ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

07.12.2016 р.

Справа N 909/116/16

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого, судді - Картере В. І. (доповідач), суддів: Барицької Т. Л., Губенко Н. М., за участю - ОСОБА_2, та представників: відповідача - не з'явився, розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Прикарпаття" на постанову Львівського апеляційного господарського суду від 30.06.2016 та на рішення господарського суду Івано-Франківської області від 19.04.2016 у справі N 909/116/16 за позовом ОСОБА_2 до Публічного акціонерного товариства "Прикарпаття" про визнання недійсним рішення засідання наглядової ради ПАТ "Прикарпаття", оформленого протоколом від 05.02.2013, встановив:

У лютому 2016 року ОСОБА_2 звернувся до господарського суду Івано-Франківської області з позовом до Публічного акціонерного товариства "Прикарпаття" про визнання недійсним рішення наглядової ради ПАТ "Прикарпаття", оформленого протоколом від 05.02.2013.

Рішенням господарського суду Івано-Франківської області від 19.04.2016 (суддя Булка В. І.), залишеним без змін постановою Львівського апеляційного господарського суду від 30.06.2016 (колегія суддів у складі: суддя Кордюк Г. Т. - головуючий, судді Гриців В. М., Плотніцький Б. Д.), позов задоволено. Визнано недійсним рішення наглядової ради ПАТ "Прикарпаття", оформленого протоколом від 05.02.2013.

Господарський суд першої інстанції виходив з того, що наявні порушення - не повідомлення двох членів наглядової ради про проведення засідання; засідання проведено за відсутності кворуму; на засіданні вирішені питання, які не належать до компетенції наглядової ради; прийнято рішення з питань, не включених до порядку денного - свідчать про неправомірність засідання наглядової ради ПАТ "Прикарпаття" від 05.02.2013.

Переглядаючи рішення в апеляційному порядку, господарський суд апеляційної інстанції дійшов висновку про те, що зважаючи на зазначення у протоколі засідання наглядової ради ОСОБА_3 та встановлений судом факт його виступу, під час засідання наглядової ради був кворум. Водночас матеріали справи не міститься доказів того, що відсутній на засіданні 05.02.2013 член наглядової ради ОСОБА_2 був належним чином повідомлений про його проведення, що і призвело до його неявки на засідання у зв'язку з чим він не зміг взяти участь у засідання, підготуватися до розгляду питань порядку денного та голосувати під час прийняття рішення. Отже, неповідомлення члена наглядової ради про проведення засідання в установленому порядку є порушенням його прав, що може бути підставою для визнання недійсним рішення наглядової ради господарського товариства. Крім того, господарський суд апеляційної інстанції зазначив, що на засіданні наглядової ради були вирішені питання, які не були включені до порядку денного, при цьому зазначення у протоколі третім питанням: "Інші питання за пропозиціями Наглядової ради" не свідчить про дотримання порядку розгляду цих питань, оскільки не допускається включення до порядку денного питань "Різне", "Організаційні питання", оскільки такі дії порушують право акціонера на попереднє ознайомлення з порядком денним. Зазначене також є підставою для визнання рішення наглядової ради недійсним. При цьому, залишаючи рішення господарського суду без змін, апеляційна інстанція зазначила, що помилкове твердження місцевого господарського суду щодо відсутності кворуму при прийнятті рішення наглядової ради не вплинуло на правильність прийняття рішення у даній справі в цілому, а тому не може бути підставою для його скасування чи зміни.

У касаційній скарзі відповідач просить скасувати рішення господарського суду Івано-Франківської області від 19.04.2016, постанову Львівського апеляційного господарського суду від 30.06.2016 та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити. В обґрунтування касаційної скарги відповідач стверджує, що господарськими судами при прийнятті оскаржуваних рішень порушено вимоги ст. ст. 42, 47, 22, 43, 83 ГПК України. На думку скаржника, господарськими судами не враховано, що усіх членів наглядової ради і в тому числі позивача було повідомлено про засідання шляхом надсилання повідомлення простою поштовою кореспонденцією, як це передбачено Тимчасовим порядком скликання і проведення засідань наглядової ради, затвердженого протоколом від 18 - 19 травня 2012 року. Іншого способу повідомлення не вимагають ні Закон, ні положення Статуту ПАТ "Прикарпаття". Відтак, як зазначає скаржник, ним не порушено процедуру повідомлення членів наглядової ради про призначене засідання, у зв'язку з чим у даному випадку господарським судом апеляційної інстанції безпідставно застосовано аналогію закону щодо повідомлення членів наглядової ради в такий самий спосіб як і акціонерів про проведення загальних зборів товариства. Крім того, відповідач зазначає, що в порушення ст. 83 ГПК України господарський суд вийшов за межі позовних вимог, шляхом оцінки обставин, які не зазначені у позовній заяві.

Перевіривши правильність застосування господарськими судами норм процесуального та матеріального права, Вищий господарський суд України вважає касаційну скаргу такою, що не підлягає задоволенню виходячи з такого.

Господарські суди попередніх інстанцій, ґрунтуючись на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності встановили наступне:

- ПАТ "Прикарпаття" зареєстроване Виконавчим комітетом Коломийської міської ради Івано-Франківської області 20.04.94 та діє відповідно до Статуту товариства в новій редакції від 27.01.2012;

- загальними зборами акціонерів ПАТ "Прикарпаття" протоколом від 19.10.2011 обрано голову правління товариства ОСОБА_4 та членів правління: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 строком на наступні три роки. Крім того, обрано наглядову раду: - ОСОБА_7 - головою наглядової ради; ОСОБА_2; ОСОБА_3; ОСОБА_8 - членами наглядової ради;

- відповідно до протоколу засідання наглядової ради ПАТ "Прикарпаття" від 18 - 19 травня 2012 року, члени наглядової ради повідомляються про день, час, порядок денний засідання секретарем наглядової ради через пошту, телефонний дзвінок, при особистій зустрічі або іншим доступним способом не менше як за 2 дні до засідання;

- повідомлення про скликання засідання наглядової ради ПАТ "Прикарпаття" від 28.01.2013, підписаного головою наглядової ради товариства ОСОБА_7, було отримане головою правління товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_8, що підтверджується їх підписами на повідомленні;

- докази повідомлення про скликання засідання наглядової ради ПАТ "Прикарпаття" двох інших членів наглядової ради ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у матеріалах справи відсутні;

- 05.02.2013 складено протокол засідання наглядової ради ПАТ "Прикарпаття", який підписано головою наглядової ради ОСОБА_7 та секретарем ОСОБА_8.;

- відповідно до повідомлення про скликання наглядової ради від 28.01.2013 порядок денний зборів наглядової ради наступний: 1. Затвердження оцінювача майна, що здійснюватиме оцінку майна товариства, а саме транспортних засобів та обладнання, а також затвердження умов продажу такого майна (згідно листа голови правління ПАТ "Прикарпаття" N 1 від 25.01.2013). 2. Затвердження основних умов договорів оренди та орендної плати з орендарями. Вирішення питання про здачу в оренду майна ПП "Прикарпаткабель" (згідно листа голови правління ПАТ "Прикарпаття" N 1 від 25.01.2013). 3. Звіт голови наглядової ради про роботу наглядової ради у 2012 році. 4. Інші питання за пропозиціями членів наглядової ради;

- згідно з протоколом засідання наглядової ради ПАТ "Прикарпаття" від 05.02.2013 на розгляд було винесено тільки такі 3 питання: 1. Питання, висунуті головою правління ОСОБА_4, щодо обрання оцінювача і затвердження умов продажу майна ПАТ "Прикарпаття" та щодо затвердження основних умов договорів оренди майна ПАТ "Прикарпаття". 2. Звіт голови наглядової ради про роботу наглядової ради у 2012 році і завершення розгляду питань, розпочатих у 2012 році. 3. Інші питання за пропозиціями членів наглядової ради;

- 05.02.2013 на засіданні наглядової ради ПАТ "Прикарпаття" в тому числі прийнято рішення розірвати трудовий договір і припинити повноваження ОСОБА_4 як голови правління ПАТ "Прикарпаття" та призначити члена правління ОСОБА_6 тимчасово виконуючим обов'язки голови правління ПАТ "Прикарпаття". Вказане рішення оформлене протоколом засідання наглядової ради ПАТ "Прикарпаття", підписане головою - ОСОБА_7 та секретарем ОСОБА_8.;

- на підставі протоколу засідання наглядової ради ПАТ "Прикарпаття" від 05.02.2013 Державною реєстраційної службою України виконавчого комітету Коломийської міської ради 07.02.2013 внесено зміни до відомостей про ПАТ "Прикарпаття" - тимчасово виконуючим обов'язки голови правління товариства зазначено ОСОБА_6.

Звертаючись до господарського суду з позовом у даній справі, позивач обґрунтовував свої вимоги тим, що він та ОСОБА_3 не були належним чином повідомлені про скликання засідання наглядової ради, що є підставою для визнання недійсним рішення засідання наглядової ради ПАТ "Прикарпаття", оформленого протоколом від 05.02.2013.

Вищий господарський суд України погоджується з висновками господарських судів про задоволення позовних вимог шляхом визнання недійсним рішення засідання наглядової ради ПАТ "Прикарпаття", оформленого протоколом від 05.02.2013, виходячи з такого:

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 51 Закону України "Про акціонерні товариства" наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Відповідно до пп. 9.1.1 Статуту ПАТ "Прикарпаття" управління та контроль за діяльністю товариства здійснюють: загальні збори; наглядова рада; правління; ревізійна комісія. Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства в межах своєї компетенції, визначеної статутом та законом, контролює та регулює діяльність правління (пп. 10.1.1 Статуту).

До компетенції наглядової ради товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами (пп. 10.2.1 Статуту). До виключної компетенції наглядової ради належить, в тому числі, прийняття рішення про відсторонення від здійснення повноважень голови правління та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління (пп. 10.2.2.7 Статуту).

Відповідно до п. 10.4 Статуту засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 3 (трьох) її членів, в т. ч. голова наглядової ради або особа, яка тимчасово виконує обов'язки голови. Рішення наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу (п. п. 10.4.4, 10.4.6).

Господарським судом апеляційної інстанції враховано вказані вимоги та встановлено, що на засіданні наглядової ради ПАТ "Прикарпаття" від 05.02.2013 були присутні троє із чотирьох членів наглядової ради: ОСОБА_7, ОСОБА_3 та ОСОБА_8 При цьому, з протоколу наглядової ради вбачається, що ОСОБА_3 виступав на засіданні по окремих питаннях порядку денного, а тому господарський суд апеляційної інстанції зазначив про те, що в даному випадку відсутні підстави вважати, що ОСОБА_3 не брав участі у засіданні наглядової ради, що свідчило б про відсутність кворуму.

Виходячи з викладеного, Вищий господарський суд України погоджується з висновком господарського суду апеляційної інстанції щодо безпідставності стверджень про відсутність кворуму на засіданні наглядової ради, зважаючи на зазначення у протоколі засідання наглядової ради про присутність ОСОБА_3 та встановлення господарським судом факту його виступу під час засідання.

Крім того, господарськими судами встановлено, що положення про наглядову раду ПАТ "Прикарпаття" не було прийнято, у зв'язку з чим наглядова рада у своїй діяльності керується статутом та чинним законодавством.

Статутом ПАТ "Прикарпаття" також не передбачено порядку скликання наглядової ради та порядку повідомлення кожного з її членів про місце, дату та час проведення засідання та про порядок денний, однак, як правильно зазначено господарськими судами, необхідність повідомлення членів наглядової ради про скликання засідання наглядової ради, є очевидною та необхідною.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Господарськими судами встановлено, що відповідачем не додано доказів того, що відсутній на засіданні 05.02.2013 член наглядової ради ОСОБА_2 був належним чином повідомлений про його проведення, що і призвело до його неявки на засідання у зв'язку з чим він не зміг взяти участі у засіданні, належним чином підготуватися до розгляду питань порядку денного та голосувати при прийнятті рішення.

Посилання скаржника у касаційній скарзі на те, що в даному випадку господарським судом апеляційної інстанції безпідставно застосовано аналогію закону щодо повідомлення членів наглядової ради про її засідання відхиляються Вищим господарським судом України, оскільки вони не узгоджуються як з вимогами чинного законодавства щодо обов'язковості повідомлення всіх членів наглядової ради про проведення засідання та і з вимогами протоколу засідання наглядової ради ПАТ "Прикарпаття" від 18 - 19 травня 2012 року щодо повідомлення членів наглядової ради про засідання.

Крім того, скаржник помилково вважає, що в даному випадку господарським судом апеляційної інстанції застосовано аналогію закону щодо обов'язкового повідомлення членів наглядової ради в частині строку такого повідомлення, оскільки як вбачається зі змісту оскаржуваної постанови, господарський суд апеляційної інстанції виходив з того, що відсутні будь-які докази повідомлення ОСОБА_2 про проведення засідання наглядової ради 05.02.2013, як в межах строків, визначених чинним законодавством, так і в межах строків, визначених у протоколі засідання наглядової ради ПАТ "Прикарпаття" від 18 - 19 травня 2012 року

Виший господарський суд України звертає увагу, що у п. 2.16 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 N 4 "Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин" (Постанова N 4) роз'яснено, що позивачеві не може бути відмовлено у задоволенні вимог про визнання недійсними рішень загальних зборів тільки з мотивів недостатності його голосів для зміни результатів голосування з прийнятих загальними зборами учасників (акціонерів, членів) рішень, оскільки вплив учасника (акціонера, члена) на прийняття загальними зборами рішень не вичерпується лише голосуванням.

Отже, недотримання процедури скликання засідання наглядової ради товариства, може бути підставою для визнання такого засідання наглядової ради недійсним, оскільки неповідомлення члена наглядової ради про проведення засідання в установленому порядку є порушенням його корпоративних прав.

Щодо доводів скаржника про вихід господарськими судами за межі позовних вимог, Вищий господарський суд України вважає за необхідне зазначити наступне:

Відповідно до роз'яснень, що містяться у п. 2 постанови пленуму Вищого господарського суду України "Про судове рішення" від 23.03.2012 N 6 (Постанова N 6), рішення господарського суду має ґрунтуватись на повному з'ясуванні такого:

- чи мали місце обставини, на які посилаються особи, що беруть участь у процесі, та якими доказами вони підтверджуються;

- чи не виявлено у процесі розгляду справи інших фактичних обставин, що мають суттєве значення для правильного вирішення спору, і доказів на підтвердження цих обставин;

- яка правова кваліфікація відносин сторін, виходячи з фактів, установлених у процесі розгляду справи, та яка правова норма підлягає застосуванню для вирішення спору.

Господарськими судами додатково встановлено, що на засіданні наглядової ради були вирішені питання, які не були включені до порядку денного, зокрема щодо припинення повноважень ОСОБА_4 як голови правління ПАТ "Прикарпаття" та обрання тимчасово виконуючого обов'язки голови правління ОСОБА_6.

При цьому у п. 2.17 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 N 4 "Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин" (Постанова N 4) роз'яснено, що судам слід враховувати, що рішення, прийняті за наслідками розгляду питань, викладених у порядку денному так, що унеможливлювало усвідомлення акціонером суті питання, яке пропонувалося розглянути на загальних зборах акціонерів (наприклад, "Різне", "Організаційні питання" тощо), повинні визнаватися недійсними у зв'язку з порушенням в таких випадках права акціонера на попереднє ознайомлення з переліком питань, що виносяться на голосування, передбачене ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства". Якщо у внутрішніх документах обумовлено можливість вирішення на загальних зборах процедурних питань (питань, пов'язаних з порядком проведення загальних зборів тощо) без включення їх до порядку денного, такі положення внутрішніх документів суд не повинен брати до уваги.

Отже, в даному випадку господарськими судами було додатково встановлено інші фактичні обставини справи (вирішення питань, які не були включені до порядку денного засідання наглядової ради), які також є окремою підставою для визнання оспорюваного рішення засідання наглядової ради недійсним. При цьому вказані обставини не є виходом за межі позовних вимог у розумінні п. 1 ст. 83 ГПК України. Тобто доводи скаржника з цього приводу є безпідставними.

Згідно з ч. ч. 1 та 2 ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом; ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

З огляду на викладене, Вищий господарський суд України погоджується з висновками обох судових інстанцій про те, що під час скликання та проведення засідання наглядової ради від 05.02.2013, порушено вимоги закону та установчих документів щодо порядку (процедури) скликання (повідомлення у належний спосіб) та проведення загальних зборів товариства (вирішення питань, які не були включені до порядку денного засідання наглядової ради).

Наведені вище обставини є достатніми самостійними підставами для визнання недійсним рішення засідання наглядової ради ПАТ "Прикарпаття", оформленого протоколом від 05.02.2013.

Посилання скаржника у касаційній скарзі на те, що наглядовою радою товариства вже під час судового розгляду даної справи у 2016 році двічі підтверджено своє рішення прийняте 05.02.2013, відхиляються Вищим господарським судом України з огляду на те, що в даному випадку предметом позову є саме рішення наглядової ради від 05.02.2013, у зв'язку з чим господарськими судами і досліджувалися обставини які передували прийняттю такого рішення та були супутніми під час його прийняття і прийняття такого ж рішення у 2016 році не впливає на правовідносини сторін, які склалися у 2012 - 2013 роках.

Отже, висновки господарських судів попередніх інстанцій ґрунтуються на доказах, наведених в оскаржуваних рішенні та постанові, і відповідають положенням чинного законодавства.

Звернувшись з касаційною скаргою, відповідач висновки господарських судів першої та апеляційної інстанцій щодо недійсності рішення засідання наглядової ради ПАТ "Прикарпаття", оформленого протоколом від 05.02.2013, не спростував та не довів неправильного застосування судами норм матеріального та процесуального права до встановлених ними під час розгляду справи обставин. Доводи скаржника по суті зводяться до переоцінки судом касаційної інстанції наданих сторонами доказів та встановлення інших обставин, ніж встановлені судами першої та апеляційної інстанцій, що не входить до визначених ст. 1117 ГПК України меж перегляду справи в касаційній інстанції.

Відповідно до ст. 1119 ГПК України касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має право, зокрема, залишити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення.

З огляду на викладене, підстави для зміни або скасування прийнятих у справі судових рішень відсутні.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Прикарпаття" залишити без задоволення.

Постанову Львівського апеляційного господарського суду від 30.06.2016 та рішення господарського суду Івано-Франківської області від 19.04.2016 у справі N 909/116/16 залишити без змін.

 

Головуючий, суддя

В. Картере

Судді:

Т. Барицька

 

Н. Губенко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали