ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

10.10.2017 р.

Справа N 925/63/17

Вищий господарський суд України у складі: суддя Палій В. В. - головуючий (доповідач), судді Селіваненко В. П. і Студенець В. І., розглянувши касаційну скаргу приватного підприємства готельно-ресторанного комплексу "АПЕЛЬСИН", м. Черкаси, на постанову Київського апеляційного господарського суду від 13.06.2017 зі справи N 925/63/17 за позовом приватного підприємства готельно-ресторанного комплексу "АПЕЛЬСИН" (далі - Підприємство), м. Черкаси, до Черкаського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - Відділення), м. Черкаси, про визнання недійсним рішення, судове засідання проведено за участю представників сторін: позивача - П. А. В. адвокат (дов. [...]), відповідача - К. О. А. предст. (дов. [...]), за результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України, встановив:

Підприємство звернулося до господарського суду Черкаської області з позовом до Відділення про визнання недійсним рішення адміністративної колегії Черкаського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 15.11.2016 N 42-р/к у справі N 04-28-02/16 "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу" (далі - Рішення АМК).

Рішенням господарського суду Черкаської області від 13.03.2017 зі справи N 925/63/17 (суддя Дорошенко М. В.) позов задоволено повністю з посиланням на його обґрунтованість.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 13.06.2017 (судді Тищенко О. В. - головуючий, Іоннікова І. А., Тарасенко К. В.) рішення місцевого господарського суду скасовано, прийнято нове рішення про відмову у задоволенні позову.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Підприємство просить постанову суду апеляційної інстанції скасувати, а рішення місцевого господарського суду залишити в силі. Скаргу мотивовано прийняттям оскаржуваного судового акту з порушенням норм матеріального права.

У відзиві на касаційну скаргу Відділення просило постанову суду апеляційної інстанції залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.

Сторони відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлені про час і місце розгляду скарги.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм процесуального та матеріального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено, що:

Рішенням АМК:

· визнано дії Підприємства щодо подання недостовірної інформації на пункт 3 вимоги голови Відділення від 26.07.2016 N 04/1233 порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню;

· за вчинене порушення на Підприємство накладено штраф у розмірі 5790,00 грн.

Рішення АМК мотивовано, зокрема, такими фактичними даними:

· Відділенням здійснюється розгляд справи за ознаками вчинення Підприємством порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, передбаченого статтею 151 закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді поширення інформації, що вводить в оману, а саме повідомлення Підприємством невизначеному колу осіб неправдивих відомостей про стандарти, характеристики послуг, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, які можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) готельних послуг Підприємства, які полягають у повідомленні на фасаді готелю "Апельсин" та на сайті в мережі Інтернет за адресою: http://www.apelsin.ck.ua інформації про встановлення готелю категорії чотири зірки "****";

· в ході розгляду справи Відділенням надіслано Підприємству письмову вимогу від 26.07.2016 року N 04/1233 "Про надання інформації", підписану головою Відділення;

· у цій вимозі Відділення, посилаючись на статті 7, 17, 22, 22-1 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та на пункти 3, 8, 9 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, вимагало від Підприємства у 15-денний строк з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню інформацію, зокрема з питання N 3 такого змісту: "З якого часу на фасаді будівлі готелю "Апельсин" розміщено інформацію про категорію готелю, а саме - зображення чотирьох зірок (****)? Надати підтвердні документи" і з питання N 8 такого змісту: "Надати обґрунтовані пояснення щодо мети розміщення Підприємством на фасаді будівлі готелю "Апельсин" та в мережі Інтернет інформації про встановлення готелю категорії чотири зірки "****";

· Підприємство на вказану письмову вимогу Відділення надало письмову відповідь від 10.08.2016 року N 43/05, якою на питання N 3 повідомило: "На фасаді будівлі готелю Апельсин було розміщено інформацію про категорію готелю 4 зірки з 29 липня 2009 року по 25 грудня 2012 року включно на підставі Сертифікату відповідності серії ДІ UA9.034.04180-09"; і на питання N 8 надало таку відповідь: "На фасаді будівлі готелю Апельсин було розміщено інформацію про категорію готелю (****) з 29 липня 2009 року по 25 грудня 2012 року включно…";

· Відділенням встановлено, що зазначене зображення на фасаді будівлі розміщувалося і після 25.12.2012. Так, на "Новому каналі" 30.03.2015 транслювалася телевізійна передача "Ревізор" про проведення ревізії в м. Черкаси у закладах громадського харчування, готелях, супермаркетах, салонах краси та інших закладах обслуговування, у тому числі, в готельно-ресторанному комплексі "Апельсин";

· програма "Ревізор", в частині проведення ревізії в готельно-ресторанному комплексі "Апельсин", містить зйомку зовнішнього вигляду готелю, де чітко видно зображення фасаду будівлі, на якому розміщено зображення чотирьох зірок (****) та назву готелю "Апельсин", при цьому в програмі зазначено, що датою зйомки є 18.12.2014;

· станом на 18.12.2014 дане зображення було розміщено на фасаді готелю "Апельсин";

· таким чином, інформація, надана Підприємством листом від 10.08.2016 N 43/05 є недостовірною;

· заперечень, зауважень на попередні висновки у справі Підприємством не надано.

Причиною спору зі справи стало питання про наявність або відсутність підстав для визнання недійсним Рішення АМК.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" основним завданням АМК є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині, зокрема, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Згідно з пунктом 1 частини третьої статті 7 названого Закону у сфері формування та реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції, нормативного і методичного забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України та застосування законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має такі повноваження: вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для дослідження ринків, а також інформацію про реалізацію конкурентної політики.

Відповідно до статті 17 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має, зокрема такі повноваження: приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження; при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

Відповідно до частини першої статті 22 наведеного Закону розпорядження, рішення та вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимоги уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення в межах їх компетенції є обов'язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не передбачено законом.

Згідно з частиною першою статті 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції та про державну допомогу суб'єктам господарювання.

Як передбачено статтею 27 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" процесуальні засади діяльності органів Антимонопольного комітету України щодо захисту від недобросовісної конкуренції, зокрема розгляд справ про недобросовісну конкуренцію, порядок виконання рішень та розпоряджень органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень, їх перевірка, перегляд, оскарження та гарантії учасників процесу, інші питання щодо захисту від недобросовісної конкуренції регулюються законодавством про захист економічної конкуренції з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Частиною другою статті 35 Закону України "Про захист економічної конкуренції" встановлено, що при розгляді справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України: збирають і аналізують документи, висновки експертів, пояснення осіб, іншу інформацію, що є доказом у справі, та приймають рішення у справі в межах своїх повноважень; отримують пояснення осіб, які беруть участь у справі, або будь-яких осіб за їх клопотанням чи з власної ініціативи.

Пункт 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" визначає, що подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Відповідно до частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" за порушення, передбачені пунктами 9, 13 - 18 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Згідно зі статтею 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції" підставами для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів Антимонопольного комітету України є: неповне з'ясування обставин, які мають значення для справи; недоведення обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні, обставинам справи; порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

У зв'язку з тим, що подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягне за собою передбачену законом відповідальність, а Підприємство вчинило наведене порушення, надавши недостовірну інформацію на вимогу Відділення, то позивача правомірно, згідно з положеннями Закону України "Про захист економічної конкуренції", було притягнуто до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Доводи касаційної скарги наведеного не заперечують і достатньою мірою спростовані попередньою судовою інстанцією в оскаржуваній постанові. Зокрема, судом апеляційної інстанції обґрунтовано зазначено про те, що застосування пункту 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" не ставиться у залежність від того чи надана інформація на вимогу голови Відділення з власної ініціативи (надано більше інформації, ніж вимагалося), чи ні: достатнім є встановлення самого факту надання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України чи його територіальному відділенню.

Суд апеляційної інстанції у вирішенні спору також мотивовано виходив з того, що пункт 3 Вимоги містив конкретне питання без можливості його різної інтерпретації, при цьому позивач, за необхідності, мав право звернутися до Відділення з приводу отримання роз'яснень або уточнення змісту пункту 3 Вимоги.

Визначених процесуальним законом підстав для скасування оскаржуваного судового акту не вбачається.

Керуючись статтями 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 13.06.2017 зі справи N 925/63/17 залишити без змін, а касаційну скаргу приватного підприємства готельно-ресторанного комплексу "АПЕЛЬСИН" - без задоволення.

 

Суддя

В. Палій

Суддя

В. Селіваненко

Суддя

В. Студенець
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали