ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

27.10.2010 р. 

N 2-29/1638-2010 

Вищий господарський суд України в складі колегії суддів: Мирошниченка С. В. - головуючий, Барицької Т. Л., Жукової Л. В., розглянувши касаційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Крименерго" на рішення господарського суду Автономної Республіки Крим від 25.05.2010 р. та постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 03.08.2010 р. у справі N 2-29/1638-2010 за позовом Закритого акціонерного товариства "Санаторій "Сонячна долина" до Відкритого акціонерного товариства "Крименерго" про визнання недійсним рішення та стягнення 49314,08 грн. (в судовому засіданні взяли участь представники від: позивача: Михайлицька А. Ю. (дов. від 01.06.2010 р.); відповідача: не з'явилися); встановив:

Рішенням господарського суду Автономної Республіки Крим від 25.05.2010 р. (суддя Башилашвілі О. І.) у справі N 2-29/1638-2010 позов закритого акціонерного товариства "Санаторій "Сонячна Долина" задоволено частково. Визнано недійсним рішення засідання комісії по розгляду актів про порушення Правил користування електричною енергією, оформлене протоколом N 3389 від 07.04.2009. В частині позовних вимог про стягнення грошових коштів у сумі 49314,08 грн. відмовлено.

Постановою Севастопольського апеляційного господарського суду від 03.08.2010 р., апеляційну скаргу відкритого акціонерного товариства "Крименерго" залишено без задоволення; апеляційну скаргу закритого акціонерного товариства "Санаторій "Сонячна Долина" задоволено частково. Рішення господарського суду Автономної Республіки Крим від 25.05.2010 р. у справі N 2-29/1638-2010 в частині відмови у позові про стягнення грошових коштів у сумі 49314,08 грн. скасовано, провадження у справі в даній частині позову припинено відповідно до пункту 2 частини 1 статті 80 Господарського процесуального кодексу України. В іншій частині рішення господарського суду Автономної Республіки Крим від 25.05.2010 р. у справі N 2-29/1638-2010 залишено без змін.

Відкрите акціонерне товариство "Крименерго" подало касаційну скаргу в якій просить скасувати рішення господарського Автономної Республіки Крим від 25.05.2010 р. та постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 03.08.2010 р. в частині визнання недійсним рішення засідання комісії з розгляду актів про порушення Правил користування електричною енергією, оформлене протоколом від 07.04.2009 р. N 3389, скасувати та припинити провадження у справі. В іншій частині постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 03.08.2010 р. у справі N 2-29/1638-2010 залишити без змін.

В обґрунтування своїх вимог, скаржник посилається на те, що господарськими судами належним чином не досліджені всі обставини справи, крім того неправильно застосовані норми статей 15, 16 ЦК України, ст. 20 ГК України, ст. ст. 1, 12, 80 ГПК України.

Позивач подав відзив на касаційну скаргу, в якому просить скаргу залишити без задоволення, а оскаржувані судові акти без змін.

Скаржник в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення представника позивача, обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши, згідно ч. 1 ст. 1117 Господарського процесуального кодексу України, наявні матеріали справи на предмет правильності юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення в судових рішеннях, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 1117 ГПК України, касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Як вбачається з матеріалів справи, 28.07.2003 р. між закритим акціонерним товариством "Санаторій "Сонячна долина" та відкритим акціонерним товариством "Крименерго" був укладений договір про постачання електричної енергії N 390.

Пунктом 4.2.3 договору про постачання електричної енергії укладеного між сторонами визначено, що споживач сплачує постачальнику вартість недоврахованої електроенергії, розраховану виходячи із приєднаної потужності струмоприймачів та кількості годин їх використання відповідно до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 4 травня 2006 року N 562, за тарифами, що діяли протягом споживання електричної енергії з порушенням, у разі таких дій Споживача: самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії; пошкодження засобів обліку електроенергії, втручання в їх роботу, зняття пломб з засобів обліку; споживання електроенергії поза засобами обліку; інших умов, визначених Методикою.

Таким чином, донарахування недоврахованої електричної енергії відповідачем згідно з вищезазначеною Методикою можливо лише у разі дій або бездіяльності споживача, що призвели до зміни показів обліку.

05.03.2009 р. представниками відкритого акціонерного товариства "Крименерго" в присутності головного інженера закритого акціонерного товариства "Санаторій "Сонячна долина" був складений акт про порушення Правил користування електричною енергією для юридичних та фізичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності N 105209, в якому було зафіксовано порушення закритим акціонерним товариством "Санаторій "Сонячна долина" пункту 6.40 Правил користування електричною енергією, а саме в зміні розрахункової схеми обліку електричної енергії шляхом розриву вторинного ланцюга т/т по фазі "В", сумнів правильності роботи електролічильника: розрахункове споживання електроенергії менше ніж оплачуване, споживана таким чином електроенергія в повному об'ємі не враховувалася і не оплачувалася. Однак, в ньому не зазначено, що зміни розрахункової схеми обліку електроенергії шляхом розриву ланцюгу т/т по фазі "В" виникли в результаті дій чи бездіяльності позивача.

З протоколу огляду приладу обліку електроенергії від 07.04.2009 р. вбачається, що за результатами огляду приладу обліку та пломб встановлено відсутність факту втручання у прилад обліку та пломб зі сторони споживача.

На підставі вказаного акта про порушення Правил користування електричною енергією, комісією був складений протокол за N 3389 від 07.04.2009, в якому зроблено висновок, що до сплати відповідно акта N 105209 підлягає сума у розмірі 49314,08 грн.

Акт про порушення Правил користування електричною енергією за N 105209 був складений 05.03.2009 р., однак оскаржуваним рішенням зроблено розрахунок обсягу та вартості недоврахованої електроенергії з вересня 2008 р. по березень 2009 р., замість розрахунку з 01.03.2009 р. як це передбачено пунктом 6.20 Правил.

Пунктом 6.20 Правил користування електричною енергією визначено, що у разі тимчасового порушення розрахункового обліку електричної енергії не з вини споживача обсяг електричної енергії, використаної споживачем від дня порушення розрахункового обліку до дня відновлення розрахункового обліку, за згодою сторін, може бути визначений на підставі показів технічних (контрольних) засобів обліку або розрахований постачальником електричної енергії за середньодобовим обсягом споживання електричної енергії попереднього розрахункового періоду до порушення розрахункового обліку або наступного після відновлення розрахункового обліку періоду. Датою початку періоду порушення розрахункового обліку вважається перший день поточного розрахункового періоду, у якому було виявлено порушення обліку, або час та день, зафіксовані засобом обліку (автоматизованою системою обліку).

На підставі вищезазначеного судова колегія погоджується з судом першої інстанції про те, що рішення відповідача оформлене протоколом N 3389 від 07.04.2009 р., яке винесено на підставі акта N 105209 від 05.03.2009 р., прийнято з порушенням Правил користування електричною енергією та Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, а тому підлягає визнанню недійсним.

Колегія суддів Вищого господарського суду України вважає необґрунтованими доводи Відкритого акціонерного товариства "Крименерго" викладені в скарзі про те, що позов про визнання недійсним рішення оформлено протоколом не підлягає розгляду в господарських судах, оскільки не відноситься до актів ненормативного характеру обов'язкових до виконання, тому в цій частині позов підлягає припиненню.

Договір про постачання енергії, який постачальник електричної енергії та споживач укладають між собою, є різновидом господарського договору. Отже, правовідносини, що складаються при укладенні, зміні, розірванні і виконанні договору про постачання електричної енергії, є за своєю сутністю господарськими.

Тобто, суб'єктний склад сторін спору про визнання недійсними, неправомірними (скасування) оформлених протоколами рішень комісії з розгляду актів про порушення Правил користування електроенергією та характер спірних правовідносин відповідає вимогам Господарського процесуального кодексу України.

Спори щодо визнання недійсними, неправомірними (скасування) оформлених протоколами рішень комісії, прийнятих за результатами розгляду актів про порушення Правил користування електричною енергією підвідомчі господарським судам.

Правилами користування електричною енергією встановлено, що у разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником постачальника електричної енергії порушення оформлюється двосторонній акт порушень у присутності представника споживача.

Відповідно до пункту 6.42 Правил користування електричною енергією рішення комісії оформляється протоколом і набирає чинності з дня вручення протоколу споживачу. Разом з протоколом споживачу надаються розрахунок величини вартості та розрахункові документи для оплати недоврахованої електричної енергії.

Пунктом 6.43 Правил користування електричною енергією закріплено, що споживач має оплатити розрахункові документи за недовраховану електричну енергію протягом 30 календарних днів від дня отримання рахунка.

Виключенням з цього положення щодо оплати недоврахованої електричної енергії є лише звернення до суду. Тільки у цьому разі впродовж 10 робочих днів з дня вручення протоколу споживач має право не оплачувати виставлені рахунки до вирішення спірних питань у судовому порядку.

Тому оформлене протоколом рішення комісії, прийняте за результатом розгляду акта про порушення Правил користування електричною енергією, за своєю правовою природою є обов'язковим для виконання ненормативним актом (актом індивідуальної дії).

Частиною 1 статті 55 Конституції України передбачено, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Статтею 20 Господарського кодексу України встановлено, що держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та споживачів. Кожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси зазначених суб'єктів захищаються, зокрема, шляхом визнання повністю або частково недійсними актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб'єкта господарювання або споживачів.

Пунктом 6.42 Правил користування електричною енергією чітко закріплено право споживача на оскарження рішення комісії в суді.

Крім того, пунктом 6.42 Правил користування електричною енергією визначено обов'язок постачальника електричної енергії під час вручення протоколу споживачу ознайомити споживача з його правом щодо можливості оскарження рішення комісії.

Тобто оформлене протоколом рішення комісії, прийняте за результатами розгляду акта про порушення Правил користування електричною енергією, відповідно до норм Правил користування електричною енергією може бути оскаржено лише в судовому порядку.

Обґрунтованим є висновок суду апеляційної інстанції стосовно припинення провадження у справі на підставі пункту 2 частини 1 статті 80 Господарського процесуального кодексу України, стосовно вимог про стягнення з відповідача грошових коштів у сумі 49314,08 грн., оскільки є рішення господарського суду Автономної Республіки Крим між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав.

Відповідно до ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Доказування полягає не лише в поданні особами доказів, а й у доведенні їх переконливості, що скаржником зроблено не було.

За змістом статей 33 і 34 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог.

Матеріали справи свідчать про те, що Севастопольським апеляційним господарським судом в порядку ст. 43 ГПК України всебічно, повно і об'єктивно досліджено матеріали справи в їх сукупності і вірно застосовано норми процесуального та матеріального права.

Згідно п. 1 ст. 1119 ГПК України касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має право залишити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення.

Касаційна скарга залишається без задоволення, коли суд визнає, що рішення місцевого або постанова апеляційного господарських судів прийняті з дотриманням вимог матеріального та процесуального права.

З урахуванням меж перегляду справи в касаційній інстанції, колегія суддів вважає, що під час розгляду справи фактичні її обставини були встановлені апеляційним господарським судом на підставі всебічного, повного і об'єктивного дослідження поданих доказів, висновки суду відповідають цим обставинам і їм дана належна юридична оцінка з правильним застосуванням норм матеріального і процесуального права, у зв'язку з чим підстав для скасування постанови Севастопольського апеляційного господарського суду від 03.08.2010 р. у справі N 2-29/1638-10 не вбачається.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України, - постановив:

Касаційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Крименерго" залишити без задоволення.

Постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 03.08.2010 р. у справі N 2-29/1638-2010 залишити без змін.

 

Головуючий 

С. В. Мирошниченко 

Судді: 

Т. Л. Барицька 

  

Л. В. Жукова 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали