ВЕРХОВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

10.05.2018 р.

Справа N 906/592/17

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: Вронська Г. О. - головуюча, Баранець О. М., Студенець В. І., за участю секретаря судового засідання - Варави Ю. В., представників учасників справи: позивача - ОСОБА_4, відповідача - не з'явився, третя особа - не з'явився, розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на рішення господарського суду Житомирської області у складі судді Сікорської Н. А. від 24.10.2017 та на постанову Рівненського апеляційного господарського суду у складі колегії суддів Маціщук А. В., Петухов М. Г., Розізнана І. В. від 25.01.2018, за позовом ОСОБА_5 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Форпласт-Укр", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - ОСОБА_6, про визнання недійсними та скасування рішень, прийнятих 12.08.2014, оформлених протоколами N 12.08-1 та N 12.08-2 від 12.08.2014.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

1. ОСОБА_5 (далі - Позивач) звернувся до господарського суду з позовом про визнання недійсними рішень, прийнятих 12 серпня 2014 року на позачергових загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Елкопласт-Укр" (правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Форпласт-Укр" (далі - Відповідач, Товариство)), оформлених протоколами від 12.08.2014 N 12.08-1 і N 12.08-2 про припинення процедури ліквідації, про припинення повноважень ліквідатора, продаж частки ТОВ "ELKOPLAST CZ", зміну складу учасників, перерозподіл часток учасників Товариства, затвердження нової редакції Статуту тощо.

2. Позов мотивований тим, що оспорювані рішення є незаконними, зважаючи на відсутність повідомлення Позивача та ОСОБА_6 (далі - Третя особа) про їх проведення.

3. Також Позивач зазначає про незаконність продажу Товариством з обмеженою відповідальністю "ELKOPLAST CZ" належної йому частки у статутному капіталі Товариства, адже вона не була повністю внесена станом на 12 серпня 2014 року.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

4. Рішенням господарського суду Житомирської області від 24.10.2017, яке залишено без змін постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 25.01.2018, у позові відмовлено.

5. Судові рішення мотивовані встановленням обставин дотримання Товариством порядку скликання спірних загальних зборів.

6. Також суди відхилили доводи Позивача щодо незаконності продажу частки ТОВ "ELKOPLAST CZ", оскільки рішення загальних зборів Товариства, оформлене протоколом від 12.08.2014 N 12.08-2, прийнято вже після виключення Позивача зі складу учасників Товариства, тому не порушує його корпоративні права.

Короткий зміст вимог касаційної скарги та аргументи учасників справи

7. Позивач подав касаційну скаргу, в якій просить скасувати рішення суду першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції, а також ухвалити нове рішення про задоволення позову.

8. Касаційна скарга мотивована неправильним застосуванням судами положень частини 5 статті 61 Цивільного кодексу України з огляду на обставини відсутності особистого повідомлення Позивача про спірні загальні збори учасників Товариства за вказаною у Статуті Товариства адресою. За доводами Позивача, неналежне повідомлення унеможливило надання ним заперечень щодо підстав виключення зі складу учасників Товариства. Також Позивач посилається на неповноту вказаних у відповідних повідомленнях про спірні загальні збори відомостей щодо порядку денного зборів.

9. Також Позивач зазначає про неврахування судами положень частини 3 статті 147 Цивільного кодексу України та статей 53, 64 Закону України "Про господарські товариства".

10. Позивач заперечує проти висновків судів про відсутність порушення його прав рішенням загальних зборів Товариства, оформленим протоколом від 12.08.2014 N 12.08-2, адже станом на 12 серпня 2014 року рішення загальних зборів Товариства про виключення його зі складі учасників Товариства не було зареєстроване.

11. Відповідач подав відзив на касаційну скаргу, в якому просить залишити скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення - без змін.

12. Відповідач погоджується з висновками судів першої та апеляційної інстанцій. На думку Відповідача, в касаційній скарзі та у доповненні до касаційної скарги Позивач не вказує, в чому полягає неправильне застосування судами нижчих інстанцій норм матеріального чи порушення норм процесуального права, всі доводи Позивача зводяться до переоцінки доказів.

13. Третя особа заявою від 10.04.2018 приєдналась до касаційної скарги Позивача та погоджується з викладеними у ній доводами.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

14. Відповідно до статуту Товариства (у редакції, затвердженій рішенням загальних учасників Товариства від 30.04.2011) учасниками Товариства були: Позивач з часткою в статутному капіталі 9 %, що в грошовому еквіваленті становило 50904,00 грн.; ТОВ "Elkoplast CZ", Чеська Республіка з часткою 90 %, що в грошовому еквіваленті становило 509040,00 грн., та ОСОБА_6 з часткою 1 %, що в грошовому еквіваленті становило 5656,00 грн.

15. Статут Товариства (в редакції від 30.04.2011) містить відомості про те, що Позивач є громадянином Чеської республіки, а в розділі Статуту "підписи учасників" зазначена адреса, за якою проживає Позивач: АДРЕСА_2.

16. Відповідно до рішення позачергових загальних зборів учасників Товариства від 10.10.2013 вирішено припинити Товариство шляхом його ліквідації у добровільному порядку відповідно до чинного законодавства України у зв'язку з незадовільним станом надходження фінансових потоків від здійснення господарських операцій, складним становищем на ринку товарів та послуг, ліквідатором Товариства призначено ОСОБА_9.

17. 12 серпня 2014 року відбулись позачергові загальні збори учасників Товариства, оформлені протоколом N 12.08-1 (далі - Збори-1).

18. На Зборах-1 згідно з порядком денним вирішено:

- обрати головою та секретарем зборів ОСОБА_10;

- припинити процедуру добровільної ліквідації Товариства як юридичної особи та відновити його господарську діяльність;

- припинити повноваження ліквідатора ОСОБА_9 з дня державної реєстрації рішення щодо припинення ліквідації Товариства. Призначити тимчасово виконуючим обов'язки директора Товариства на безоплатній основі з наступного дня після дня державної реєстрації рішення щодо припинення ліквідації Товариства ОСОБА_9;

- виключити з числа учасників Товариства Позивача, оскільки він систематично порушував свої обов'язки учасника, що передбачені статутом Товариства, вчиняв дії, які перешкоджали досягненню Товариством своїх статутних цілей, та самочинно без погодження з іншими учасниками приймав вкрай невигідні для Товариства рішення. У зв'язку з виключенням виплатити Позивачу грошовий еквівалент внеску до статутного капіталу товариства в розмірі 50904,00 грн.;

- відповідно до статті 53 Закону України "Про господарські товариства" та пункту 3.1 Статуту частка в розмірі 50904,00 грн. переходить до Товариства, яке зобов'язане її реалізувати учасникам Товариства або третім особам в строк до 12 місяців. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у Загальних зборах учасників проводяться без урахування частки, переданої Товариству.

- розподілити частки у статутному капіталі Товариства наступним чином: ТОВ "ELKOPLAST CZ" - 90 % (509040,00 грн.), ОСОБА_6 - 1 % (5656,00 грн.), Товариство - 9 % (50904,00 грн.), частка що викуплена Товариством та не розміщена серед інших учасників;

- затвердити зміни до Статуту Товариства та викласти їх у формі додатку N 1, що є невід'ємною частиною Статуту;

- уповноважити ОСОБА_10 на підписання змін до установчих документів Товариства у формі Додатку N 1;

- уповноважити ОСОБА_9 організувати виконання прийнятих на Зборах-1 рішень та надати повноваження представляти Товариство з питань державної реєстрації змін до установчих документів та в Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців.

19. Також 12 серпня 2014 року відбулись позачергові загальні збори учасників Товариства, оформлені протоколом N 12.08-2 (далі - Збори-2).

20. На Зборах-2 згідно з порядком денним вирішено:

- обрати головою та секретарем зборів ОСОБА_10;

- змінити місцезнаходження Товариства з адреси: АДРЕСА_4, на адресу: АДРЕСА_3;

- включити Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЛК-Факторинг" (код 39215856, адреса: м. Житомир, вул. Театральна, 13, кв. 2) до складу учасників Товариства, передавши йому належну ТОВ "Elkoplast CZ" частку в статутному капіталі в розмірі 509040,00 грн., що становить 90 % статутного капіталу Товариства. ТОВ "Elkoplast CZ" вивести зі складу учасників;

- розділити частки у статутному капіталі Товариства наступним чином: ТОВ "ДЛК-Факторинг" - 90 % (509040,00 грн.); ОСОБА_6 - 1 % (5656,00 грн.); Товариство - 9 % (50904,00 грн.), частка що викуплена Товариством та не розміщена серед інших учасників;

- змінити найменування Товариства з обмеженою відповідальністю "Елкопласт-Укр" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Форпласт-Укр";

- затвердити нову редакцію Статуту Товариства з урахуванням змін, що відбулися.

- уповноважити ОСОБА_9 організувати виконання прийнятих на Зборах-2 рішень та надати повноваження представляти Товариство з питань державної реєстрації змін до установчих документів та в Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців.

21. Відповідно до пункту 5.9 Статуту Товариства (в редакції від 30.04.2011) учасники Товариства, що володіють у сукупності 20 % голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів учасників у будь-який час, і з будь-якого приводу. Якщо протягом 25 днів голова товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати збори учасників. Про час і місце проведення зборів товариства та порядок денний учасникам товариства повідомляє голова товариства особисто.

22. Матеріали справи містять повідомлення від 10.07.2014 про скликання позачергових загальних зборів учасників Товариства на 12.08.2014 о 09-00 год. та повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства на 12.08.2017 о 11:00 год. (далі - Повідомлення) із наведенням переліку питань порядку денного, що виносяться на голосування позачергових загальних зборів учасників Товариства.

23. Повідомлення підписані ліквідатором Товариства та представником учасника, який ініціював і скликав позачергові загальні збори. Публікація повідомлень не здійснювалась, оскільки не передбачена Статутом Товариства.

24. Згідно з фіскальним чеком та описом вкладення в цінний лист від 10.07.2014 повідомлення про проведення зборів були направлені Позивачу на адресу: АДРЕСА_1. Зазначена адреса є зареєстрованим місцем проживання Позивача згідно з копією посвідки на тимчасове проживання на території України Позивача, термін дії якої з 05.03.2014 по 23.01.2015.

25. Позивач належними та допустимими доказами не довів перебування його у період липень-серпень 2014 року за межами України, а також актуальність і належність вказаної в Статуті щодо нього адреси станом на момент надіслання Повідомлень. Зокрема, у наданій Позивачем копії паспорта відсутні відмітки щодо виїзду його за межі України у липні 2014 року.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

26. Цивільний кодекс України

Стаття 15. Право на захист цивільних прав та інтересів

1. Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. …

Стаття 16. Захист цивільних прав та інтересів судом

1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. …

Стаття 98. Загальні збори учасників товариства

1. Загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу.

2. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників, якщо інше не встановлено установчими документами або законом. …

5. Рішення загальних зборів може бути оскаржене учасником товариства до суду.

Стаття 116. Права учасників господарського товариства

1. Учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом:

1) брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному в установчому документі, крім випадків, встановлених законом; …

27. Господарський кодекс України

Стаття 88. Права і обов'язки учасників господарського товариства

1. Учасники господарського товариства мають право:

брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами; …

Стаття 89. Управління господарським товариством

1. Управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства. …

Стаття 167. Зміст корпоративних прав та корпоративних відносин

1. Корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. …

28. Закон України "Про господарські товариства"

Стаття 10. Права учасників товариства

Учасники товариства мають право:

а) брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених цим Законом; …

Стаття 58. Вищий орган товариства з обмеженою відповідальністю

Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників. …

Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.

Стаття 61. Періодичність скликання загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Позачергові збори

Загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю скликаються не рідше двох разів на рік, якщо інше не передбачено установчими документами.

Позачергові загальні збори учасників скликаються головою товариства при наявності обставин, зазначених в установчих документах, у разі неплатоспроможності товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу. …

Про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів першої та апеляційної інстанції

29. Суд виходить з того, що відповідно до статті 167 Господарського кодексу України правомочність учасника (акціонера, члена) на участь в управлінні господарською організацію, зокрема, шляхом участі в загальних зборах, є однією зі складових корпоративних прав. Відтак зазначені права можуть бути визнані порушеними внаслідок недотримання порядку скликання і проведення загальних зборів, якщо учасник не зміг взяти участь у загальних зборах та/або належним чином підготуватися до розгляду питань порядку денного, зареєструватися для участі у загальних зборах тощо, тобто не зміг належним чином реалізувати своє право на участь в управлінні товариством.

30. Суд враховує, що положеннями Статуту Товариства передбачено повідомлення про час і місце проведення зборів Товариства та порядок денний учасників Товариства особисто. При цьому у Статуті Товариства зазначені адреси учасників, зокрема наступна адреса Позивача: АДРЕСА_2.

31. Однак під час розгляду справи судами першої та апеляційної інстанцій не встановлено обставин особистого повідомлення Позивача про проведення Зборів-1 і Зборів-2, зокрема, шляхом надіслання йому кореспонденції за вказаною в Статуті адресою.

32. Суд не погоджується з висновком судів попередніх інстанцій про належне повідомлення Позивача про проведення Зборів-1 і Зборів-2 у зв'язку з направленням йому повідомлення за адресою, зазначеною в якості зареєстрованого місця проживання Позивача у копії посвідки на тимчасове проживання на території України, адже судами не встановлено наявність домовленості між Товариством та Позивачем щодо направлення йому повідомлень за іншою адресою, ніж вказана у Статуті. Водночас Суд враховує, що судами першої та апеляційної інстанцій не встановлено обставин особистого отримання Позивачем повідомлення, направленого Товариством за вказаною адресою.

33. На думку Суду, особа, яка скликає загальні збори учасників Товариства, повинна вжити всіх розумних заходів для повідомлення учасників про проведення цих зборів. Обраний особою, що скликає загальні збори учасників Товариства, спосіб повідомлення про їх проведення повинен забезпечити реальне персональне повідомлення учасника і не бути лише формальним направлення такого повідомлення. Проте встановлені судами першої та апеляційної інстанцій обставини не свідчать, що Відповідач довів вжиття ним належних заходів щодо повідомлення Позивача про час та місце проведення Зборів-1 і Зборів-2 у передбачений Статутом спосіб.

34. З огляду на викладене Суд вважає хибним висновок судів першої та апеляційної інстанцій про відсутність правових підстав для визнання недійсними прийнятих на Зборах-1 і Зборах-2 рішень, адже право Позивача на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах його учасників є порушеним. При цьому Суд враховує, що за відсутності належного повідомлення Позивача прийнято рішення, зокрема, про його виключення зі складу учасників Товариства, зміну місцезнаходження Товариства, зміни найменування Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства, включення до складу Товариства іншого учасника.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

35. Зважаючи на викладене, Суд дійшов висновку про задоволення касаційної скарги, скасування рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції.

36. Суд вважає за необхідне прийняти нове рішення у справі, яким позов задовольнити.

Судові витрати

37. Зважаючи на задоволення позову, судові витрати, пов'язані з розглядом справи судом першої інстанції, її переглядом у судах апеляційної та касаційної інстанції покладаються на Відповідача.

Висновки про правильне застосування норм права

38. Відповідно до статті 167 Господарського кодексу України правомочність учасника (акціонера, члена) на участь в управлінні господарською організацію, зокрема, шляхом участі в загальних зборах, є однією зі складових корпоративних прав. Відтак зазначені права можуть бути визнані порушеними внаслідок недотримання порядку скликання і проведення загальних зборів, якщо учасник не зміг взяти участь у загальних зборах та/або належним чином підготуватися до розгляду питань порядку денного, зареєструватися для участі у загальних зборах тощо, тобто не зміг належним чином реалізувати своє право на участь в управлінні.

39. Особа, яка скликає загальні збори учасників товариства, повинна вжити всіх розумних заходів для повідомлення учасників про проведення цих зборів. Обраний особою, що скликає загальні збори учасників товариства, спосіб повідомлення про їх проведення повинен забезпечити реальне персональне повідомлення учасника і не бути лише формальним направлення такого повідомлення.

Керуючись статтями 300, 301, 308, 311, 314, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Суд постановив:

1. Касаційну скаргу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 задовольнити.

2. Рішення господарського суду Житомирської області від 24.10.2017 та постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 25.01.2018 у справі N 906/592/17 скасувати.

3. Прийняти нове рішення.

4. Позов ОСОБА_5 задовольнити.

5. Визнати недійсними рішення позачергових загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Елкопласт-Укр", оформлені протоколами від 12.08.2014 N 12.08-1 і N 12.08-2.

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Форпласт-Укр" (10014, м. Житомир, вул. Кафедральна, 8, код ЄДРПОУ 33643985) на користь ОСОБА_5 (АДРЕСА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1) 3200,00 (три тисячі двісті) грн. судового збору за подання позовної заяви, 3520,00 (три тисячі п'ятсот двадцять) грн. судового збору за подання апеляційної скарги, 6400,00 (шість тисяч чотириста) грн. судового збору за подання касаційної скарги.

7. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Форпласт-Укр" (10014, м. Житомир, вул. Кафедральна, 8, код ЄДРПОУ 33643985) в дохід Державного бюджету України 6400,00 (шість тисяч чотириста) грн. судового збору за розгляд заяви ОСОБА_6 про приєднання до касаційної скарги ОСОБА_5.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття та оскарженню не підлягає.

 

Головуюча

Г. Вронська

Судді:

О. Баранець

 

В. Студенець
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали