ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

13.01.2016 р.

Справа N 910/3117/15-г

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: Дунаєвської Н. Г. - головуючого, Владимиренко С. В., Мележик Н. І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Київський завод "Аналітприлад" на постанову Київського апеляційного господарського суду від 04 листопада 2015 року у справі N 910/3117/15-г господарського суду міста Києва за позовом ОСОБА_4, м. Київ, до Публічного акціонерного товариства "Київський завод "Аналітприлад", м. Київ, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: 1) ОСОБА_5, м. Київ; 2) ОСОБА_6, м. Київ; 3) ОСОБА_7, м. Київ; 4) ОСОБА_8, м. Київ; 5) ОСОБА_9, м. Київ; 6) ОСОБА_10, м. Київ; 7) ОСОБА_11, м. Київ; 8) ОСОБА_12, м. Київ; 9) ОСОБА_13, м. Київ; 10) ОСОБА_14, м. Київ; 11) ОСОБА_15, м. Київ; 12) ОСОБА_16, м. Київ; 13) ОСОБА_17, м. Київ; 14) ОСОБА_18, м. Київ; 15) ОСОБА_19, м. Київ; 16) ОСОБА_20, м. Київ; 17) ОСОБА_21, м. Київ; 18) ОСОБА_22, м. Київ; 19) ОСОБА_23, м. Київ; 20) ОСОБА_24, м. Київ; 21) ОСОБА_25, Київська область; 22) ОСОБА_26, м. Київ; 23) ОСОБА_27, Київська область; 24) ОСОБА_28, м. Київ; 25) ОСОБА_29, м. Київ; 26) ОСОБА_30, м. Київ; 27) ОСОБА_31, м. Київ; 28) ОСОБА_32, м. Київ; 29) ОСОБА_33, м. Київ; 30) ОСОБА_34, м. Київ; 31) ОСОБА_35, м. Київ; 32) ОСОБА_36, м. Київ; 33) ОСОБА_37, м. Київ; 34) ОСОБА_38, м. Київ; 35) ОСОБА_39, м. Київ; 36) ОСОБА_40, Київська область; 37) ОСОБА_41, м. Київ; 38) ОСОБА_42, м. Київ; 39) ОСОБА_43, м. Київ; 40) ОСОБА_44, м. Київ; 41) ОСОБА_45, м. Київ; 42) ОСОБА_46, м. Київ; 43) ОСОБА_47, м. Київ; 44) ОСОБА_48, м. Київ; 45) ОСОБА_49, м. Київ; 46) ОСОБА_50, м. Київ; 47) ОСОБА_51, м. Київ; 48) ОСОБА_52, м. Київ; 49) ОСОБА_53, м. Київ; 50) ОСОБА_54, м. Київ; 51) ОСОБА_55, м. Київ; 52) ОСОБА_56, м. Київ; 53) ОСОБА_57, м. Київ; 54) ОСОБА_58, м. Київ; 55) ОСОБА_59, м. Київ; 56) ОСОБА_60, ОСОБА_61, м. Київ; про визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів, за участю представників сторін: позивача - ОСОБА_62 (дов. [...]); відповідача - К. Є. В. (дов. [...]); третіх осіб - ОСОБА_7; ОСОБА_11; ОСОБА_18; ОСОБА_21; ОСОБА_22; ОСОБА_28; ОСОБА_29; ОСОБА_32; ОСОБА_35; ОСОБА_41; ОСОБА_42; ОСОБА_44; ОСОБА_47; ОСОБА_49; ОСОБА_55, встановив:

У лютому 2015 року позивач ОСОБА_4 звернувся до господарського суду з позовом до відповідача ПАТ "Київський завод "Аналітприлад" про визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів.

Вказував, що він є акціонером ПАТ "Київський завод "Аналітприлад", якому належить 31 шт. простих іменних акцій товариства, що становить 0,0336 % статутного капіталу товариства.

Зазначав, що 11.07.2014 та 17.10.2014 без його участі та належного повідомлення були проведені загальні збори акціонерів ПАТ "Київський завод "Аналітприлад", рішення яких оформлені протоколом N 18 та N 19 відповідно.

Посилаючись на порушення його корпоративних прав, які полягають в тому, що його не було повідомлено у встановленому законом порядку про час та місце проведення зборів, що позбавило його можливості взяти участь у прийнятті 11.07.2014 та 17.10.2014 загальними зборами акціонерів важливих рішень, позивач просив визнати зазначені рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Київський завод "Аналітприлад" недійсними.

Рішенням господарського суду міста Києва від 08 липня 2015 року (колегія суддів у складі: Спичак О. М. - головуючий, Бондарчук В. В., Мандриченко О. В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 04 листопада 2015 року (колегія суддів у складі: Рябухи В. І. - головуючого, Калатай Н. Ф., Ропій Л. М), позов задоволено.

Постановлено визнати недійсними рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Київський завод "Аналітприлад" від 11.07.2014, оформлені протоколом N 18, та від 17.10.2014, оформлені протоколом N 19.

Судові акти мотивовані посиланнями на ту обставину, що рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Київський завод "Аналітприлад" від 11.07.2014, оформлені протоколом N 18, та рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Київський завод "Аналітприлад" від 17.10.2014, оформлені протоколом N 19, прийняті з порушенням порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, встановленого ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та пп. 10.3.3, пп. 10.6.2, пп. 14.1.3 Статуту товариства (в редакції затвердженій протоколом загальних зборів акціонерів ВАТ "Київський завод "Аналітприлад" N 01/11 від 29.04.2011), що є порушенням корпоративних прав позивача.

У касаційній скарзі ПАТ "Київський завод "Аналітприлад", посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій приписів ст. ст. 33, 35, 42 Закону України "Про акціонерні товариства" та ст. ст. 33, 34 ГПК України, просить скасувати постановлені у справі судові акти та постановити нове рішення про відмову в позові.

Розглянувши матеріали справи і доводи касаційної скарги, перевіривши правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права у вирішенні даного спору, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, з таких підстав.

Як встановлено судами попередніх інстанцій та вбачається з матеріалів справи, позивач є власником простих іменних акцій ПАТ "Київський завод "Аналітприлад" у загальній кількості 31 шт., що складає 0,0336 % статутного капіталу товариства.

11.07.2014 були проведені загальні збори акціонерів ПАТ "Київський завод "Аналітприлад", рішення яких оформлені протоколом N 18. Згідно протоколу для участі у загальних зборах зареєструвалось 16 акціонерів (представників акціонерів), в тому числі 15 фізичних осіб та 1 юридична особа, яким в загальній кількості належить 64937 простих іменних акцій товариства та які в загальній кількості володіють 64937 голосами на загальних зборах. Кількість випущених простих акцій (голосуючих на зборах) - 92378 шт.

Крім того, в протоколі N 18 від 11.07.2014 зазначено, що: для проведення загальних зборів та прийняття будь-яких рішень наявний кворум, оскільки для участі в загальних зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 70,2948 % голосуючих акцій; повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів із зазначенням часу і місця проведення загальних зборів та порядку денного було опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР "Бюлетень. Цінні папери України" від 11.06.2014 N 106(3903); повідомлення про проведення загальних зборів також було розміщене в строки, передбачені законодавством на власній веб-сторінці в мережі Інтернет, а також всі акціонери товариства були персонально повідомлені поштовими відправленнями про проведення загальних зборів в порядок та строки, передбачені чинним законодавством України; рішення про проведення загальних зборів акціонерів прийняте наглядовою радою товариства та оформлене протоколом від 05.06.2014 N 05-06, відповідно до якого датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, визначено 05.06.2014; датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь в позачергових загальних зборах визначено 08.07.2014; затверджено склад реєстраційної комісії, обрано голову та секретаря загальних зборів; затверджено форми та тексти бюлетенів для голосування на загальних зборах; затверджено порядок денний загальних зборів.

На загальних зборах акціонерів ПАТ "Київський завод "Аналітприлад" від 11.07.2014, рішення яких оформлені протоколом N 18, були прийняті наступні рішення: обрано головуючого, секретаря лічильної комісії та затверджено її склад, а також визначено дату припинення дії комісії - не пізніше 11.07.2014; затверджено регламент роботи загальних зборів акціонерів від 11.07.2014; прийнято звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та вирішено вдосконалити роботу наглядової ради щодо захисту прав та інтересів акціонерів; вирішено прийняти звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та прийнято рішення про вдосконалення роботи правління щодо поліпшення фінансово-економічних показників товариства; вирішено прийняти звіт та висновки ревізійної комісії по річній звітності та балансу товариства за 2013 рік, а також вирішено вдосконалити діяльність ревізійної комісії під час перевірки фінансової діяльності товариства; вирішено прийняти річну фінансову звітність товариства та затвердити кошторис діяльності наглядової ради на 2014 рік, яким визначити, що наглядова рада діятиме на безоплатній основі (громадських засадах); вирішено направити чистий прибуток за підсумками роботи товариства за 2013 рік на розвиток товариства; відкликано членів наглядової ради товариства, а саме: ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_78. та вирішено обрати членами наглядової ради товариства: ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74; вирішено відкликати членів ревізійної комісії товариства, а саме: ОСОБА_21, а також обрано членів ревізійної комісії товариства строком на 3 роки, а саме: ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77; затверджено умови договорів з членами наглядової ради, яка буде здійснюватиме свою роботу на безоплатній основі (громадських засадах) та уповноважено голову правління на підписання даних договорів; вирішено не затверджувати протоколи засідань наглядової ради та правління товариства.

Водночас судами встановлено, що 17.10.2014 були проведені позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "Київський завод "Аналітприлад", оформлені протоколом N 19. Згідно протоколу для участі у загальних зборах зареєструвалося 45 акціонерів (представників акціонерів), в тому числі 44 фізичних особи та 1 юридична особа, яким в загальній кількості належить 66583 простих іменних акцій товариства та які в загальній кількості володіють 66583 голосами на загальних зборах. Кількість випущених простих акцій (голосуючих на зборах) - 92378 штук.

Крім того, в протоколі в протоколі N 19 від 17.10.2014 зазначено, що: для проведення загальних зборів та прийняття будь-яких рішень наявний кворум, оскільки для участі в загальних зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 72,08 % голосуючих акцій; повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів із зазначенням часу і місця проведення загальних зборів та порядку денного було опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР "Бюлетень. Цінні папери України" від 15.09.2014 N 174 (1927); повідомлення про проведення загальних зборів також було розміщене в строки, передбачені законодавством на власній веб-сторінці в мережі Інтернет, а також всі акціонери товариства були персонально повідомлені поштовими відправленнями про проведення загальних зборів в порядок та строки, передбачені чинним законодавством України; рішення про проведення загальних зборів акціонерів прийняте наглядовою радою товариства та оформлене протоколом від 09.09.2014 N 54, відповідно до якого датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, визначено 10.09.2014; датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь в позачергових загальних зборах визначено 13.10.2014; затверджено склад реєстраційної комісії, обрано голову та секретаря загальних зборів; затверджено форми та тексти бюлетенів для голосування на загальних зборах; затверджено порядок денний загальних зборів.

На загальних зборах акціонерів ПАТ "Київський завод "Аналітприлад" від 17.10.2014, рішення яких оформлені протоколом N 19, були прийняті наступні рішення: обрано голову, секретаря лічильної комісії, затверджено її склад та згідно Закону України "Про акціонерні товариства" визначено дату припинення дії лічильної комісії не пізніше 27.10.2014, тобто після підписання протоколу про підсумки голосування; затверджено запропонований регламент роботи загальних зборів акціонерів від 17.10.2014; відкликано членів наглядової ради товариства: ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74 та обрано членів наглядової ради: ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74; вирішено затвердити умови договорів з членами наглядової ради, яка буде здійснювати свою роботу на безоплатній основі (громадських засадах) та уповноважено голову правління на підписання відповідних договорів; відкликано членів ревізійної комісії: ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77 та обрано членів ревізійної комісії: ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77; вирішено затвердити умови договорів з членами ревізійної комісії, яка буде здійснювати свою роботу на безоплатній основі (громадських засадах) та уповноважено голову правління на підписання відповідних договорів; попередньо схвалено можливі значні правочини, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: 1) правочини, направлені на отримання товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, тощо) з граничною сукупною вартістю правочинів 40000000 грн., що перевищує на 50 % вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства; правочини по забезпеченню виконання товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, іпотеки, поруки, тощо) з граничною сукупною вартістю правочинів 120000000 грн., що перевищує на 50 % вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства; уповноважено голову правління товариства протягом 1 року з дати проведення загальних зборів здійснити всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені товариства вказаних правочинів за умови одержання попереднього дозволу на їх вчинення (виконання) наглядової ради товариства; вирішено збільшити розмір статутного капіталу товариства на 1524237 грн. за рахунок випуску 3048474 простих іменних акцій існуючою номінальною вартістю 0,5 грн.; вирішено збільшити статутний капітал товариства шляхом приватного розміщення акцій товариства; розміщення акцій провести серед акціонерів товариства; розміщення акцій серед інвесторів не проводиться; надано голові правління повноваження щодо вчинення певних дій щодо забезпечення процедури приватного розміщення акцій товариства та інші; вирішено затвердити нову редакцію статуту товариства; зміни до статуту товариства, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу товариства внести на наступних загальних зборах акціонерів після затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; вирішено затвердити нову редакцію положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду та положення про ревізійну комісію.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач посилається на те, що його не було повідомлено у встановленому законом порядку про час та місце проведення зборів, що позбавило його можливості взяти участь у прийнятті 11.07.2014 та 17.10.2014 загальними зборами акціонерів важливих рішень для діяльності товариства.

Положеннями ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та пп. 10.3.4 Статуту ПАТ "Київський завод "Аналітприлад" унормовано, що письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально (з урахуванням частини другої цієї статті) особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

Судами встановлено, що на підтвердження факту персонального повідомлення позивача, як і решти акціонерів, про проведення 11.07.2014 загальних зборів акціонерів ПАТ "Київський завод "Аналітприлад" відповідачем надано список N 2 згрупованих поштових відправлень, поданих в ВПЗ Біла Церква-12, який містить перелік осіб та їх адреси. Даний список N 2 згрупованих поштових відправлень містить відбиток круглого штемпеля з датою "10.06.2014".

Згідно до п. 68 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України N 270 від 05.03.2009, про прийняття для пересилання згрупованих поштових відправлень, поштових переказів видається один розрахунковий документ на один список. Один примірник списку видається відправникові.

Розрахунковим документом є документ встановленої відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" форми та змісту (касовий чек, розрахункова квитанція тощо), що підтверджує надання послуг поштового зв'язку (п. 1 Правил надання послуг поштового зв'язку).

За таких обставин, суди попередніх інстанцій правильно виходили з того, що список N 2 згрупованих поштових відправлень, поданих в ВПЗ Біла Церква-12, не є належним доказом персонального повідомлення позивача, як акціонера товариства, про проведення 11.07.2014 загальних зборів акціонерів ПАТ "Київський завод "Аналітприлад", оскільки з нього не вбачається, що на адресу акціонерів надсилались саме повідомлення про проведення 11.07.2014 загальних зборів акціонерів та їх порядок денний.

При цьому, судами обґрунтовано зазначено, що публікація ПАТ "Київський завод "Аналітприлад" повідомлення про проведення загальних зборів в офіційному друкованому органі та розміщення його на власній веб-сторінці не є належними доказами повідомлення акціонерів про проведення таких зборів та ознайомлення їх з порядком денним, оскільки порядок скликання загальних зборів акціонерного товариства передбачає проведення цілого комплексу дій, який включає в себе як персональне повідомлення кожного акціонера, незалежно від кількості належних йому акцій, так і публікація в друкованому органі та розміщення такого повідомлення на інтернет-ресурсах.

Отже, суди дійшли правильних висновків про те, що позивач не був у встановленому ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та пп. 10.3.4 Статуту ПАТ "Київський завод "Аналітприлад" порядку повідомлений про проведення 11.07.2014 загальних зборів акціонерів товариства.

Судами не встановлено, а матеріали справи не містять належних доказів повідомлення позивача також і про проведення 17.10.2014 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Київський завод "Аналітприлад".

Приписами ст. ст. 41, 42 Закону України "Про акціонерні товариства" (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) встановлено, що наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Як вже було зазначено вище, судами встановлено, що рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Київський завод "Аналітприлад" від 17.10.2014 було вирішено, зокрема, збільшити розмір статутного капіталу товариства на 1524237 грн. за рахунок випуску 3048474 простих іменних акцій існуючою номінальною вартістю 0,5 грн.; збільшити статутний капітал товариства шляхом приватного розміщення акцій товариства;

Згідно пп. 14.1.3 Статуту ПАТ "Київський завод "Аналітприлад" (в редакції, затвердженій протоколом загальних зборів акціонерів ВАТ "Київський завод "Аналітприлад" N 01/11 від 29.04.2011), рішення загальних зборів з питання внесення змін до статуту товариства приймається більш як 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Підпунктом 7.1.1 п. 7.1 Статуту ПАТ "Київський завод "Аналітприлад" визначено, що товариством розміщено 92378 простих іменних акцій, що становить 100 % статутного капіталу товариства, та відповідно 92378 голосів.

Протокол N 19 від 17.10.2014 містить відомості про те, що для участі в позачергових загальних зборах зареєструвалось акціонери, які сукупно володіють 66583 акціями, тобто 66583 голосами, тоді як 3/4 голосів акціонерів від загальної кількості голосів (92378) становить 69283 голоси, що є порушенням пп. 14.1.3 Статуту відповідача та свідчить про відсутність необхідної кількості голосів для прийняття рішень щодо внесення змін до Статуту товариства.

Відповідно до п. п. 17, 18 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2008 року N 13 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства можуть бути: порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів товариства; позбавлення акціонера (учасника) товариства можливості взяти участь у загальних зборах; порушення прав чи законних інтересів акціонера (учасника) товариства рішенням загальних зборів.

При розгляді справ судам слід враховувати, що не всі порушення законодавства, допущені під час скликання та проведення загальних зборів господарського товариства, є підставою для визнання недійсними прийнятих на них рішень.

Безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв'язку з прямою вказівкою закону є: прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення (статті 41, 42, 59, 60 Закону про господарські товариства); прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного загальних зборів товариства (частина четверта статті 43 Закону про господарські товариства); прийняття загальними зборами рішення про зміну статутного капіталу товариства, якщо не дотримано процедури надання акціонерам (учасникам) відповідної інформації (статті 40, 45 Закону про господарські товариства).

При вирішенні питання про недійсність рішень загальних зборів у зв'язку з іншими порушеннями, допущеними під час скликання та проведення загальних зборів, господарський суд повинен оцінити, наскільки ці порушення могли вплинути на прийняття загальними зборами відповідного рішення.

Встановивши, що рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Київський завод "Аналітприлад" від 11.07.2014, оформлені протоколом N 18, та рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Київський завод "Аналітприлад" від 17.10.2014, оформлені протоколом N 19, прийняті з порушенням порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, встановленого ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та пп. 10.3.3, пп. 10.6.2, пп. 14.1.3 Статуту товариства (в редакції затвердженій протоколом загальних зборів акціонерів ВАТ "Київський завод "Аналітприлад" N 01/11 від 29.04.2011), суди попередніх інстанцій дійшли правильних висновків про порушення корпоративних прав позивача та наявність правових підстав для визнання спірних рішень зборів акціонерів недійсними.

З огляду на викладене, судами попередніх інстанцій, на підставі встановлених фактичних обставин справи, з'ясовано дійсні права і обов'язки сторін та правильно застосовано матеріальний закон, що регулює спірні правовідносини.

Посилання касаційної скарги на дотримання ПАТ "Київський завод "Аналітприлад" порядку скликання та проведення 11.07.2014 та 17.10.2014 загальних зборів акціонерів товариства, не знайшли свого підтвердження при перегляді справи судом касаційної інстанції, тому їх слід залишити поза увагою суду.

Доводи скаржника про те, що оскаржувана постанова апеляційного господарського суду стосується прав та обов'язків іноземної компанії "Зафір Лімітед" (ZAPHERE LIMITED), яка є акціонером ПАТ "Київський завод "Аналітприлад" та яку не було залучено до участі у справі, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 11110 ГПК України є підставою для скасування даної постанови, не відповідають дійсності, оскільки оскаржувана постанова не стосується прав та обов'язків зазначеної компанії, а лише містить опис припущень позивача щодо дійсної присутності представника компанії "Зафір Лімітед" на загальних зборах акціонерів 11.07.2014 та 17.10.2014 та наявності встановленого ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворуму при прийнятті рішень на вказаних зборах акціонерів.

Суд дав оцінку наявним у справі доказам за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, що відповідає вимогам ст. 43 ГПК України, переоцінка доказів, відповідно до ст. 1117 ГПК України, не входить до меж перегляду справи в суді касаційної інстанції.

Постанова апеляційного господарського суду прийнята з дотриманням норм матеріального та процесуального законодавства, доводи касаційної скарги правильності викладених у ній висновків не спростовують, в зв'язку з чим підстав для зміни чи скасування законного та обґрунтованого судового акту колегія суддів не вбачає.

Керуючись статтями 1115, 1116, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

1. Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Київський завод "Аналітприлад" залишити без задоволення.

2. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 04 листопада 2015 року у справі N 910/3117/15-г залишити без змін.

  

Головуючий, суддя

Н. Г. Дунаєвська

Судді:

С. В. Владимиренко

 

Н. І. Мележик
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали