ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17.04.2012 р.

Справа N 5023/8636/11


Вищий господарський суд України у складі: судді Селіваненко В. П. - головуючий, суддів: Бенедисюк І. М. і Львов Б. Ю., розглянув касаційну скаргу Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, м. Харків (далі - територіальне відділення АМК), на рішення господарського суду Харківської області від 23.12.2011 та постанови Харківського апеляційного господарського суду від 06.02.2012 і від 14.02.2012 зі справи N 5023/8636/11 за позовом приватного підприємства "Мастерок 2009", м. Первомайськ Харківської області (далі - Підприємство), до територіального відділення АМК про визнання недійсним рішення.

Судове засідання проведено за участю представників сторін: позивача - не з'яв., відповідача - Косолапова А. Г., Соколая В. А..

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України встановив:

Рішенням господарського суду Харківської області від 23.12.2011 (суддя Жигалкін І. П.) позов задоволено; визнано недійсними пункти 1 і 2 оскаржуваного рішення адміністративної колегії територіального відділення АМК від 20.09.2011 N 47-к зі справи N 4/20-27-11 (далі - рішення N 47-к); на відповідача віднесено судові витрати зі справи. У прийнятті зазначеного рішення місцевий господарський суд з посиланням на норми Закону України "Про захист економічної конкуренції" (далі - Закон), Закону України "Про Антимонопольний комітет України" мотивовано недоведеністю наявності в діях Підприємства антиконкурентної узгодженої поведінки.

Постановами Харківського апеляційного господарського суду від 06.02.2012 і 14.02.2012 (колегія суддів у складі: Здоровко Л. В. - головуючий, судді: Кравець Т. В. і Плахова О. В.) рішення господарського суду Харківської області від 23.12.2011 змінено та абзац другий його резолютивної частини викладено в наступній редакції: рішення N 47-р в частині притягнення Підприємства до відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції визнано недійсним; в решті рішення господарського суду першої інстанції залишено без змін. У прийнятті цих судових рішень суд апеляційної інстанції виходив з безпідставності та необґрунтованості висновків територіального відділення АМК, зазначених в рішенні N 47-к.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України територіальне відділення АМК просить скасувати оскаржувані рішення та постанову попередніх судових інстанцій з даної справи та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити. Скаргу з посиланням на положення Закону, Закону України "Про Антимонопольний комітет", Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) мотивовано неправильним застосуванням місцевим та апеляційним господарськими судами норм матеріального і процесуального права.

Відзив на касаційну скаргу не надходив.

Сторони відповідно до статті 1114 ГПК України належним чином повідомлені про час і місце розгляду касаційної скарги.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність її задоволення з урахуванням такого.

Із встановленого попередніми судовими інстанціями вбачається, що:

- відділом житлово-комунального господарства виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області (далі - відділ ЖКГ) до участі в процедурі закупівлі на державні кошти робіт з поточного ремонту доріг м. Первомайський Харківської області (далі - Тендер) було запрошено Підприємство, колективне підприємство "Первомайський Агрошляхбуд" (далі - КП "Первомайський Агрошляхбуд") та приватне будівельно-монтажне підприємство "Міськсільбуд" (далі - ПБМП "Міськсільбуд");

- 20.04.2010 відбувся Тендер, за результатами якого переможцем було визначено КП "Первомайський Агрошляхбуд" через подання останнім найменшої цінової пропозиції;

- КП "Первомайський Агрошляхбуд", відділом ЖКГ (замовником) та Первомайським комунальним підприємством "Комунальник - 1" (балансоутримувач) укладено договори на виконання поточного ремонту доріг від 26.04.2010 N 2 та від 03.06.2010 б/н;

- роботи за цими договорами було виконано в повному обсязі та проведено відповідні розрахунки;

- 02.06.2010 територіальним відділенням АМК було розпочато розгляд справи N 4/01-27-11 за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Підприємства, КП "Первомайський Агрошляхбуд" та ПБМП "Міськсільбуд";

- учасниками Тендеру на вимогу територіального відділення АМК були надані пояснення, в яких вони підтверджували своє знайомство один з одним, а також використання однієї й тієї ж комп'ютерної техніки, що належала КП "Первомайський Агрошляхбуд", де містилися зразки (форми) необхідної тендерної документації;

- 21.07.2011 територіальним відділення АМК було складено акт про результати проведення позапланової перевірки дотримання Підприємством законодавства про захист економічної конкуренції. З висновків цього акта вбачається, що відповідачем підтверджено виявлені раніше ознаки порушення з боку позивача законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних погоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

- Підприємством цей акт підписано не було; будь-яких зауважень щодо його змісту не подавалося;

- 20.09.2011 адміністративною колегією територіального відділення АМК було прийнято рішення N 47-к, згідно з яким:

визнано, що дії Підприємства, КП "Первомайський Агрошляхбуд" та ПБМП "Міськсільбуд", які полягали в погодженні тендерних пропозицій до його проведення, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону у вигляді антиконкурентних погоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

за вчинене порушення конкурентного законодавства відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону, зокрема, на Підприємство накладено штраф у сумі 10000 грн.;

- рішення N 47-к мотивовано тим, що подані учасниками Тендеру (Підприємством, КП "Первомайський Агрошляхбуд" та ПБМП "Міськсільбуд") документи у складі тендерних пропозицій мають не характерну для такого випадку схожість, а в деяких випадках ідентичність у зовнішньому оформленні, структурі, текстовому змісті, що виключає можливість підготовки цінових пропозицій кожним з названих суб'єктів господарювання окремо, без обміну інформацією. Такі дії призвели до заміни конкуренції на координацію поведінки цих підприємств з метою створення видимості конкуренції в межах Тендеру та, в свою чергу, призвели до спотворення його результатів.

Причиною виникнення спору у справі стало питання про наявність або відсутність підстав для визнання рішення N 47-к недійсним.

Відповідно до частини першої статті 59 Закону підставами для, зокрема, визнання недійсними рішень органів Антимонопольного комітету України є: неповне з'ясування обставин, які мають значення для справи; недоведення обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні, обставинам справи; порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

У розумінні частини першої статті 5 Закону узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.

Відповідно до частини першої, пункту 4 частини другої статті 6 Закону антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, зокрема антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

У пункті 14 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 N 15 "Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства" (Постанова N 15) зазначено, що для кваліфікації дій суб'єкта господарювання як антиконкурентних узгоджених дій не є обов'язковим фактичне настання наслідків у формі відповідно недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання (конкурентів, покупців) чи споживачів, зокрема, через заподіяння їм шкоди (збитків) або іншого реального порушення їх прав чи інтересів, чи настання інших відповідних наслідків.

Згідно з частиною другою статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" до повноважень саме Антимонопольного комітету України та його територіальних органів належать, зокрема:

- розгляд заяв і справ про надання дозволу, надання висновків, попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації, проведення досліджень за цими заявами і справами;

- прийняття передбачених законодавством про захист економічної конкуренції розпоряджень та рішень за заявами і справами про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, надання висновків, попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації, висновків щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.

Стаття 19 цього Закону визначає гарантії здійснення повноважень Антимонопольного комітету України.

Як вбачається з викладеного, місцевий та апеляційний господарські суди, дослідивши обставини справи, дійшли висновку про відсутність протиправної поведінки (доказів вини), зокрема, Підприємства у вчиненні правопорушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що призвели до спотворення результатів Тендеру.

Між тим наведений висновок попередніх судових інстанцій про недоведеність органом АМК узгодженості дій суб'єктів господарювання, що призвели до спотворення результатів Тендеру, є помилковим, оскільки в даному випадку згадані місцевий та апеляційний господарські суди припустилися переоцінки обставин, встановлених територіальним відділенням АМК. Проте господарські суди у розгляді таких справ мають перевіряти правильність застосування органами Антимонопольного комітету України відповідних правових норм, не перебираючи при цьому на себе не притаманні суду функції, які здійснюються виключно органами згаданого Комітету (підпункт 15.5 пункту 15 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 N 15 "Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства" (Постанова N 15)).

До того ж у прийнятті оскаржуваних судових рішень місцевий та апеляційний господарські суди, помилково вдавшись до переоцінки висновків територіального відділення АМК, будь-яких доводів на спростування висновків, викладених цим відділенням у рішенні N 47-к, не навели.

Відтак з урахуванням приписів частини першої статті 11110 ГПК України Вищий господарський суд України дійшов висновку про скасування рішення господарського суду Харківської області від 23.12.2011 та постанов Харківського апеляційного господарського суду від 06.02.2012 і від 14.02.2012 зі справи N 5023/8636/11 та прийняття нового рішення про відмову в задоволенні позову.

Керуючись статтями 1119 - 11111, 122 ГПК України, Вищий господарський суд України постановив:

1. Касаційну скаргу Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України задовольнити.

2. Рішення господарського суду Харківської області від 23.12.2011 та постанови Харківського апеляційного господарського суду від 06.02.2012 і від 14.02.2012 зі справи N 5023/8636/11 скасувати.

3. В позові приватного підприємства "Мастерок 2009" до Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України зі справи N 5023/8636/11 відмовити.

4. Здійснити поворот виконання рішення господарського суду Харківської області від 23.12.2011 та постанов Харківського апеляційного господарського суду від 06.02.2012 і від 14.02.2012 зі справи N 5023/8636/11 у частині стягнення з Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на користь приватного підприємства "Мастерок 2009" суми державного мита 85 грн. та витрати на оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу в сумі 236 грн. у разі подання названим територіальним відділенням відповідних заяви та довідки про списання зазначених сум.

5. Стягнути з приватного підприємства "Мастерок 2009" у доход Державного бюджету України 42,50 грн. судового збору за розгляд касаційної скарги.

 

Суддя

В. Селіваненко

Суддя

І. Бенедисюк

Суддя

Б. Львов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали