СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

17.04.2006 р.

Справа N 2-8/7868-2005А


Ухвалу залишено без змін(згідно з ухвалою Вищого адміністративного суду України від 7 лютого 2008 року) (Ухвала N К-17789/06)

Севастопольський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: головуючого, судді - Латиніна О. А., суддів: Лисенко В. А., Котлярової О. Л., секретар судового засідання - Лазарева К. С. (за участю представників сторін: прокуратура АР Крим: не з'явився; позивача: П. І. В., дов. [...]; відповідача: (Фонд майна АР Крим) - П. А. В., дов. [...]; С. О. С., дов. [...]; відповідача: (Верховної Ради АР Крим) - С. О. В., дов. [...]; третьої особи: не з'явився), розглянувши апеляційні скарги Фонду майна АР Крим, Верховної Ради АР Крим, а також заступника прокурора АР Крим на постанову Господарського суду Автономної Республіки Крим (суддя Чумаченко С. А.) від 27 грудня 2005 року у справі N 2-8/7868-2005А за позовом товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма "Інститут здоров'я" (вул. Полікуровська, 25, м. Ялта, Автономна Республіка Крим, 98603) до Фонду майна Автономної Республіки Крим (вул. Севастопольська, 17, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95015), до Верховної Ради Автономної Республіки Крим (вул. К. Маркса, 18, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95000), 3-тя особа - Кримський республіканський науково-дослідний інститут фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І. М. Сеченова (вул. Мухіна, 8, Ялта, Автономна Республіка Крим, 98600), за участю прокурора Автономної Республіки Крим (вул. Севастопольська, 21, Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95000), про визнання нечинним підпункту 4 пункту 16 Постанови Верховної Ради АР Крим за N 1051-4/04 від 15.09.2004 р., наказів Фонду майна АР Крим; за зустрічним позовом Фонду майна Автономної Республіки Крим до товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма "Інститут здоров'я", до Кримського республіканського науково-дослідного інституту фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І. М. Сеченова про визнання недійсним договору оренди, встановив:

Постановою Господарського суду АР Крим від 27.12.2005 року у справі N 2-8/7868-2005А первісний позов товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма "Інститут здоров'я" задоволено у повному обсязі.

Суд визнав нечинним підпункту 4 пункту 16 Постанови Верховної Ради АР Крим за N 1051-4/04 від 15.09.2004 року в частині обрання способу приватизації об'єктів нерухомого майна, які знаходяться на балансі Кримського республіканського науково-дослідного інституту фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І. М. Сеченова, передані в користування за договорами оренди товариству з обмеженою відповідальністю "НВФ "Інститут здоров'я" та складаються з приміщень корпусів N 7, 7-а, 9, 10, 14, 15, визнав нечинними накази Фонду майна АР Крим N 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136 "Про прийняття рішення щодо приватизації майна, що належить АР Крим - нерухомого майна - яке знаходиться на балансі Кримського республіканського науково-дослідного інституту фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І. М. Сеченова".

При прийнятті постанови, суд першої інстанції виходив з того, що право орендаря на викуп орендованого майна, за умови здійснення за рахунок власних коштів невід'ємних поліпшень орендованого майна, передбачено нормами Законів України "Про оренду державного та комунального майна", а також "Про Державну програму приватизації". Враховуючи той факт, що здійснення позивачем поліпшень орендованого майна, які неможливо відокремити, підтверджується матеріалами справи, Господарський суд АР Крим прийшов до висновку про обгрунтованість позовних вимог.

Не погодившись з постановою Господарського суду АР Крим, Фонд майна АР Крим, Верховна Рада АР Крим, а також заступник прокурора АР Крим звернулись до Севастопольського апеляційного господарського суду з апеляційними скаргами, в яких: Фонд майна АР Крим та заступник прокурора АР Крим просять постанову суду першої інстанції скасувати у повному обсязі, у позові ТОВ Науково-виробнича фірма "Інститут здоров'я" відмовити, Верховна Рада АР Крим просить скасувати пункт 2 постанови суду першої інстанції стосовно визнання нечинним підпункту 4 пункту 16 Постанови Верховної Ради АР Крим від 15.09.2004 року N 1051-4/04.

Доводи Верховної Ради АР Крим, прокурора АР Крим та Фонду майна АР Крим, викладені в апеляційних скаргах, полягають у тому, що переважне право на викуп орендованого майна може виникати у орендодавця лише на підставі рішення уповноваженого на розпорядження таким майном органу, а також у тому, що при визнанні за ТОВ Науково-виробнича фірма "Інститут здоров'я" переважного права на викуп орендованого майна, суд першої інстанції порушив права Фонду майна АР Крим як органу, уповноваженого на розпорядження майном, а також у тому, що прийнятті постанови мало місце невірне застосування норм матеріального права.

Представники прокуратури АР Крим та третьої особи у судове засідання не з'явились, причину неявки не повідомили, хоча про час та місце розгляду справи були сповіщені належним чином ухвалою від 27.03.2006 року. Клопотань про відкладення розгляду справи не надходило. За таких обставин, судова колегія визнала можливим розглянути справу за відсутності представника Кримського республіканського науково-дослідного інституту фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І. М. Сеченова та прокуратури АР Крим.

Переглянувши постанову суду першої інстанції в порядку статті 195 Кодексу адміністративного судочинства України, вислухавши пояснення присутніх у судовому засіданні представників сторін, суд апеляційної інстанції приходить до висновку про відсутність підстав для скасування постанови суду першої інстанції виходячи з наступного.

01.11.2000 року, 31.12.2000 року, 01.09.2001 року та 01.12.2001 року між Кримським республіканським науково-дослідним інститутом фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І. М. Сеченова - "Орендодавець" та ТОВ Науково-виробнича фірма "Інститут здоров'я" - "Орендар" були укладені договори оперативної оренди нерухомого майна.

Предметом вказаних договорів, відповідно до пунктів 1.1, з'явилось нерухоме майно - нежитлові приміщення корпусів N 7, 7-а, 9, 10, 14, 15, які розташовані за адресою: вул. Полікурівська, 25 у м. Ялта, знаходяться на балансі орендодавця та є власністю АР Крим.

Також між сторонами у договорах оперативної оренди були укладені дефектні акти, якими було зафіксовано факт огляду приміщень корпусів N 7, 7-а, 9, 10, 14, 15, виявлено аварійність стану зазначених приміщень та встановлено необхідність здійснення поточного ремонту.

На підставі дефектних актів та з причини аварійного стану орендованих приміщень, збоку орендаря - ТОВ Науково-виробнича фірма "Інститут здоров'я" на адресу орендодавця та Фонду майна АР Крим, як органу, уповноваженого розпоряджатись орендованими об'єктами, було направлене клопотання про надання дозволу на здійснення реконструкції та технічного переобладнання об'єктів оренди. З матеріалів справи вбачається, що заявлене клопотання було погоджено Фондом майна АР Крим.

Відповідно до статті 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законі порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги та заперечення сторін, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення господарського спору. Такі дані встановлюються, у тому числі, письмовими та речовими доказами, висновками судових експертів.

Згідно з висновком експерта N 1374 від 12.12.2005 року, здійсненого на підставі ухвали Господарського суду АР Крим від 05.05.2005 року експертом встановлено наступне:

* орендодавцем - ТОВ Науково-виробнича фірма "Інститут здоров'я" зроблені невід'ємні поліпшення нежитлових приміщень корпусів N 7, 7-а, 9, 10, 14, 15, розташованих за адресою: Ялта, вул. Полікурівська, 25

* вартість таких невід'ємних поліпшень складає: корпус N 7 - 323996,00 грн., що у відсотковому співвідношенні складає 571 % вартості; корпус N 7-а - 312022,00 грн., що у відсотковому співвідношенні складає 115 % вартості, корпус N 9 - 485831,00 грн., що у відсотковому співвідношенні складає 109 % вартості, корпус N 10 - 664380,00 грн., що у відсотковому співвідношенні складає 590 % вартості, корпус N 14 - 523542,00 грн., що у відсотковому співвідношенні складає 571 % вартості, корпус N 15 - 451171,00 грн., що у відсотковому співвідношенні складає 521 % вартості, колишнього гаража 181088,00 грн., що у відсотковому співвідношенні складає 1481 % вартості, а також колишньої човнової станції - 77544,00 грн., що складає 409 % вартості.

Підстав для відхилення висновку судового експерта у суду апеляційної інстанції немає.

Також судом апеляційної інстанції було встановлено, що 29.09.2004 року та 30.05.2005 року Фондом майна АР Крим були прийняті накази за NN 134, 135, 148, 150, 151, 152, 153 та 155 "Про прийняття рішення про приватизацію майна, належного АР Крим - нежитлових приміщень корпусів N 7, 7-а, 9, 10, 14, 15, колишнього гаража та колишньої човнової станції, які знаходяться на балансі Кримського республіканського науково-дослідного інституту фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І. М. Сеченова та передані в користування за договором оренди з ТОВ Науково-виробнича фірма "Інститут здоров'я".

Способами приватизації визначено продаж на аукціоні з компенсацією орендарю вартості невід'ємних поліпшень, здійснених за рахунок власних коштів орендаря.

Судом першої інстанції обгрунтовано встановлено, що відповідно до частини 1 статті 25 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", приватизація об'єкта оренди здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Законом України "Про Державну програму приватизації" N 1723-111 від 18.05.2000 року затверджено Державну програму приватизації на 2000 - 2002 роки, яка діє до затвердження чергової Державної програми приватизації. Чергової Державної програми приватизації не затверджувалось, тому норми Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки є чинними та застосовуються до даних правовідносин.

Відповідно до ст. 51 Закону України "Про Державну програму приватизації" N 1723-III від 18.05.2000 року у разі прийняття рішення про приватизацію орендованого державного майна (будівлі, споруди, приміщення) орендар одержує право на викуп цього майна, якщо орендарем за згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об'єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менш як 25 відсотків залишкової (відновної за вирахуванням зносу) вартості майна (будівлі, споруди, приміщення). Оцінка вартості об'єкта приватизації у цьому разі здійснюється із застосуванням експертної оцінки. Таке ж право одержує орендар у разі прийняття рішення про приватизацію відповідно до законодавства України.

При цьому, судова колегія вважає за не обхідне зазначити, що частиною 2 пункту 8 інформаційного листа Вищого господарського суду України N 01-8/500 від 25.04.2001 року "Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів законодавства про приватизацію державного майна" встановлено, що пунктом 51 розділу IX Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженою Законом "Про державну програму приватизації", передбачено право пріоритетного (пільгового) викупу орендарем орендованого державного майна (будівлі, споруди, приміщення) за умови здійснення ним за рахунок власних коштів за згодою орендодавця невідокремленого поліпшення (капітального ремонту тощо) вартістю не менше 25 % залишкової вартості будівлі (споруди, приміщення).

У зв'язку з цим, посилання Фонду майна АР Крим в апеляційній скарзі на наявність у ТОВ Науково-виробнича фірма "Інститут здоров'я" лише права на викуп орендованого об'єкту без ознаки переважності є необгрунтованими.

Факт здійснення орендарем поліпшень орендованого приміщення, їх вартість, а також відсоткове співвідношення вартості поліпшень до вартості об'єктів оренди є встановленим, у зв'язку з чим, позивач набув переважне право на викуп орендованих приміщень.

Господарський суд дійшов правомірного висновку, що прийняття Фондом майна АР Крим наказу про приватизацію об'єкту оренди, а також прийняття Верховною Радою АР Крим рішення про визначення способу приватизації об'єкту оренди шляхом продажу, фактично позбавляє позивача бути самостійним претендентом на покупку орендованих приміщень, при тому, що таке право витікає із змісту Закону України "Про державну програму приватизації". За таких обставин, посилання Фонду майна АР Крим в апеляційній скарзі на можливість прийняття позивачем на загальних умовах участі в аукціоні є безпідставними.

Частиною 2 пункту 8 інформаційного листа Вищого господарського суду України N 01-8/500 від 25.04.2001 року "Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів законодавства про приватизацію державного майна" також встановлено, що право орендаря на одержання грошової компенсації вартості здійсненного поліпшення за рахунок коштів, отриманих від продажу об'єкта приватизації передбачено у випадку якщо залишкова вартість здійсненого поліпшення менша 25 % (поточний ремонт). Матеріалами справи підтверджується, що вартість здійснених позивачем поліпшень складає значно більше 25 %.

Тому, вказання у спірних наказах Фонду майна АР Крим про приватизацію об'єктів оренди на те, що орендарю компенсується вартість невід'ємних поліпшень є також порушенням права ТОВ Науково-виробнича фірма "Інститут здоров'я", закріпленого Законом України "Про Державну програму приватизації".

Відповідно до статті 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Пунктом 2 статті 16 Цивільного кодексу України зазначено, що способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути, у тому числі, визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Згідно зі статтями 105, 162 Кодексу адміністративного судочинства України, у разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про визнання протиправними рішення суб'єктів владних повноважень чи окремих його положень, дій чи бездіяльності і про скасування або визнання нечинним рішення чи його окремих положень, про поворот виконання цього рішення чи окремих його положень із зазначенням способу його здійснення, зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії.

Відповідно до статті 200 Кодексу адміністративного судочинства України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Оскільки при винесенні Господарським судом АР Крим оскарженої постанови порушення норм матеріального та процесуального права не виявлено, підстави для її скасування відсутні.

Керуючись статтями 198 п. 1, 200, 205, 206 Кодексу адміністративного судочинства України, суд ухвалив:

Апеляційну скаргу прокурора Автономної Республіки Крим залишити без задоволення, апеляційну скаргу Фонд майна Автономної Республіки Крим залишити без задоволення, апеляційну скаргу Верховної Ради Автономної Республіки Крим залишити без задоволення, постанову Господарського суду Автономної Республіки Крим від 27 грудня 2005 року у справі N 2-8/7868-2005А залишити без змін.

Суд апеляційної інстанції роз'яснює сторонам у справі, що відповідно до пункту 5 статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України, постанова або ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції за наслідками перегляду, постанова Верховного Суду України набирають законної сили з моменту проголошення.

Ухвалу суду апеляційної інстанції може бути оскаржено в порядку та строки, передбачені статтями 211, 212 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Головуючий, суддя

О. А. Латинін

Судді:

В. А. Лисенко

О. Л. Котлярова

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали