> align=center>

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

13.04.2011 р. 

Справа N 51/71 


За позовом 

Заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Державного комітету України із земельних ресурсів 

до 

1) Київської міської ради
2) Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
3) Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Залізничник"
4) Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація"
5) Товариства з обмеженою відповідальністю "Квітуча Затока" 

про 

визнання недійсним рішення органу місцевого самоврядування та державних актів на право власності на землю грошовою оцінкою 137870753,86 грн. 

Суддя 

Пригунова А. Б. 

Представники: 

  

від прокуратури: 

Гнатюк М. М. 

від позивача: 

Купріянов Б. В. 

від відповідача 1: 

Фрідман О. О. 

від відповідача 2: 

Якимець О. І. 

від відповідача 3: 

не з'явились 

від відповідача 4: 

не з'явились 

від відповідача 5: 

Томашевська М. О. 


ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заступник Генерального прокурора України звернувся до господарського суду міста Києва з вимогами про визнання недійсним з моменту прийняття рішення Київської міської ради від 01.10.2007 р. N 350/3184 "Про передачу земельних ділянок Обслуговуючому кооперативу житлового кооперативу "Залізничник" для житлової забудови на 21-му км Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва", визнання недійсними виданих Обслуговуючому кооперативу житлового кооперативу "Залізничник" державних актів на право власності на земельні акти серії ЯЖ N 048025, серії ЯЖ 048026, серії ЯЖ N 048027, зареєстровані 08.01.2008 р. Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), визнання недійсним виданого Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація" державного акта на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ N 048865, зареєстрований 14.06.2010 р. Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), визнання недійсними видані Товариству з обмеженою відповідальністю "Квітуча Затока" державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ N 011927 та серії N ЯЖ 011928, зареєстровані 08.09.2010 р. Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), визнання відсутності у Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Залізничник", Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Квітуча Затока" права власності на земельні ділянки, що розташовані за адресою: 21-ий км Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва площею 9,7389 га, кадастровий N 8 000 000 000: 90:335:0035 вартістю за нормативною грошовою оцінкою 18012066,33 грн.; 21-ий км Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва площею 10,2555 га, кадастровий N 8 000 000 000: 90:335:0036 вартістю за нормативною грошовою оцінкою 18967516,48 грн.; 21-ий км Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва площею 54,5506 га, кадастровий N 8 000 000 000: 90: 335:0037 вартістю за нормативною грошовою оцінкою 100891171,05 грн., зобов'язання Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) внести до державного земельного кадастру відомості про право власності територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради на земельній ділянці за адресою: 21-ий км Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва площею 9,7389 га, кадастровий N 8 000 000 000: 90:335:0035 вартістю за нормативною грошовою оцінкою 18012066,33 грн.; 21-ий км Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва площею 10,2555 га, кадастровий N 8 000 000 000: 90:335:0036 вартістю за нормативною грошовою оцінкою 18967516,48 грн.; 21-ий км Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва площею 54,5506 га, кадастровий N 8 000 000 000: 90: 335:0037 вартістю за нормативною грошовою оцінкою 100891171,05 грн.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 04.03.2011 р. порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 21.03.2011 р. за участю прокуратури та представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи.

У процесі провадження у справі Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) подало відзив на позовну заяву, у якому просить прийняти рішення відповідно до чинного законодавства України. Також відповідач 2 зазначає, що Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації не порушувались права та інтереси позивача, оскільки відповідач 2 зобов'язаний буде зняти спірні земельні ділянки з реєстрації та внести відповідний запис до Книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі лише у разі визнання недійсними оспорюваних актів, а відтак - вимоги позивача до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є передчасними.

Відповідач 5 подав відзив на позовну заяву, у якому проти позову заперечило, мотивуючи свої заперечення тим, що докази затвердження Київською міською радою проекту землеустрою з організації та встановлення меж території ландшафтного заказника місцевого значення "Острів Жуків" відсутні, а тому посилання прокурора про розташування земельної ділянки в межах ландшафтного заказника місцевого значення є необґрунтованими та безпідставними. Також відповідач 5 зазначає, що твердження прокурора про те, що Обслуговуючий кооператив житлового кооперативу "Залізничник" не є житлово-будівельним кооперативом в розумінні Земельного кодексу України є безпідставними, оскільки правовідносини утворення та реєстрації юридичної особи Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Залізничник" не належать до галузі земельних відносин. Крім того, відповідач 5 зазначає, що вимоги прокурора про визнання недійсними атів на право власності на земельну ділянку є неправомірними, оскільки така вимога є похідною від визнання недійсним відповідного рішення Київської міської ради та визнання його незаконним не вимагається, а оцінка таких обставин має міститись в мотивувальній частині рішення.

Позивач, за твердженням відповідача 5, повною мірою реалізував свої права та повноваження щодо контролю за використанням та охороною земель та в даному випадку є неналежним позивачем, оскільки оспорюване рішення приймалось і тому числі і на підставі позитивного висновку Державного комітету України із земельних ресурсів.

Також відповідач 5 стверджує, що прокурором обрано спосіб захисту, який суперечить вимогам чинного законодавства, оскільки не передбачений ані главою 29, ані ст. 16 Цивільного кодексу України.

У судовому засіданні 04.04.2011 р. представник відповідача 5 подав клопотання про припинення провадження у справі N 51/71, яке обґрунтовує тим, що спір, предметом якого є рішення суб'єкта владних повноважень щодо земельних питань, не підлягає вирішенню в господарських судах України. Крім того, відповідач 5 зазначає, що Заступником Генерального прокурора України порушено правила об'єднання позовних вимог, оскільки вимоги про визнання відсутності права власності мають приватно-правовий характер і підвідомчі господарському суду, в той час як вимоги про визнання недійсним рішення органу місцевого самоврядування та про зобов'язання його вчинити дії мають суто публічно-правовий характер та відносяться до юрисдикції адміністративних судів.

Також відповідач 5 подав клопотання про витребування від Комунальної організації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Інститут Генерального плану міста Києва" витяг з Генерального плану міста Києва щодо затвердження меж ландшафтного заказника місцевого значення "Острів Жуків" та витяг щодо місця розташування по відношенню до цих зон земельних ділянок Товариства з обмеженою відповідальністю "Земконтракт", Товариства з обмеженою відповідальністю "Лігабуд", Товариства з обмеженою відповідальністю "Срібна затока"; витребування у Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проект землеустрою з організації та встановлення меж територій ландшафтного заказника місцевого значення "Острів Жуків".

Розгляд справи переносився через нез'явлення у судове засідання повноважних представників відповідачів 3 та 4 та неналежне виконання учасниками провадження у справі вимог суду.

13.04.2011 р. через відділ діловодства господарського суду міста Києва відповідач 5 подав клопотання про витребування від Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проект землеустрою з організації та встановлення меж територій ландшафтного заказника місцевого значення "Острів Жуків".

Також відповідач 5 подав клопотання про залучення до участі у розгляді справи третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю агрокомбінат "Хотівський" та Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Тарасівка", яке обґрунтовує тим, що оспорюваним рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 р. N 350/3184 Обслуговуючому кооперативу житлового кооперативу "Залізничник" за рахунок частини земель, наданих вищевказаним особам, а відтак - на думку відповідача 5, у разі задоволення позову у даній справі у Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінату "Хотівський" та Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Тарасівка" буде поновлено права та обов'язки щодо землекористування спірною земельною ділянкою.

Крім того, відповідач 5 подав клопотання про заміну позивача - Державний комітет України із земельних ресурсів його правонаступником - Державним агентством земельних ресурсів.

У даному судовому засіданні судом були розглянуті вищевказані клопотання та встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 27 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора або ініціативи господарського суду.

У відповідності до п. 7 рішення Київської міської ради від 01.10.2007 р. N 350/3184 земельні ділянки передані Обслуговуючому кооперативу житлового кооперативу "Залізничник", зокрема за рахунок частини земель, наданих Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю агрокомбінату "Хотівський" та Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю "Тарасівка", право користування якими посвідчується договором оренди від 25.11.2004 р. N 79-6-00259 та від 29.10.2004 р. N 79-6-00250 відповідно.

При цьому п. п. 10, 11 оспорюваного рішення розірвано договір оренди земельної ділянки з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю "Тарасівка" за згодою сторін та зобов'язано Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю агрокомбінату "Хотівський" звернутись до Головного управління земельних ресурсів із клопотанням щодо організації робіт по внесенню змін до договору від 29.10.2004 р. N 79-6-00250.

Таким чином, вирішення в судовому порядку питання щодо недійсності рішення Київської міської ради від 01.10.2007 р. N 350/3184 не вплине на права та обов'язки Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінату "Хотівський" та Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Тарасівка" по відношенню до сторін у справі, а зазначення у оспорюваному рішенні про розівання договору та необхідність звернення з клопотанням щодо організації робіт по внесенню змін до договору оренди не свідчить про прийняття Київською міською радою рішення, яке впливає на права та обов'язки вищевказаних осіб за наявності їх добровільної відмови від орендованої земельної ділянки (про листи-згоди зазначено в рішенні).

За таких обставин, суд відмовляє відповідачу 5 у задоволенні клопотання про залучення до участі у розгляді справи третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю агрокомбінат "Хотівський" та Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Тарасівка".

Відповідно до положень ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України спори з органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їхньою посадовою або службовою особою, предметом яких є перевірка законності рішень, дій чи бездіяльності цих органів (осіб), відповідно прийнятих або вчинених ними при здійсненні владних управлінських функцій належать до компетенції адміністративних судів.

Разом з тим, у даному випадку Київська міська рада рівноправним суб'єктом земельних відносин, дії якого спрямовані на реалізацію права розпоряджатися землею, і не є суб'єктом владних повноважень по відношенню до іншого учасника спірних відносин - Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Залізничник", оскільки відсутня підпорядкованість яка має місце під час здійснення органом місцевого самоврядування владних управлінських функцій.

При цьому у даній справі предметом позовних вимог є перевірка правильності формування волі однієї із сторін (Київської міської ради) стосовно розпорядження землею та передачі відповідних прав на неї, і такий спір не може бути розглянутий за правилами, встановленими Кодексом адміністративного судочинства України.

Такої ж позиції дотримується і Верховний Суд України, що викладена у постанові судової палати в адміністративних справах від 27.04.2010 р. NN 21-2328во09 та зазначається в листі Вищого господарського суду України від 23.06.2010 р. N 05-05/357.

В силу положень ст. 11128 Господарського процесуального кодексу України рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України.

Враховуючи вищенаведене, суд дійшов висновку про необґрунтованість клопотання відповідача 5 про припинення провадження у справі, у зв'язку з чим відмовляє у його задоволенні.

Відповідно до ч. 1 ст. 25 Господарського процесуального кодексу України в разі вибуття однієї з сторін у спірному або встановленому рішенням господарського суду правовідношенні внаслідок реорганізації підприємства чи організації господарський суд здійснює заміну цієї сторони її правонаступником, вказуючи про це в рішенні або ухвалі. Усі дії, вчинені в процесі до вступу правонаступника, є обов'язковими для нього в такій же мірі, в якій вони були б обов'язковими для особи, яку він замінив.

В матеріалах справи міститься витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців серії АЄ N 074338, з якого вбачається, що державну реєстрацію юридичної особи Державного агентства земельних ресурсів проведено 15.02.2011 р.

Разом з тим ані зі змісту витягу, ані зі змісту Положення про Державне агентство земельних ресурсів, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 р. N 445 (Указ N 445/2011), не вбачається, що Державне агентство земельних ресурсів є правонаступником Державного комітету України із земельних ресурсів, а відтак - клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Квітуча Затока" про заміну позивача визнається судом не обґрунтованими та не підлягає задоволенню.

Щодо клопотання відповідача 5 про витребування від Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проект землеустрою з організації та встановлення меж територій ландшафтного заказника місцевого значення "Острів Жуків", суд також відмовляє у його задоволення з огляду на те, що в матеріалах справи міститься достатньо доказів, на підставі яких суд в порядку ст. ст. 32, 33 Господарського процесуального кодексу України встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін.

Представник позивача та прокурор, присутні у даному судовому засіданні, підтримали заявлені вимоги.

Представник відповідача 1 в усному порядку проти позову заперечив та зазначив, що прийняте рішення відповідає положенням чинного законодавства України, а тому відсутні підстави для визнання його недійсним.

Представники відповідачів 2 та 5 підтримали свої позиції.

Представники відповідачів 3 та 4 на виклик суду не з'явились, про поважні причини неявки суд не повідомили.

Приймаючи до уваги, що учасники провадження у справі були належним чином повідомлені про дату та час судового засідання, враховуючи, що матеріали справи містять достатньо документів для розгляду справи по суті, суд вважає, що неявка у судове засідання представників відповідачів 3 та 4 не є перешкодою для прийняття рішення у даній справі.

Відповідно до ст. 82 Господарського процесуального кодексу України рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих учасниками провадження у справі.

У судовому засіданні 13.04.2011 р. на підставі ст. 85 Господарського процесуального кодексу України оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників провадження у справі, господарський суд міста Києва встановив:

Рішенням Київської міської ради від 01.10.2007 р. N 350/3184 "Про передачу земельних ділянок Обслуговуючому кооперативу житлового кооперативу "Залізничник" для житлової забудови на 21-ому км Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва" затверджено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок Обслуговуючому кооперативу житлового кооперативу "Залізничник" для житлової забудови на 21-ому км Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва та вирішено передати Обслуговуючому кооперативу житлового кооперативу "Залізничник" за умови виконання пункту 8 рішення земельні ділянки загальною площею 98,04 га, в тому числі площею 74,55 га (ділянка N 1 - площею 9, 74 га, ділянка N 2 - площею 10,26 га, ділянка N 3 - площею 54,55 га) - у власність для житлової забудови, у тому числі загальною площею 10,76 га (ділянка N 1  - площею 0, 50 га, ділянка N 2 - площею 10,26 га) - за рахунок частини земель, наданих відповідно до пункту 31 рішення Київської міської ради від 12.02.2004 р. N 43/1253 "Про оформлення права користування земельними ділянками" Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю "Тарасівка", право користування якими посвідчено договором оренди земельної ділянки від 25.11.2004 р. N 79-6-00259 (лист-згода Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Тарасівка" від 18.06.2007 р. N 18-1/07) та загальною площею 63, 79 га (ділянка N 1 -площею 9, 24 га, ділянка N 3 - площею 54,55 га) - за рахунок частини земельної ділянки, наданої відповідно до пункту 5 рішення Київської міської ради від 23.10.2003 р. N 117/990 "Про оформлення права користування земельними ділянками" Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю агрокомбінат "Хотівський", право користування якими посвідчено договором оренди земельної ділянки від 29.10.2004 р. N 79-6-00250 (лист-згода Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Хотівський" від 28.07.2007 р. N 20/07); площею 23,49 га (ділянка N 4 - площею 15,75 га, ділянка N 5 - площею 2,76 га, ділянка N 6 - площею 4, 98 га) - в довгострокову оренду на 49 років для рекреаційний цілей та благоустрою території, в тому числі - земельна ділянка N 4 - площею 9,32 га - за рахунок частини земель, наданих відповідно до пункту 31 рішення Київської міської ради від 12.02.2004 р. N 43/1253 "Про оформлення права користування земельними ділянками" Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю "Тарасівка", право користування якими посвідчено договором оренди земельної ділянки від 25.11.2004 р. N 79-6-00259 (лист-згода Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Тарасівка" від 18.06.2007 р. N 18-1/07) та загальною площею 14,17 га (ділянка N 4 - площею 6,43 га, ділянка N 5 - площею 2,76 га, ділянка N 6 - площею 4,98 га) за рахунок частини земельної ділянки, наданої відповідно до пункту 5 рішення Київської міської ради від 23.10.2003 р. N 117/990 "Про оформлення права користування земельними ділянками" Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю агрокомбінат "Хотівський", право користування якими посвідчено договором оренди земельної ділянки від 29.10.2004 р. N 79-6-00250 (лист-згода Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Хотівський" від 28.07.2007 р. N 20/07).

Обґрунтовуючи свої вимоги, прокурор зазначає, що вищевказане рішення Київської міської ради від 01.10.2007 р. N 350/3184 прийнято з порушенням ст. 41, 45, 83, 84, 127 Земельного кодексу України, оскільки Обслуговуючий кооператив житлового кооперативу "Залізничник" не є житлово-будівельним кооперативом у розумінні ст. 41 Земельного кодексу України та з порушенням ст. 7, 14, 25, 26 Закону "Про природно-заповідний фонд України", так як спірні земельні ділянки розташовані на території ландшафтного заказника місцевого значення "Острів Жуків", що є підставою для визнання недійсним вищевказаного рішення.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ст. 3 Земельного кодексу України земельні відносини регулюються Конституцією України, цим Кодексом, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Пунктом 12 Перехідних положень Земельного кодексу України визначено, що до розмежування земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями в межах населених пунктів, крім земель, переданих у приватну власність, здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів  - відповідні органи виконавчої влади.

У відповідності до положень ст. 9 Земельного кодексу України до повноважень Київської міської ради належить розпорядження землями територіальної громади міста Києва, надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до цього Кодексу, а також вирішення інших питань в галузі земельних відносин відповідно до закону.

Відповідно до положень п. 1 ст. 123 Земельного кодексу України надання земельних ділянок у постійне користування здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за проектами відведення цих ділянок.

Пунктом 2 ст. 123 Земельного кодексу України передбачено, що особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності за проектом землеустрою щодо її відведення, звертається з клопотанням про надання дозволу на його розробку до відповідної сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації.

Земельна ділянка, передана Обслуговуючому кооперативу житлового кооперативу "Залізничник" для житлової забудови на 21-ому км Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва згідно оспорюваного рішення Київської міської ради від 01.10.2007 р. N 350/3184 за рахунок частини земель Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Тарасівка", право користування якою посвідчено договором оренди земельної ділянки від 25.11.2004 р. N 79-6-00259 та яка надана відповідно до рішення Київської міської ради від 12.02.2004 р. N 43/1253 "Про оформлення права користування земельними ділянками" та за рахунок частини земель Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінат "Хотівський", право користування якими посвідчено договором оренди земельної ділянки від 29.10.2004 р. N 79-6-00250 та яка надана відповідно до рішення Київської міської ради від 23.10.2003 р. N 117/990.

При цьому про отримання згоди на припинення права користування Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Тарасівка" та Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінат "Хотівський" свідчать відповідні листи-згоди від 18.06.2007 р. N 18-1/07 та від 28.07.2007 р. N 20/07 відповідно, а відтак - вищезазначені особи добровільно відмовились від орендованої земельної ділянки, що відповідно до ст. 141 Земельного кодексу України є однією з підстав припинення права користування земельною ділянкою.

Як вбачається зі змісту оспорюваного рішення, спірну земельну ділянку було передано Обслуговуючому кооперативу житлового кооперативу "Залізничник" на підставі ст. 41 Земельного кодексу України.

Згідно з ч. 1 ст. 41 Земельного кодексу України житлово-будівельним (житловим) та гаражно-будівельним кооперативам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування земельні ділянки для житлового і гаражного будівництва передаються безоплатно у власність або надаються в оренду у розмірі, який встановлюється відповідно до затвердженої містобудівної документації.

Відповідно до ст. 94 Господарського кодексу України кооперативи як добровільні об'єднання громадян з метою спільного вирішення ними економічних, соціально-побутових та інших питань можуть створюватися у різних галузях (виробничі, споживчі, житлові тощо).

Діяльність різних видів кооперативів регулюється Законом України "Про кооперацію", частиною 2 статті 5 якого вставлено, що відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи поділяються на такі типи: виробничі, обслуговуючі та споживчі. За напрямами діяльності кооперативи можуть бути житлово-будівельними, садово-городніми, гаражними, торговельно-закупівельними, транспортними, освітніми, туристичними, медичними тощо.

Статус житлово-будівельного кооперативу, порядок його створення та діяльності, порядок вступу до кооперативу та хто може бути членом кооперативу установлюється Господарським кодексом України, Житловим кодексом Української РСР та прийнятим на його основі Примірним статутом житлово-будівельного кооперативу, Законом України "Про кооперацію" та іншими актами законодавства України.

Згідно зі ст. 133 Житлового кодексу Української РСР громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, вправі вступити до житлово-будівельного кооперативу і одержати в ньому квартиру.

У відповідності до ст. 135 Житлового кодексу Української РСР однією із умов вступу до житлово-будівельного кооперативу є перебування на квартирному обліку в даному населеному пункті.

Відповідно до положень 5 ст. 137 Житлового кодексу Української РСР житлово-будівельні кооперативи організовуються при виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів, при підприємствах, установах і організаціях. Житлово-будівельний кооператив діє на основі статуту, прийнятого відповідно до Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу загальними зборами громадян, які вступають до організовуваного кооперативу, і зареєстрованого в установленому порядку.

В пункті 1 розділу 1 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу встановлено, що житлово-будівельний кооператив організується з метою забезпечення житлом членів кооперативу і членів їх сімей шляхом будівництва багатоквартирного жилого будинку (будинків), а у випадках, передбачених законодавством, одно- і двоквартирних жилих будинків садибного типу або багатоквартирного блокованого жилого будинку (будинків) з надвірними будівлями за власні кошти кооперативу з допомогою банківського кредиту, а також для наступної експлуатації та управління цим будинком (будинками).

Відповідно до наданих установчих документів, які також містяться у затвердженому спірним рішенням проекті землеустрою щодо відведення земельних ділянок Обслуговуючому кооперативу житлового кооперативу "Залізничник" для житлової забудови на 21-му км Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва, державну реєстрацію юридичної особи Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Залізничник" проведено Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 25.06.2007 р.

Відповідно до п. 2.1.1 статуту Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Залізничник" метою його створення є, зокрема, забезпечення житлом членів кооперативу та членів їх сімей шляхом будівництва багатоквартирного жилого будинку (будинків), будівництва одноквартирних і двоквартирних жилих будинків садибного типу або багатоквартирних блокованих жилих будинків з надвірними будівлями, або котеджів за власні кошти кооперативу або з допомогою банківського кредиту, наступної експлуатації та управління будинками кооперативу.

Тож наведене свідчить, що відповідно до мети створення, за напрямом діяльності та основними завданнями Обслуговуючий кооператив житлового кооперативу "Залізничник" відповідає поняттю "житлово-будівельний кооператив" у розумінні ст. 6 Закону України "Про кооперацію".

Частиною 1 ст. 134 Житлового кодексу Української РСР встановлено, що на облік бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу беруться громадяни, які постійно проживають у даному населеному пункті і потребують поліпшення житлових умов.

Як вбачається зі статуту Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Залізничник" засновникам кооперативу є Родіонова Тетяна Сергіївна, Гайдук Богдан Андрійович, Лопух Валентина Федорівна та Панченко Костянтин Валентинович.

При цьому як при створенні Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Залізничник", так і при прийнятті Київською міською радою рішення від 01.10.2007 р. N 350/3184 вищезазначені особи не перебували на квартирному обліку, про що свідчать лист Подільської районної у місті Києві державної адміністрації N 24 від 10.02.2011 р. (Лопух Валентина Федорівна), лист Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації (Родіонова Тетяна Сергіївна), лист Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації N 22-45 від 15.02.2011 р. (Гайдук Богдан Андрійович) та лист Прокуратури Голосіївського району міста Києва N 230к від 10.01.2011 р.

Метою створення Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Залізничник" є, у тому числі, будівництво одноквартирних і двоквартирних жилих будинків садибного типу, тоді як згідно з абзацом 2 п. 3 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу при будівництві одно- і двоквартирних жилих будинків садибного типу число громадян, необхідне для організації кооперативу, визначається виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів, але не може бути менше 5 чоловік.

Однак, як вже зазначалось, при створенні та державній реєстрації Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Залізничник" його засновниками (членами) виступили 4 особи, що в свою чергу суперечить наведеним вимогам Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу.

Розглядаючи даний спір по суті, судом встановлено, що 17.06.2009 р. Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією зареєстровано нову редакцію статуту Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Залізничник", відповідно до якого засновниками є Кучеренко Таїсія Василівна, Гайдук Богдан Андрійович, Лопух Валентина Федорівна та Панченко Костянтин Валентинович.

При цьому відповідно до листа Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації N 03-350 від 10.02.2011 р. Кучеренко Таїсія Василівна станом на 10.02.2011 р. на квартирному обліку не перебуває.

Що ж до решти засновників Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Залізничник", вони станом на день реєстрації нової редакції статуту кооперативу на квартирний облік не стали.

Крім того, суд відзначає, що відповідно до статуту Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Залізничник" Гайдук Богдан Андрійович зареєстрований за адресою: м. Нікополь, вул. Трубників, 40 кв. 19, а відтак не міг бути взятий на квартирний облік у місті Києві.

Тож, проаналізувавши вищенаведені обставини та норми чинного законодавства України, що визначають статус житлово-будівельного кооперативу, порядок його створення та діяльності, суд дійшов висновку, що Обслуговуючий кооператив житлового кооперативу "Залізничник" не створювався як житлово-будівельний кооператив відповідно до Житлового кодексу УРСР та Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу та, відповідно, не мав підстав на отримання безоплатно земельних ділянок у власність відповідно до ст. 41 Земельного кодексу України.

Таким чином, враховуючи положення ст. 41 Земельного кодексу України, відповідно до яких житлово-будівельним (житловим) та гаражно-будівельним кооперативам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування земельні ділянки для житлового і гаражного будівництва передаються безоплатно у власність, при вирішенні питання щодо надання безоплатно земельної ділянки слід враховувати саме мету створення кооперативу, яка має відповідати встановленим вимогам до порядку створення такого кооперативу. 

В свою чергу, відповідно до ч. 2 ст. 127 Земельного кодексу України (в редакції, чинній на час прийняття оскаржуваного рішення) продаж земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам здійснюється на конкурентних засадах (аукціон), крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі.

Аналогічні положення містяться і в рішенні Київської міської ради N 810/3385 від 19.07.2005 р. "Про затвердження Тимчасового порядку набуття права на землю на конкурентних засадах в місті Києві" (в редакції, чинній на момент винесення оспорюваного рішення), яким встановлено, що право власності та право оренди всіх земельних ділянок в місті Києві, вільних від капітальної забудови, а також земельних ділянок, зайнятих житловими будинками або іншими об'єктами комунальної власності, що підлягають реновації (капітальному ремонту, реконструкції чи заміщенню), набувається на конкурентних засадах шляхом продажу земельних ділянок або права їх оренди, за винятком випадків будівництва об'єктів за кошти державного та місцевого бюджетів, випадків будівництва об'єктів на виконання міжнародних договорів, укладених Кабінетом Міністрів України, Київською міською радою та її виконавчим органом (Київською міською державною адміністрацією), а також випадків набуття права на землю гаражно-будівельними та житлово-будівельними кооперативами для експлуатації існуючих об'єктів.

При цьому вищезазначене не виключає набуття права на земельну ділянку правомірно створеною та зареєстрованою як Обслуговуючий кооператив житлового кооперативу "Залізничник" юридичною особою, однак в загальному порядку, тобто на конкурентних засадах.

Також про відсутність підстав для застосування при вирішенні питання про надання земельних ділянок у власність Обслуговуючому кооперативу житлового кооперативу "Залізничник" статті 41 Земельного кодексу України, свідчить, зокрема, містобудівне обґрунтування, яке міститься у проекті землеустрою щодо відведення земельних ділянок Обслуговуючому кооперативу житлового кооперативу "Залізничник", згідно з яким на відведених кооперативу землях планується забудова 236 малоповерхових будинків котеджного типу, при тому, що засновниками (членами) Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Залізничник" є лише 4 особи.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно до ст. 34 Господарського процесуального кодексу України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Вищевикладені обставини Обслуговуючим кооперативом житлового кооперативу "Залізничник" не спростовані.

Враховуючи наведене, суд погоджується з доводами, викладеними у позові щодо невідповідності вимогам чинного законодавства підстав набуття земельних ділянок Обслуговуючим кооперативом житлового кооперативу "Залізничник" при прийнятті оскаржуваного рішення Київської міської ради згідно ст. 41 Земельного кодексу України.

Обґрунтовуючи пред'явлені вимоги, прокурор стверджує, що земельні ділянки, передані Обслуговуючому кооперативу житлового кооперативу "Залізничник" відповідно до рішення Київської міської ради рішення від 01.10.2007 р. N 350/3184, знаходяться в межах ландшафтного заказника місцевого значення "Острів Жуків", що суперечить положенням чинного законодавства України, що регулює земельні відносини.

З приводу зазначеного суд відзначає, що в силу положень ст. 43 Земельного кодексу України землі природно-заповідного фонду - це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об'єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Відповідно до ст. 53 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" рішення про організацію чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та встановлення охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду приймається обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

У відповідності до положень ст. 47 Закону України "Про землеустрій" проектами землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення визначаються місце розташування і розміри земельних ділянок, власники земельних ділянок, землекористувачі, у тому числі орендарі, а також встановлюється режим використання та охорони територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого (округи і зони санітарної (гірничо-санітарної) охорони), рекреаційного та історико-культурного (охоронні зони) призначення. Порядок розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до положень пункту 10 Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. N 1094, проект землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду розглядається та затверджується сільською, селищною, міською радою, обласною, районною, Київською або Севастопольською міською держадміністрацією чи в установленому порядку подається іншим органам, до повноважень яких належить надання у користування або передача у власність земельних ділянок.

Рішенням Київської міської ради від 02.12.99 р. N 147/649 острів Жуків оголошено заказником місцевого значення у місті Києві.

Згідно з п. 1 рішення Київської міської ради N 162/1996 від 22.08.2007 р. "Про питання створення ландшафтного заказника місцевого значення "Жуків острів" схвалено схему ландшафтного заказника місцевого значення "Жуків острів" у складі детального плану території острова Жуків та жодним чином не встановлено та не вирішено питання щодо визначення його меж та розміру.

При цьому пунктом 3 вищевказаного рішення Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в місті Києві доручено забезпечити розробку проекту створення ландшафтного заказника місцевого значення "Жуків острів".

Тож зазначене рішення ради має організаційний характер врегулювання поточних питань і містить в собі лише проект створення ландшафтного заказника місцевого значення "Жуків острів".

В свою чергу, рішенням Київської міської ради N 806/3381 від 19.07.2005 р. регламентовано утриматись до встановлення меж ландшафтного заказника місцевого значення острів Жуків від розгляду питань відведення земельних ділянок, які відповідно до рішення Київської міської ради від 02.12.99 р. N 147/649 "Про оголошення природних об'єктів пам'ятками природи та заказниками місцевого значення у місті Києві" можуть бути включені до складу заказника.

Даний об'єкт природно-заповідного фонду створювався без вилучення земельних ділянок, який він займає, а саме: землі лісопаркового господарства "Конча-Заспа" колективного сільськогосподарського підприємства "Тарасівка", Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінат "Хотівський", в зв'язку з чим Державним управлінням екології та природних ресурсів в місті Києві видано відповідне охоронне зобов'язання N 4-2-8 від 20.12.2002 р.

Згідно із вказаним охоронним зобов'язанням Положення про ландшафтний заказник місцевого значення "Острів Жуків", затвердженого у 2003 році начальником Державного управління екології та природних ресурсів в місті Києві, погодженого генеральним директором Комунальної організації "Київзеленбуд" та директором регіонального ландшафтного парку "Голосіївський", а також наукового обґрунтування необхідності оголошення території центральної частини колишнього заповідника "Конча-Заспа" ландшафтним заказником місцевого значення, розробленого фахівцями біологічного факультету Київського університету імені Т. Шевченка, на підставі якого Київською міською радою приймалось рішення N 147/649 від 02.12.99 року, територія ландшафтного заказника "Острів Жуків", щонайменше складає 630 га, а за обґрунтуванням науковців та довідкою від 19.05.2004 року Державного підприємства "Інститут Генерального плану міста Києва" Відкритого акціонерного товариства "Київпроект" площа ландшафтного заказника "Жуків острів" становить 1794,6 га.

На розміщення спірних земельних ділянок на території заказника "Острів Жуків" вказувалось також і у висновках Державної санітарно-епідеміологічної служби від 21.09.2007 р. N 05.03.2002-07/47350, Київської міської санепідемстанції від 25.07.2007 р. N 5850, Державного управління охорони навколишнього природного середовища в місті Києві від 25.07.2007 р. N 05-08/4810 та Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища Київської міської державної адміністрації від 31.07.2007 р. N 19-7808, що містяться в матеріалах проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок Обслуговуючому кооперативу житлового кооперативу "Залізничник".

За таких обставин Київська міська рада до встановлення меж ландшафтного заказника місцевого значення "Острів Жуків" повинна була утриматись від розгляду питань відведення земельних ділянок, які відповідно до рішення Київської міської ради від 02.12.99 р. N 147/649 "Про оголошення природних об'єктів пам'ятками природи та заказниками місцевого значення у м. Києві", можуть бути включені до складу заказника.

У відповідності до п. 1 роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів" від 26.01.2000 р. N 02-5/35 акт державного чи іншого органу - це юридична форма рішень цих органів, тобто офіційний письмовий документ, який породжує певні правові наслідки, спрямований на регулювання тих чи інших суспільних відносин і має обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин.

При цьому у пункті 2 зазначеного роз'яснення вказано, що підставами для визнання акта недійсним є невідповідність його вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт. Обов'язковою умовою визнання акта недійсним є також порушення у зв'язку з прийняттям відповідного акта прав та охоронюваних законом інтересів підприємства чи організації - позивача у справі. Якщо за результатами розгляду справи факту такого порушення не встановлено, у господарського суду немає правових підстав для задоволення позову.

Підсумовуючи вищенаведене, суд дійшов висновку, що рішення Київської міської ради від 01.10.2007 р. N 350/3184 не відповідає вимогам чинного законодавства, що відповідно до ч. 2 ст. 144 Конституції України, ч. 3 ст. 152 Земельного кодексу України, ч. 10 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" є підставою для визнання його недійсним в судовому порядку.

Відповідно до положень ст. 155 Земельного кодексу України у разі видання органом виконавчої або органом місцевого самоврядування акта, яким порушуються права особи щодо володіння, користування чи розпорядження належною їй земельною ділянкою, такий акт визнається недійсним.

Виходячи з вищевикладеного, та враховуючи, що державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ N 048025, серії ЯЖ N 048026, серії ЯЖ N 048027, зареєстровані 08.01.2008 р. Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за NN 07-8-00179, 07-8-00180 та 07-8-00181 відповідно, видані Обслуговуючому кооперативу житлового кооперативу "Залізничник" на підставі рішення Київської міської ради від 01.10.2007 р. N 350/3184, яке визнане недійсним у судовому порядку, як таке що прийняте з порушеннями чинного законодавства України, вимоги щодо визнання недійсними зазначених актів підлягають задоволенню.

Під час розгляду даної справи судом встановлено, що земельні ділянки, право власності на які набуто Обслуговуючим кооперативом житлового кооперативу "Залізничник" на підставі рішення Київської міської ради від 01.10.2007 р. N 350/3184 з оформленням актів на право власності серії ЯЖ N 048025, серії ЯЖ N 048026, серії ЯЖ N 048027 були внесені відповідачем 3 до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація".

Рішенням загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація", яке оформлено протоколом N 1 від 12.02.2008 р., сформовано статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація" та затверджено статут.

Як вбачається зі статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація", внесок Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Залізничник" складається із земельних ділянок площею 9,7389 га, 10,2555 га та 54,5506 га, що розташовані на 21-ому км Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва.

Оформлення права власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація" на вищевказані земельні ділянки, передані як внесок до його статутного фонду, здійснено шляхом видачі державних актів від 30.10.2008 р. серії ЯЖ N 030285, від 30.10.2008 р. серії ЯЖ N 030286 та від 30.10.2008 р. серії ЯЖ N 030287, які зареєстровані Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за NN 07-8-00260, 07-8-00259, 07-8-00258 - відповідно, на підставі рішення господарського суду міста Києва від 26.03.2008 р. у справі 34/74 (рішення скасовано постановою Вищого господарського суду України від 14.04.2010 р.). За результатами нового розгляду справи 34/74 позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація" до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держадміністрації) про визнання права власності та зобов'язання вчинити дії залишено без розгляду ухвалою господарського суду міста Києва від 29.06.2010 р. (справа 34/74-11/157).

Разом з тим Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація" було отримано державні акти NN 048858, 048865 та 048866, які зареєстровані Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 14.06.2010 р. за NN 07-8-00351, 07-8-00350 та 07-8-00352 на підставі рішення Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація" від 12.02.2008 р., яке оформлено протоколом N 2.

Відповідно до рішення Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Квітуча затока" від 30.07.2010 р., яке оформлено протоколом N 2, збільшено статутний фонд Товариства з обмеженою відповідальністю "Квітуча затока", зокрема, за рахунок внеску Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація" - земельних ділянок площею 54,5506 га та 9,7389 га, розташованих на 21-му км Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва.

05.08.2010 р. Деснянською районною у місті Києві державною адміністрацією проведено реєстрацію змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Квітуча затока" та відповідно до пп. 4.5.1 п. 4.5 статуту останнього (нова редакція) частка Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація" складається, в тому числі, із земельних ділянок площею 54,5506 га та 9,7389 га, розташованих на 21-му км Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва, право власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація" на які на момент внесення підтверджується державними актами NN 048858 та 048866, які зареєстровані Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 14.06.2010 р. за NN 07-8-00352 та 07-8-00351 відповідно.

На підставі вищевказаного рішення від 30.07.2010 р. Товариству з обмеженою відповідальністю "Квітуча затока" видано державні акти N 011927 та N 011928 на право власності на земельні ділянки площею відповідно 9,7389 га та 54,5506 га, розташовані на 21-му км Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва.

Зазначені акти зареєстровані Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 08.09.2010 р. за NN 07-8-00405 та 07-8-00406.

Відповідно до пункту "б" частини 1 статті 82 Земельного кодексу України юридичні особи (засновані громадянами України або юридичними особами України) можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності у разі внесення земельних ділянок її засновниками до статутного фонду.

При цьому у випадку внесення земельної ділянки до статутного капіталу юридичної особи укладення якоїсь цивільно-правової угоди не потребується.

Частиною 2 статті 328 Цивільного кодексу України встановлено, що право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Згідно з ч. 1 ст. 126 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом, крім випадків, визначених частиною другою цієї статті.

У відповідності до п. 3.10 Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.05.99 р. N 43 (в редакції, чинній до 03.06.2010 р.), у випадку припинення права власності чи користування земельною ділянкою документ, який посвідчує це право, повертається до архіву державного органу земельних ресурсів, де зберігається другий примірник цього документа.

Таким чином, враховуючи наведені положення, які були чинними в періоді до 03.06.2010 р. - при визнанні недійсним рішення, розпорядження, угоди, тощо, на підставі якої виданий акт, останній підлягає поверненню органу, що його видав.

Тож у зв'язку з переоформленням державних актів та подальшим відчуженням спірних земельних ділянок державні акти від 30.10.2008 р. серії ЯЖ N 030285, N 030286 та N 030287, серії ЯЖ N 048858 та N 048866 від 14.06.2010 р., видані Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація", повернуто до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), про що зроблено запис в книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю.

Разом з тим за даними Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) державний акт серії ЯЖ N 048865 від 14.06.2010 р., виданий Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація", не анульований та запису щодо його повернення чи анулювання (скасування) запису про його видачу до книго записів реєстрації державних актів на право власності на землю не вносилось.

За таких обставин, враховуючи, що рішення Київської міської ради від 01.10.2007 р. N 350/3184, на підставі якого Обслуговуючий кооператив житлового кооперативу "Залізничник" набув права власності на спірні земельні ділянки, є недійсним, суд дійшов висновку, що подальша передача їх у власність Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація" та Товариству з обмеженою відповідальністю "Квітуча затока" відбулось з порушенням норм чинного законодавства.

При цьому оформлення Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація" та Товариству з обмеженою відповідальністю "Квітуча затока" права власності на вищевказані земельні ділянки шляхом видачі відповідних державних актів також відбулось із порушенням положень законодавства, що регулює порядок та підстави набуття прав на земельні ділянки.

За таких обставин суд дійшов висновку, що вимоги про визнання недійсними актів, виданих Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація" та Товариству з обмеженою відповідальністю "Квітуча затока", є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Підсумовуючи вищенаведене, суд дійшов висновку, що оспорюване рішення про передачу спірних ділянок у власність, а також подальші дії щодо їх відчуження порушують право власності територіальної громади міста Києва на землю.

Відповідно до положень ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути, зокрема, відновлення становища, яке існувало до порушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 16 Цивільного кодексу України суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Положеннями ст. 20 Господарського кодексу України встановлено, що держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та споживачів. Кожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси зазначених суб'єктів захищаються, зокрема, шляхом визнання наявності або відсутності прав.

За таких обставин наведене є підставою для задоволення заявлених вимог щодо визнання відсутності у Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Залізничник", Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Квітуча затока" права власності на земельні ділянки, що розташовані за адресою: 21-ий км Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва площею 9,7389 га, кадастровий N 8 000 000 000: 90:335:0035 вартістю за нормативною грошовою оцінкою 18012066,33 грн.; 21-ий км Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва площею 10,2555 га, кадастровий N 8 000 000 000: 90:335:0036 вартістю за нормативною грошовою оцінкою 18967516,48 грн.; 21-ий км Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва площею 54,5506 га, кадастровий N 8 000 000 000: 90: 335:0037 вартістю за нормативною грошовою оцінкою 100891171,05 грн.

Порушені права землекористувачів підлягають захисту способами, передбаченими статтею 152 Земельного кодексу України, з обов'язковим дотриманням норм чинного законодавства. Відповідно до вказаної норми захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійснюється, зокрема, шляхом визнання прав, визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, а також застосування інших, передбачених законом, способів, у тому числі шляхом поновлення прав юридичних і фізичних осіб, порушених внаслідок прийняття неправомірних рішень, дій чи бездіяльності державних органів або посадових осіб органів місцевого самоврядування (частина 2 статті 77 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Тож обраний прокурором спосіб захисту в даному випадку спрямований на поновлення порушених прав, оскільки при визнанні відсутності у Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Залізничник", Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Квітуча затока" права власності на спірні земельні ділянки підлягає поновленню порушене внаслідок прийняття неправомірного рішення право власності територіальної громади міста Києва щодо вказаних ділянок.

Що ж до вимог про зобов'язання Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) внести до державного земельного кадастру відомості про право власності територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради на земельні ділянки, щодо яких вирішено спір у даній справі задоволенню за поданим позовом не підлягають з огляду на те, що в цій частині права та інтереси держави Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не порушені, а норми процесуального закону не передбачають вирішення спору на майбутнє, і зазначене прямо визначено у п. 4 ч. 1 ст. 84 Господарського процесуального кодексу України, де вказується, що резолютивна частина рішення має містити висновок про задоволення позову або про відмову в позові повністю чи частково по кожній з заявлених вимог; висновок не може залежати від настання або ненастання якихось обставин (умовне рішення).

Між тим прийняття судом рішення щодо визнання недійсним рішення Київської міської ради від 01.10.2007 р. N 350/3184 "Про передачу земельних ділянок Обслуговуючому кооперативу житлового кооперативу "Залізничник" для житлової забудови на 21-ому км Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва" та визнання судом відсутнім права власності на вказані земельні ділянки у Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Залізничник", Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Квітуча затока" своїм наслідком передбачає внесення до державного земельного кадастру відомостей про право власності територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради у встановленому чинним законодавством порядку, тому у суду відсутні підстави вважати, що відповідач 2 буде порушувати права позивача.

Враховуючи вищенаведене, позовні вимоги підлягають частковому задоволенню.

Витрати по сплаті державного мита відповідно до ч. 3 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, від сплати якого позивач у встановленому порядку звільнений, стягується з відповідача в доход бюджету пропорційно розміру задоволених вимог. 

Витрати на інформаційне технічне забезпечення судового процесу відповідача в силу положень ч. 5 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України при задоволенні позову покладаються на відповідача.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 32, 33, 49, 75, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва вирішив:

1. Позов Заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Державного комітету України із земельних ресурсів задовольнити частково.

2. Визнати недійсним рішення Київської міської ради від 01.10.2007 р. N 350/3184 "Про передачу земельних ділянок Обслуговуючому кооперативу житлового кооперативу "Залізничник" для житлової забудови на 21-ому км Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва".

3. Визнати недійсними видані Обслуговуючому кооперативу житлового кооперативу "Залізничник" (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, код ЄДРПОУ 35265421) державні акти на право власності на земельні акти серії ЯЖ N 048025, серії ЯЖ 048026, серії ЯЖ N 048027, зареєстровані 08.01.2008 р. Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за N 07-8-00179, N 07-8-00180 та N 07-8-00181.

4. Визнати недійсним виданий Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація" (02156, м. Київ, вул. Братиславська, 8, код ЄДРПОУ 35734790) державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ N 048865, зареєстрований 14.06.2010 р. Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Визнати недійсними видані Товариству з обмеженою відповідальністю "Квітуча Затока" (02166, м. Київ, вул. Маршала Жукова, 26, код ЄДРПОУ 37140449) державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ N 011927 та серії N ЯЖ 011928, зареєстровані 08.09.2010 р. Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за N 07-8-00405 та N 07-8-00406.

6. Визнати відсутнім у Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Залізничник" (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, код ЄДРПОУ 35265421), Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація" (02156, м. Київ, вул. Братиславська, 8, код ЄДРПОУ 35734790) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Квітуча Затока" (02166, м. Київ, вул. Маршала Жукова, 26, код ЄДРПОУ 37140449) права власності на земельні ділянки, що розташовані за адресою: 21-ий км Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва площею 9,7389 га, кадастровий N 8 000 000 000: 90:335:0035 вартістю за нормативною грошовою оцінкою 18012066,33 грн.; 21-ий км Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва площею 10,555 га, кадастровий N 8 000 000 000: 90:335:0036 вартістю за нормативною грошовою оцінкою 18967516,48 грн.; 21-ий км Столичного шосе у Голосіївському районі міста Києва площею 54,5506 га, кадастровий N 8 000 000 000: 90: 335:0037 вартістю за нормативною грошовою оцінкою 100891171, 05 грн.

7. В іншій частині у позові відмовити.

8. Стягнути з Київської міської ради (01044, м. Київ, вул. Хрещатик 36, код ЄДРПОУ 22883141) в доход Державного бюджету України (рахунок 31110095700011 банк ГУ ДКУ у м. Києві, одержувач УДК у Шевченківському районі міста Києва, код банку 820019, код ЄДРПОУ 26077968, код бюджетної класифікації 22090200, символ звітності 095) 85,00 (вісімдесят п'ять грн. 00 коп.) грн. - державного мита; (рахунок 31218264700001, код 22050003, одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, код ЄДРПОУ 24262621, банк одержувача ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019) 59,00 грн. (п'ятдесят дев'ять гривень 00 коп.) грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

9. Стягнути з Обслуговуючого кооперативу житлового кооперативу "Залізничник" (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, код ЄДРПОУ 35265421), з будь-якого рахунку, виявленого під час виконавчого провадження, в доход Державного бюджету України (рахунок 31110095700011 банк ГУ ДКУ у м. Києві, одержувач УДК у Шевченківському районі міста Києва, код банку 820019, код ЄДРПОУ 26077968, код бюджетної класифікації 22090200, символ звітності 095) 113,33 грн. (сто тринадцять грн. 33 коп.) грн. - державного мита; (рахунок 31218264700001, код 22050003, одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, код ЄДРПОУ 24262621, банк одержувача ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019) 59, 00 грн. (п'ятдесят дев'ять гривень 00 коп.) грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

10. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна асоціація" (02156, м. Київ, вул. Братиславська, 8, код ЄДРПОУ 35734790), з будь-якого рахунку, виявленого під час виконавчого провадження, в доход Державного бюджету України (рахунок 31110095700011 банк ГУ ДКУ у м. Києві, одержувач УДК у Шевченківському районі міста Києва, код банку 820019, код ЄДРПОУ 26077968, код бюджетної класифікації 22090200, символ звітності 095) 113,33 грн. (сто тринадцять грн. 33 коп.) грн. - державного мита; (рахунок 31218264700001, код 22050003, одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, код ЄДРПОУ 24262621, банк одержувача ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019) 59,00 грн. (п'ятдесят дев'ять гривень 00 коп.) грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

11. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Квітуча Затока" (02166, м. Київ, вул. Маршала Жукова, 26, код ЄДРПОУ 37140449), з будь-якого рахунку, виявленого під час виконавчого провадження, в доход Державного бюджету України (рахунок 31110095700011 банк ГУ ДКУ у м. Києві, одержувач УДК у Шевченківському районі міста Києва, код банку 820019, код ЄДРПОУ 26077968, код бюджетної класифікації 22090200, символ звітності 095) 113,33 грн. (сто тринадцять грн. 33 коп.) грн. - державного мита; (рахунок 31218264700001, код 22050003, одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, код ЄДРПОУ 24262621, банк одержувача ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019) 59,00 грн. (п'ятдесят дев'ять гривень 00 коп.) грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

12. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено: 18.04.2011 р.

 

Суддя 

А. Б. Пригунова 


 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали