ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

24.10.2013 р.

N К/800/14157/13

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України в складі: суддів: Васильченко Н. В., Калашнікової О. В., Леонтович К. Г., провівши попередній розгляд касаційної скарги ОСОБА_1 на постанову Московського районного суду м. Харкова від 25 жовтня 2012 р. та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 11 лютого 2013 р. у справі N 2027/2а-8692/12 за позовом ОСОБА_1 до Виконавчого комітету Харківської міської ради про визнання рішення недійсним, встановила:

ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом, в якому просив визнати противоправним та скасувати п. 1 рішення виконавчого комітету Харківської міської ради N 185 від 28.03.2012 р. про затвердження акту N 242 від 16.03.2012 р. про визначення збитків в сумі 138426,88 грн., які спричинені ОСОБА_1 міській раді внаслідок використання земельної ділянки по АДРЕСА_1 без оформлення документів, підтверджуючих право на земельну ділянку, відповідно до закону.

Постановою Московського районного суду м. Харкова від 25 жовтня 2012 року, залишеною без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 11 лютого 2013 року, у задоволенні адміністративного позову відмовлено.

Не погоджуючись з вказаними судовими рішеннями, позивач звернувся до суду з касаційною скаргою, у якій просить їх скасувати та прийняти нове рішення про задоволенні позову, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального та процесуального права.

Заслухавши доповідача, перевіривши в межах доводів касаційної скарги матеріали справи на предмет повноти та всебічності дослідження їх судами та обґрунтованості застосування норм матеріального права до спірних правовідносин, вивчивши доводи касаційної скарги, колегія суддів не вбачає підстав до її задоволення з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що згідно з договором купівлі-продажу від 05.08.2002 р. до ОСОБА_1 перейшло право власності на нежитлову будівлю по АДРЕСА_1.

На підставі рішення Харківської міської ради від 21.11.2007 р. N 249/07 ОСОБА_1 надано згоду на розробку проекту відведення земельної ділянки площею, орієнтовно, 0,0210 га по АДРЕСА_1 для обслуговування нежитлової будівлі (літ. "А/28-1").

Пунктом 2.1. цього рішення встановлено обов'язок осіб, зазначених у додатку до цього рішення, зокрема, ОСОБА_1, виконати проекти відведення земельних ділянок для експлуатації та обслуговування зазначених у додатку до цього рішення об'єктів та подати їх на затвердження у встановленому порядку.

Відповідно до акту про визначення збитків N 242 від 16.03.2012 року, визнано неодержаний Харківською міською радою дохід в сумі 138426,88 коп. збитками, які нанесені ОСОБА_1 міській раді за використання земельної ділянки загальною площею 0,0210 га по АДРЕСА_1 без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону. Рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 28.03.2012 р. N 185 затверджено акт N 242 від 16.03.2012 р.

Приймаючи рішення про відмову у задоволенні позовних вимог, суди виходили з того, що відповідач при прийнятті оскаржуваного рішення N 185 від 28.03.2012 р. про затвердження акту N 242 від 16.03.2012 р. про визначення збитків в сумі 138426,88 грн., відповідач діяв на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, враховуючи наступне.

Згідно з п. 34 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" вирішення питання щодо регулювання земельних відносин, відповідно до закону, вирішуються виключно на пленарних засіданнях міської ради, яка в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

За змістом ст. 123 Земельного кодексу України надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування. Особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності за проектом землеустрою щодо її відведення, звертається з клопотанням про надання дозволу на його розробку до відповідної сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації. У клопотанні зазначаються орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове призначення. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки).

Відповідно до ст. 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Як встановлено судами, ОСОБА_1 не виконано вимог рішення Харківської міської ради від 21.11.2007 р. N 249/07, оскільки не виконано проект відведення вказаної земельної ділянки, договір оренди відповідної земельної ділянки між Харківською міською радою та позивачем не укладено.

Згідно з ст. 80 Земельного кодексу України суб'єктами права власності на землю є, зокрема, територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування - на землі комунальної власності.

Відповідно до ст. 83 Земельного кодексу України землі, які належать на праві власності територіальним громадам сіл, селищ, міст, є комунальною власністю. У комунальній власності перебувають усі землі в межах населених пунктів, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за їх межами, на яких розташовані об'єкти комунальної власності.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.2007 р. N 963 затверджено Методику визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, яка спрямована на визначення розміру шкоди, заподіяної державі, територіальним громадам, юридичним та фізичним особам, на всіх категоріях земель внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.93 р. N 284 затверджено Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

Згідно даної Постанови власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок. Розміри збитків визначаються комісіями, створеними Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад. До складу комісій включаються представники Київської, Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад (голови комісій), власники землі або землекористувачі (орендарі), яким заподіяні збитки, представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які будуть їх відшкодовувати, представники державних органів земельних ресурсів і фінансових органів, органів у справах містобудування і архітектури та виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, на території яких знаходяться земельні ділянки.

Рішенням Виконавчого комітету Харківської міської ради від 05.11.2008 р. N 717 "Про затвердження складу комісії для визначення збитків власникам землі та землекористувачам" (зі змінами від 05.08.2009 р. N 331) з метою створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок неодержання доходів за час тимчасового невикористання земельних ділянок у м. Харкові та порядку їх відшкодування землекористувачами та збільшення надходжень до бюджету від орендної плати за землю затверджено склад комісії для визначення збитків власникам землі та землекористувачам.

Результати роботи комісій оформляються відповідними актами, що затверджуються органами, які створили ці комісії.

Згідно з п. 1.4 рішення 14 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 04.07.2007 р. N 146/07 "Про внесення змін до рішення 22 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 23.06.2004 р. N 87/04 "Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у м. Харкові" основними завданнями самоврядного контролю за використанням та охороною земель є запобігання порушенням законодавства України у сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень та вжиття відповідних заходів щодо їх усунення.

Відповідно до розділу 3 Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у м. Харкові, затвердженого рішенням 2 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 23.06.2004 р. N 87/04, посадові особи відділу самоврядного контролю за використанням та охороною земель мають право обстежувати земельні ділянки, передбачені пунктом 1.2. цього Положення, щодо дотримання умов їх використання та охорони відповідно до чинного законодавства України та укладених договорів оренди (тимчасового користування, тимчасового користування на умовах оренди). Складати Акти обстеження стану та дотримання умов використання земельних ділянок та за фактом виявлення порушень законодавства подавати матеріали до відповідних державних органів для вжиття необхідних заходів та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до закону.

За результатами обстеження уповноваженими посадовими особами управління земельних відносин Харківської міської ради земельної ділянки, яку фактично використовує ОСОБА_1, складено акт від 15.02.2011 р. за N 410/11, яким визначено межі, площу та конфігурацію земельної ділянки.

Згідно даного акту обстеження, визначення меж, площі та конфігурації земельної ділянки встановлено, що земельна ділянка по АДРЕСА_1 загальною площею 0,0210 га використовується ОСОБА_1 без правовстановлюючих документів, які посвідчують право на земельну ділянку, що є порушенням ст. ст. 125, 126 Земельного кодексу України.

Як свідчить вказаний акт, під час обстеження велась фотозйомка та здійснювався контрольний замір площі земельної ділянки інженером - геодезистом за допомогою електронного тахеометру NTS-355R+, зав. N S 12038 (свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки ННЦ "Інститут метрології" N 77 від 20.01.2009 р.) з урахуванням вимог ст. ст. 1, 34 Закону України "Про землеустрій".

Форми документів, передбачених у Положенні, встановлюються управлінням земельних відносин Харківської міської ради. Типовий акт обстеження земельної ділянки був затверджений наказом Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин від 19.12.2006 р. N 201к.

Таким чином, при складанні акту обстеження земельної ділянки посадовими особами відділу самоврядного контролю за використання та охороною земель не передбачається участь або присутність іншої сторони.

Статтею 224 ГК України передбачено, що учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено. Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Рішенням Харківської міської ради від 24.06.2009 N 130/09 затверджено "Порядок визначення та відшкодування Харківській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату на землю" (далі - Порядок).

Відповідно до п. 5.1 Порядку нарахування збитків проводиться у випадку не оформлення документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою у строк, встановлений рішенням Харківської міської ради про надання або поновлення права оренди земельної ділянки, збитки визначаються після закінчення строку, встановленого в рішенні Харківської міської ради для оформлення документу, що підтверджує право користування земельною ділянкою.

Згідно з п. 5.4 даного Порядку відшкодування збитків проводиться за період використання землі з порушенням земельного законодавства у розмірі орендної плати за землю, яку власник землі (Харківська міська рада) міг би отримати при належному виконанні (дотриманні) землекористувачем вимог земельного законодавства.

Збитки визначаються за ставками орендної плати, які діяли на момент виникнення таких збитків із застосуванням коефіцієнтів, які дорівнюють подвійній обліковій ставці Національного банку України на початок кожного звітного року згідно рішень Харківської міської ради.

Відповідно до акту про визначення збитків власнику землі N 242 від 16.03.2012, затвердженого рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 28.03.2012 р. N 185, визнано неодержаний Харківською міською радою дохід у сумі 13842,88 грн. збитками, які нанесені ОСОБА_1 міській раді за використання земельної ділянки загальною площею 0,0210 га по АДРЕСА_1 без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону.

04.02.2012 р. управлінням земельних відносин Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради з метою врегулювання даного спору в досудовому порядку листом-повідомленням за N 5070/0/84-12 запропоновано ОСОБА_1 добровільно відшкодувати Харківській міській раді збитки за використання земельної ділянки з порушенням норм земельного законодавства.

У зв'язку з невиконанням позивачем вказаних вимог, рішенням Московського районного суду м. Харкова від 07.09.2012 року задоволено позов Харківської міжрайонної природоохоронної прокуратури в інтересах держави в особі Харківської міської ради до ОСОБА_1, про стягнення з ОСОБА_1 на користь Харківської міської ради збитки в розмірі 138426 грн. 88 коп.

Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 17.10.2012 року рішення Московського районного суду м. Харкова від 07.09.2012 року залишено без змін.

З огляду на викладене, а також враховуючи, що відповідно до ч. 1 ст. 220 КАС України суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, колегія суддів погоджується з висновком судів попередніх інстанцій про відсутність підстав для задоволення позову.

Судами вірно встановлено характер спірних взаємовідносин та обґрунтовано застосовано норми матеріального права до їх вирішення. Порушень норм процесуального закону, які б могли призвести до прийняття невірного рішення, не встановлено. Твердження касаційної скарги зазначений висновок суду не спростовують.

Відповідно до статті 224 КАС України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 220, 220-1, 224, 230, 231 КАС України, колегія суддів ухвалила:

Касаційну скаргу ОСОБА_1 відхилити.

Постанову Московського районного суду м. Харкова від 25 жовтня 2012 р. та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 11 лютого 2013 р. у справі N 2027/2а-8692/12 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, і оскарженню не підлягає, але може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, в порядку та у строки, визначені ст. ст. 236 - 238, 2391 КАС України.

 

Судді:

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали