ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

01.03.2017 р.

Справа N 910/8445/15-г

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого, судді - Картере В.І. (доповідач), суддів: Барицької Т. Л., Губенко Н. М., за участю представників: позивача - ОСОБА_2, відповідача - ОСОБА_3, ТОВ "Компанія з управління активами "Інтер Кепітал Груп" - не з'явився, ТОВ "Сталькон М" - не з'явився, ЗАТ "Акціонерна страхована компанія "Рокада" - не з'явився, Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві - не з'явився, ОСОБА_5 - не з'явився розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталькон М" на постанову Київського апеляційного господарського суду від 14.11.2016 та на рішення господарського суду міста Києва від 25.05.2016 у справі N 910/8445/15-г за позовом ОСОБА_6 до Публічного акціонерного товариства "Київпроект" за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Інтер Кепітал Груп"; 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталькон М"; 3) Закритого акціонерного товариства "Акціонерна страхована компанія "Рокада"; 4) Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: ОСОБА_5, про визнання недійсним рішення наглядової ради встановив:

У квітні 2015 року ОСОБА_6 звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Київпроект" про визнання недійсним рішення наглядової ради ПАТ "Київпроект", оформленого протоколом засідання наглядової ради від 26.02.2014.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.04.2015 залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Інтер Кепітал Груп", Товариство з обмеженою відповідальністю "Сталькон М", Закрите акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "Рокада" та Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві.

Ухвалою господарського суду від 12.05.2015 залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ОСОБА_5.

Справа розглядалася господарськими судами неодноразово.

Рішенням господарського суду міста Києва від 25.05.2016 (суддя Лиськов М. О.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 14.11.2016 (колегія суддів у складі: суддя Мартюк А. І. - головуючий, судді Алданова С. О., Зубець Л. П.), позов задоволено. Визнано недійсним рішення наглядової ради ПАТ "Київпроект", оформлене протоколом засідання наглядової ради від 26.02.2014. Господарські суди виходили з того, що у засіданні наглядової ради товариства, що відбулось 26.02.2014 фактично приймав участь один її повноважений член - представник ТОВ "Сталькон М" ОСОБА_7, тобто засідання наглядової ради не було правомочним.

У касаційній скарзі ТОВ "Сталькон М" просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 25.05.2016, постанову Київського апеляційного господарського суду від 14.11.2016, а справу направити на новий розгляд до господарського суду міста Києва. В обґрунтування касаційної скарги ТОВ "Сталькон М" стверджує, що господарськими судами при прийнятті оскаржуваних рішень порушено вимоги ст. ст. 33, 78 ГПК України. На думку скаржника, господарськими судами не виконано вказівки Вищого господарського суду України, викладені у постанові від 16.03.2016 та знову не встановлено чи був позивач акціонером відповідача станом на 26.02.2014, тобто на дату прийняття оспорюваного рішення наглядової ради.

У відзиві на касаційну скаргу позивач просить рішення господарського суду міста Києва від 25.05.2016 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 14.11.2016 залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення. Позивач зазначає про те, що оспорювані судові акти були прийняті господарськими судами з дотриманням вимог чинного законодавства.

Перевіривши правильність застосування господарськими судами норм процесуального та матеріального права, Вищий господарський суд України вважає касаційну скаргу такою, що не підлягає задоволенню виходячи з такого.

Господарські суди попередніх інстанцій, ґрунтуючись на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності встановили наступне:

- ПАТ "Київпроект" є юридичною особою, яка відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру, зареєстрована 18.01.94; дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - 22.09.2004; номер запису: 10741200000001490;

- відповідач здійснює свою діяльністю відповідно до Статуту, затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів N 19 від 02.11.2010 з подальшими змінами та доповненнями;

- позивач є акціонером відповідача, що володіє 10 простими іменними акція ПАТ "Київпроект" номінальною вартістю 2,00 грн. кожна, що становить 0,0002 % статутного капіталу товариства та підтверджується виписками про стан рахунку у цінних паперах станом на 02.09.2013 та станом на 21.08.2014;

- згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "Київпроект" від 24.04.2012, оформленого протоколом N 23 призначено членами наглядової ради відповідача 5 осіб;

- відповідно до вказаного рішення акціонерів до складу наглядової ради ПАТ "Київпроект" було обрано: 1. ОСОБА_6 - акціонер-фізична особа, 2. ОСОБА_5 - акціонер-фізична особа, 3. ЗАТ "АСК "Рокада" - акціонер-юридична особа в особі представника ОСОБА_8, 4. ТОВ "КУА "Інтер Кепітал Груп" - акціонер-юридична особа в особі представника ОСОБА_9, 5. ТОВ "Сталькон М" - акціонер-юридична особа в особі представника ОСОБА_7;

- 26.02.2014 відбулось засідання наглядової ради товариства, на якому було прийнято рішення, що оформлене протоколом від 26.02.2014;

- на засіданні наглядової ради прийняті рішення з наступних питань порядку денного: 1. Відкликання повноважень та звільнення з посади Голови правління ПАТ "Київпроект" ОСОБА_10 з 26 лютого 2014 року; 2. Обрання Головою правління товариства ОСОБА_11 з 27 лютого 2014 року.

Звертаючись з позовом у даній справі, позивач обґрунтовував його тим, що відповідачем було порушено порядок скликання та проведення засідання наглядової ради ПАТ "Київпроект", оскільки в порушення п. 2.10 Положення про наглядову раду позивача та іншого члена наглядової ради ОСОБА_5 не було повідомлено про проведення засідання наглядової ради, що позбавило можливості виконувати свої обов'язки і користуватись відповідними правами членів наглядової ради (брати участь у прийнятті рішення, заперечувати з питань порядку денного, тощо). Також, на думку позивача, в порушення ч. 2 ст. 55 Закону України "Про акціонерні товариства", п. п. 8.3.5 Статуту товариства та п. 4.1 Положення про наглядову раду, рішення наглядової ради були прийняті за відсутності кворуму, оскільки на засіданні 26.02.2014 був повноважний лише один член наглядової ради - представник ТОВ "Сталькон М", в той час як представники ТОВ "Компанія з управління активами "Інтер Кепітал Груп" та ЗАТ "Акціонерна страхова компанія "Рокада" не мали повноважень на представлення інтересів вказаних товариств на засіданні наглядової ради ПАТ "Київпроект".

Вищий господарський суд України погоджується з висновками господарських судів про задоволення позовних вимог шляхом визнання недійсним рішення наглядової ради ПАТ "Київпроект", оформленого протоколом засідання наглядової ради від 26.02.2014, виходячи з такого:

Згідно з ч. 1 ст. 154 ЦК України, ч. 1 ст. 13 Закону України "Про акціонерні товариства", установчим документом акціонерного товариства є його Статут.

Відповідно до п. 1.2 Статуту ПАТ "Київпроект", затвердженого протоколом N 19 загальних зборів акціонерів від 02.11.2010, цей Статут визначає порядок діяльності та припинення товариства, його правовий статус, а також взаємовідносини між товариством і акціонерами, їх права, обов'язки та відповідальність.

Статтею 51 Закону України "Про акціонерні товариства" встановлено, що наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Згідно з п. 8.1.2 Статуту, органом управління товариства є, зокрема, наглядова рада товариства - орган контролю та регулювання діяльності виконавчого органу товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

Пунктом 8.3.5 Статуту ПАТ "Київпроект" (в редакції, чинній станом на 24.04.2012) встановлено, що наглядова рада обирається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування у кількості 5 осіб строком на 3 роки.

Згідно з п. 8 ч. 2 ст. Закону України "Про акціонерні товариства" до виключної компетенції наглядової ради належить обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу.

Відповідно до ст. 55 Закону України "Про акціонерні товариства" засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Статутом товариства може встановлюватися більша кількість членів наглядової ради, необхідна для визнання її засідань правомочними.

Згідно з п. 8.3.8 Статуту та ст. 55 Закону України "Про акціонерні товариства" засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Отже, в даному випадку правомочним є засідання наглядової ради товариства, на якому присутні не менше трьох її членів.

Згідно з частинами 4 та 5 статті 55 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 8.3.9 Статуту товариства, рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

Господарські суди попередніх інстанцій врахували вказані вимоги закону та крім наведеного вище встановили, що:

- на засіданні 26.02.2014 члена наглядової ради - ТОВ "Компанія з управління активами "Інтер Кепітал Груп" представляв його директор ОСОБА_12, який був призначений на посаду відповідно до протоколу загальних зборів учасників від 10.09.2013;

- рішенням господарського суду міста Києва від 24.02.2014 у справі N 910/25004/13, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.05.2014, визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ "Інтер Кепітал Груп", які оформлені протоколом N б/н від 10.09.2013, а постановами Харківського апеляційного господарського суду від 23.06.2014 у справі N 922/876/14 та від 24.06.2014 у справі N 922/877/14 встановлено обставини відсутності у ОСОБА_12 повноважень на вчинення від імені ТОВ "Компанія з управління активами "Інтер Кепітал Груп" жодних дій на укладання договорів, угод тощо;

- представник ЗАТ "АСК "Рокада" ОСОБА_13 також не мав повноважень на представлення інтересів товариства у наглядовій раді ПАТ "Київпроект", оскільки відповідно до наказу N 1 від 08.01.2014 були скасовані довіреності, видані від імені ЗАТ "АСК "Рокада".

Враховуючи встановлені господарськими судами обставини справи, Вищий господарський суд України погоджується з висновками обох судових інстанцій про те, що у засіданні наглядової ради товариства, яке відбулося 26.02.2014 фактично брав участь один її повноважений член - представник ТОВ "Сталькон М" ОСОБА_7, що свідчить про неправомочність рішень, які приймалися на цьому засідання наглядової ради.

Крім наведеного, господарськими судами попередніх інстанцій правомірно те, що в матеріалах справи наявна заява відповідача про визнання позову.

Відповідно до ч. 5 ст. 78 ГПК України у разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення про задоволення позову за умови, що дії відповідача не суперечать законодавству або не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

У цьому зв'язку, господарськими судами попередніх інстанцій зазначено, що вказана заява, про визнання позовних вимог не суперечать законодавству та не порушує чиї-небудь права і охоронювані законом інтереси.

Щодо стверджень касатора про те, що господарськими судами не виконано вказівки Вищого господарського суду України, викладені у постанові від 16.03.2016 стосовно встановлення обставин про те чи був позивач акціонером відповідача станом на 26.02.2014, тобто на дату прийняття оспорюваного рішення наглядової ради, Вищий господарський суд України вважає за необхідне зауважити на наступному:

Як вбачається зі змісту судових рішень, господарськими судами попередніх інстанцій додаткового встановлено, що:

- відповідач є публічним акціонерним товариством, акції якого дематеріалізовані, тобто зберігаються на рахунках в цінних паперах, відкритих власниками акцій у відповідній депозитарній установі, яка має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності;

- ПАТ "Київпроект" як емітенту цінних паперів було відомо, що в ПАТ "Банк Форум" станом на 01.01.2014 обслуговувалися 4 рахунки в цінних паперах наступних акціонерів відповідача: ОСОБА_14 (6 штук акцій), ТОВ "КУА "Інтер Кепітал Груп" (491483 штук акцій), ОСОБА_6 (10 штук акцій); ОСОБА_15 (4 штук акцій), що в сукупності володіли 491503 штуками простих іменних простих акцій (8,0476 % від статутного капіталу), що підтверджується Реєстром власників іменних цінних паперів ПАТ "Київпроект" станом на 31.12.2013;

- з Реєстру акціонерів ПАТ "Київпроект", складеного НДУ станом на 26.02.2014 видно, що саме на цю дату в ПАТ "Банк Форум" зберігаються на рахунках в цінних 491503 штук простих іменних акцій (8,047589 %), тобто така ж сама кількість акцій, що й на 31.12.2013;

- вказана обставина означає, що акціонери не змінилися і залишаються власниками тієї ж кількості акцій, що й на 31.12.2013;

- документи та бази даних ПАТ "Банк Форум" були сформовані та передані на зберігання до НДУ станом на 21.08.2014;

- акціонер ОСОБА_6, як і інші власники рахунків не закрив свій рахунок в цінних паперах в ПАТ "Банк Форум" протягом встановленого 60-денного строку і не здійснив переказ належних йому акцій ПАТ "Київпроект" в іншу депозитарну установу/зберігача;

- зазначене підтверджується повідомленням ПАТ "Банк Форум" від 02.07.2014 за N 35941/2.6, адресованого ОСОБА_6 про необхідність обрання іншої депозитарної установи та переведення належних йому акцій на рахунок в іншу депозитарну установу у зв'язку з ліквідацією банку;

- у зв'язку з викладеним, виписка про стан рахунку в цінних паперах також була сформована та видана ОСОБА_6 станом на 21.08.2014. Дане повідомлення підтверджує, що за період з 31.12.2013 по 26.02.2014 ОСОБА_6 залишався акціонером ПАТ "Київпроект" та не здійснював ніяких операцій з належними йому акціями;

- з переліку акціонерів ПАТ "Київпроект" станом на 26.02.2016, ОСОБА_6 й досі є акціонером ПАТ "Київпроект" та володіє 10 штуками простих іменних акцій (акції зберігаються в ПАТ "КБ "Хрещатик").

Отже, враховуючи вищевикладене, господарські суди попередніх інстанцій обґрунтовано дійшли висновку про те, що на час прийняття оспорюваного рішення наглядової ради від 26.02.2014, позивач був його акціонером. У цьому зв'язку у позивача, як власника акцій відповідача, наявне право на звернення до суду з позовом про визнання недійсним рішення органу управління товариством, оскільки доказів протилежного матеріали справи не містять.

Згідно з ч. ч. 1 та 2 ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом; ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Висновки господарських судів попередніх інстанцій ґрунтуються на доказах, наведених в оскаржуваних рішенні та постанові, і відповідають положенням чинного законодавства.

Звернувшись з касаційною скаргою, ТОВ "Сталькон М" висновки господарських судів першої та апеляційної інстанцій щодо недійсності рішення засідання наглядової ради ПАТ "Київпроект", оформленого протоколом засідання наглядової ради від 26.02.2014, не спростувало та не довело неправильного застосування господарськими судами норм матеріального та процесуального права до встановлених ними під час розгляду справи обставин. Доводи скаржника по суті зводяться до необхідності переоцінки судом касаційної інстанції наданих сторонами доказів та встановлення інших обставин, ніж встановлені судами першої та апеляційної інстанцій, що не входить до визначених ст. 1117 ГПК України меж перегляду справи в касаційній інстанції.

Відповідно до ст. 1119 ГПК України касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має право, зокрема, залишити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення.

З огляду на викладене, підстави для зміни або скасування прийнятих у справі судових рішень відсутні.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталькон М" залишити без задоволення.

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 14.11.2016 та рішення господарського суду міста Києва від 25.05.2016 у справі N 910/8445/15-г залишити без змін.

 

Головуючий, суддя

В. Картере

Судді:

Т. Барицька

 

Н. Губенко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали