ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПОСТАНОВА

20.11.2006 р.

Справа N 2-29/15671-2006А


За позовом

Відкритого акціонерного товариства "Ялтатранссервіс", м. Ялта

До відповідачів

1. Фонду майна АРК, м. Сімферополь;
2. Верховної Ради АРК, м. Сімферополь

Суддя

Башилашвілі О. І.

Секретар судового засідання

Готовкіна Т. С.

ПРЕДСТАВНИКИ:

 

Від позивача

Журавльова Т. В. - представник, довіреність від 05.09.2006 р.;
Гусейнов О. А. - представник правління

Від відповідачів

1. Голубєва І. А. - заст. нач. відділу, довіреність від 21.01.2006 р. N 01/149;
2. Ганіна І. Л. - конс-т юр. управління, довіреність від 18.10.2006 р. N 2953/28-50


Про визнання недійсним наказу, постанови та спонукання до виконання певних дій

Сутність спору: позивач - Відкрите акціонерне товариство "Ялтатранссервіс", м. Ялта, звернувся до Господарського суду АР Крим з адміністративним позовом до відповідачів: Фонду майна АР Крим і Верховної Ради АР Крим, про визнання недійсним пункту 11 Постанови Верховної Ради АРК від 21.07.2006 р. N 140-5/05 в частині обрання способу приватизації будинку головного виробничого корпусу, розташованого за адресою: м. Ялта, смт Лівадія, Севастопольське шосе, 1, шляхом аукціону; визнати недійсним пункт 1 наказу Фонду майна АРК від 29.08.2006 р. N 629 "Про прийняття рішення по приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим - будівлі головного виробничого корпусу (колишній царський гараж), яке не увійшло до статутного фонду в процесі приватизації, і передано в користування по договору оренди ВАТ "Ялтатранссервіс" в частині обрання способу приватизації будівлі головного виробничого корпусу, розташованого за адресою: м. Ялта, смт Лівадія, Севастопольське шосе, 1, шляхом аукціону; також позивач просить суд спонукати Фонд майна АР Крим укласти договір купівлі-продажу шляхом викупу с ВАТ "Ялтатранссервіс" будівлі головного виробничого корпусу, розташованого за адресою: м. Ялта, смт Лівадія, Севастопольське шосе, 1.

Крім того, позивач надав суду уточнення позовних вимог, якими уточнив номер спірної постанови, та просить суд визнати недійсним п. 11 Постанови Верховної Ради АРК від 21.07.2006 р. N 140-5/06.

Перший відповідач - Фонд майна АР Крим з позовною заявою не згодний, оскільки відповідно до ст. 7 Закону України "Про приватизацію державного майна" органи приватизації Автономної Республіки Крим у питаннях приватизації майна, що належить АР Крим, є підзвітними і підконтрольними Верховній Раді Автономної Республіки Крим. Верховна Рада АРК відповідно до Постанови від 21.07.2006 р. N 140-5/06 "Про питання управління майном, що належить АРК" прийняла рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні будівлі головного виробничого корпусу (колишній царський гараж), що не увійшов до статутного фонду в процесі приватизації і переданий в користування за договором оренди ВАТ "Ялтатранссервіс". На підставі вказаної Постанови Верховної Ради АРК Фонд майна АРК видав наказ N 629 від 29.08.2006 р. про приватизацію шляхом продажу на аукціоні майна, що належить АРК - будинку головного виробничого корпусу (колишній царський гараж), що не увійшов до статутного фонду в процесі приватизації і переданий в користування за договором оренди ВАТ "Ялтатранссервіс", з компенсацією орендарю вартості невід'ємних поліпшень, здійснених ним за рахунок власних коштів за час оренди.

Другий відповідач - Верховна Рада АР Крим також проти позову заперечує та посилається на п. 4 ч. 2 ст. 26 Конституції АР Крим та п. 4 ч. 2 ст. 9 Закону України "Про Верховну Раду АР Крим", в якому до компетенції Верховної Ради АРК віднесене визначення порядку управління майном, що належить АР Крим. Відповідно до пп. 5.2 п. 5 Положення про порядок управління майном, що належить АР Крим або передане в її управління рішення про приватизацію майна, що належить АР Крим, приймає Верховна Рада АРК. На підставі вказаних повноважень Верховна Рада АРК прийняла 22.02.2006 р. постанову N 1582-4/06 "Про питання управління майном, що належить АРК", а оскарженою позивачем постановою від 21.07.2006 р. доповнила перелік майна, включивши до нього будинок головного виробничого корпусу (колишній царський гараж), що не ввійшов у статутний фонд в процесі приватизації та був переданий в користування за договором оренди позивачу. В своєму відзиві відповідач також посилається на норми Закону України "Про приватизацію державного майна", а також на те, що спірний об'єкт (колишній царський гараж) є об'єктом культурної спадщини. При вказаних обставинах відповідач просить у позові відмовити.

За клопотанням сторін суд перейшов до судового розгляду справи, та в проведенні судового засідання, що відбулося 13.11.2006 р. оголошувалась перерва, після закінчення якої суд перейшов до судових дебатів, після закінчення яких віддалявся до нарадчої кімнати для ухвалення рішення. Після повернення з нарадчої кімнати суд оголосив вступну та резолютивну частини постанови.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив:

13 липня 2004 р. між Фондом майна Автономної Республіки Крим (орендодавець) та позивачем - ВАТ "Ялтатранссервіс" (орендар) був укладений договір оренди нерухомого майна.

Відповідно до пп 1.1 п. 1 Договору орендар прийняв у строкове платне користування об'єкт культурної спадщини, визначений як майно, що належить АР Крим, - будівлю головного виробничого корпусу (колишній царський гараж), розташованого в м. Ялта, смт Лівадія, Сімферопольське шосе, 1, та яке знаходиться на балансі ВАТ "Ялтатранссервіс", що не ввійшло до його статутного фонду.

Об'єкт був переданий у користування позивачу за актом прийому-передачі майна, що належить АР Крим та яке не увійшло до статутного фонду ВАТ "Ялтатранссервіс", від 13.07.2004 р.

Відповідно до акта вартість орендованого майна складає 582100 грн.

Строк дії договору встановлений до 11.07.2005 р.

Судом також встановлено, що строк дії договору був пролонгований, про що свідчить лист Фонду майна АРК від 22.08.2006 р. N 08-10/6566.

Пунктом 5.2.2 Договору передбачено, що з дозволу орендодавця орендатор має право вносити зміни до складу орендованого майна, проводити його реконструкцію, технічне переоснащення, що спричиняє підвищення його вартості, узгоджувати з орендодавцем проектно-кошторисну документацію на проведення поліпшень орендованого майна. Питання реставрації об'єкта культурної спадщини узгоджуються з Рескомітетом по охороні культурної спадщини.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач звертався до Фонду майна АР Крим листом від 17.10.2005 р. N 54 про узгодження зведеного кошторисного рахунку вартості ремонтних робіт головного виробничого корпусу, розташованого в м. Ялта, смт Лівадія, Севастопольське шосе, 1, що не ввійшло до статутного фонду ВАТ "Ялтатранссервіс" при приватизації та яке знаходиться на його балансі, переданого в користування по договору оренди від 13.07.2004 р.

Листом Фонду майна АР Крим від 04.11.2005 р. N 08-10/10973 орендодавець надав згоду позивачу на здійснення реконструкції і технічного переобладнання нерухомого майна, що є предметом договору оренди.

На підставі узгодження Фонду майна АР Крим та відповідної іншої дозвільної документації орендарем були проведені поліпшення об'єкта оренди (проведений ремонт об'єкта), що підтверджується письмовими доказами, наявними в матеріалах справи, а саме договором підряду від 04.10.2005 р., зведеним кошторисним розрахунком, локальним кошторисом 2-1-1 на ремонт головного виробничого корпусу, рахунками на оплату ремонтних робіт.

Крім того, здійснення позивачем невід'ємних поліпшень підтверджується також аудиторським висновком аудиторської фірми "Лилакс-Аудит" від 07.12.2005 р., згідно якого вартість проведених позивачем поліпшень складає 143425 грн., що перевищує 25 % залишкової вартості переданого в оренду позивачу майна.

Після проведення ремонту об'єкта оренди 26.12.2005 р. ВАТ "Ялтатранссервіс" звернулось з листом за N 64 до Фонду майна Автономної Республіки Крим про розгляд та прийняття останнім рішення щодо документів позивача, які підтверджують право викупу об'єкта - будівлі головного виробничого корпусу, розташованого в м. Ялта, смт Лівадія, Сімферопольське шосе, 1, яке не ввійшло до статутного фонду ВАТ "Ялтатранссервіс".

Проте відповіді позивачу на вказаний лист від Фонду майна АР Крим не надходило.

29 серпня 2006 р. Фондом майна Автономної Республіки Крим був виданий наказ N 629 "Про прийняття рішення з приватизації майна, що належить Автономної Республіки Крим - будівлі головного виробничого корпусу (колишній царський гараж), що не ввійшла до статутного фонду в процесі приватизації та передана у користування за договором оренди ВАТ "Ялтатранссервіс" шляхом аукціону, з компенсацією орендарю вартості невід'ємних поліпшень, здійснених ним за рахунок власних коштів за час оренди, та з посиланням на Постанову Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 21.07.2006 р. N 140-5/06.

Постановою Верховної Ради АР Крим від 21.07.2006 р., на підставі якої був прийнятий наказ Фонду майна АР Крим від 29.08.2006 р. N 629, було прийнято рішення про внесення змін до Постанови Верховної Ради АРК від 22.02.2006 р. N 1582-4/06 "Про питання управління майном, що належить Автономній Республіці Крим", а саме до переліку майна, що належить АР Крим та яке підлягає приватизації у 2006 році, було включене нерухоме майно - будівля головного виробничого корпусу, що не ввійшов до статутного фонду ВАТ "Ялтатранссервіс" та який розташований в м. Ялта, смт Лівадія, Севастопольське шосе, 1.

Прийняття спірних Постанови Верховної Ради АР Крим від 21.07.2006 р. N 140-5/06 та наказу Фонду майна АР Крим від 29.08.2006 р. N 629, на думку позивача, порушує права останнього та розцінюється позивачем як відмова від надання дозволу на викуп об'єкта оренди.

Суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 25 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" приватизація об'єкта оренди здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Згідно із Законом України "Про приватизацію державного майна" цей Закон регулює правові, економічні та організаційні основи приватизації державного майна та майна, що належить Автономній Республіці Крим, з метою створення багатоукладної соціально орієнтованої ринкової економіки України.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України "Про приватизацію державного майна" державна програма приватизації визначає цілі, пріоритети та умови приватизації, розробляється Фондом державного майна України і затверджується Верховною Радою України, законом України раз на три роки не пізніш як за місяць до затвердження Державного бюджету України на відповідний рік, але до початку наступного бюджетного року та діє до затвердження чергової Державної програми приватизації.

Таким чином, в даний час цілі, пріоритети та умови приватизації державного майна визначаються Державною програмою приватизації на 2000 - 2002 рр., затвердженою Законом України "Про державну програму приватизації" від 18 травня 2000 р. N 1723-III.

Відповідно до п. 1 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 рр. дана Програма визначає основні цілі, пріоритети, завдання і способи приватизації державного майна, яке належить Автономній Республіці Крим, відчуження комунального майна, групи об'єктів, які підлягають приватизації, орієнтовані завдання відносно об'ємів приватизації державного майна і надходження коштів від приватизації до Державного бюджету України та відповідних заходів щодо виконання цієї Програми.

Пунктом 9 Програми визначаються способи і порядок приватизації державного майна.

Так, згідно п. 51 цієї Програми у разі прийняття рішення про приватизацію орендованого державного майна (будівлі, споруди, приміщення) орендар одержує право на викуп цього майна, якщо орендарем за згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об'єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менш як 25 відсотків залишкової (відновної за вирахуванням зносу) вартості майна (будівлі, споруди, приміщення).

Враховуючи ту обставину, що вартість об'єкта на момент передачі майна в оренду склала 582100 грн., а згідно висновку про вартість майна проектного Інституту "КримНІІпроект" вартість майна склала 516514 грн., орендар здійснив невід'ємні поліпшення на суму 143425 грн., що відображено в аудиторському висновку аудиторської фірми "Лилакс-Аудит", суд прийшов до висновку, що позивачем здійснені за згодою орендодавця поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від відповідного об'єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менш як 25 відсотків вартості майна.

Таким чином, на думку суду, у позивача виникло право на приватизацію об'єкта оренди шляхом викупу.

Відповідно до Положення про Фонд майна АР Крим, затвердженого постановою Уряду Автономної Республіки Крим N 325 від 02.11.95 р., Фонд майна Автономної Республіки Крим є центральним органом державної виконавчої влади Автономної Республіки Крим, створений відповідно до Указу Президента України від 18.08.95 р. за N 757/95 "Про органи приватизації в Автономної Республіки Крим" та підпорядкований Уряду Автономної Республіки Крим.

Фонд у межах наданих повноважень, визначених Фондом державного майна України та делегованих Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами, реалізує державну політику в сфері приватизації майна загальнодержавної власності, власності Автономної Республіки Крим, комунальної власності та здійснює функції орендодавця відносно вказаного майна.

Стаття 3 Закону про малу приватизацію передбачає три способи малої приватизації - викуп, продаж на аукціоні, по конкурсу.

Частиною 1 ст. 7 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" передбачено, що Фонд державного майна України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради затверджують за поданням органів приватизації переліки об'єктів, які підлягають: продажу на аукціоні, по конкурсу, а також шляхом викупу. Із змісту цієї норми витікає, що саме Фонд державного майна України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради є органами, які здійснюють функції відносно розпорядження державною власністю, майном Автономної Республіки Крим і комунальною власністю. Способи приватизації визначаються шляхом прийняття цими органами рішень про затвердження конкретних переліків об'єктів приватизації.

Відповідно до частини 5 ст. 7 Закону про малу приватизацію орган приватизації розглядає подану заяву і в разі відсутності підстав для відмови у приватизації включає підприємство до переліків, зазначених у частині першій цієї статті.

У зв'язку з викладеним положення частин першої, третьої статті 7 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" відносно ініціативи покупців про включення відповідного майна в перелік об'єктів, які підлягають приватизації, слід розуміти як право покупця пропонувати проведення приватизації конкретного об'єкта малої приватизації в указаний ним спосіб, зокрема шляхом викупу, при цьому пропозиція покупця відносно способу приватизації підлягає розгляду у визначений законом термін.

Відповідно положення частини 5 статті 7 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" слід розуміти так, що органи приватизації зобов'язані розглянути подані покупцями заяви і, у разі відсутності встановлених цим Законом підстав для відмови в приватизації, включити конкретне підприємство в перелік об'єктів, які підлягають приватизації у встановлений спосіб, або прийняти рішення про відмову в приватизації.

Як вбачається з матеріалів справи, Верховна Рада Автономної Республіки Крим на підставі наданих їй повноважень, а саме: на підставі Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим", а також Положення про порядок управління майном, що належить Автономній Республіці Крим або передане в її управління, 22.02.2006 р. прийняла Постанову N 1582-4/06 "Про питання управління майном, що належить Автономній Республіці Крим", пунктом 12 якої затверджено перелік майна, що належить АР Крим та яке підлягає приватизації у 2006 році.

21.07.2006 р. Верховною Радою АР Крим була прийнята Постанова N 140-5/06, якою був доповнений вказаний вище перелік майна, що належить АР Крим та підлягає приватизації у 2006 році. До цього Переліку був включений будинок головного виробничого корпусу (колишній царський гараж), що не ввійшов до статутного фонду у процесі приватизації та переданий за договором оренди ВАТ "Ялтатранссервіс".

Другий відповідач в своїх поясненнях посилається на те, що відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України від 04.03.92 р. N 2163-XII одним із принципів приватизації є продаж об'єктів приватизації з врахуванням їх індивідуальних особливостей виключно за кошти, а саме посилався на те, що об'єкт, який був переданий по договору оренди позивачу (колишній царський гараж), є об'єктом культурної спадщини.

Згідно ст. 1 Закону України "Про охорону культурної спадщини" об'єкт культурної спадщини - це певне місце, споруда (творіння), комплекс (ансамбль), пов'язані з ними рухомі предмети, а також території або водні об'єкти, інші природні, антропогенні, природно або штучно створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, які донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, художнього, наукового або художнього погляду і зберегли свою автентичність.

Як встановлено судом, а саме листами Республіканського комітету по охороні культурної спадщини (від 18.01.2005 р. N 54, від 21.02.2005 р. N 219), останнім на адресу Фонду майна АР Крим повідомлено, що згідно рішення Науково-методичної ради по охороні культурної спадщини Міністерства культури України будівля гаража, що розташована в м. Ялта, смт Лівадія, Севастопольське шосе, 1, не є об'єктом культурної спадщини та не буде внесена до реєстру нерухомих пам'ятників України. Також повідомлено про втрачення чинності охоронного договору на вказану будівлю від 21.04.2004 р.

Відповідно до статті 105 Кодексу адміністративного судочинства України адміністративний позов може містити, окрім встановлених ч. 3 цієї статті, інші вимоги про захист прав, свобод або інтересів у сфері публічно-правових відносин.

При цьому, згідно ст. 162 КАСУ, у разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про: визнання протиправним рішення суб'єкта владних повноважень, про спонукання відповідача зробити певні дії, спонукання відповідача відхилитися від здійснення певних дій, стягнення з відповідача грошових коштів і т. п.

Відповідно до вказаної норми суд може прийняти іншу постанову, яка б гарантувала дотримання і захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб'єктів в сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.

При таких обставинах, у разі встановлення судом порушень прав людини і юридичної особи, суд, при прийнятті постанови по суті спору, може любим іншим способом (не встановленим КАС України, з дотриманням принципів чинного законодавства, з урахуванням встановлених Основним законом прав) відновити порушене право позивача.

За таких обставин позов підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. 152, п. 1 ст. 153, 160, 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд постановив:

1. Позов задовольнити.

2. Визнати недійсним п. 11 Постанови Верховної Ради АРК від 21.07.2006 р. N 140-5/06 в частині обрання способу приватизації будівлі головного виробничого корпусу, розташованого за адресою: м. Ялта, смт Лівадія, Севастопольське шосе, 1, шляхом аукціону.

3. Визнати недійсним п. 1 наказу Фонду майна АРК від 29.08.2006 р. N 629 "Про прийняття рішення по приватизації майна, яке належить АРК - будівлі головного виробничого корпусу (колишній царський гараж), яке не увійшло до статутного фонду в процесі приватизації та передано у користування за договором оренди ВАТ "Ялтатрансервіс" в частині обрання способу приватизації будівлі головного виробничого корпусу, розташованого за адресою: м. Ялта, смт Лівадія, Севастопольське шосе, 1, шляхом аукціону.

4. Спонукати Фонд майна АРК укласти договір купівлі-продажу шляхом викупу з ВАТ "Ялтатранссервіс" будівлі головного виробничого корпусу, розташованого за адресою: м. Ялта, смт Лівадія, Севастопольське шосе, 1.

 

Суддя господарського суду
Автономної Республіки Крим

О. І. Башилашвілі

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали