазначену суму до 20 січня 2012 року на поточний рахунок продавця (п. 2.2 Договору).

Відповідно до п. 2.4 Договору ринкова вартість нерухомого майна становить 326254,17 грн., ПДВ 20 % - 65250,83 грн., всього з ПДВ - 391505,00 грн. згідно зі звітом про оцінку від 12 грудня 2011 року.

Договір сторонами виконано. Зокрема, покупцем сплачено його вартість, а продавцем передано майно, право власності на яке було зареєстровано за відповідачем.

Із наявних у матеріалах справи витягів із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (станом на 29 травня 2012 року) вбачається, що:

- засновником ТОВ "Вассма Рітейл" є ТОВ "Вассма Кемікал", керівником - ОСОБА_6;

- засновниками ТОВ "Вассма Кемікал" є ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_3, ОСОБА_6, керівником - ОСОБА_8.

Відповідно до п. п. 2, 4 статуту ТОВ "Українська агрохімічна компанія" (у редакції, затвердженій протоколом загальних зборів від 19 грудня 2008 року N 19/12/2008) його учасниками є ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13.

Згідно з п. п. 9.1, 9.8 статуту ТОВ "Українська агрохімічна компанія" вищим органом товариства є збори його учасників. Виконавчим органом товариства є директор, який здійснює керівництво поточною діяльністю суб'єкта господарювання у межах своєї компетенції.

До виключної компетенції загальних зборів належить, у тому числі:

- надання згоди на укладання директором товариства угод і договорів, що стосуються відчуження та передачі у заставу (іпотеку) основних засобів, які належать товариству;

- надання згоди на укладення директором товариства угод і договорів на суму, що перевищує 6000000,00 грн. або еквівалентну суму в іноземній валюті, укладення кредитних договорів, договорів позики.

Відповідно до п. 9.2.1 цього статуту директор товариства без доручення діє від імені товариства в межах свої компетенції. Директор товариства, зокрема: укладає угоди, договори, контракти на суму не більше 6000000,00 грн. або еквівалентну суму в іноземній валюті. Угоди, договори, контракти на суму, що перевищує зазначену, директор має право укладати виключно за умови отримання згоди зборів учасників; розпоряджається майном товариства в межах, визначених цим статутом; видає доручення, довіреності.

Рішенням загальних зборів учасників ТОВ "Українська агрохімічна компанія", оформленим протоколом від 19 грудня 2008 року N 19/12/2008, на посаду директора позивача було призначено ОСОБА_8 із 20 грудня 2008 року.

2 жовтня 2009 року рішенням загальних зборів учасників ТОВ "Українська агрохімічна компанія", оформленим протоколом N 02/10-01, директору товариства ОСОБА_8 надано повноваження на укладання та підписання від імені товариства угод і договорів, що стосуються відчуження (продажу), передачі у заставу (іпотеку) основних засобів, у тому числі, але не обмежуючись, нерухомого майна, земельних ділянок, що належать позивачеві, а також договорів поруки на користь третіх осіб на період із 3 жовтня 2009 року по 1 березня 2012 року включно, а також надано йому право визначати на власний розсуд ціну та умови таких угод і договорів. Продаж основних засобів повинен вчинятися за ціною, не нижчою від їх балансової вартості.

У подальшому на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ "Українська агрохімічна компанія" від 12 березня 2012 року, припинено повноваження директора товариства ОСОБА_8 із 13 березня 2012 року.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 10 серпня 2015 року у справі N 910/12493/14, залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 19 листопада 2015 року, позов ОСОБА_3 до ТОВ "Українська агрохімічна компанія" задоволено - визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ "Українська агрохімічна компанія" від 2 жовтня 2009 року, оформлене протоколом N 02/10-01.

Зазначеними судовими рішеннями у справі N 910/12493/14 встановлено, що загальні збори, які відбулися 2 жовтня 2009 року, не були правомочними, через відсутність на них ОСОБА_3 і ОСОБА_12 у зв'язку з неповідомленням цих осіб, частка яких у статутному капіталі сукупно становить 62,69 %. Нотаріально посвідченою довіреністю від 31 жовтня 2008 року ОСОБА_12 уповноважив ОСОБА_8 представляти його інтереси. Водночас відповідно до нотаріально посвідченої 20 листопада 2008 року заяви ОСОБА_12 ним до дати проведення спірних загальних зборів скасовано довіреність, видану ОСОБА_8 на представництво своїх інтересів як учасника ТОВ "Українська агрохімічна компанія". 25 грудня 2008 року ОСОБА_12 повідомив товариство про скасування довіреності, виданої на ім'я ОСОБА_8, шляхом подання на адресу фактичного місцезнаходження товариства відповідної нотаріально посвідченої заяви. У зв'язку з наведеним додатково до зазначених порушень, пов'язаних з неповідомленням позивача та ОСОБА_12, також має місце прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів. Наведені порушення є безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів.

Задовольняючи позов у справі, що розглядається, суд першої інстанції, з висновками якого погодилися суди апеляційної та касаційної інстанцій, виходив із того, що:

- оспорюваний Договір від імені ТОВ "Українська агрохімічна компанія" підписала представник ОСОБА_7, яка діяла на підставі довіреності, виданої їй директором позивача ОСОБА_8. За змістом ст. 238 ЦК представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє, тому ОСОБА_8 не міг надати такі повноваження ОСОБА_7, оскільки сам не мав достатнього обсягу повноважень на вчинення (підписання) Договору від імені ТОВ "Українська агрохімічна компанія";

- хоча Договір виконано у повному обсязі, проте не можна вважати правочин схваленим особою, від імені якої його укладено, якщо дії, що свідчать про прийняття його до виконання, вчинено особою, яка і підписала спірну угоду за відсутності належних повноважень. Доказів вчинення органами управління позивача будь-яких дій, які б свідчили про схвалення ними спірного правочину, матеріали справи не містять.

Згідно з висновком, викладеним у постанові Верховного Суду України від 13 березня 2017 року у справі N 760/8121/16-ц (N 6-147цс17) (Постанова N 6-147цс17), для визнання недійсним договору, укладеного виконавчим органом товариства (директором) із третьою особою, з огляду на порушення цим органом установленого обмеження повноважень щодо представництва, не має самостійного юридичного значення сам лише факт, що згодом рішення загальних зборів учасників товариства про обрання (призначення) виконавчого органу, згідно з яким виконавчий орган діяв на момент укладення договору, визнано недійсним у судовому порядку.

Такий договір може бути визнаний недійсним із зазначених підстав у тому разі, якщо буде встановлено, що сама третя особа, контрагент юридичної особи за договором, діяла недобросовісно і нерозумно. Тобто третя особа знала або за всіма обставинами, проявивши розумну обачність, не могла не знати про обмеження в повноваженнях виконавчого органу товариства.

Закон не встановлює виключного переліку обставин, які свідчать про недобросовісність чи нерозумність дій третьої особи у відносинах з юридичною особою. Тому з огляду на загальні засади здійснення цивільних прав висновок про добросовісність поведінки третьої особи залежить від того, чи відповідало укладення договору її внутрішній волі, чи бажала третя особа реального настання правових наслідків, обумовлених договором, і чи настали такі наслідки насправді. Таким чином, підлягає оцінці не лише поведінка третьої особи до та в момент укладення оспорюваного договору, але й після його укладення. Зокрема, необхідно встановити, чи виконала третя особа свої обов'язки за договором, в який спосіб у подальшому третя особа розпорядилася одержаним за оспорюваним договором майном, чи не було залучення третьої особи до участі в укладенні договору формальною дією, спрямованою на подальше відчуження предмета договору з метою протиправного позбавлення юридичної особи права власності на майно.

Аналіз висновків, зроблених судом касаційної інстанції у справі, що розглядається, не свідчить про їх невідповідність висновку, викладеному в постанові Верховного Суду України від 13 березня 2017 року у справі N 760/8121/16-ц (N 6-147цс17) (Постанова N 6-147цс17) щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права, оскільки встановлені у справах фактичні обставини та матеріально-правове регулювання відповідних їм правовідносин не є подібними.

Ураховуючи викладене, обставини, на які посилається заявник в обґрунтування заяви про перегляд з підстави, передбаченої п. 3 ч. 1 ст. 11116 ГПК для перегляду постанови Вищого господарського суду України від 21 листопада 2016 року (Постанова N 910/28080/14), не отримали підтвердження.

Згідно з ч. 1 ст. 11126 ГПК Верховний Суд України відмовляє у задоволенні заяви, якщо обставини, що стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися, або норми права у рішенні, про перегляд якого подана заява, застосовані правильно.

З огляду на викладене заява ТОВ "Вассма Рітейл" про перегляд Верховним Судом України рішення Господарського суду м. Києва від 20 квітня 2016 року, постанови Київського апеляційного господарського суду від 10 серпня 2016 року та постанови Вищого господарського суду України від 21 листопада 2016 року у справі N 910/28080/14 (Постанова N 910/28080/14) задоволенню не підлягає.

Керуючись п. 6 розд. XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 2 червня 2016 року N 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII), ст. ст. 11123, 11124, 11126 ГПК, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України постановила:

Відмовити у задоволенні заяви товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Рітейл" про перегляд Верховним Судом України рішення Господарського суду м. Києва від 20 квітня 2016 року, постанови Київського апеляційного господарського суду від 10 серпня 2016 року та постанови Вищого господарського суду України від 21 листопада 2016 року у справі N 910/28080/14 (Постанова N 910/28080/14).

Постанова є остаточною і може бути оскаржена тільки з підстави, передбаченої п. 4 ч. 1 ст. 11116 ГПК.

 

Головуючий

Т. Є. Жайворонок

Судді:

І. С. Берднік

 

А. А. Ємець
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали