ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

26.12.2011 р.

Справа N К39/220-10(К7/70-10)

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого Воліка І. М. (доповідача), суддів: Шевчук С. Р., Князьков В. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ОСОБА_4 на постанову від 01.11.2011 Дніпропетровського апеляційного господарського суду у справі N К39/220-10(К7/70-10) за позовом ОСОБА_4 до Відкритого акціонерного товариства "Дніпроекскавація", третя особа ОСОБА_5, про визнання наказу недійсним (в судове засідання представники сторін не прибули), встановив:

У квітні 2010 року позивач - ОСОБА_4, як акціонер ВАТ "Дніпроекскавація", звернувся до господарського суду з позовом до Відкритого акціонерного товариства "Дніпроекскавація" (надалі - ВАТ "Дніпроекскавація"), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги, на стороні відповідача - ОСОБА_5, про визнання недійсним наказу Голови правління ВАТ "Дніпроекскавація" N 3-К від 14.01.2010, яким прийнято на посаду першого заступника голови правління ВАТ "Дніпроекскавація" ОСОБА_5 з 22.01.2010, а також призначено виконуючим обов'язки голови правління до обрання голови правління у встановленому порядку.

Позовні вимоги мотивовані тим, що оскаржуваний наказ прийнято Головою правління з перевищенням повноважень, порушенням положень Закону України "Про господарські товариства" та Статуту ВАТ "Дніпроекскавація".

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 18.04.2011 у справі N К39/220-10(К7/70-10) (суддя - Ліпинський О. В.) позов задоволено; визнано недійсним наказ Голови правління ВАТ "Дніпроескавація" N 3 від 14.01.2010; стягнуто з ВАТ "Дніпроескавація" на користь ОСОБА_4 85,00 грн. державного мита та 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 01.11.2011 (колегія суддів: Логвиненко А. О. - головуючий, судді: Стрелець Т. Г., Соловйова О. І.) рішення господарського суду Дніпропетровської області від 18.04.2011 у справі N К39/220-10(К7/70-10) скасовано; прийнято нове рішення - в позові відмовлено.

Не погодившись з постановою апеляційного господарського суду, позивач - ОСОБА_4 звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 01.11.2011 скасувати, а рішення господарського суду Дніпропетровської області від 18.04.2011 залишити в силі. Касаційна скарга обґрунтована тим, що апеляційний господарський суд, скасовуючи рішення місцевого суду, не встановив будь-яких порушень норм матеріального чи процесуального права, чим допустив порушення пункту 5 частини 1 ст. 104, пункту 8 частини 2 ст. 105 Господарського процесуального кодексу України, що є підставою для скасування оскаржуваної постанови.

Відповідач та третя особа не скористалися правом, наданим ст. 1112 Господарського процесуального кодексу України, та не надіслали до Вищого господарського суду України відзиви на касаційну скаргу позивача, що у відповідності до положень ст. 75 ГПК України не перешкоджає перегляду оскаржуваного судового акта в касаційному порядку.

Сторони та третя особа у судове засідання касаційної інстанції не з'явились, про час, місце та дату розгляду справи повідомлені належним чином.

Перевіривши у відкритому судовому засіданні доводи касаційної скарги та правильність застосування господарськими судами першої та апеляційної інстанцій норм процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду України дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено судами, предметом позову є матеріально-правова вимога про визнання недійсним наказу голови правління Відкритого акціонерного товариства "Дніпроекскавація" N 3-К від 14.01.2010 "Про прийняття на роботу", згідно якого ОСОБА_5 прийнято на роботу першим заступником голови правління ВАТ "Дніпроекскавація" з 22.01.2010, а також призначено виконуючим обов'язки голови правління товариства до дня обрання голови правління у встановленому порядку. Цим же наказом виконуючому обов'язки голови правління ОСОБА_5 надано право підпису всіх документів від імені товариства.

Задовольняючи позовні вимоги, місцевий господарський суд виходив з того, що виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво та його поточну діяльність, є Правління (п. 7.4.1 Статуту); до складу Правління входить 5 чоловік - Голова правління, який обирається загальними зборами акціонерів; члени Правління, які затверджуються ОСОБА_6 радою Товариства за поданням Голови Правління (п. 7.4.3 Статуту). Отже, голова правління ОСОБА_7, видаючи наказ про призначення ОСОБА_5 виконуючим обов'язки Голови правління товариства, з наданням останньому повноважень щодо підпису всіх документів, фактично призначив нового Голову правління, що суперечить приписам ст. 41 Закону України "Про господарські товариства", ст. 159 Цивільного кодексу України, якими визначено, що питання обрання і відкликання виконавчого органу товариства відноситься до виключної компетенції вищого органу товариства - загальних зборів акціонерів, які не можуть бути передані іншим органам товариства.

Таким чином, приймаючи оскаржуваний наказ N 3-К від 14.01.2010 з порушенням ст. 41 Закону України "Про господарські товариства", ст. 159 Цивільного кодексу України, пунктів 7.4.1, 7.4.3 Статуту ВАТ "Дніпроескавація", Голова правління ОСОБА_7 діяв з перевищенням наданих йому повноважень, чим припустився порушення прав позивача, як акціонера товариства, зокрема, права на управління справами товариства (ст. 10 Закону України "Про господарські товариства") шляхом участі у загальних зборах акціонерів, як органу, що мав вирішувати зазначені питання в межах своєї виключної компетенції, визначеної законом, з урахуванням чого місцевий господарський суд дійшов висновку щодо правомірності та обґрунтованості позовних вимог, задовольнивши їх у повному обсязі.

Апеляційний господарський суд, скасовуючи рішення місцевого господарського суду, виходив з того, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Статуту ВАТ "Дніпроескавація" не віднесено питання прийняття на роботу заступників голови правління та призначення виконуючих обов'язки голови правління на час його відсутності (п. п. 7.2.7, 3.7.5 Статуту). При цьому місцевим господарським судом не враховано, що відповідно до п. 7.4 Статуту правління здійснює керівництво та поточну діяльність товариства, а голова правління керує його роботою та уповноважений керувати справами товариства. При цьому голові правління надано право передавати частину питань, що відносяться до його компетенції, своїм заступникам. Оскільки питання прийняття на роботу заступників голови правління не віднесено до виключної компетенції інших органів товариства, право прийняття вказаних осіб на роботу, відповідно до п 7.4.2 Статуту, належить і Голові правління, з урахуванням чого апеляційний господарський суд дійшов висновку, що наказом N 3-К від 14.01.2010 про прийняття на роботу ОСОБА_5 в якості свого першого заступника Голова правління ВАТ "Дніпроекскавація" не перевищив своїх повноважень.

Крім цього, апеляційним господарським судом зауважено, що призначення тимчасово виконуючим обов'язки керівника підприємства не можна ототожнювати з реалізацією такого корпоративного права, як обрання та відкликання керівного органу господарського товариства, який знаходиться у виключній компетенції загальних зборів товариства. Призначивши на час своєї відсутності виконувати обов'язки Голови правління свого заступника, Голова правління ВАТ "Дніпроекскавація" фактично реалізував свої повноваження щодо забезпечення безперервного керівництва поточною діяльністю товариства та його функціонування, скориставшись своїм правом передати заступнику частину своїх повноважень.

З огляду на це, апеляційний господарський суд дійшов висновку, що призначення заступника Голови правління тимчасово виконувати обов'язки Голови правління на час його відсутності не порушує корпоративних прав учасників ВАТ "Дніпроекскавація" обирати керівні та виконавчі органи, оскільки таке призначення є невід'ємною частиною адміністративно-розпорядчих функцій керівника виконавчого органу товариства та носить тимчасовий, а не постійних характер, у зв'язку з чим у суду відсутні підстави вважати, що при прийнятті наказу N 3-К від 14.01.2010 Головою правління ВАТ "Дніпроекскавація" перевищено компетенцію та порушено корпоративні права позивача, тому рішення місцевого суду скасовано та прийнято нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.

Разом з тим колегія суддів касаційної інстанції не погоджується з такими висновками суду апеляційної інстанції, з урахуванням того, що вони не відповідають вимогам чинного законодавства.

Відповідно до пункту 8 частини 2 ст. 105 Господарського процесуального кодексу України у разі скасування або зміни рішення місцевого господарського суду у постанові суду апеляційної інстанції мають бути зазначені доводи, за якими апеляційна інстанція не погодилася з висновками суду першої інстанції.

В силу приписів ст. 47 Закону України "Про господарські товариства" (в редакції Закону на момент прийняття оскаржуваного наказу) визначено, що виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган, визначений статутом.

Виконавчий орган вирішує всі питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів і наглядової ради товариства. Виконавчий орган є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді акціонерного товариства та організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства в межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом. Виконавчий орган акціонерного товариства може бути колегіальним (правління, дирекція) чи одноособовим (директор, генеральний директор).

Згідно ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" повноваження щодо утворення і відкликання виконавчого та інших органів товариства належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам товариства.

При цьому статтею 4 Закону України "Про господарські товариства" визначено, що акціонерне товариство створюється і діє на підставі статуту. Установчі документи товариства у випадках, передбачених чинним законодавством, погоджуються з Антимонопольним комітетом України. Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного (складеного) капіталу, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Як вірно встановлено місцевим господарським судом, з урахуванням положень ст. ст. 41, 46, 47, 49 Закону України "Про господарські товариства" та відповідно до розділу 7 Статуту ВАТ "Дніпроекскавація", що управління Товариством здійснюють Загальні збори акціонерів товариства - вищий орган Товариства, Спостережна Рада, Правління Товариства, Ревізійна комісія. Виконавчим органом ВАТ "Дніпроекскавація", який здійснює керівництво та його поточну діяльність, є Правління, до складу якого входить 5 чоловік - Голова Правління та чотири члени Правління; до компетенції Правління відносяться усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з чинним законодавством, цим статутом або рішенням Вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства; до компетенції Загальних зборів належить, зокрема, обрання та відкликання Голови правління (п. п. 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3). При цьому пунктом 7.4.5 Статуту Голові правління надано повноваження передавати частину питань, що відносяться до його компетенції, своїм заступникам. Разом з тим Статутом ВАТ "Дніпроескавація" не передбачено у складі виконавчого органу такої посади, як перший заступник Голови Правління, з урахуванням чого у Голови правління Товариства були відсутні правові підстави для прийняття на роботу першого заступника Голови правління з наданням йому права виконувати обов'язки Голови правління з правом підпису всіх документів, оскільки такий наказ суперечить положенням Статуту ВАТ "Дніпроескавація".

Відповідно до частини 1 та 2 ст. 23 Закону України "Про господарські товариства" управління товариством здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких здійснюється відповідно до виду товариства. Посадовими особами органів управління товариства визнаються голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії, а у товариствах, де створена наглядова рада товариства, - голова та члени ради наглядової ради товариства.

Згідно Статуту ВАТ "Дніпроескавація" Голова правління керує роботою правління, уповноважений керувати справами товариства без доручення здійснює дії від імені товариства і лише на підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голові правління надано право видавати накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства. Передача Головою правління своїх повноважень заступникам, які не є членами виконавчого органу та не уповноважені на це органами управління товариством, суперечить вимогам чинного законодавства.

З огляду на викладене, висновки суду апеляційної інстанції про наявність у Голови правління ВАТ "Дніпроекскавація" повноважень призначати своїх заступників і передавати їм частину своїх повноважень не відповідають чинному законодавству.

Таким чином, висновки суду першої інстанції про те, що оскаржуваним наказом N 3-К від 14.01.2010 про прийняття першим заступником Голови правління ОСОБА_5 з передачею йому повноважень Голови правління фактично було порушено порядок обрання та відкликання Голови правління, який відноситься до виключної компетенції загальних зборів, що призвело до порушення прав позивача, як акціонера товариства щодо його права на участь у загальних зборах та управлінні товариством, а також, що оскаржуваний наказ прийнятий з порушенням положень Статуту та вимог ст. 41 Закону України "Про господарські товариства", ст. 159 Цивільного кодексу України, є правомірними та ґрунтуються на приписах чинного законодавства.

Відповідно до пункту 6 статті 1119 Господарського процесуального кодексу України касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги (подання) має право, зокрема, залишити в силі одне із раніше прийнятих рішень або постанов.

За таких обставин, оскільки постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 01.11.2011 у даній справі прийнята з порушенням ст. ст. 43, 104, 105 Господарського процесуального кодексу України, а частина перша ст. 11110 Господарського процесуального кодексу України зазначає, що підставою для скасування або зміни рішення місцевого чи апеляційного господарського суду або постанови апеляційного господарського суду є порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає за необхідне касаційну скаргу ОСОБА_4 задовольнити, на підставі пункту шостого частини першої ст. 1119 ГПК України, скасувати зазначену вище постанову апеляційного господарського суду і залишити в силі рішення господарського суду Дніпропетровської області від 18.04.2011.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119 - 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу ОСОБА_4 задовольнити.

Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 01.11.2011 у справі N К39/220-10(К7/70-10) скасувати.

Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 18.04.2011 у справі N К39/220-10(К7/70-10) залишити в силі.

 

Головуючий, суддя

І. М. Волік

Судді:

С. Р. Шевчук

 

В. В. Князьков

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали