ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17.01.2008 р.

N 2/267-07

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого, суддів - Шевчук С. Р. (доповідач), Владимиренко С. В., Воліка І. М. розглянув касаційну скаргу Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 на постанову Харківського апеляційного господарського суду від 24.09.2007 року N 2/267-07 у справі господарського суду Сумської області за позовом Центральної спілки споживчих товариств України Сумської обласної спілки споживчих товариств до Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 про визнання недійсним договору купівлі-продажу нежитлового приміщення.

В судовому засіданні взяли участь представники:  позивача - не з'явилися; відповідача 1 - Алфімов В. В. (дов. N б/н від 10.10.2006 р.), відповідача 2 - ОСОБА_2 (дов. N б/н від 30.11.2007 р.) встановив:

Рішенням господарського суду Сумської області від 04.07.2007 р. (суддя Соп'яненко О. Ю.) в задоволенні позову було відмовлено.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 24.09.2007 р. рішення господарського суду Сумської області від 04.07.2007 р. скасовано та прийнято нове рішення про задоволення позову. Визнано недійсним договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 16.12.2003 р. Стягнуто з фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 на користь Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілка) 85,00 грн. за розгляд справи в першій інстанції, 42,50 грн. за розгляд скарги в апеляційній інстанції, 118,00 грн. за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Не погоджуючись з постановою апеляційного суду фізична особа-підприємець ОСОБА_1 звернулася до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, просить постанову Харківського апеляційного господарського суду від 24.09.2007 р. скасувати, а рішення господарського суду Сумської області від 04.07.2007 р. залишити в силі.

У відзиві на касаційну скаргу Сумська обласна спілка споживчих товариств проти доводів, викладених в касаційній скарзі, заперечує та вважає постанову апеляційної інстанції законною та обґрунтованою, у зв'язку з чим просить в задоволенні касаційної скарги відмовити.

У відзиві на касаційну скаргу Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспілка) просить суд залишити без змін постанову Харківського апеляційного господарського суду від 24.09.2007 р., а касаційну скаргу Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 - без задоволення.

В судове засідання представники позивача не з'явилися. Враховуючи, що про час, дату та місце судового розгляду справи сторони були повідомлені своєчасно та належним чином, Вищий господарський суд України вважає за можливе розглянути касаційну скаргу у їх відсутності.

Розглянувши матеріали справи, касаційну скаргу та доповнення до неї, заслухавши суддю-доповідача, представників сторін, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду України дійшла висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Судом першої інстанції встановлено, що позивач просив визнати недійсним укладений 16 грудня 2003 р. між Сумською обласною спілкою споживчих товариств та підприємцем ОСОБА_1. договір купівлі-продажу нежитлового приміщення - торгівельного комплексу "Візит" (магазин) загальною площею 391,2 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Суми, АДРЕСА_1.

Відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону України "Про споживчу кооперацію" (в редакції, що діяла на 16.12.2003 р.) майно споживчих товариств та їх спілок може бути продано, передано, здано в оренду, надано в позичку і безоплатне тимчасове користування членам споживчих товариств, державним, кооперативним та іншим організаціям, трудовим колективам, окремим громадянам тільки за рішенням загальних зборів, конференцій та з'їздів відповідних спілок або уповноважених ними органів.

Відповідно до п. 1 Статуту Сумської обласної спілки споживчих товариств, зареєстрованого відділом державної реєстрації Сумської міської ради за N 7755 від 26.12.2002 р., відносини, пов'язані зі створенням та діяльністю Сумської облспоживспілки регулюються Законом України "Про споживчу кооперацію", іншими законодавчими актами, нормативними документами Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки).

Відповідно до пункту 6 Статуту Сумської облспоживспілки, основними цілями і завданнями споживспілки є сприяння розвитку споживчої кооперації; розвиток власної господарської діяльності для задоволення потреб пайовиків і населення в товарах народного споживання та послугах; збереження майна споживчої кооперації; розвиток мережі торгових, виробничих, заготівельних та інших підприємств; забезпечення ефективності господарсько-фінансової діяльності.

Відносини щодо раціонального використання, збереження та примноження майна споживчої кооперації України регулюються Положенням про громадське майно (основні засоби) споживчої кооперації України, затвердженим постановою шостих зборів Ради Укоопспілки від 03.04.2003 р., відповідно до п. п. 5.3, 5.5 якого продаж будівель, споруд, зарахованих до подільного громадського майна проводиться за рішенням вищого органу управління споживчого товариства, споживспілки або уповноваженого ним органу, а також за попередньою згодою (постановою) правління облспоживспілки, Кримспоживспілки, Укоопспілки. Об'єкти основних засобів (будівлі, споруди) продаються з аукціону.

Як вбачається з матеріалів справи, постановою правління Сумської облспоживспілки N 367 від 8 вересня 2003 р. "Про дозвіл на продаж основних засобів на аукціоні" дозволено дочірньому підприємству "Облкооппостач" продати на аукціоні будівлю кафе "Візит", власником якої є Сумська обласна спілка споживчих товариств, по стартовій ціні 125820 грн. з урахуванням витрат на проведення аукціону, згідно Положення про порядок продажу на аукціонах основних фондів підприємств і організацій споживчої кооперації України, затвердженого постановою правління Укоопспілки від 27.06.2003 р. за N 197.

Об'ява про продаж приміщення магазину N 6 кафе "Візит" на аукціоні була розміщена в газеті "Сумська новина" за 18.09.2003 р. без зазначення дати аукціону в порушення п. 2.6 Положення про порядок продажу на аукціонах основних фондів підприємств і організацій споживчої кооперації України, де передбачено, що організатор аукціону не пізніше як за 30 днів до дня проведення аукціону публічно оголошує через рекламні повідомлення в засобах масової інформації дату, час та місце ознайомлення з аукціонними основними фондами та проведення аукціону.

1 жовтня 2003 р. Сумською облспоживспілкою було проведено аукціон по продажу будівлі магазину "Візит", участь в якому прийняли ОСОБА_1., ОСОБА_3, ТОВ "Ковалівське" та МПП "Кінотехпром". За наслідками аукціону складений протокол аукціону N 69, переможцем визнана ОСОБА_1., яка запропонувала за будівлю магазину "Візит" 215820 грн.

Переможець аукціону ОСОБА_1. повинна була сплатити в касу ДП "Облкооппостач" 215820 грн. 00 коп., про що зазначено в підписаному нею протоколі аукціону N 69. І, відповідно до постанови правління Сумської облспоживспілки N 367 від 08.09.2003 р. "Про дозвіл на продаж основних засобів на аукціоні", повинна була сплатити в місячний термін, так як п. 2.3 цієї постанови зобов'язано керівництво ДП "Облкооппостач" забезпечити "переоформлення в місячний термін земельної ділянки на покупця".

Відповідно до п. 4.3 Положення про порядок продажу на аукціонах основних фондів підприємств і організацій споживчої кооперації України, на підставі копії затвердженого протоколу аукціонної комісії та рахунків переможці аукціону здійснюють розрахунки з власником основні засоби за придбані на аукціоні основні засоби за ціною придбання (за мінусом комісійної винагороди організатору аукціону) з податком на додану вартість: за готівку, в безготівковому порядку, за чеками банків та в іншому порядку відповідно до законодавства та договору купівлі-продажу.

Згідно з п. 4.3.1 цього Положення право власності на об'єкти нерухомості, придбані на аукціоні, переходить до переможця аукціону після повного розрахунку у встановлені договором купівлі-продажу строки. Договір купівлі-продажу повинен бути укладений власником основних засобів з переможцем аукціону в п'ятиденний термін з дня складання аукціонної відомості.

Однак, в порушення п. 4.3 та п. 4.3.1 Положення про порядок продажу на аукціонах основних фондів підприємств і організацій споживчої кооперації України запропоновану суму ОСОБА_1 не перерахувала та договір протягом п'яти днів на цю суму з Сумською обласною спілкою споживчих товариств не уклала.

Відповідно до п. 3.13 вищевказаного Положення у разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону та/або договору купівлі-продажу аукціонних основних засобів із завдатку (авансу), сплаченого переможцем аукціону, утримується комісійна винагорода організатору аукціону та штраф на користь власника основних засобів у розмірі (сумі) різниці між внесеним завдатком (авансом) та комісійною винагородою, а аукціон за цим лотом вважається таким, що не відбувся.

Суди попередніх інстанцій встановили, що комісійна винагорода організатору аукціону переможцем аукціону в жовтні-грудні не вносилась. Проте результати аукціону анульовані не були як передбачено п. 4.2.3 Положення про порядок продажу на аукціонах основних фондів підприємств і організацій споживчої кооперації України, що у разі несвоєчасної оплати переможцем аукціону комісійної винагороди організатору аукціону, результат аукціону за даним лотом анулюється.

Відповідно, організатор аукціону, не отримавши комісійної винагороди не анулював результатів аукціону і не провів повторного аукціону.

Тому правомірним є висновок суду апеляційної інстанції, що аукціон був проведений з порушенням законодавства, і тому повинен вважатися таким, що не відбувся.

24.10.2003 р. переможець аукціону ОСОБА_1 звернулася до правління Сумської облспоживспілки з заявою про надання дозволу на проведення експертної оцінки придбаного на аукціоні приміщення та продажу його по вартості згідно оціночного акту. Відповідно до Висновку спеціаліста N 127 від 17.11.2003 р. дійсна ринкова вартість нежитлових приміщень, розташованих в м. Суми по АДРЕСА_1, визначена в розмірі 70092 грн. з урахуванням ПДВ.

Однак, даний висновок спеціаліста N 127 від 17.11.2003 р., згідно Рецензії Експертної ради Українського товариства оцінювачів в Сумській області N 19046 від 05.10.2006 р., не може кваліфікуватись в якості звіту про оцінку майна, він не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки на момент складання документу.

Зниження ж ціни аукціонних основних фондів як передбачено п. 4.1 Положення про порядок продажу на аукціонах основних фондів підприємств і організацій споживчої кооперації України здійснюється аукціонною комісією за згодою власника тільки якщо основні фонди, які виставлені та не продані на аукціоні протягом 30 календарних днів з дня інформаційного повідомлення про початок проведення аукціону.

Згідно ж рішення правління Сумської облспоживспілки N 498 від 1 грудня 2003 р., не враховуючи результатів аукціону з переможцем аукціону ОСОБА_1., був укладений договір на продаж приміщення магазину "Кафе "Візит", розташованого за адресою м. Суми, АДРЕСА_1 від 16 грудня 2003 р. за ціною 125800 грн., меншою на 20 грн. від стартової ціни аукціону і меншою на 90020 грн. від ціни продажу на аукціоні запропонованої переможцем аукціону ОСОБА_1. та меншою попередньої пропозиції учасника аукціону N 4 на 80020 грн.

Крім того, в акті приймання-передачі основних засобів (торгівельного комплексу "Візит") ДП "Облкооппостач" покупцю ОСОБА_1. зазначена дата складання 30.09.2003 р. А видаткова накладна N ВНАОК-0001 на торгівельний комплекс "Візит" м. Суми, АДРЕСА_1 підписана покупцем ОСОБА_1. датована 30 вересня 2003 р.

Відповідно до ст. 153 Цивільного кодексу Української РСР 1963 р. (який діяв на момент укладення спірного договору купівлі-продажу) договір вважається укладеним, коли між сторонами в потрібний у належних випадках формі досягнуто згоди по всіх істотних умовах. Істотними є ті умови договору, які визнані такими за законом або необхідні для договорів даного виду, а також всі ті умови, щодо яких за заявою однієї з сторін повинно бути досягнуто згоди.

Отже, суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку, що при укладанні відповідачами оскаржуваного договору купівлі-продажу нежитлового приміщення - торгівельного комплексу "Візит" від 16.12.2003 р., були порушені вимоги нормативних актів.

Крім того, відповідно до підпункту "м" пункту 32 Статуту Сумської обласної спілки споживчих товариств, зареєстрованого відділом державної реєстрації Сумської міської ради за N 7755 від 26.12.2002 р., правління спілки здійснює повноваження щодо володіння, користування та розпорядження майном споживспілки за умови делегування таких повноважень правлінню з'їздом споживчої кооперації області. Рішення правління з цих питань попередньо погоджуються з правлінням Укоопспілки та підлягають затвердженню Радою споживспілки.

За таких обставин колегія суддів Вищого господарського суду України погоджується з висновком апеляційного суду про те, що спірний договір купівлі-продажу нежитлового приміщення було укладено без згоди правління Укоопспілки, тобто без відповідних повноважень, що є також підставою для визнання даного договору недійсним відповідно до ст. 48 ЦК УРСР, де недійсною є та угода, що не відповідає вимогам закону.

Доводи скаржника, викладені у касаційні скарзі, не спростовують висновку суду попередньої інстанції.

За таких обставин, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що під час розгляду справи апеляційним господарським судом фактичні обставини справи встановлено на основі повного і об'єктивного дослідження поданих доказів, висновки суду відповідають цим обставинам і їм надана правильна юридична оцінка з правильним застосуванням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 залишити без задоволення, а постанову Харківського апеляційного господарського суду від 24.09.2007 р. у справі N 2/267-07 залишити без змін.

 

Головуючий

С. Р. Шевчук

Суддя

С. В. Владимиренко

Суддя

І. М. Волік

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали