ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

11.10.2010 р.

Справа N 6/692


Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - судді Кота О. В., суддів - Демидової А. М., Шевчук С. Р., розглянувши касаційне подання Заступника прокурора м. Києва на рішення господарського суду м. Києва від 23 квітня 2010 року та постанову Київського апеляційного господарського суду від 24 червня 2010 року у справі N 6/692 за позовом заступника прокурора м. Києва в інтересах держави в особі Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва до: 1) Закритого акціонерного товариства "Київський готель "Мир"; 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Озерка"; 3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Віглон"; 4) Товариства з обмеженою відповідальністю "Інкерія"; 5) Товариства з обмеженою відповідальністю "Ардена"; 6) Товариства з обмеженою відповідальністю "Артіс", про визнання недійсним договорів купівлі-продажу нерухомого майна та витребування майна (за участю представників: позивача - Сварича А. А.; відповідача-1 - Полищука В. В., Юхименка М. П.; відповідача-2 - Ситник В. В.; відповідача-3 - Ситник В. В.; відповідача-4 - Ситник В. В.; відповідача-5 - Литвіненко Л. І.; відповідача-6 - Литвіненко Л. І.; прокуратури - Савицької О. В.), встановив:

Заступник прокурора міста Києва в інтересах держави в особі Державної податкової інспекції у Голосіївському районі міста Києва звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до ЗАТ "Київський готель "Мир" (відповідач 1), ТОВ "Озерка" (відповідач 2), ТОВ "Віглон" (відповідач 3), ТОВ "Інкерія" (відповідач 4), ТОВ "Ардена" (відповідач 5), ТОВ "Аттіс" (відповідач 6) про визнання недійсними договору купівлі-продажу нерухомого майна, укладеного 01.06.2006 р. між ЗАТ "Київський готель "Мир" та ТОВ "Озерка", визнання недійсними договору купівлі-продажу нерухомого майна, укладеного 01.06.2006 р. між ЗАТ "Київський готель "Мир" та ТОВ "Віглон", визнання недійсними договору купівлі-продажу нерухомого майна, укладеного 01.06.2006 р. між ЗАТ "Київський готель "Мир" та ТОВ "Інкерія", витребування у ТОВ "Ардена" та ТОВ "Аттіс" нерухомого майна, що є предметом купівлі-продажу за вищевказаними договорами, зобов'язавши їх передати приміщення по акту ЗАТ "Київський готель "Мир".

Рішенням господарського суду міста Києва від 23.04.2010 р., залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.06.2010 р., в задоволенні позову повністю відмовлено.

Судові рішення мотивовані тим, що охоронювані законом інтереси держави, які мають захищати органи прокуратури, у даному випадку не пов'язані з суб'єктивними правами позивача, а припущення, що продаж майна здійснено по заниженій вартості не може бути підставою для визнання угод недійсними, стороною яких ДПІ у Голосіївському районі м. Києва не є.

Не погоджуючись з прийнятими у справі рішеннями, Заступник прокурора міста Києва звернувся з касаційним поданням до Вищого господарського суду України, в якому просить скасувати постанову Київського апеляційного господарського суду від 24.06.2010 р. та рішення господарського суду міста Києва від 23.04.2010 р., з огляду на порушення судами норм матеріального та процесуального права.

Колегія суддів, обговоривши доводи касаційного подання, заслухавши пояснення представників сторін, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування господарськими судами норм матеріального та процесуального права, вважає, що касаційне подання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, 01.06.2006 р. між ЗАТ "Київський готель "Мир" та ТОВ "Озерка" було укладено договір купівлі-продажу частини майнового комплексу, за умовами якого ЗАТ "Київський готель "Мир" продало ТОВ "Озерка" нежилі приміщення загальною площею 6957,6 кв. м, розташовані за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 70. Договір посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу Солонець Т. М., зареєстрований у реєстрі за N 2043. Купівлю-продаж нерухомого майна здійснено сторонами за 15459790,00 грн.

07.06.2006 р. між ТОВ "Озерка" та ТОВ "Ардена" було укладено договір купівлі-продажу частини майнового комплексу загальною площею 6957,6 кв. м, розташованого за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня,70. Договір посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу Михайленко С. А., зареєстрований у реєстрі за N 3744. Згідно з п. 3 вказаного договору купівлі-продажу продаж здійснено сторонами за 15463790,00 грн.

01.06.2006 р. між ЗАТ "Київський готель "Мир" та ТОВ "Віглон" укладено договір купівлі-продажу частини майнового комплексу, відповідно до якого ЗАТ "Київський готель "Мир" продало ТОВ "Віглон" нежилі приміщення загальною площею 5036,6 кв. м, розташовані за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 70. Договір посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу Солонець Т. М., зареєстрований у реєстрі за N 2046. Продаж здійснено сторонами за 3750000,00 грн.

07.06.2006 р. між ТОВ "Віглон" та ТОВ "Аттіс" укладено договір купівлі-продажу частини майнового комплексу загальною площею 5036,6 кв. м розташованого за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня,70. Договір посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу Михайленко С. А. та зареєстрований у реєстрі за N 3748. Згідно з п. 3 даного договору купівля-продаж здійснена сторонами за 3752500,00 грн.

01.06.2006 р. між ЗАТ "Київський готель "Мир" та ТОВ "Інкерія" укладено договір купівлі-продажу частини майнового комплексу, відповідно до якого ЗАТ "Київський готель "Мир" продав ТОВ "Інкерія" нежилі приміщення загальною площею 5212,5 кв. м, розташовані за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 70. Договір, як і попередні договори, посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу Солонець Т. М., зареєстрований у реєстрі за N 2049. Вартість продажу склала 3750000,00 грн.

07.06.2006 р. між ТОВ "Інкерія" та ТОВ "Аттіс" було укладено договір купівлі-продажу частини майнового комплексу загальною площею 5212,5 кв. м, розташованого за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 70. Договір посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу Михайленко С. А., зареєстрований у реєстрі за N 3747. Продаж здійснено сторонами за 3752500,00 грн.

Зазначені договори від імені ЗАТ "Київський готель "Мир" укладені генеральним директором Кушиком О. М., який діяв на підставі статуту.

Судами також встановлено, що відповідно до розділу 9 статуту ЗАТ "Київський готель "Мир" (в редакції чинній на момент укладення спірних договорів) генеральний директор був наділений правом укладати договори від імені товариства, а також розпоряджатися майном та коштами товариства в межах повноважень, наданих йому рішеннями загальних зборів, спостережної ради та статутом. При цьому, статутом не було передбачено обмежень щодо дій, які не може вчиняти генеральний директор товариства, а до компетенції загальних зборів не було віднесено вирішення питань щодо розпорядження майном товариства.

З огляду на зазначене, колегія суддів приходить до висновку про необґрунтованість тверджень прокурора про відсутність у директора ЗАТ "Київський готель "Мир" повноважень на відчуження частин майнового комплексу.

Відповідно до ст. 121 Конституції України на органи прокуратури України покладено функцію представництва інтересів громадян та держави в судах.

Згідно зі ст. 361 Закону України "Про прокуратуру" прокурор здійснює представництво інтересів держави в суді у разі порушення або загрози порушень державних інтересів. Прокурор самостійно визначає підстави для представництва у судах.

Прокурор, який звертається до господарського суду в інтересах держави, в позовній заяві самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів держави, та обґрунтовує необхідність їх захисту, а також вказує орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах (ч. 3 ст. 2 ГПК України).

Під поняттям "орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах", потрібно розуміти орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, якому законом надано повноваження органу виконавчої влади.

Статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності визначено Законом України "Про державну податкову службу в Україні".

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" завданнями органів державної податкової служби є:

здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі - податки, інші платежі);

внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;

роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

До функцій Державної податкової інспекції належить, зокрема, подача до судів позовів до підприємств, установ, організацій та громадян про визнання угод недійсними і стягнення в доход держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а в інших випадках - коштів, одержаних без установлених законом підстав, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їх майна (п. 11 ч. 1 ст. 10 Закону України "Про державну податкову службу в Україні").

З огляду на зазначене, чинним законодавством не передбачено право Державної податкової інспекції здійснювати функції контролю за порядком відчуження майна юридичної особи, відповідністю договорів купівлі-продажу актам цивільного законодавства, а також волевиявленням учасника правочину.

Колегія суддів відхиляє доводи прокурора про те, що спірні договори укладені з метою ухилення від сплати податків, зважаючи на недоведеність факту наявності в діях генерального директора ЗАТ "Київський готель "Мир" умислу на ухилення від сплати податків. Матеріали справи не містять доказів притягнення посадових осіб ЗАТ "Київський готель "Мир" до кримінальної відповідальності, зокрема, вироку суду у відповідній кримінальній справі.

Враховуючи все вище викладене, колегія суддів погоджується з висновком місцевого та апеляційного господарського суду про необґрунтованість позовних вимог в силу відсутності підстав для визнання договорів купівлі-продажу недійсними.

Відповідно до п. 1 ст. 1119 ГПК України касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має право залишити рішення першої інстанції або постанову суду апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення.

Касаційна скарга залишається без задоволення, коли суд визнає, що рішення місцевого та апеляційного господарського судів прийняті з дотриманням вимог матеріального та процесуального права.

Перевіривши у відповідності до ч. 2 ст. 1115 ГПК України юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення у рішенні місцевого господарського суду та постанові апеляційного господарського суду, колегія суддів дійшла висновків про те, що суди в порядку ст. ст. 43, 47, 33, 34, 43, 99, 101 ГПК України всебічно, повно і об'єктивно розглянули в судовому процесі всі обставини справи в їх сукупності; дослідили подані сторонами в обґрунтування своїх вимог і заперечень докази; належним чином проаналізували відносини сторін.

На підставі встановлених фактичних обставин місцевим господарським судом з'ясовано дійсні права і обов'язки сторін, правильно застосовано матеріальний закон, що регулює спірні правовідносини, обґрунтовано та правомірно відмовлено в задоволенні позову.

В свою чергу, суд апеляційної інстанції, відповідно до ч. 1 ст. 101 ГПК України, повторно розглядаючи справу, повно з'ясував обставини, які мали значення для правильного розгляду поданої апеляційної скарги. Висновки апеляційного суду ґрунтуються на доказах, наведених в постанові суду, та відповідають положенням чинного законодавства. Як наслідок, прийнята апеляційним господарським судом постанова відповідає положенням ст. 105 ГПК України та вимогам, що викладені в постанові Пленуму Верховного Суду України від 29.12.76 р. N 11 "Про судове рішення", зі змінами та доповненнями.

При цьому, доводи касаційного подання не спростовують висновків місцевого та апеляційного господарських судів.

За таких обставин, судові рішення відповідають вимогам закону і обставинам справи, тому підстав для їх скасування немає.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційне подання заступника прокурора міста Києва у справі N 6/692 залишити без задоволення.

Рішення господарського суду м. Києва від 23 квітня 2010 року та постанову Київського апеляційного господарського суду від 24 червня 2010 року у справі N 6/692 залишити без змін.

 

Головуючий, суддя

О. Кот

Судді:

А. Демидова

 

С. Шевчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали