ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.05.2016 р.

Справа N 910/14126/14

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: Мележик Н. І. - головуючого (доповідача), Демидової А. М., Владимиренко С. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Соната Контракт" на рішення господарського суду міста Києва від 25.08.2015 року додаткове рішення господарського суду міста Києва від 31.08.2015 року та постанову Київського апеляційного господарського суду від 29.03.2016 року у справі N 910/14126/14 господарського суду міста Києва за позовом 1. ОСОБА_4, 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Інтер кепітал груп" до Публічного акціонерного товариства "Київпроект" за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивачів: 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Сталькон М", 2. Закритого акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Рокада", 3. ОСОБА_5, 4. ОСОБА_6, 5. Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий проектний інститут "Київпроект" про визнання недійсними рішень наглядової ради, за участю представників: скаржника - Г. В. О., позивачів - 1) не з'явилися, 2) К. М. В., відповідача - К. М. В., третіх осіб - 1) не з'явились, 2) не з'явились, 3) не з'явились, 4) не з'явились, 5) Б. Р. С., встановив:

В липні 2014 року ОСОБА_4 та Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Інтер кепітал Груп" звернулись до господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Київпроект" про визнання недійсними рішень наглядової ради останнього, оформлених протоколами N 2 від 14.03.2014 року, N 3 від 17.03.2014 року, N 4 від 25.03.2014 року, N 5 від 05.04.2014 року, N 6 від 07.04.2014 року, N 7 від 07.05.2014 року та N 10 від 20.05.2014 року, внаслідок їх прийняття з порушенням норм чинного законодавства України, статуту та положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Київпроект".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.08.2015 року залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий проектний інститут "Київпроект".

Справа розглядалась судами неодноразово.

Останнім рішенням господарського суду міста Києва від 25.08.2015 року (суддя Морозов С. М.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.03.2016 року (судді: Руденко М.А., Дідиченко М. А., Пономаренко Є. Ю.), позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Інтер кепітал Груп" задоволено повністю; визнано недійсними рішення наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Київпроект", оформлені протоколами N 2 від 14.03.2014, N 3 від 17.03.2014, N 4 від 25.03.2014, N 5 від 05.04.2014, N 6 від 07.04.2014 та N 7 від 07.05.2014, N 10 від 20.05.2014; в задоволенні позову ОСОБА_4 в частині визнання недійсними рішень наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Київпроект", оформлених протоколами N 2 від 14.03.2014 року, N 3 від 17.03.2014 року, N 4 від 25.03.2014 року, N 5 від 05.04.2014 року, N 6 від 07.04.2014 року та N 7 від 07.05.2014 року, відмовлено.

Додатковим рішенням господарського суду міста Києва від 31.08.2015 року, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.03.2016 року, задоволено позов ОСОБА_4 в частині визнання недійсним рішення наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Київпроект", оформленого протоколом N 10 від 20.05.2014 року.

В касаційній скарзі Товариство з обмеженою відповідальністю "Соната Контракт" просить скасувати рішення першої і постанову апеляційної інстанцій та направити справу на новий розгляд, посилаючись на порушення його прав і неправильне застосування місцевим та апеляційним господарськими судами норм матеріального і порушення норм процесуального права. При цьому, Товариство з обмеженою відповідальністю "Соната Контракт" послалось на незалучення його до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, оскільки оскаржуваними судовими актами порушено його права й обов'язки, як власника нежитлових приміщень, загальною площею 12650,80 кв. м, що складають 10/100 від будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_1 (літ-Б), придбаних у ТОВ "Лоберг Комплекс" за договором купівлі-продажу від 05.06.2014 року, укладеним на підставі рішення наглядової ради, оформленого протоколом N 4 від 25.03.2014 року, відповідно до якого на користь ТОВ "Лоберг Комплекс" відчужено дане майно.

Колегія суддів, обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши матеріали справи, юридичну оцінку її обставин та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування господарськими судами першої й апеляційної інстанцій норм матеріального і процесуального права, вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судами попередніх інстанцій, ОСОБА_4 є акціонером і власником простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства "Київпроект" в кількості 232952 шт. з 14.05.2014 р., про що свідчить виписка про операції з цінними паперами від 14.05.2014 р., а Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Інтер кепітал груп" є акціонером і власником 491483 шт. простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства "Київпроект", що підтверджується витягом з Переліку акціонерів відповідача станом на 10.07.2013 р.

Відповідно до п. п. 8.1.2, 8.3.2., 8.3.5 статуту Публічного акціонерного товариства "Київпроект", затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів N 19 від 02.11.2010, органом управління товариства є, зокрема, наглядова рада товариства - орган контролю та регулювання діяльності виконавчого органу товариства, до компетенції якого належить вирішення питань, передбачених цим Законом, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. Наглядова рада обирається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування у кількості 5 осіб строком на 3 роки.

Згідно протоколу чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Київпроект" N 23 від 24.04.2012 членами наглядової ради відповідача є: 1) ОСОБА_5; 2) ОСОБА_6; 3) Закрите акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "Рокада"; 4) Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Інтер кепітал груп"; 5) Товариство з обмеженою відповідальністю "Сталькон М".

14.03.2014 року відбулось засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Київпроект", на якому прийняті рішення, оформлені протоколом N 2, а саме: 1) доручити правлінню здійснити продаж автомобілів Lexus RX-350 (д/н НОМЕР_1), Toyota Avensis (д/н НОМЕР_2), Daewoo Gentara (д/н НОМЕР_3) не нижче ринкової вартості; 2) доручити правлінню провести аналіз ефективності використання приміщень, які знаходяться на першому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1, корп. "літ. Б", з метою встановлення доцільності або недоцільності відчуження цих приміщень; 3) доручити правлінню організувати та провести перемовини з Компанією LAWBERG COMPLEX LLP (Партнерство з обмеженою відповідальністю "Лоуберг комплекс") на предмет відчуження частини приміщення за адресою АДРЕСА_1, корп. "літ. Б", перший поверх, підготувати необхідні документи та винести їх на розгляд наглядової ради; 4) доручити правлінню укласти з ТОВ "Столиця-Груп" договір оцінки ринкової вартості приміщень, розташованих на першому поверсі будівлі за цією ж адресою, та договір оцінки ринкової вартості всієї будівлі;

На засіданні наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Київпроект" від 17.03.2014 року (протокол N 3) прийняті наступні рішення: доручити правлінню провести перемовини із страховими компаніями та укласти договір страхування будівель товариства, розташованих за адресою АДРЕСА_1, корп. "літ. А" та "літ. Б", від можливих ризиків знищення, пошкодження, вибухів та пожежі, а також застрахувати фінансові ризики товариства від невиконання договірних умов контрагентами; надати Голові правління ОСОБА_11 повноваження на укладення та підписання додаткової угоди до договору N 01/13, укладеного з ТОВ "Версус" 26.02.2013 року про надання юридичних послуг, вартість юридичних послуг становить 1300000 грн., внести зміни до порядку оплати юридичних послуг.

25.03.2014 року відбулось засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Київпроект", на якому прийняті рішення, оформлені протоколом N 4, а саме: 1) з метою покращення фінансового та господарського становища товариства, враховуючи інформацію, наведену в аналізі ефективності використання приміщень товариства, вважати за доцільне здійснити відчуження частини нежитлових приміщень, розташованих на першому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1, корп. "літ. Б"; 2) здійснити продаж Компанії LAWBERG COMPLEX LLP (Партнерство з обмеженою відповідальністю "Лоуберг комплекс") частини приміщення за адресою: АДРЕСА_1, корп. "літ. Б", площею 1260,8 кв. м, за ціною 12000000 грн. та зобов'язати Голову правління укласти від імені товариства відповідний договір.

На засіданні наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Київпроект" від 05.04.2014 року (протокол N 5) прийняті наступні рішення: 1) доручити Голові правління ОСОБА_11 укласти від імені ПАТ "Київпроект" з Товариством з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Прогрес" договір страхування адміністративних будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, корпус літера "А", загальною площею 15283,9 кв. м та корпус літера "Б", загальною площею 10085 кв. м, що належить ПАТ "Київпроект";

07.04.2014 року відбулось засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Київпроект", на якому прийняті рішення, оформлені протоколом N 6, а саме: 1) з метою збільшення активів товариства та довгострокових фінансових інвестицій, керуючись положеннями п. п. 5.18, 8.3.2 статуту товариства та ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", прийняти рішення про укладення договору купівлі-продажу пакету простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства "Еліт Інвест Проект"; 2)надати Голові правління ОСОБА_11 повноваження на укладання та підписання з Товариством з обмеженою відповідальністю "Віта-Флекс", через торгівця цінними паперами ТОВ "КПД - Інвест", договору купівлі - продажу раніше наведених цінних паперів, за ринковою ціною на день укладення договору на загальну суму 9623256,60 грн.;

На засіданні наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Київпроект" від 07.05.2014 року (протокол N 7) прийняті наступні рішення: 1)погодити рішення правління ПАТ "Київпроект" від 06.05.2014 року, затверджене протоколом N 21, про укладення з ДП "Інститут "Київтелекомелектропроект" ПАТ "Київпроект" договору підряду на виконання "Виробничий корпус "А" та корпус "Б" ПАТ "Київпроект" по АДРЕСА_1 на суму 338776,80 грн.; 2) погодити рішення правління ПАТ "Київпроект" від 07.05.2014 року, затверджене протоколом N 22, про реалізацію непридатного дня подальшої експлуатації й іншого майна товариства (меблів, обладнання, інструменти та ін.);

20.05.2014 року відбулось засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Київпроект", на якому прийняті рішення, оформлені протоколом N 10, а саме: 1) прийняти рішення про заснування спільно з Компанією "Ровікос трейдінг ЛТД" ТОВ "Науково-виробничий проектний інститут "Київпроект" з часткою ПАТ "Київпроект" в статутному капіталі 20 %, сформованої шляхом внесення до статутного капіталу: корпоративних прав товариства на дев'ять дочірніх підприємств. Корпоративні права складаються з права єдиного власника товариства на управління та володіння дочірніми підприємствами, як цілісним майновим комплексом, та на 100 % статутного капіталу дочірніх підприємств. Таким чином, товариством внесено до статутного капіталу ТОВ "Науково-виробничий проектний інститут "Київпроект" корпоративні права на: Дочірнє підприємство "Інститут "Київпроект-5" Публічного акціонерного товариства "Київпроект", вартістю 25000 грн.; Дочірнє підприємство "Інститут "Київцивільпроект" Публічного акціонерного товариства "Київпроект", вартістю 20000 грн.; Дочірнє підприємство "Інститут "Київдормістпроект" Публічного акціонерного товариства "Київпроект", вартістю 20000 грн.; Дочірнє підприємство "Інститут "Київгео" Публічного акціонерного товариства "Київпроект", вартістю 20000 грн.; Дочірнє підприємство "Інститут "Київпроект-1" Публічного акціонерного товариства "Київпроект", вартістю 20000 грн.; Дочірнє підприємство "Інститут "Київметалпроект" Публічного акціонерного товариства "Київпроект", вартістю 22000 грн.; Дочірнє підприємство "Інститут Генерального плану міста Києва", вартістю 20000 грн.; Дочірнє підприємство "Інститут "Київінжпроект" Публічного акціонерного товариства "Київпроект", вартістю 20000 грн.; Дочірнє підприємство "Інститут "Київтелекомелектропроект" Публічного акціонерного товариства "Київпроект", вартістю 28000 грн.

Позовні вимоги мотивовані порушенням процедури скликання вищезазначених засідань наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Київпроект" та прийняття незаконних рішень.

Задовольняючи позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Інтер кепітал груп", як акціонера Публічного акціонерного товариства "Київпроект", місцевий господарський суд, з позицією якого в цій частині погодилась апеляційна інстанція, обгрунтовано вказав на порушення статуту Публічного акціонерного товариства "Київпроект" та Закону України "Про акціонерні товариства" під час скликання та проведення засідань наглядової ради, зокрема, відсутності необхідної кількості її членів, тобто необхідного кворуму для прийняття рішень. Разом з тим, відмовляючи в задоволенні позову ОСОБА_4, суди попередніх інстанцій послались на відсутність порушень оскаржуваними рішеннями наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Київпроект", оформленими протоколами N 2 від 14.03.2014 року, N 3 від 17.03.2014 року, N 4 від 25.03.2014 року, N 5 від 05.04.2014 року, N 6 від 07.04.2014 року, N 7 від 07.05.2014 року, його прав, оскільки останній набув статусу акціонера Публічного акціонерного товариства "Київпроект" лише 14.05.2014 року. При цьому, місцевим господарським судом правильно на підставі ст. 88 ГПК України прийнято додаткове рішення та задоволено позов ОСОБА_4 про визнання недійсним рішення наглядової ради публічного акціонерного товариства "Київпроект", оформленого протоколом N 10 від 20.05.2014 року.

Так, згідно протоколу N 10 від 20.05.2014 на засіданні наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Київпроект" були присутні три члена: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Інтер кепітал груп", в особі представника ОСОБА_13; Товариство з обмеженою відповідальністю "Сталькон М", в особі директора ОСОБА_14, та Закрите акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "Рокада", в особі представника ОСОБА_15, а відсутні ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

Водночас, пунктами 8.3.8, 8.3.9 статуту та статтею 55 Закону України "Про акціонерні товариства" встановлено, що засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, на засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Таким чином, правомочним є засідання наглядової ради товариства, на якому присутні не менше трьох її членів.

Позовні вимоги мотивовані, зокрема, тим, що представник ЗАТ "АСК "Рокада" ОСОБА_15 не мав повноважень на представництво інтересів у засіданнях наглядової ради ПАТ "Київпроект", оформлених протоколами N 2 від 14.03.2014, N 3 від 17.03.2014, N 4 від 25.03.2014, N 5 від 05.04.2014, N 6 від 07.04.2014, N 7 від 07.05.2014, N 10 від 20.05.2014, оскільки відповідно до наказу N 1 від 08.01.2014 року та повідомлення від 15.01.2014 року скасовано видану від імені ЗАТ "АСК "Рокада" довіреність.

В повідомленні від 10.07.2013 від імені ЗАТ "АСК "Рокада" за підписом голови правління ОСОБА_16, адресованому наглядовій раді Публічного акціонерного товариства "Київпроект", вказано, що представником ЗАТ "АСК "Рокада" в засіданнях наглядової ради призначено ОСОБА_15, який діє на підставі довіреності від 10.07.2013. Проте, Голова правління ОСОБА_16 у судовому порядку відсторонений від посади, а виконання його обов'язків покладено на розпорядника майна - арбітражного керуючого А. С. І., а в подальшому ухвалою господарського суду міста Києва від 09.10.2013 на розпорядника майна - арбітражного керуючого Ш. І. І.

Відтак, відповідно до наказу N 1 ЗАТ "АСК "Рокада" від 08.01.2014 та повідомлення про скасування довіреностей від 15.01.2014 на час проведення спірних засідань наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Київпроект" відкликано повноваження ОСОБА_15, а тому обгрутованим є висновок судів попередніх інстанцій про те, що ЗАТ "АСК "Рокада" внаслідок відсутності у присутнього від його імені представника ОСОБА_15 належних повноважень не приймало участі в засіданнях наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Київпроект". При цьому, суди першої й апеляційної інстанцій правильно застосували приписи ст. ст. 248, 249 ЦК України, згідно яких представництво за довіреністю припиняться у разі її скасування особою, яка її видала. Права й обов'язки щодо третіх осіб, що виникли внаслідок вчинення правочину представником до того, як він довідався або міг довідатися про скасування довіреності, зберігають чинність для особи, яка видала довіреність та її правонаступників. Це правило не застосовується, якщо третя особа знала або могла знати, що дія довіреності припинилася.

В силу ч. ч. 1, 9 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту товариства, а представник акціонера - члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій ради.

Отже, порядок призначення та відкликання члена наглядової ради, як представника юридичної особи, визначається безпосередньо самою юридичною особою, що надає йому такі повноваження.

Відповідно до частини 1 статті 33 та частини 2 статті 34 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Проте, суди попередніх інстанцій правильно вказали на відсутність належних доказів наявності повноважень у ОСОБА_15 в період прийняття оскаржуваних рішень представляти інтереси ЗАТ "АСК "Рокада" на спірних засіданнях наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Київпроект".

Частиною 3 статті 92 та статтями 246, 249 ЦК України передбачено, що орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов'язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. У відносинах з третіми особами обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи не має юридичної сили, крім випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи. Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної довіреності, може в будь-який час скасувати довіреність або передоручення, відмова від цього права є нікчемною. Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її повинна негайно повідомити про це представника, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була видана довіреність. Права та обов'язки щодо третіх осіб, що виникли внаслідок вчинення правочину представником до того, як він довідався або міг довідатися про скасування довіреності, зберігають чинність для особи, яка видала довіреність, та її правонаступників, це правило не застосовується, якщо третя особа знала або могла знати, що дія довіреності припинилася.

Відповідно до п. п. 7.11, 7.13 статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Інтер кепітал Груп", затвердженого загальними зборами учасників 04.12.2012 (протокол N 4), виконавчим органом компанії є директор, який здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю компанії, обирається загальними зборами учасників на п'ять років та має право без довіреності вступати в цивільні правовідносини від імені компанії з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом; видавати доручення на право виконання дій і здійснення представництва від імені компанії.

Згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ "Компанія з управління активами "Інтер кепітал груп" N 103 від 01.10.2012 директором обрано ОСОБА_19, а за протоколом від 10.09.2013 року його звільнено з посади та обрано ОСОБА_20.

Довіреністю від 07.09.2013 року, виданою ОСОБА_20, уповноважено ОСОБА_13 представляти вказане товариство, як член наглядової ради ПАТ "Київпроект", про що також повідомлено 17.09.2013 р. наглядову раду ПАТ "Київпроект".

Рішенням господарського суду міста Києва N 910/25004/13 від 24.02.2014, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.05.2014 року, визнано недійсними рішення загальних зборів учасників ТОВ "Компанія з управління активами "Інтер кепітал груп", оформлені протоколом N б/н від 10.09.2013, та внесені відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо зміни керівника юридичної особи.

03.04.2014 року ПАТ "Київпроект" повідомлено про призначення представником ТОВ "Компанія з управління активами "Інтер кепітал груп" ОСОБА_21 та надано довіреність від 31.03.2014 року.

З огляду на вищевикладені обставини, апеляційна інстанція правильно встановила факт обізнаності ПАТ "Київпроект" та, відповідно, членів наглядової ради станом на проведення засідань 05.04.2014 року, 07.04.2014 року, 07.05.2014 року та 20.05.2014 про те, що уповноваженим представником ТОВ "КУА Інтер кепітал групп" є ОСОБА_21, а не ОСОБА_13, що, за висновками суди попередніх інстанцій, свідчить також про незаконність прийнятих рішень.

Відповідно до статті 55 Закону України "Про акціонерні товариства", засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал. Статут акціонерного товариства може передбачати порядок прийняття наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Пунктом 5.3.2, 5.3.6 Положення про наглядову раду ПАТ "Київпроект" передбачено, що Голова наглядової ради визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань наглядової ради, доручає корпоративному секретарю відповідача повідомити членів наглядової ради про скликання засідання, головує на них, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради. В період відсутності Голови наглядової ради його обов'язки виконує заступник Голови. Про скликання чергових або позачергових засідань наглядової ради кожний її член та ініціатор скликання позачергового засідання повідомляються рекомендованим листом або шляхом вручення повідомлення особисто під розпис не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення засідання. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються матеріали, пов'язані з розглядом питань порядку денного засідання (п. 2.10 Положення про Наглядову раду).

Згідно п. 2.11 Положення про Наглядову раду ПАТ "Київпроект" для скликання позачергового засідання подається вимога, яка повинна містити: прізвище, ім'я та по-батькові, посаду особи, що її вносить; підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради; формулювання питань, які пропонується внести до порядку денного та проекти рішень. Вимога складається у письмовій формі і повинна бути підписана особою, що її подає. Будь-який член Наглядової ради, який не може бути присутнім на засіданні, може направити свою відповідь та проголосувати заочно, що має бути враховано при підрахунку кворуму та результатів голосування, якщо така відповідь надійшла відповідачу до початку засідання Наглядової ради.

Як встановлено судом першої й апеляційної інстанцій, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 листами від 07.06.2014 та від 07.07.2014 р. повідомили ПАТ "Київпроект" про те, що вони, як акціонери товариства, не отримували жодних повідомлень про призначення засідання наглядової ради, які відбулись 14.03.2014, 17.03.2014, 25.03.2014, 05.04.2014, 07.04.2014, 07.05.2014 та 20.05.2014, а тому не були на них присутніми.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що на час проведення засідань наглядової ради у відповідача не було підтверджень про належне сповіщення членів наглядової ради фізичних осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про дату, час, місце, форму проведення засідання, порядок денний з переліком матеріалів (відповідно до п. 2.10 Положення про наглядову раду), оскільки відсутні засвідчені повідомлення на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_6, а крім того, поштові відправлення направлені наглядовою радою відповідача 06.03.2014 (щодо засідань наглядової ради, призначених на 14.03.2014, 17.03.2014, 25.03.2014, 05.04.2014, 07.04.2014 та 07.05.2014) та 08.05.2014 (щодо засідання наглядової ради, призначене на 20.05.2014), повернулись відповідачу у зв'язку з закінченням встановленого терміну зберігання 06.04.2014 та 10.06.2014 р. (штамп відділення поштового зв'язку), відповідно.

В п. п. 17, 39 постанови Пленуму Верховного Суду України N 13 від 24.10.2008 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" роз'яснено, що при вирішенні спорів, пов'язаних з порядком скликання і роботи наглядової ради товариства, визначенням правомочності її засідання, необхідно застосовувати положення установчих документів товариства. У випадку їх неврегульованості в установчих документах застосовується аналогія закону в частині норм, що регулюють відповідні питання скликання та проведення загальних зборів товариства (обов'язковість повідомлення усіх членів наглядової ради про проведення засідання, надання інформації з питань порядку денного, правомочність, порядок прийняття рішення). Позбавлення акціонера (учасника) товариства можливості взяти участь у загальних зборах є підставою для визнання недійсним рішення загальних зборів товариства.

При цьому, Положенням про наглядову раду ПАТ "Київпроект" встановлено обов'язковість належного повідомлення членів наглядової ради про засідання шляхом встановлення рекомендованої форми поштового повідомлення і визначено необхідність особистого повідомлення.

Разом з тим, судом першої інстанції, з яким погодився апеляційний господарський суд, встановлена відсутність доказів повідомлення та особистого вручення ОСОБА_5 та ОСОБА_6, чим порушено п. 2.10 Положення про наглядову раду ПАТ "Київпроект".

За вказаних обставин суди попередніх інстанцій дійшли вірного висновку про порушення відповідачем положень статуту та приписів Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку скликання та проведення засідання наглядової ради, зокрема, належного повідомлення її членів про проведення засідання та відсутність необхідної їх кількості для правомочності прийняття рішень. При цьому, судами враховано обставини визнання відповідачем факту неприйняття участі Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Інтер кепітал груп" у спірних засіданнях наглядової ради та відсутність кворуму.

Відтак, оскільки на момент прийняття рішень наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Київпроект" від 14.03.2014, 17.03.2014, 25.03.2014, 05.04.2014, 07.04.2014, 07.05.2014 та 20.05.2014, оформлених протоколами NN 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Інтер кепітал груп" було акціонером Публічного акціонерного товариства "Київпроект" (витяг з Переліку акціонерів відповідача станом на 10 липня 2013 року), та, з урахуванням наявності вищевикладених порушень при їх прийнятті, висновок судів попередніх інстанцій про обгрунтованість позову щодо визнання недійсними цих рішень відповідає вимогам закону.

Водночас, позивач - 1 набув статусу акціонера Публічного акціонерного товариства "Київпроект" лише 14.05.2014 р., а тому місцевий та апеляційний господарські суди правильно зазначили про те, що його права не порушені прийнятими раніше рішеннями наглядової ради, оформленими протоколами N 2 від 14.03.2014 р., N 3 від 17.03.2014 р., N 4 від 25.03.2014 р., N 5 від 05.04.2014 р., N 6 від 07.04.2014 р., N 7 від 07.05.2014 р. Разом з тим, оскільки станом на 20.05.2014 року ОСОБА_4 вже був акціонером відповідача, рішення наглядової ради, прийняте 20.05.2014 р. та оформлене протоколом N 10, вірно визнано судами незаконним з вищевказаних підстав.

Відповідно до статті 107 ГПК України сторони та прокурор мають право подати касаційну скаргу на рішення місцевого господарського суду після його перегляду в апеляційному порядку. Касаційну скаргу мають право подати також треті особи й особи, які не брали участі у справі, але щодо яких суд вирішив питання про їх права та обов'язки.

Обґрунтовуючи касаційну скаргу, Товариство з обмеженою відповідальністю "Соната Контракт" послалось на п. 3 ч. 2 ст. 11110 ГПК України і зазначило, що оскаржуване рішення наглядової ради ПАТ "Київпроект", оформлене протоколом N 4 від 25.03.2014 року безпосередньо стосувалось прав та обов'язків скаржника, оскільки за наслідками прийняття цього рішення між ПАТ "Київпроект" та Компанією LAWBERG COMPLEX LLP (Партнерство з обмеженою відповідальністю "Лоуберг комплекс") укладено договір купівлі-продажу нежилих приміщень від 02.04.2014 року, а в подальшому дані нежилі приміщення Компанією LAWBERG COMPLEX LLP (Партнерство з обмеженою відповідальністю "Лоуберг комплекс") продані скаржнику за договором купівлі-продажу від 05.06.2014 року, а тому у разі визнання недійсним рішення наглядової ради ПАТ "Київпроект", оформленого протоколом N 4 від 25.03.2014 року, також може бути визнано недійсним договір купівлі-продажу від 05.06.2014 року, укладений між Компанією LAWBERG COMPLEX LLP (Партнерство з обмеженою відповідальністю "Лоуберг комплекс") та Товариством з обмеженою відповідальністю "Соната Контракт", а тому скаржник вважає, що рішення суду першої і постанова апеляційної інстанцій безпосередньо стосуються його прав і обов'язків.

Разом з тим, під час перегляду рішення суду першої інстанції в апеляційному порядку, апеляційним господарським судом розглянуто та відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Соната Контракт" в задоволенні його заяви про вступ у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, оскільки Товариство з обмеженою відповідальністю "Соната Контракт" не є учасником ПАТ "Київпроект".

В пунктах 38, 39 постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" від 24.10.2008 року N 13 роз'яснено, що учасники товариства (акціонери), а також інші особи, права та законні інтереси яких порушено рішенням наглядової ради чи виконавчого органу товариства, вправі оскаржити до суду відповідні рішення як акти, оскільки наглядова рада та виконавчий орган товариства є його органами управління, що приймають обов'язкові для виконання рішення, що можуть бути оскаржені в судовому порядку акціонером (учасником) товариства шляхом пред'явлення позову про визнання його недійсним, якщо таке рішення не відповідає вимогам законодавства та порушує права чи законні інтереси учасника (акціонера) товариства. При вирішенні спорів, пов'язаних з порядком скликання і роботи наглядової ради товариства, визначенням правомочності її засідання, необхідно застосовувати положення установчих документів товариства. У випадку їх неврегульованості в установчих документах застосовується аналогія закону в частині норм, що регулюють відповідні питання скликання та проведення загальних зборів товариства (обов'язковість повідомлення усіх членів наглядової ради про проведення засідання, надання інформації з питань порядку денного, правомочність, порядок прийняття рішення).

Разом з тим, в пункті 19 цієї ж постанови роз'яснено, що право на звернення до суду з позовом про визнання недійсними рішень органів управління товариства мають лише ті його акціонери (учасники), які були акціонерами (учасниками) на дату прийняття рішення, що оскаржується. Вимоги акціонера (учасника) товариства про визнання недійсним рішення органу управління товариства не підлягають задоволенню, якщо на момент його прийняття позивач ще не набув права власності на акції чи частку в статутному капіталі товариства, оскільки його корпоративні права не могли бути порушеними.

З огляду на роз'яснення Пленуму Верховного Суду України, прийняттям рішення 25.03.2014 року на засіданні наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Київпроект" про відчуження частини нежитлових приміщень, розташованих на першому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1, корп. "літ. Б" Компанії LAWBERG COMPLEX LLP (Партнерство з обмеженою відповідальністю "Лоуберг комплекс"), не можуть бути порушені права особи, яка не є учасником Публічного акціонерного товариства "Київпроект".

Пунктом 4 частини 1 статті 12 ГПК України передбачено, що господарським судам підвідомчі справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов'язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів.

Корпоративними є права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (стаття 167 Господарського кодексу України).

Право на звернення до господарського суду з позовом процесуальний закон пов'язує з наявністю суб'єктивного матеріального права та інтересу, що порушуються або не визнаються. За наявності такого права та інтересу спір підлягає розгляду судом по суті. Водночас, відсутність права й охоронюваного законом інтересу у заявника або недоведеність факту його порушення є підставою для відмови у позові.

Враховуючи суб'єктний склад сторін спірних правовідносин, касаційна скарга ТОВ "Соната Контракт", вимоги якої зводяться до необхідності залучення його до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, внаслідок порушення його прав, як власника відчужених йому Компанією LAWBERG COMPLEX LLP (Партнерство з обмеженою відповідальністю "Лоуберг комплекс") приміщень, не підлягає задоволенню, оскільки предметом розгляду у даній справі є з'ясування питань наявності чи відсутності порушень закону щодо порядку скликання та проведення засідань наглядової ради ПАТ "Київпроект" та, відповідно, прийнятих нею рішень, і не стосується правовідносин між Компанією LAWBERG COMPLEX LLP (Партнерство з обмеженою відповідальністю "Лоуберг комплекс") та Товариством з обмеженою відповідальністю "Соната Контракт" за договором купівлі-продажу від 05.06.2014 року про відчуження скаржнику частини нежитлових приміщень, розташованих на першому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1.

При цьому, як стверджувало Товариство з обмеженою відповідальністю "Соната Контракт" у касаційній скарзі, в провадженні Київського апеляційного господарського суду перебуває справа за позовом Публічного акціонерного товариства "Київпроект" до Партнерства з обмеженою відповідальністю "Лоуберг комплекс") та Товариства з обмеженою відповідальністю "Соната Контракт" про визнання недійсним договору купівлі-продажу від 05.06.2014 року частини нежитлових приміщень, розташованих на першому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1, корп. "літ. Б", витребування майна з незаконного володіння та усунення перешкод у користуванні ним.

Також доводи касаційної скарги про порушення судами попередніх інстанцій норм процесуального законодавства, зокрема, розгляду справи за відсутності Товариства з обмеженою відповідальністю "Соната Контракт", правильно спростовані судом апеляційної інстанції на тій підставі, що предметом розгляду у даній справі є корпоративний спір про визнання недійсними рішень наглядової ради відповідача, а тому рішення у справі не впливає на права й обов'язки скаржника, який не є учасником ПАТ "Київпроект".

Таким чином, під час розгляду справи фактичні її обставини встановлені господарськими судами на підставі всебічного, повного й об'єктивного дослідження поданих сторонами доказів, висновки судів першої й апеляційної інстанцій відповідають цим обставинам, їм дана належна юридична оцінка з правильним застосуванням норм матеріального і процесуального права.

За таких обставин, прийняте рішення суду першої та постанова апеляційної інстанцій відповідають матеріалам справи та вимогам закону, а тому судові акти слід залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 1115 - 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Соната Контракт" залишити без задоволення.

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 29.03.2016 року у справі N 910/14126/14 залишити без змін.

 

Головуючий, суддя

Н. І. Мележик

Судді:

А. М. Демидова

 

С. В. Владимиренко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали