ВЕРХОВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

08.05.2018 р.

Справа N 913/399/15

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: Вронська Г. О. - головуюча, Баранець О. М., Студенець В. І., за участю секретаря судового засідання - Варави Ю. В., представників учасників справи: позивача - не з'явився, відповідача-1 - не з'явився, відповідача-2 - не з'явився, відповідача-3 - не з'явився, розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ОСОБА_4 на рішення господарського суду Луганської області у складі судді Василенко Т. А. від 07.11.2016 та на постанову Донецького апеляційного господарського суду у складі колегії суддів: Чернота Л. Ф., Попков Д. О., Радіонова О. О., від 20.11.2017 за позовом ОСОБА_4 до: 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Посмішка", 2. Луганського міського управління юстиції Луганської області, 3. ОСОБА_5, про визнання недійсним рішення загальних зборів, визнання недійсним договору купівлі-продажу та скасування державної реєстрації змін до установчих документів.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

1. ОСОБА_4 (далі - Позивачка) звернулась до господарського суду з позовом про:

- визнання недійсним з моменту прийняття рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Посмішка" (далі - Відповідач-1, Товариство), оформленого протоколом N 2 від 02.06.2005, (далі - Збори від 02.06.2005) про продаж частки нежитлового приміщення у розмірі 52/100, яке належить Товариству на праві колективної власності, ОСОБА_5 (далі - Відповідач-3);

- визнання недійсним з моменту укладення договору купівлі-продажу 52/100 частки нежитлового приміщення N 66 перукарня з вхідним ганком від 30.06.2005, внесеного до реєстру нотаріальних дій за N 1307 приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу Луганської області ОСОБА_6 та зареєстрованого в Державному реєстрі правочинів за N 681904 (далі - Договір);

- скасування державної реєстрації змін до установчих документів Товариства за N 13821050001002607 від 07.06.2005.

2. Позов мотивований недотриманням порядку скликання та проведення Зборів від 02.06.2005, а також порушенням корпоративних прав Позивачки. Зокрема, Позивачка зазначає про неповідомлення її про проведення Зборів від 02.06.2005, відсутність на них передбаченого законом кворуму.

Хід розгляду справи

3. Рішенням господарського суду Луганської області від 07.09.2015 у задоволенні позову відмовлено.

4. Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 01.12.2015 рішення суду першої інстанції скасовано в частині відмови у задоволенні позову про визнання недійсним рішення Зборів від 02.06.2005 та визнання недійсним Договору, прийнято нове рішення в цій частині, визнано недійсним рішення Зборів від 02.06.2005 та Договір. В іншій частині рішення суду першої інстанції залишено без змін.

5. Постановою Вищого господарського суду України від 14.09.2016 рішення суду першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції скасовано, а справу передано на новий розгляд до господарського суду Луганської області.

6. Під час нового розгляду справи Позивачка подала заяву від 17.10.2016 про часткову зміну предмету позову, заявивши вимоги про:

- визнання недійсним рішення Зборів від 02.06.2005 з моменту його прийняття;

- визнання недійсним Договору з моменту його укладення;

- визнання недійсним статуту Товариства (в новій редакції) 2005 року, державну реєстрацію якого було проведено 7 червня 2005 року за N 13821050001002607, з моменту його реєстрації.

7. Ухвалою господарського суду Луганської області від 17.10.2016 зазначена заява Позивачки прийнята до розгляду.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

8. Рішенням господарського суду Луганської області від 07.11.2016, яке залишено без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 20.11.2017, позовні вимоги задоволені частково; визнано недійсним рішення Зборів від 02.06.2005; у задоволенні решти позовних вимог щодо Відповідача-1 відмовлено; провадження у справі щодо Луганського міського управління юстиції Луганської області (далі - Відповідач-2) припинено; у задоволенні позовних вимог до Відповідача-3 відмовлено.

9. Судові рішенням мотивовані встановленням обставин порушення порядку скликання та проведення Зборів від 02.06.2005 з урахуванням, зокрема, підписання протоколу зборів невідомими особами, тоді як голова та секретар цих зборів не обиралися, а також відсутності повідомлення Позивачки про їх проведення.

10. Водночас суди першої та апеляційної інстанцій виходили з того, що при укладенні Договору директор Товариства діяв у межах наданих йому повноважень.

11. Крім того суди дійшли висновку про недоведеність підстав для визнання недійсним Статуту Товариства 2005 року в новій редакції. Провадження у справі щодо Відповідача-3 припинено на підставі пункту 6 частини 1 статті 80 Господарського процесуального кодексу України у зв'язку з припиненням діяльності юридичної особи.

Короткий зміст вимог касаційної скарги та аргументи учасників справи

12. Позивачка подала касаційну скаргу, в якій просить скасувати рішення суду першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції в частині відмови у визнанні недійсними Договору та статуту Товариства в редакції 2005 року, державну реєстрацію якого було проведено 7 червня 2005 року за N 13821050001002607, а також прийняти у зазначеній частині нове рішення про задоволення наведених позовних вимог.

13. Касаційна скарга мотивована тим, що оскаржувані судові рішення прийняті з неповним з'ясуванням обставин, які мають значення для справи, що призвело до порушення та неправильного застосування норм матеріального та процесуального права.

14. Також Позивачка зазначає про безпідставне припинення провадження щодо Відповідача-2, правонаступником якого є Головне територіальне управління юстиції у Луганській області.

15. Відповідачі у встановлений Судом строк відзиви на касаційну скаргу не подали.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

16. На підставі укладеного з Виконавчим комітетом Луганської міської ради народних депутатів (продавець) договору купівлі-продажу державного майна шляхом викупу від 05.10.95 Організація орендарів Луганського державного комунального підприємства перукарня "Посмішка" (покупець) придбала цілісний майновий комплекс Орендного підприємства "Посмішка", розташований за адресою: вул. Годуванцева, 1-а, м. Луганськ, 34805.

17. 4 грудня 1995 року засновники, які діють на підставі протоколу N 10 від 28.11.95 загальних зборів Організації орендарів, підписали установчий договір про створення Товариства (далі - Установчий договір) шляхом об'єднання майна громадян - засновників та грошових внесків Товариства.

18. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний фонд у розмірі 2879472,1 тис. карбованців у вигляді майна, придбаного організацією орендарів у результаті викупу державного майна Орендного підприємства "Посмішка" та додаткових грошових вкладів засновників Товариства (п. 8 Установчого договору).

19. Згідно з додатком N 1 до Установчого договору Позивачка брала участь у створенні та була учасником Товариства з часткою 1,736 % у статутному фонді товариства з грудня 1995 року.

20. 5 грудня 1995 року у виконавчому комітеті Луганської міської ради народних депутатів зареєстровано статут Товариства, затверджений Установчим договором (протокол N 1 від 04.12.95, реєстраційний N 91/5034, свідоцтво N 19063658). Товариство є правонаступником прав та обов'язків Орендного підприємства "Посмішка", зареєстрованого виконавчим комітетом Луганської міської ради народних депутатів реєстраційний N 19/2958 від 20.07.94.

21. Відповідно до пункту 3.2 розділу 3 Статуту (в редакції від 05.12.95) для забезпечення діяльності Товариства створено статутний фонд у розмірі 2879472,1 тис. карбованців у вигляді майна, придбаного організацією орендарів у результаті викупу державного майна Орендного підприємства "Посмішка" (договір купівлі-продажу N 2/7613 від 05.10.95, посвідчений Першою нотаріальною конторою 05.10.95 у реєстрі за N 2/7613) та додаткових внесків засновників Товариства.

22. 14 жовтня 1998 року до статуту Товариства внесені зміни, затверджені рішенням загальних зборів учасників, оформленим протоколом загальних зборів N 10 від 08.10.98 (реєстраційний N 341), щодо включення списку учасників Товариства.

23. 9 жовтня 1998 року засновники Товариства підписали установчий договір у новій редакції, який засвідчено приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу О. О. А. та зареєстровано в реєстрі за N 2306. Відповідно до пункту 6 установчого договору (в редакції від 09.10.98) статутний фонд товариства складав 28794,72 грн.

24. Згідно з установчим договором Товариства (у новій редакції) двадцяти двом учасникам Товариства належало по 1,736 % (у грошовому еквіваленті 500,00 грн.) від утвореного статутного капіталу, ОСОБА_5 - 30,00 % (у грошовому еквіваленті 8638,42 грн.) від утвореного статутного капіталу, ОСОБА_10 - 31,808 % (у грошовому еквіваленті 9156,30 грн.) від утвореного статутного капіталу.

25. Відповідно до положень Статуту (в редакції від 05.12.95) вищим органом управління Товариства є збори учасників (пункт 6.1 Статуту). Товариство має право продавати або передавати іншим підприємствам, організаціям, установам, здавати в оренду, надавати безоплатно у тимчасове користування або у позику належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу тільки за рішенням загальних зборів (пункт 4.13 Статуту).

26. До компетенції загальних зборів відносяться питання щодо внесення змін до статуту; затвердження договорів, угод, укладених на суму більше 150000000,00 карбованців; встановлення розміру, форми та порядку внесення учасниками додаткових внесків; виключення учасника з товариства, тощо. З питання щодо змін до статуту, виключення учасника з товариства, тощо, рішення повинно прийматися одноголосно, по інших питаннях - простою більшістю голосів (пункт 6.2 Статуту).

27. Збори учасників визнаються правомочними, якщо в них беруть участь учасники (представники учасників), що володіють в сукупності більш як 60 відсотків голосів, а з питань, що вимагають одноголосності - всі учасники (п. 6.3 Статуту).

28. Збори учасників скликаються не рідше 2 разів на рік. Позачергові збори учасників скликаються головою у випадках неплатоспроможності товариства або в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного фонду. Збори учасників мають бути скликані також на вимогу виконавчого органу або ревізійної комісії, тощо (пункт 6.4 Статуту).

29. Про проведення зборів учасники повідомляються в письмовій формі із зазначенням часу та місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не пізніше, ніж за 30 днів до скликання зборів. Не менш, ніж за 7 днів до скликання зборів, учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами та порядком денним зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки з погодження всіх учасників, присутніх на зборах. Збори учасників обирають свого голову. Голова зборів учасників організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана учасникам Товариства, на їх вимогу мають видаватися посвідчувальні виписки з книги протоколів (пункти 6.1, 6.3 Статуту).

30. Зміни та доповнення до статуту товариства вносяться за рішенням зборів учасників. Товариство зобов'язано протягом 5-ти днів повідомити орган, який здійснив державну реєстрацію про зміни в установчих документах (пункт 9.1 Статуту).

31. 1 червня 2005 року відбулися загальні збори учасників Товариства, результати яких оформлені протоколом N 1 від 01.06.2005 (далі - Збори від 01.06.2005).

32. Зборами від 01.06.2005 згідно з порядком денним прийняті, зокрема, наступні рішення:

- за згодою всіх учасників прийнято до відома письмову заяву про вихід зі складу учасників Товариства ОСОБА_5, посвідчену приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу Луганської області ОСОБА_6 від 30.06.2005, та вирішено вважати його таким, що втратив повноваження учасника товариства, і виплатити йому частку у статутному капіталі Товариства, яка складає 30,00 % і дорівнює 8638,42 грн., упродовж року;

- виключено зі складу учасників товариства ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_10 на підставі пункту 2.6 Статуту Товариства та статті 64 Закону України "Про господарські товариства", вирішено виплатити їх частки, а також відсотки упродовж року;

- за згодою всіх учасників перерозподілено частки виключених учасників та учасника, який вийшов, між іншими учасниками наступним чином: відсоток всіх учасників у статутному капіталі товариства буде складати - 5,26 % і дорівнюватиме 1515,51 грн., а відсоток ОСОБА_14 - 5,32 % і дорівнюватиме 1515,54 грн.;

- вирішено довнести всім учасникам, які залишилися, по 1015,51 грн., а ОСОБА_14 - 1015,54 грн. до статутного капіталу Товариства після виходу та виключення деяких учасників;

- за згодою всіх учасників затверджено статут Товариства в новій редакції у зв'язку зі зміною складу учасників, прізвища, ім'я та по-батькові, а також зміною місця проживання деяких учасників;

- за згодою всіх учасників продовжено повноваження директора товариства ОСОБА_14;

- зобов'язано директора видати доручення ОСОБА_15 для виконання дій, пов'язаних з реєстрацією змін до статутних документів Товариства у державного реєстратора у виконавчому комітету Луганської міської ради.

33. Державна реєстрація змін до установчих документів (Статуту Товариства в новій редакції) здійснена Державним реєстратором Виконавчого комітету Луганської міської ради 7 червня 2005 року, запис N 13821656661602607.

34. Згідно з пунктом 8.5 Статуту Товариства (в редакції 2005 року) рішення про внесення змін до Статуту Товариства, відчуження майна товариства на суму більш ніж 50 % майна товариства та про ліквідацію товариства приймаються зборами учасників Товариства більшістю, не менше ніж 3/4 голосів.

35. Пунктом 8.18 Статуту Товариства (в редакції 2005 року) передбачено, що директор має право без довіреності виконувати від імені товариства, тобто приймати та звільняти працівників, укладати угоди та договори від імені товариства, представляти його інтереси у всіх підприємствах, установах, організаціях, видавати доручення, організовувати виконання рішень загальних зборів товариства та інші дії.

36. Відповідно до пункту 8.15 Статуту Товариства (в редакції 2005 року) директор вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції зборів учасників товариства.

37. Зборами від 02.06.2005 згідно з порядком денним прийнято рішення про продаж частки нежитлового приміщення у розмірі 52/100, яке належить Товариству на праві колективної власності.

38. У протоколі N 2 зазначено, що у Зборах від 02.06.2005 прийняли участь 20 учасників, які володіють у сукупності 62,984 % голосів, у тому числі ОСОБА_5.

39. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Позивачка станом на час проведення зборів та на момент звернення до суду є учасником Товариства.

40. Відповідач-1 не надав доказів повідомлення Позивачки про призначення Зборів від 02.06.2005 та участі її у цих зборах.

41. Як вбачається з протоколу Зборів від 02.06.2005 голова та секретар зборів не обирались. Зазначений протокол підписаний невідомими особами.

42. 30 червня 2005 року між Товариством (продавець) в особі в особі директора ОСОБА_14 та Відповідачем-3 (покупець) укладено Договір.

43. За умовами Договору Товариство зобов'язалось передати у власність Відповідчу-3 52/100 нежитлового приміщення N 66 - перукарні з вхідним ганком, розташованого в будинку N 1-А по вулиці Годуванцева в м. Луганську, на земельній ділянці, розмір якої не встановлено та буде визначено Державним актом на землю або договором оренди.

44. Продаж зазначеного майна за домовленістю сторін вчиняється за 14414,69 грн. Розрахунок між сторонами здійснюється з розстроченням платежу. До підписання Договору Товариство отримало від Відповідача-3 грошові кошти в сумі 100 грн. А грошові кошти в сумі 14314,69 грн. Відповідач-3 зобов'язався сплатити продавцю у строк до 30 червня 2008 року (п. 2.1 Договору).

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

45. Цивільний кодекс України (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин)

Стаття 11. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків

1. Цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.

2. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є:

1) договори та інші правочини; …

4) інші юридичні факти. …

Стаття 15. Право на захист цивільних прав та інтересів

1. Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

2. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Стаття 16. Захист цивільних прав та інтересів судом

1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

2. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: …

2) визнання правочину недійсним; …

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках. …

Стаття 89. Державна реєстрація юридичної особи

1. Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення. …

4. До єдиного державного реєстру вносяться відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органи управління, філії та представництва, мету установи, а також інші відомості, встановлені законом.

5. Зміни до установчих документів юридичної особи набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Юридичні особи та їх учасники не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

Стаття 92. Цивільна дієздатність юридичної особи

1. Юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. …

3. Орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов'язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

У відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи не має юридичної сили, крім випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження. …

Стаття 116. Права учасників господарського товариства

1. Учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом:

1) брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному в установчому документі, крім випадків, встановлених законом; …

3) вийти у встановленому порядку з товариства; …

Стаття 148. Вихід учасника із товариства з обмеженою відповідальністю

1. Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право вийти з товариства, повідомивши товариство про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу, якщо інший строк не встановлений статутом.

2. Учасник, який виходить із товариства з обмеженою відповідальністю, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі товариства. …

Стаття 202. Поняття та види правочинів

1. Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

2. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори). …

Стаття 203. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину

1. Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства.

2. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.

3. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. …

Стаття 215. Недійсність правочину

1. Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу. …

3. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Стаття 241. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень

1. Правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення правочину цією особою. Правочин вважається схваленим зокрема у разі, якщо особа, яку він представляє, вчинила дії, що свідчать про прийняття його до виконання.

2. Наступне схвалення правочину особою, яку представляють, створює, змінює і припиняє цивільні права та обов'язки з моменту вчинення цього правочину.

46. Господарський кодекс України (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин)

Стаття 88. Права і обов'язки учасників господарського товариства

1. Учасники господарського товариства мають право:

брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами; …

вийти в передбаченому установчими документами порядку зі складу товариства.

Стаття 89. Управління господарським товариством

1. Управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства. …

Стаття 167. Зміст корпоративних прав та корпоративних відносин

1. Корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

47. Закон України "Про господарські товариства" (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин)

Стаття 7. Державна реєстрація змін в установчих документах товариства

Зміни, які сталися в установчих документах товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства.

Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

Стаття 10. Права учасників товариства

Учасники товариства мають право:

а) брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених цим Законом; …

в) вийти в установленому порядку з товариства; …

Стаття 12. Власність на майно товариства

Товариство є власником:

майна, переданого йому засновниками і учасниками у власність;

продукції, виробленої товариством в результаті господарської діяльності;

одержаних доходів;

іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом. …

Стаття 58. Вищий орган товариства з обмеженою відповідальністю

Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників. …

Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному фонді. …

Стаття 60. Порядок прийняття рішень зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю

Збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. …

Стаття 61. Періодичність скликання зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Позачергові збори

… Про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

Стаття 62. Виконавчий орган товариства з обмеженою відповідальністю

У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор). …

Дирекція (директор) діє від імені товариства в межах, встановлених даним Законом та установчими документами. …

Стаття 64. Виключення з товариства з обмеженою відповідальністю

Учасника товариства з обмеженою відповідальністю, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути виключено з товариства на основі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства. При цьому цей учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.

Виключення учасника з товариства призводить до наслідків, передбачених статтями 54 і 55 цього Закону.

48. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин)

Стаття 17. Відомості Єдиного державного реєстру

… 2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо юридичної особи:

… перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі ім'я, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа; …

прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, їх ідентифікаційні номери фізичних осіб - платників податків;

дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи; …

Стаття 18. Статус відомостей Єдиного державного реєстру

1. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін. …

3. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не були до нього внесені, вони не можуть бути використані в спорі з третьою особою.

49. Господарський процесуальний кодекс України (в редакції, чинній на час розгляду справи судами першої інстанції та апеляційної інстанцій, далі - ГПК України)

Стаття 1. Право на звернення до господарського суду

Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

У випадках, передбачених законодавчими актами України, до господарського суду мають право також звертатися державні та інші органи, фізичні особи, що не є суб'єктами підприємницької діяльності. …

Стаття 43. Змагальність

Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. …

Стаття 47. Порядок прийняття судових рішень і вирішення питань щодо розгляду справи

Судове рішення приймається суддею за результатами обговорення усіх обставин справи, а якщо спір вирішується колегіально - більшістю голосів суддів. У такому ж порядку вирішуються питання, що виникають у процесі розгляду справи. …

Стаття 33. Обов'язок доказування і подання доказів

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. …

Стаття 43. Оцінка доказів

Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. …

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів першої та апеляційної інстанції

50. Суд виходить з того, що відповідно до статті 167 Господарського кодексу України правомочність учасника (акціонера, члена) на участь в управлінні господарською організацію, зокрема, шляхом участі в загальних зборах, є однією зі складових корпоративних прав. Відтак зазначені права можуть бути визнані порушеними внаслідок недотримання порядку скликання і проведення загальних зборів, якщо учасник не зміг взяти участь у загальних зборах та/або належним чином підготуватися до розгляду питань порядку денного, зареєструватися для участі у загальних зборах тощо, тобто не зміг належним чином реалізувати своє право на участь в управлінні.

51. Суд враховує, що прийняття загальними зборами товариства з обмеженою відповідальністю рішення за відсутності передбаченого частиною 1 статті 60 Закону України "Про господарські товариства" кворуму для проведення загальних зборів є безумовною підставою для визнання недійсними рішень таких загальних зборів з огляду на їх неповноважність.

52. Водночас Суд погоджується з висновком суду апеляційної інстанції про те, що закон не пов'язує момент виникнення права участі у товаристві з обмеженою відповідальністю з моментом державної реєстрації відповідних змін у складі учасників такого товариства. Правові наслідки невнесення відповідних відомостей щодо змін у складі учасників товариства до Єдиного державного реєстру визначені статтею 18 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин).

53. З огляду на викладене суд апеляційної інстанції, на думку Суду, дійшов правильного висновку про те, що станом на 2 червня 2005 року сукупність голосів, якими володіли зазначені у протоколі Зборів від 02.06.2005 учасники Товариства складала 100 %, оскільки рішенням Зборів від 01.06.2005 частки виключених учасників та учасника, який вийшов з Товариства, були розподілені між іншими 20 учасниками Товариства. Позаяк спір у справі виник між Товариством та Позивачкою як його учасником, відсутні підстави для неврахування зазначеного перерозподілу часток учасників у зв'язку з невнесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру.

54. Разом з тим Суд вважає обґрунтованим висновок суду апеляційної інстанції про наявність правових підстав для визнання недійсним рішення Зборів від 02.06.2005 у зв'язку з суттєвими порушеннями порядку їх скликання та проведення. При цьому Суд враховує встановлення судами попередніх інстанцій обставин підписання протоколу Зборів від 02.06.2005 невідомими особами, тоді як голова та секретар цих зборів не обиралися, Позивачка не була повідомлена про їх проведення та не брала в них участі. Наведені обставини не були спростовані відповідачами під час розгляду справи судами першої та апеляційної інстанцій.

55. Також Суд погоджується з твердженням, що статут юридичної особи є актом, який визначає правовий статус юридичної особи, оскільки він містить норми, обов'язкові для учасників товариства, його посадових осіб та інших працівників, а також визначає порядок затвердження та внесення змін до статуту. Підставами для визнання акта, в тому числі статуту, недійсним є його невідповідність вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом компетенції органу, який видав (затвердив) цей акт, а також порушення у зв'язку з його прийняттям прав та охоронюваних законом інтересів позивача.

56. Оскільки під час розгляду справи судами першої та апеляційної інстанцій Позивачка не довела невідповідність Статуту в редакції 2005 року в цілому чи його частини вимогам чинного законодавства або затвердження його з порушенням визначеної законом компетенції, суди обґрунтовано відмовили в задоволенні зазначеної позовної вимоги. Зокрема, Позивачка всупереч вимогам статті 33 ГПК України не довела шляхом подання відповідних доказів обставин визнання недійсними рішення Зборів від 01.06.2005 про затвердження нової редакції Статуту Товариства або затвердження іншої його редакції, ніж зареєстрована 7 червня 2005 року за N 13821050001002607.

57. Суд не приймає до уваги викладені в касаційній скарзі аргументи щодо неправильності зазначеного висновку судів першої та апеляційної інстанцій, адже вони не відповідають встановленим судами обставинам, а відповідно до встановлених статтею 300 Господарського процесуального кодексу України меж перегляду справи суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

58. Суд відхиляє посилання Позивачки на те, що Головне територіальне управління юстиції Луганської області є правонаступником Відповідача-2 та повинно бути відповідачем у справі. Суд враховує, що серед позовних вимог, які розглядались судами першої та апеляційної інстанцій згідно з заявою Позивачки від 17.10.2016 про часткову зміну предмету позову, відсутні жодні вимоги до Відповідача-2. Зважаючи на відсутність заявлення позовних вимог до зазначеної особи, діяльність якої припинена 8 серпня 2016 року, відсутні підстави для висновку про наявність у неї правонаступника саме щодо спірних у справі правовідносин. Відтак суд першої інстанції обґрунтовано припинив провадження щодо Відповідача-2.

59. Разом з тим суд вважає слушними доводи Позивачки щодо неповного з'ясування обставин, які мають значення для справи, в частині розгляду позовних вимог про визнання недійсним Договору.

60. Суд виходить з того, що звертаючись з позовом про визнання недійсним правочину, позивач відповідно до вимог статті 33 ГПК України повинен довести наявність фактичних обставин, з якими закон пов'язує визнання таких правочинів недійсними на момент їх вчинення. Без доведення позивачем обставин недодержання сторонами в момент вчинення оспорюваного правочину конкретних вимог законодавства у суду відсутні підстави для задоволення відповідного позову. Водночас відповідно до вимог статті 47 ГПК України судове рішення приймається суддею за результатами обговорення усіх обставин справи.

61. Зокрема, згідно з положеннями статей 203, 215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину може бути вчинення його особою за відсутністю необхідного обсягу цивільної дієздатності та невідповідність волевиявлення учасника правочину його внутрішній волі. При цьому дієздатність юридичної особи реалізується відповідно до статті 92 Цивільного кодексу України через її органи у межах визначених законом та статутом повноважень. Вчинення правочину органом (посадовою особою) юридичної особи з перевищенням наданих йому повноважень може бути підставою для недійсності такого правочину за умови обізнаності контрагента про наявність відповідного обмеження повноважень та відсутності його подальшого схвалення.

62. З огляду на встановлені судами попередніх інстанцій під час розгляду справи обставини Суд вважає хибним висновок про те, що в Статуті Товариства (в редакції 2005 року, чинній на момент укладення Договору) відсутні обмеження дій директора відносно укладання договорів або угод щодо відчуження майна товариства, а пунктом 8.5 Статуту не віднесено питання щодо відчуження майна Товариства до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства.

63. На думку Суду, наведене твердження судів суперечить змісту пункту 8.5 Статуту Товариства (в редакції 2005 року), положеннями якого саме встановлено обмеження щодо відчуження майна Товариства на суму більш ніж 50 % його майна виключно на підставі рішення, прийнятого кваліфікованою більшістю учасників Товариства. Наведені обмеження стосуються усіх органів Товариства, тобто як директора, так і самих загальних зборів учасників.

64. Зважаючи на те, що при розгляді справи суди першої та апеляційної інстанцій не з'ясували дійсну вартість майна, що відчужувалось за Договором, на момент його укладення, а також розмір частки відчуженого майна в усьому майні Товариства, висновок про укладення Договору директором Товариства в межах відповідних повноважень є передчасним та не заснованим на встановленні усіх суттєвих для вирішення спору в цій частині обставин.

65. Разом з тим Суд звертає увагу, що з огляду на положення статті 1 ГПК України, статей 15, 16 Цивільного кодексу України підставою для захисту цивільного права чи охоронюваного законом інтересу є його порушення, невизнання чи оспорення. Відтак задоволення судом позову можливе лише за умови доведення позивачем обставин щодо наявності у нього відповідного права (охоронюваного законом інтересу), а також порушення (невизнання, оспорення) зазначеного права відповідачем з урахуванням належності обраного способу судового захисту.

66. Однак з мотивувальних частин оскаржуваних судових рішень вбачається, що суди першої та апеляційної інстанції при новому розгляді справи всупереч вказівками касаційної інстанції не з'ясували обставини щодо наявності або відсутності порушення реальних прав чи охоронюваних законом інтересів Позивачки внаслідок укладення Договору, а також не надали належної правової оцінки усім доводам Позивачки, визначеним нею в якості підстав для недійсності Договору.

67. Зважаючи на викладене, Суд дійшов висновку, що при вирішенні даного спору в частині позовних вимог про визнання недійсним Договору суди першої та апеляційної інстанцій не дотримались вимог статей 43, 47, 43, 84, 105, 11112 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

68. Рішення суду першої інстанції та постанова апеляційної інстанції підлягають скасуванню в частині висновків про відмову в задоволенні позовних вимог про визнання недійсним Договору з переданням справи в цій частині на новий розгляд до суду першої інстанції.

69. Під час нового розгляду судам слід врахувати викладене та на підставі належних доказів встановити дійсну вартість відчуженого за Договором майна та розмір його частки відносно усього майна Товариства, наявність або відсутність порушення реальних прав чи охоронюваних законом інтересів Позивачки внаслідок укладення Договору, а також надати належну правову оцінку усім доводам Позивачки, визначеним нею в якості підстав для недійсності Договору.

70. В іншій частині оскаржувані судові рішення слід залишити без змін, адже доводи касаційної скарги не спростовують правильність висновків судів першої та апеляційної інстанцій.

71. Касаційна скарга позивача підлягає задоволенню частково.

Судові витрати

72. Оскільки справа направляється на новий розгляд до суду першої інстанції, розподіл судових витрат Судом не здійснюється.

Висновки про правильне застосування норм права

73. Відповідно до статті 167 Господарського кодексу України правомочність учасника (акціонера, члена) на участь в управлінні господарською організацію, зокрема, шляхом участі в загальних зборах, є однією зі складових корпоративних прав. Відтак зазначені права можуть бути визнані порушеними внаслідок недотримання порядку скликання і проведення загальних зборів, якщо учасник не зміг взяти участь у загальних зборах та/або належним чином підготуватися до розгляду питань порядку денного, зареєструватися для участі у загальних зборах тощо, тобто не зміг належним чином реалізувати своє право на участь в управлінні.

74. Звертаючись з позовом про визнання недійсним правочину, позивач відповідно до вимог статті 33 ГПК України повинен довести наявність фактичних обставин, з якими закон пов'язує визнання таких правочинів недійсними на момент їх вчинення. Без доведення позивачем обставин недодержання сторонами в момент вчинення оспорюваного правочину конкретних вимог законодавства у суду відсутні підстави для задоволення відповідного позову. Водночас відповідно до вимог статті 47 ГПК України судове рішення приймається суддею за результатами обговорення усіх обставин справи.

75. З огляду на положення статті 1 ГПК України, статей 15, 16 Цивільного кодексу України підставою для захисту цивільного права чи охоронюваного законом інтересу є його порушення, невизнання чи оспорення. Відтак задоволення судом позову можливе лише за умови доведення позивачем обставин щодо наявності у нього відповідного права (охоронюваного законом інтересу), а також порушення (невизнання, оспорення) зазначеного права відповідачем з урахуванням належності обраного способу судового захисту.

Керуючись статтями 300, 301, 308, 310, 314 - 317 Господарського процесуального кодексу України, Суд постановив:

1. Касаційну скаргу ОСОБА_4 задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду Луганської області від 07.11.2016 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 20.11.2017 у справі N 913/399/15 скасувати в частині відмови в задоволенні позовних вимог про визнання недійсним з моменту укладення договору купівлі-продажу 52/100 частки нежитлового приміщення N 66 перукарня з вхідним ганком від 30.06.2005, внесеного до реєстру нотаріальних дій за N 1307 приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу Луганської області ОСОБА_6 та зареєстрованого в Державному реєстрі правочинів за N 681904. Справу в цій частині передати на новий розгляд до суду першої інстанції.

3. В іншій частині рішення господарського суду Луганської області від 07.11.2016 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 20.11.2017 у справі N 913/399/15 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття та оскарженню не підлягає.

 

Головуюча

Г. Вронська

Судді:

О. Баранець

 

В. Студенець
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали