ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

18.10.2011 р.

Справа N 19/2а


Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В. П. - головуючий, судді: Бенедисюк І. М., Львов Б. Ю., розглянув касаційну скаргу Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, м. Донецьк (далі - відділення АМК), на рішення господарського суду Донецької області від 04.05.2011 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 05.07.2011 зі справи N 19/2а за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Аптека N 263", м. Харцизьк Донецької області (далі - ТОВ "Аптека N 263"), до відділення АМК третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - приватне підприємство "Оазіс", м. Харцизьк Донецької області (далі - ПП "Оазіс"), про визнання недійсним рішення та за зустрічним позовом відділення АМК до ТОВ "Аптека N 263" про стягнення штрафу в сумі 17000 грн. та про зобов'язання виконати рішення адміністративної колегії відділення АМК від 08.02.2011 N 8.

Судове засіданні проведено за участю представників: ТОВ "Аптека N 263" - Сакояна Д. І., відділення АМК - Петрачковича С. С., ПП "Оазіс" - не з'яв.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України встановив:

ТОВ "Аптека N 263" звернулося до господарського суду Донецької області з позовом про визнання недійсним рішення адміністративної колегії відділення АМК від 08.02.2011 N 8 зі справи N 03-26-34/2010 про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу (далі - рішення N 8).

Відділення АМК, у свою чергу, подало зустрічний позов про стягнення з ТОВ "Аптека N 263" 17000 грн. штрафу, нарахованого згідно з рішенням N 8, та про зобов'язання названого товариства виконати рішення N 8 шляхом "припинення поширення в мережі своїх аптечних закладів інформації зі словосполученням "Социальная аптека просто сравните цены" та в засобах масової інформації про ціни на лікарські засоби, яка містить неправдиві відомості".

Рішенням господарського суду Донецької області від 04.05.2011 (суддя Демідова П. В.), залишеним без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 05.07.2011 (колегія суддів у складі: суддя Дучал Н. М. - головуючий, судді Запорощенко М. Д., Новікова Р. Г.), первісний позов задоволено: визнано недійсним рішення N 8; стягнуто з відділення АМК на користь ТОВ "Аптека N 263" 85 грн. витрат зі сплати державного мита і 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу; у задоволенні зустрічного позову відмовлено.

Відділення АМК звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати і прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні первісного позову та задовольнити зустрічний. Скаргу з посиланням на приписи Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.83 та Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" мотивовано порушенням господарськими судами попередніх інстанцій норм матеріального і процесуального права, невірною оцінкою ним обставин, що мають значення для справи.

Відзиви на касаційну скаргу не надходили.

Учасників судового процесу відповідно до статті 1114 ГПК України належним чином повідомлено про час і місце розгляду скарги.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- рішенням N 8 дії ТОВ "Аптека N 263", які полягають у розміщенні вивіски зі словосполученням "Социальная аптека просто сравните цены" над аптеками (аптечними закладами), що належать ТОВ "Аптека N 263" і розташовані у містах Донецьку, Харцизьку, Авдіївці, Шахтарську, Іловайську, Костянтинівці, Красному Лимані, селищах міського типу Тельманове, Старобешеве, Мирне, Новий Світ та в селищі Роздольне Донецької області, та інформації в засобах масової інформації про ціни на лікарські засоби, яка містить неправдиві відомості, визнано порушенням, передбаченим статтею 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді поширення інформації, що вводить в оману, шляхом повідомлення суб'єктом господарювання невизначеному колу осіб неправдивих відомостей, зокрема, внаслідок обраного способу їх викладення, що може вплинути на наміри цих осіб щодо придбання товарів суб'єкта господарювання, та накладено штраф у сумі 17000 грн.;

- у ході проведеної відділенням АМК перевірки було проведено опитування громадян названих населених пунктів, за результатами якого встановлено, що всі опитані споживачі лікарських засобів ототожнюють словосполучення "Социальная аптека просто сравните цены" з участю аптечних закладів у відповідних соціальних програмах з розповсюдження лікарських засобів за зниженими цінами;

- ТОВ "Аптека N 263" за ліцензійним договором від 20.07.2009 отримано від ПП "Оазіс" невиключні права на використання комбінованого знака для товарів і послуг, складовою частиною якого є словосполучення "Социальная аптека просто сравните цены";

- ПП "Оазіс" є володільцем даного знака за свідоцтвом України N 109095.

Згідно зі статтею 3 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" відносини, пов'язані з захистом від недобросовісної конкуренції, регулюються цим Законом та, зокрема, Законом України "Про захист економічної конкуренції".

Частиною першою статті 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції" передбачено, що підставами для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів Антимонопольного комітету України є: неповне з'ясування обставин, які мають значення для справи; недоведення обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні, обставинам справи; порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

В абзаці першому пункту 2 роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 26.01.2000 N 02-5/35 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів" зазначено, що підставами для визнання акта недійсним є невідповідність його вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт. Обов'язковою умовою визнання акта недійсним є також порушення у зв'язку з прийняттям відповідного акта прав та охоронюваних законом інтересів підприємства чи організації - позивача у справі. Якщо за результатами розгляду справи факту такого порушення не встановлено, у господарського суду немає правових підстав для задоволення позову.

У прийнятті рішення та постанови зі справи попередні судові інстанції виходили з того, що висновки, викладені в рішенні N 8, не відповідають обставинам справи, оскільки: використання ТОВ "Аптека N 263" словосполучення "Социальная аптека просто сравните цены" не свідчить про те, що позивач за первісним позовом бере участь у соціальних програмах; ТОВ "Аптека N 263" правомірно (за ліцензійним договором), тобто у відповідності до приписів Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", використовує комбіновану торговельну марку "Социальная аптека просто сравните цены"; зареєстрована торговельна марка є самостійним цілісним об'єктом інтелектуальної власності, право на який захищено законом та розгляд складових частин якого відокремлено від знака для товарів і послуг загалом суперечить приписам законодавства.

Разом з тим, згідно зі статтею 10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.83 актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах, зокрема, підлягають забороні вказівки чи ствердження, використання яких при здійсненні комерційної діяльності може ввести громадськість в оману щодо характеру, способу виготовлення, властивостей, придатності до застосування чи кількості товарів.

Відповідно до статті 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" поширенням інформації, що вводить в оману, є повідомлення суб'єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб'єкта господарювання.

Інформацією, що вводить в оману, є, зокрема, відомості, які містять неповні, неточні або неправдиві дані про особливості реалізації товарів, робіт, послуг, ціну і знижки на них; приписують повноваження та права, яких не мають, або відносини, в яких не перебувають.

Попередніми судовими інстанціями не обґрунтовано, з яких (визначених названою частиною першою статті 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції") підстав підлягає визнанню недійсним рішення N 8.

Так, ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами:

- не спростовано висновку відділення АМК про те, що здобуття позивачем за первісним позовом неправомірних переваг на ринку завдяки поширенню ним неправдивої інформації про ціни на товари, що реалізуються, є недобросовісним та нечесним у відношенні як до його конкурентів, так і до покупців товару;

- не дано оцінки, зокрема: листу Головного управління праці та соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації від 12.03.2010 N 04вх-01-01497-3/1, яким повідомлено, що ТОВ "Аптека N 263" у 2009 році не брало участі у будь-яких соціальних муніципальних або соціальних державних програмах з метою розповсюдження лікарських засобів серед населення; встановленим відділенням АМК обставинам стосовно того, що ціна реалізації деяких лікарських засобів у позивача була вищою за ціни його конкурентів, зокрема, товариства з обмеженою відповідальністю "Фітофарм", приватного підприємства "Ліка", малого приватного підприємства "Галеніка", товариства з обмеженою відповідальністю "Росток СК" та ін.

Крім того, стаття 7 Закону України "Про соціальні послуги" зобов'язує суб'єктів, що надають соціальні послуги, зазначати в установчих документах (положенні або статуті) перелік соціальних послуг, категорії осіб, яким вони надаються, умови та порядок їх надання.

Статтею 1 названого Закону передбачено, що соціальні послуги - це комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя.

Згідно зі статтею 12 Закону України "Про соціальні послуги" соціальні послуги надають державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, підпорядковані центральним, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, юридичні особи, створенні відповідно до законодавства, які не мають на меті отримання прибутку, фізичні особи.

На зазначені приписи чинного законодавства також не звернуто уваги попередніми судовими інстанціями, як і не оцінено зміст пункту 2.1 статуту ТОВ "Аптека N 263", відповідно до якого метою діяльності названого товариства є отримання прибутку.

Отже, господарським судом Донецької області і Донецьким апеляційним господарськими судами не з'ясовано:

- чи є ТОВ "Аптека N 263" суб'єктом, що надає соціальні послуги в розумінні Закону України "Про соціальні послуги";

- чи правильною є кваліфікація відділенням АМК дій ТОВ "Аптека N 263" з розміщення вивісок над аптечними закладами зі словосполученням "Социальная аптека просто сравните цены" як поширення інформації, що вводить в оману невизначене коло осіб (споживачів лікарських засобів) відносно особливостей реалізації товару, тобто порушення, передбачене статтею 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді поширення інформації, що вводить в оману;

- чи правомірно на ТОВ "Аптека N 263" накладено штраф у сумі 17000 грн.

Не з'ясувавши відповідних питань, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 11110 ГПК України є підставою для скасування оскаржуваних судових рішень зі справи.

З урахуванням викладеного оскаржувані судові рішення підлягають скасуванню, а справа - передачі на новий розгляд до господарського суду Донецької області.

Керуючись статтями 1117 - 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України постановив:

1. Касаційну скаргу Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду Донецької області від 04.05.2011 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 05.07.2011 зі справи N 19/2а скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду Донецької області.

 

Суддя

В. Селіваненко

Суддя

І. Бенедисюк

Суддя

Б. Львов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали