Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про визнання недійсним правочину та застосування наслідків його недійсності

lign =center>

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

1 листопада 2010 р. 

Справа N 7/365 


За позовом 

Заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Київської міської ради та Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

До 

Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Новий регіон"
Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний незалежний реєстратор" 

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів 

Відкрите акціонерне товариство "Київгаз" 

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача 

Антимонопольний комітет України
Фонд державного майна України 

Про 

визнання недійсним правочину та застосування наслідків його недійсності 

Суддя 

Якименко М. М. 

Представники: 

  

від прокуратури: 

К. О. М. - посвідчення [...]; 

від позивача-1: 

Ф. О. О. - довіреність [...]; 

від позивача-2: 

П. А. Ю.- довіреність [...]; 

від відповідача-1: 

не з'явилися; 

від відповідача-2: 

не з'явилися; 

від 3-ої особи-1: 

Г. А. Б. - довіреність [...]; 

від 3-ої особи-2: 

не з'явились; 

від 3-ої особи-3: 

У. І. В. - довіреність [...]. 


ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заступник Генерального прокурора України звернувся в господарський суд м. Києва з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради та Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Новий регіон" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний незалежний реєстратор" про визнання недійсним укладеного 18.03.2010 між Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Новий регіон" Договору N Д-2010/03/18/2; 606 купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства "Київгаз" у кількості 1614144 штук, що становить 28,46 % його статутного капіталу;

- зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Новий регіон" повернути за актом приймання-передачі територіальній громаді міста Києва в особі Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) придбані за Договором купівлі-продажу N Д-2010/03/18/2;606 від 18.03.2010 прості іменні акції відкритого акціонерного товариства "Київгаз" (код ЄДРПОУ 03346331) у кількості 1614144 штук, що становить 28,46 % його статутного капіталу;

- зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний незалежний реєстратор" внести запис до системи реєстру власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства "Київгаз" (код ЄДРПОУ 03346331) про перехід у власність Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) акцій відкритого акціонерного товариства "Київгаз" у кількості 1 614144 штук, що становить 28,46 % його статутного капіталу.

01.11.2010 заступник Генерального прокурора України подав заяву про зміну предмету позову, в якій просить суд:

- визнати договір N Д-2010/03/18/1; 606 купівлі-продажу пакета акцій Відкритого акціонерного товариства "Київгаз" (код ЄДРПОУ 03346331) у кількості 1614144 штук, що становить 28,64 відсотків статутного капіталу Відкритого акціонерного товариства "Київгаз", укладений 18.03.2010 між Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 19020407) і Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Новий регіон" (код ЄДРПОУ 35920996) -недійсним;

- визнати право власності територіальної громади м. Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141) на 1614144 штук простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства "Київгаз" (код ЄДРПОУ 03346331), що становить 28,64 відсотків статутного капіталу Відкритого акціонерного товариства "Київгаз".

Зазначена заява прийнята судом до розгляду.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що на момент укладення спірного договору ВАТ "Київгаз" було включено до переліку господарських товариств, акції яких належать територіальній громаді м. Києва, що не підлягають продажу, у зв'язку з чим їх відчуження Головним управлінням комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке від імені територіальної громади м. Києва управляло даними акціями, є незаконним.

Крім того, заступник Генерального прокурора України вказує на те, що під час продажу пакета акцій ВАТ "Київгаз" порушено порядок та способи приватизації державного та комунального майна, визначені чинним законодавством, оскільки ВАТ "Київгаз" є суб'єктом природної монополії, займає домінуюче становище на ринку централізованого газопостачання та відповідно до вимог п. 5 Державної програми приватизації відноситься до об'єктів приватизації групи "Г". Пунктом 30 Програми приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007 - 2010 роки встановлено, що приватизація підприємств, що займають монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному або регіональному товарних ринках, здійснюється за погодженням з відповідним територіальним органом Антимонопольного комітету України. У той же час, відповідне погодження Антимонопольного комітету України відсутнє.

Також, при здійсненні приватизації акцій ВАТ "Київгаз" були допущені порушення щодо порядку здійснення публікації про об'єкт приватизації, які полягають в незабезпеченні своєчасного опублікування інформаційного повідомлення про об'єкт та умови приватизації в інформаційних бюлетенях державних органів приватизації, центральній та місцевій пресі, та безпідставно зменшено початкову вартість пакету акцій.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 27.08.2010 порушено провадження по справі, призначено її до розгляду на 23.09.2010 та залучено до участі у справі Відкрите акціонерне товариство "Київгаз" в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів. Крім того, судом частково задоволено заяву заступника Генерального прокурора України про вжиття заходів забезпечення позову.

У зв'язку з неподанням витребуваних судом документів, потрібних для вирішення спору по суті, розгляд справи неодноразово відкладався.

Київська міська рада письмових пояснень по суті спору не надала. Представник ради у судових засіданнях відзначив, що Київська міська рада не була стороною спірного правочину.

Головне управління комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) позов підтримує. Вважає, що спірний договір підлягає визнанню недійсним.

Відповідачі своїх представників у судові засідання не направили, про день та час розгляду справи повідомлялись належним чином. Зокрема, всі ухвали суду були одержані Товариством з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний незалежний реєстратор", що підтверджується відповідними повідомленнями про вручення. Ухвали суду, надіслані іншому відповідачу - Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Новий регіон" за місцем його державної реєстрації, було повернуло у зв'язку з відсутністю особи. У той же час, в силу ч. 1 ст. 64 ГПК України, ухвали вважаються такими, що вручені належним чином.

За таких обставин, керуючись ст. 75 ГПК України, суд вважає за можливе вирішити спір за наявними матеріалами.

У поданому 01.11.2010 до суду відзиві Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Новий регіон" позов не визнало посилаючись на безпідставність та необґрунтованість позовних вимог.

Крім того, 01.11.2010 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Новий регіон" через канцелярію суду подало клопотання про зупинення провадження у справі N 7/365 до вирішення пов'язаної з нею адміністративної справи N 2а-418/09 за позовом прокуратури міста Києва до Київської міської ради про визнання недійсним рішення Київської міської ради від 28.08.2008 року N 106/106 про включення акцій ВАТ АК "Київводоканал" до переліку пакетів акцій, які підлягають приватизації.

Судом було відмовлено в задоволенні вказаного клопотання, у зв'язку з його необґрунтованістю.

01.11.2010 представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний незалежний реєстратор" через канцелярію суду подав пояснення на позовну заяву в яких просив відмовити в задоволенні позовних вимог, посилаючись на безпідставність та необґрунтованість позовних вимог.

Представник Антимонопольного комітету України надав суду докази того, що Відкрите акціонерне товариство "Київгаз" є суб'єктом природної монополії на ринку транспортування природного газу розподільними газопроводами в межах міста Києва, та знаходиться у Переліку суб'єктів природних монополій міста Києва.

Представник Фонду державного майна України надав пояснення на позовну заяву в яких вказав, що ВАТ "Київгаз" є суб'єктом господарювання, який займає монопольне становище на ринку транспортування природного газу розподільчими газопроводами в межах м. Києва та на час прийняття рішення про приватизацію займав монопольне (домінуюче) становище на даному ринку, то відповідно до п. 5 розділу I Державної програми приватизації та п. 7 розділу 3 Програми приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007 - 2010 роки пакет акцій ВАТ "Київгаз" є об'єктом приватизації, який за класифікатором віднесений до групи Г. З огляду на вищевикладене Фонд державного майна України вважає, що приватизація пакету акцій у кількості 1614144 штук, що становить 28,46 % статутного капіталу ВАТ "Київгаз" відбулась з порушенням чинного законодавства України.

Представник ВАТ "Київгаз" в судовому засіданні надав відзив на позовну заяву, в якому вказав, що не є стороною спірного договору, позовні вимоги не підтримав.

01.11.2010 представник ВАТ "Київгаз" в судовому засіданні заявив клопотання про залучення до участі у справі в якості третьої особи на стороні відповідача ФОССА ГРУП (Кіпр), клопотання мотивоване тим, що на час розгляду справи вищевказана компанія-нерезидент є власниками спірних акцій ВАТ "Київгаз".

Відповідно до ч. 1 ст. 27 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора або ініціативи господарського суду.

Належних та допустимих доказів (виписка з реєстру власників іменних цінних паперів, сертифікат акцій тощо) на підтвердження обставин, наведених у клопотанні, суду не надано. Тому посилання третьої особи-1 на те, що рішення у справі може вплинути на права і обов'язки вказаної компанії щодо однієї зі сторін, суд вважає недоведеними, у зв'язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

Відповідно до статті 85 Господарського процесуального кодексу України в судовому засіданні 01.11.2010 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва встановив:

Згідно з рішенням Київської міської ради від 08.02.2007 N 62/723 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007 - 2010 роки" (позиція 3 додатка N 5) ВАТ "Київгаз" включений до переліку господарських товариств, пакети акцій та частки яких належать територіальній громаді м. Києва, що не підлягають продажу.

Однак, у подальшому рішенням Київської міської ради від 28.08.2008 N 106/106 "Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.2007 N 62/723 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007 - 2010 роки" ВАТ "Київгаз" включено до переліку господарських товариств, пакети акцій та частки яких належать територіальній громаді м. Києва та підлягають продажу на аукціоні.

Між Головним управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Головне управління комунальної власності) і Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Новий регіон" (далі - ТОВ "ФК "Новий регіон") 18.03.2010 укладено договір N Д-2010/03/18/1; 606 купівлі-продажу, згідно з яким ТОВ "ФК "Новий регіон" придбало пакет акцій ВАТ "Київгаз" 1614144 штук, що становить 28,46 % статутного капіталу товариства, за ціною в розмірі 6017865 грн.

Суд вважає, що спірний договір не відповідає вимогам законодавства з наступних підстав.

Правові, економічні та організаційні основи приватизації державного майна та майна, що належить Автономній Республіці Крим, з метою створення багатоукладної соціально орієнтованої ринкової економіки України регулює Закон України від 04.03.92 N 2163-XII "Про приватизацію державного майна".

В розумінні даного Закону (ст. 1) приватизація державного майна (далі - приватизація) - це відчуження майна, що перебуває у державній власності, і майна, що належить Автономній Республіці Крим, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до цього Закону, з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів на структурну перебудову економіки України.

Відповідно до ч. 4 ст. 3 Закону України "Про приватизацію державного майна" відчуження майна, що є у комунальній власності, регулюється положеннями цього Закону, інших законів з питань приватизації і здійснюється органами місцевого самоврядування.

Акції (частки, паї), що належать державі (в даному випадку територіальній громаді міста Києва) у майні господарських товариств та інших об'єднань, в силу ст. 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" належать до об'єктів державної (комунальної) власності, що підлягають приватизації.

Виходячи з приписів ч. 1 ст. 4, 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" цілі, пріоритети та умови приватизації визначає Державна програма приватизації, яка розробляється Фондом державного майна України і затверджується Верховною Радою України законом України один раз на три роки не пізніш як за місяць до затвердження Державного бюджету України на відповідний рік, але до початку наступного бюджетного року та діє до затвердження чергової Державної програми приватизації.

Законом України "Про Державну програму приватизації" затверджено Державну програму приватизації на 2000 - 2002 роки, пунктом 1 якого встановлено, що вона (програма) діє до затвердження чергової Державної програми приватизації.

Враховуючи відсутність іншої програми приватизації, на час приватизації пакету акцій Відкритого акціонерного товариства "Київгаз" була чинна Державну програму приватизації на 2000 - 2002 роки.

Державна програма приватизації на 2000 - 2002 роки (далі - Програма) визначає основні цілі, пріоритети, завдання та способи приватизації державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим, та відчуження комунального майна, групи об'єктів, які підлягають приватизації, орієнтовні завдання щодо обсягів приватизації державного майна та надходження коштів від приватизації до Державного бюджету України та відповідні заходи щодо виконання цієї Програми.

З метою раціонального та ефективного застосування способів приватизації відповідно до цієї Програми проведено класифікацію об'єктів приватизації (пункт 5 Програми). Цілісні майнові комплекси підприємств або пакети акцій ВАТ, що на момент прийняття рішення про приватизацію займають монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному ринку відповідних товарів і послуг або мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, віднесено до об'єктів приватизації групи "Г".

ВАТ "Київгаз" є суб'єктом природної монополії, займає домінуюче становище на ринку централізованого газодопостачання, що підтверджується листом Антимонопольного комітету України від 13.08.2010 N 24-29/10-7231.

Приватизація об'єктів приватизації групи "Г" не є предметом регулювання Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (ст. 1, ст. 2 даного Закону).

За таких обставин, його приватизація повинна здійснюватись відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" з урахуванням особливостей приватизації об'єктів групи "Г", передбачений Програмою.

Статтею 11 Закону України "Про приватизацію державного майна" визначено порядок приватизації, який передбачає:

опублікування списку об'єктів, які підлягають приватизації, у виданнях державних органів приватизації, місцевій пресі;

прийняття рішення про приватизацію об'єкта на підставі поданої заяви або виходячи із завдань Державної програми приватизації та створення комісії з приватизації;

опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об'єкта;

проведення аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства, що приватизується (за винятком об'єктів малої приватизації);

проведення у випадках, передбачених законодавством, екологічного аудиту об'єкта приватизації;

затвердження плану приватизації або плану розміщення акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації, та їх реалізацію.

Підставою для проведення приватизації стало рішення Київської міської ради від 28.08.2008 N 106/106 "Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.2007 N 62/723 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007 - 2010 роки", яким ВАТ "Київгаз" включено до переліку господарських товариств, пакети акцій та частки яких належать територіальній громаді міста Києва та підлягають продажу.

Даним рішенням також визнано такою, що втратила чинність, позиція 2 додатка 5 до рішення Київради від 08.02.2007 р N 62/723 "Перелік господарських товариств, пакети акцій та частки яких належать територіальній громаді м. Києва, що не підлягають продажу, терміном до 2010 року ВАТ "Київгаз".

25.02.2009 р. Головним управлінням комунальної власності м. Києва, яке на підставі рішенням Київської міської ради VII сесії XXIV скликання від 12.02.2004 р. N 33/1243 "Про передачу акцій відритих акціонерних товариств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва", здійснює повноваження власника територіальної громади міста Києва щодо акцій Відкритого акціонерного товариства "Київгаз", прийнято наказ N 42 про забезпечення проведення незалежної оцінки 28,46 % акцій ВАТ "Київгаз", а 17.11.2009 р. - наказ N 332 про продаж на аукціоні даного пакету акцій та затверджено інформацію про даний продаж.

Відповідне оголошення про продаж акцій на аукціоні 22.12.2009 р. було розміщено 20.11.2009 р. в центральній газеті "Дивіденди" та місцевій газеті "Екстра Медіа".

22.12.2009 р. для участі в аукціоні ніхто не з'явився (протокол N 22 від 25.12.2009 р.), у зв'язку з чим 25.12.2009 р. Головне управління комунальної власності м. Києва прийняло наказ N 704-ПР, яким визнало аукціон таким, що не відбувся.

Іншим наказом від 03.02.2010 р. N 21 Головне управління комунальної власності м. Києва зменшило початкову вартість акцій на 30 %, доручило відділу приватизації та управлінню контролю корпоративними правами забезпечити повторний продаж на аукціоні акцій, затвердило інформацію про продаж.

За результатами даного аукціону 18.03.2010 р. між Головним управлінням комунальної власності та ТОВ "ФК "Новий регіон" було укладено договір N Д-2010/03/18/1;606 купівлі-продажу, згідно з яким ТОВ "ФК "Новий регіон" придбало пакет акцій ВАТ "Київгаз" 1614144 штук, що становить 28,46 % статутного капіталу товариства, за ціною в розмірі 6017865 грн.

У той же час, на момент проведення приватизації та укладення даного договору було чинне рішення Київради від 08.02.2007 р. N 62/723, яким включено ВАТ "Київгаз" до переліку господарських товариств, пакети акцій та частки яких належать територіальній громаді м. Києва, що не підлягають продажу, а рішення Київської міської ради від 28.08.2008 N 106/106, яким ВАТ "Київгаз" включено до переліку господарських товариств, пакети акцій та частки яких належать територіальній громаді міста Києва та підлягають продажу, було зупинено.

Зокрема, 24.11.2008 р. прокуратурою міста Києва внесено до Київської міської ради протест на рішення Київської міської ради від 28.08.2008 р. N 106/106 "Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.2007 N 62/723 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007 - 2010 роки".

У зв'язку з ухиленням Київської міської ради від розгляду протесту прокуратурою міста Києва в порядку, передбаченому ч. 4 ст. 21 Закону України "Про прокуратуру", 12.02.2009 р. подано до Шевченківського районного суду міста Києва позовну заяву про визнання недійсним вищезазначеного рішення Київської міської ради, за яким судом 16.02.2009 р. відкрито провадження в адміністративній справі N 2а-418/09.

На даний час провадження у зазначеній справі не закінчено, рішення по суті позовних вимог не прийнято.

Повноваження прокурора визначені статтею 20 Закону України "Про прокуратуру". Так, при виявленні порушень закону прокурор або його заступник у межах своєї компетенції мають право:

1) опротестувати акти Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих Рад, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також рішення і дії посадових осіб;

2) вносити подання або протест на рішення місцевих Рад залежно від характеру порушень;

3) порушувати у встановленому законом порядку кримінальну справу, дисциплінарне провадження або провадження про адміністративне правопорушення, передавати матеріали на розгляд громадських організацій;

4) давати приписи про усунення очевидних порушень закону;

5) вносити подання до державних органів, громадських організацій і посадовим особам про усунення порушень закону та умов, що їм сприяли;

6) звертатись до суду з заявами про захист прав і законних інтересів громадян, держави, а також підприємств та інших юридичних осіб.

Статтею 21 Закону України "Про прокуратуру" передбачено, що протест на акт, що суперечить закону, приноситься прокурором, його заступником до органу, який його видав, або до вищестоящого органу. У такому ж порядку приноситься протест на незаконні рішення чи дії посадової особи. У протесті прокурор ставить питання про скасування акта або приведення його у відповідність з законом, а також припинення незаконної дії посадової особи, поновлення порушеного права (ч. 2 ст. 21 Закону України "Про прокуратуру").

Правовим наслідком внесення протесту прокурора є зупинення дії опротестованого акта і виникнення у відповідного органу або посадової особи обов'язку у десятиденний строк після його надходження розгляду протесту (ч. 3 ст. 21 Закону України "Про прокуратуру").

Частиною 4 статті 21 Закону України "Про прокуратуру"встановлено, що у разі відхилення протесту або ухилення від його розгляду прокурор може звернутися з заявою до суду про визнання акта незаконним. Заяву до суду може бути подано протягом п'ятнадцяти днів з моменту одержання повідомлення про відхилення протесту або закінчення передбаченого законом строку для його розгляду. Подача такої заяви зупиняє дію правового акта.

Постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 06.03.2008 р. N 2 "Про практику застосування адміністративними судами окремих положень КАС України під час розгляду адміністративних справ" передбачено, що згідно з частинами першою та четвертою статті 21 Закону України "Про прокуратуру" протест на акт, що суперечить закону, приноситься прокурором, його заступником до органу, який його видав, або до вищестоящого органу, у разі відхилення протесту або ухилення від його розгляду прокурор може звернутися з заявою до суду про визнання акта незаконним. У цьому випадку прокурор у адміністративній справі може бути позивачем і не повинен визначати орган чи особу, в інтересах якої він звертається до суду з позовною заявою.

Отже, подача прокурором заяви до суду у разі відхилення протесту або ухилення від його розгляду є окремим самостійним повноваженням прокурора поряд з повноваженнями щодо звернення до суду з заявами про захист прав і законних інтересів громадян, держави, а також підприємств та інших юридичних осіб.

Особливістю даного повноваження є зупинення дії акту на підставі закону внаслідок настання певного факту - подача прокурорам заяви до суду.

В даному випадку процес зупинення акту потрібно розглядати як системний безперервний механізм, спрямований на стале функціонування правопорядку та недопущення можливих негативних наслідків порушення закону. Визначений ч. 4 ст. 21 Закону України "Про прокуратуру" п'ятнадцятиденний строк є процесуальним строком, пропущення якого тягне за собою правові наслідки, встановлені процесуальним законодавством, в рамках якого подана відповідна заява. Виходячи з імперативності вимог закону щодо зупинення акту, сам факт подачі заяви в силу повноважень, передбачених ст. 21 Закону України "Про прокуратуру", є самодостатньою підставою виникнення правового механізму попередження ненастання порушення закону.

Таким чином, на час приватизації та укладення спірного договору рішення про приватизацію пакету акцій (рішення Київської міської ради від 28.08.2008 N 106/106, яким ВАТ "Київгаз" включено до переліку господарських товариств, пакети акцій та частки яких належать територіальній громаді міста Києва та підлягають продажу), було зупинено, натомість було чинне рішення Київради від 08.02.2007 р. N 62/723, яким включено ВАТ "Київгаз" до переліку господарських товариств, пакети акцій та частки яких належать територіальній громаді м. Києва, що не підлягають продажу.

Вищевказане свідчить про невідповідність вимогам ст. 11 Закону України "Про приватизацію державного майна", змісту договору N Д-2010/03/18/1;606 купівлі-продажу, укладеного 18.03.2010 р. між Головним управлінням комунальної власності і TOB "ФК "Новий регіон", згідно з яким TOB "ФК "Новий регіон" придбало пакет акцій акцій ВАТ "Київгаз" 1614144 штук, що становить 28,46 % статутного капіталу товариства, за ціною в розмірі 6017865 грн.

Також слід зазначити про порушення процедури приватизації акцій.

Як зазначено вище, ВАТ "Київгаз" є суб'єктом природної монополії, займає домінуюче становище на ринку централізованого водопостачання і водовідведення та, відповідно до вимог п. 5 Програми, відноситься до об'єктів приватизації групи "Г".

Відповідно до п. 18 Державної програми приватизації передприватизаційна підготовка підприємств, які займають монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному або регіональному товарному ринку, включає погодження проектів передприватизаційної підготовки з органами Антимонопольного комітету України.

Згідно з п. 41 Програми приватизація підприємств, що займають монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному або регіональному товарних ринках, здійснюється за погодженням з відповідними органами Антимонопольного комітету України.

Аналогічні вимоги закріплено у Програмі приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007 - 2010 роки (п. 18), згідно з якими приватизація об'єктів, віднесених до групи "Г", здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Пунктом 30 Програми приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007 - 2010 роки встановлено, що приватизація підприємств, що займають монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному або регіональному товарних ринках, здійснюється за погодженням з відповідним територіальним органом Антимонопольного комітету України.

Всупереч вищезазначеним вимогам чинного законодавства погодження Антимонопольного комітету України на приватизацію пакета акцій "Київгаз" отримано не було.

Дана обставина свідчить про порушення закріпленого ч. 2 ст. 2 Закону України "Про приватизацію державного майна" принципу приватизації - додержання антимонопольного законодавства.

Крім того, при здійсненні приватизації акцій ВАТ "Київгаз" були допущені порушення щодо порядку здійснення публікації про об'єкт приватизації.

Відповідно до п. 156 Програми інформація про терміни та умови проведення аукціону та конкурсу з приватизації об'єктів групи "Г" повинна бути опублікована в інформаційних бюлетенях державних органів приватизації, центральній та місцевій пресі не пізніш як за 75 днів до проведення відповідних аукціонів та конкурсів.

В порушення вказаних вимог чинного законодавства Головним управлінням комунальної власності не забезпечено своєчасного опублікування інформаційного повідомлення про об'єкт та умови приватизації в інформаційних бюлетенях державних органів приватизації, центральній та місцевій пресі. Натомість, цей обов'язок делеговано організатору торгів - Українській універсальній товарній біржі, якою лише 20.11.2009 р. розміщено оголошення в центральній газеті "Дивіденди" та місцевій газеті "Екстра Медіа", які органом приватизації не визначалися, про проведення аукціону 22.12.2009 р.

Зазначене порушення законодавства призвели до невиконання основних завдань та принципів приватизації - забезпечення інформаційної відкритості цього процесу, законності, створення сприятливих умов для залучення інвестицій, повного, своєчасного та достовірного інформування громадян про порядок приватизації та відомості про об'єкти приватизації, передбачених ст. 2 Закону України "Про приватизацію державного майна".

Продаж об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом та на фондових біржах здійснюється у порядку, що затверджується Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ст. 16 Закону України "Про приватизацію державного майна").

Порядок підготовки, організації та проведення конкурсів з продажу пакетів акцій, що належать державі у майні акціонерних товариств, що здійснюють державні органи приватизації, у тому числі за участю уповноважених ними юридичних осіб (радників) встановлено Положенням про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31 серпня 2004 р. N 1800, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 31 серпня 2004 р. N 330-р, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 р. N 489.

У той же час, ні Законом України "Про приватизацію державного майна", ні вказаним положенням не передбачено процедури повторного аукціону зі зменшенням на 30 % початкової вартості об'єкта приватизації, який є суб'єктом природної монополії.

Згідно з ч. 2 ст. 14 Закону України "Про приватизацію державного майна" проект плану приватизації повинен передбачати початкову вартість об'єкта приватизації. Акт оцінки вартості об'єкта приватизації складається відповідно до законодавства, затверджується органом приватизації та додається до проекту плану приватизації.

Як встановлено п. 26 Програми, порядок визначення початкової ціни продажу об'єктів приватизації (у тому числі пакетів акцій) встановлюється Методикою оцінки, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. 20 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891, акти оцінки майна та висновки про вартість майна, складені під час приватизації комунального майна, затверджуються виконавчими органами органів місцевого самоврядування.

Згідно зі звітом про незалежну оцінку початкової вартості пакету, виконаним на замовлення Головного управління комунальної власності оцінювачем - Товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ "Приват-Консалтинг", початкова вартість пакету акцій ВАТ "Київгаз" у кількості 1614144 штук, що становить 28,46 % статутного капіталу ВАТ "Київгаз", станом на 31.03.2009 р. становила 8596950,00 грн. без ПДВ.

Разом з тим, у зв'язку з безпідставним зменшенням початкової вартості пакета акцій, на підставі оспорюваного договору купівлі-продажу від 18.03.2010 пакет акцій ВАТ "Київгаз" був проданий за ціною нижчою на 30 % (6017865,00 грн.) від початкової вартості.

Відповідно до ч. 6 ст. 29 Закону України "Про приватизацію державного майна" порушення встановленого законодавством порядку приватизації є підставою для визнання недійсним договору купівлі-продажу об'єкта приватизації в порядку, передбаченому законодавством України.

Згідно з ч. 1 ст. 215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьої, п'ятою, шостою ст. 203 Цивільного кодексу України.

Відповідно до ст. 203 Цивільного кодексу України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства, особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності, волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі, правочин має вчинятися у формі, встановленій законом, правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Оскільки при укладенні договору купівлі-продажу від 18.03.2010 N Д-2010/03/18/1; 606 порушено приватизаційне законодавство, вимога про визнання зазначеного договору недійсним підлягає задоволенню.

В силу статті 216 Цивільного кодексу України недійсний правочин не створює наслідків, крім тих, що пов'язані з недійсністю.

У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.

За таких обставин придбаний ТОВ "ФК "Новий регіон" пакет акцій у кількості 1614144 штук, що становить 28,46 % статутного капіталу ВАТ "Київгаз", підлягає поверненню до комунальної власності територіальної громади міста Києва в особі Головного управління комунальної власності.

Провадження у справі в частині вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний незалежний реєстратор" про внесення запису до системи реєстру власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства "Київгаз" (код ЄДРПОУ 03346331) про перехід у власність Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) акцій відкритого акціонерного товариства "Київгаз" у кількості 1614144 штук, що становить 28,46 % його статутного капіталу підлягає припиненню на підставі п. 1-1 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, оскільки у зв'язку з поданням прокурором заяви про зміну предмету позову вимог до вказаних відповідачів не висувається, і спір між цими сторонами фактично відсутній.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача-1 пропорційно розміру задоволених вимог.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 32, 33, 49, 75, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд, вирішив:

1. Позов задовольнити.

2. Визнати недійсним договір N Д-2010/03/18/1;606 купівлі-продажу пакета акцій Відкритого акціонерного товариства "Київгаз" (код ЄДРПОУ 03346331) у кількості 1614144 штук, що становить 28,64 відсотків статутного капіталу Відкритого акціонерного товариства "Київгаз", укладений 18.03.2010 між Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 19020407) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Новий регіон" (код ЄДРПОУ 35920996).

3. Визнати право власності територіальної громади м. Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141) на 1614144 штук простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства "Київгаз" (код ЄДРПОУ 03346331), що становить 28,64 відсотків статутного капіталу Відкритого акціонерного товариства "Київгаз".

4. Провадження у справі N 7/365 в частині позовних вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний незалежний реєстратор" припинити на підставі п. 1-1 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Новий регіон" (03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 40, ідентифікаційний код 35920996) на користь Державного бюджету України 25500 (двадцять п'ять тисяч п'ятсот) грн. 00 коп. державного мита та 118 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання, оформленого відповідно до ст. 84 Господарського процесуального кодексу України, та може бути оскаржене в порядку та у строки, визначені Господарським процесуальним кодексом України.

 

Суддя 

М. М. Якименко 


 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали