ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

27.07.2016 р.

Справа N 914/1527/15

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - Кочерової Н. О. (доповідач), суддів: Дунаєвської Н. Г., Мележик Н. І., розглянувши касаційну скаргу ОСОБА_4 на постанову Львівського апеляційного господарського суду від 24.05.2015 у справі N 914/1527/15 господарського суду Львівської області за позовом ОСОБА_4 до приватного акціонерного товариства "Сортнасіннєовоч-Львів" про визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів за участю представників сторін: від позивача: не з'явився, від відповідача: Б. Н. Р. - керівник, встановив:

У травні 2015 року ОСОБА_4 звернувся до господарського суду з позовом до приватного акціонерного товариства "Сортнасіннєовоч-Львів", в якому з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог від 09.07.2015 просив визнати недійсними рішення загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства "Сортнасіннєовоч-Львів", оформлені протоколом N 1 від 17.11.2007, про:

- обрання президії зборів в кількості 3-х осіб, а саме: генерального директора ОСОБА_4, бухгалтера - ОСОБА_6, голови спостережної ради - ОСОБА_7;

- обрання головою зборів бухгалтера ОСОБА_8 та секретарем - продавця магазину "Стрий" ОСОБА_9;

- обрання лічильної комісії зборів у складі ОСОБА_10;

- затвердження регламенту загальних зборів акціонерів ВАТ "Сортнасіннєовоч";

- залишення звітів генерального директора товариства ОСОБА_4 про фінансово-господарську діяльність підприємства за 2006 рік, спостережної ради товариства за 2006 рік та ревізійної комісії за 2006 рік незатвердженими до вирішення питання по нерухомості і перенесення на обговорення та затвердження на 2008 рік.

В обґрунтування вимог позивач зазначив, що вказані рішення є недійсним, оскільки були прийняті загальними зборами акціонерів ВАТ "Сортнасіннєовоч-Львів" за відсутності кворуму для проведення загальних зборів та з порушенням визначеного законом та Статутом товариства порядку їх скликання, а саме: в порушення ст. 43 Закону України "Про господарські товариства" позивача, як акціонера товариства, не було повідомлено про призначення на 17.11.2007 зборів акціонерів, в місцевих та офіційних друкованих засобах масової інформації не було зроблено за 45 днів до скликання зборів загального повідомлення про проведення зборів зі зазначенням часу і місця їх проведення.

Рішенням господарського суду Львівської області від 08.02.2016 (суддя: Мазовіта А. Б.) у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 24.05.2016 (склад колегії суддів: Скрипчук О. С. - головуючий, Дубник О. П., Матущак О. І.) апеляційну скаргу ОСОБА_4 залишено без задоволення, а рішення господарського суду Львівської області від 08.02.2016 - без змін.

Суди попередніх інстанцій виходили з того, що проведені 17.11.2007 загальні збори акціонерів ВАТ "Сортнасіннєовоч" мали визначений чинним законодавством кворум, були проведені з дотриманням визначеного чинним законодавством України та Статутом відповідача порядку їх скликання, а позивач був повідомлений про дату, час і місце проведення загальних зборів 17.11.2007, та брав участь у цих зборах від себе особисто та за дорученням від інших двох акціонерів, що підтверджується наявними в матеріалах справи доказами, а саме: копією реєстру власників іменних цінних паперів для реєстрації на загальних зборах акціонерів ВАТ "Сортнасіннєовоч", складеному у відповідності з обліковим реєстром станом на 17.11.2007, в якому міститься підпис позивача, належність якого позивачу підтверджена висновком почеркознавчої експертизи N 3017 від 02.11.2015, проведеної у даній справі, а також протоколом засідання мандатної комісії ВАТ "Сортнасіннєовоч" від 17.11.2007 про досягнення кворуму на загальних зборах акціонерів 17.11.2007.

При цьому, суди відповідно до правил про позовну давність відмовили у позові з підстав необґрунтованості позовних вимог, а не з причин пропуску строку позовної давності.

В касаційній скарзі ОСОБА_4 просить рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів скасувати та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити повністю, посилаючись на порушення та неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права.

26.07.2016 до Вищого господарського суду України від відповідача - приватного акціонерного товариства "Сортнасіннєовоч-Львів" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи з огляду на неможливість забезпечити явку представників в судове засідання, оскільки ухвалу Вищого господарського суду України про призначення справи до розгляду було отримано ним лише 25.07.2016, представники не мали можливості своєчасно підготуватися до розгляду даної справи і скласти обґрунтований відзив на касаційну скаргу та є зайнятими в інших судових засіданнях.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 77 ГПК України господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є нез'явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу.

Відповідно до п. 3.9.2 постанови пленуму ВГСУ N 18 від 26.12.2011 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції (Постанова N 18)" у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору. Господарський суд, з урахуванням обставин конкретної справи, може відхилити доводи учасника судового процесу - підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи, державного чи іншого органу щодо відкладення розгляду справи у зв'язку з відсутністю його представника (з причин, пов'язаних з відпусткою, хворобою, службовим відрядженням, участю в іншому судовому засіданні і т. п.). При цьому, господарський суд виходить з того, що у відповідних випадках такий учасник судового процесу не позбавлений права і можливості забезпечити за необхідності участь у судовому засіданні іншого представника згідно з частинами першою - п'ятою статті 28 Господарського процесуального кодексу України, з числа як своїх працівників, так і осіб, не пов'язаних з ним трудовими відносинами. Неможливість такої заміни представника і неможливість розгляду справи без участі представника підлягає доведенню учасником судового процесу на загальних підставах (статті 32 - 34 Господарського процесуального кодексу України).

З огляду на викладене, розглянувши зазначене вище клопотання відповідача у справі про відкладення розгляду справи, колегія суддів відмовляє у його задоволенні, оскільки відповідач, отримавши 25.06.2016 ухвалу Вищого господарського суду України про призначення справи до розгляду на 27.07.2016, мав достатньо часу для підготовки до розгляду справи, для складання та подання своїх пояснень і заперечень по суті справи, в клопотанні не наведено жодних поважних причин, які б позбавляли відповідача можливості забезпечити участь свого представника в судовому засіданні, не надано доказів зайнятості керівника підприємства чи його представників в інших судових засіданнях та доказів неможливості здійснити заміну представника товариства іншим представником; сторонам у справі був наданий достатній час для забезпечення участі повноважних представників в судовому засіданні, а подальше відкладення розгляду касаційної скарги призведе до порушення строків розгляду касаційної скарги, встановлених статтею 1118 ГПК України.

Заслухавши пояснення представника відповідача, перевіривши повноту встановлених судом обставин справи та їх юридичну оцінку, Вищий господарський суд України вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Зі змісту ст. 1117 Господарського процесуального кодексу України вбачається, що завданням господарського суду касаційної інстанції є перевірка застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права на підставі встановлених судами фактичних обставин справи.

Як встановлено судами попередніх інстанцій та підтверджено матеріалами справи позивач - ОСОБА_4 станом на 17.11.2007 був акціонером ВАТ "Сортнасіннєовоч", правонаступником якого є відповідач - приватне акціонерне товариство "Сортнасіннєовоч-Львів", володів 1156640 шт. простих іменних акцій товариства, що становило 24,1268 % від статутного капіталу ВАТ "Сортнасіннєовоч".

Згідно з довіреністю від 28.12.2004 за реєстровим N 11737 та довіреністю від 09.08.2007 за реєстровим N 3985, ОСОБА_4 був уповноважений представляти інтереси акціонерів ВАТ "Сортнасіннєовоч" ОСОБА_13, який володів 898060 шт. простих іменних акцій, що становило 18,7330 % від статутного капіталу, та ОСОБА_14, який володів 812000 шт. простих іменних акцій, що становило 16,9378 % від статутного капіталу, в тому числі брати участь у зборах товариства.

17.11.2007 були проведені загальні збори акціонерів ВАТ "Сортнасіннєовоч", на яких за результатами голосування по питанням, включених до порядку денного, були прийняті рішення, оформлені протоколом N 1 від 17.11.2007, про:

- обрання президії зборів в кількості 3-х осіб, а саме: генерального директора ОСОБА_4, бухгалтера - ОСОБА_6, голови спостережної ради - ОСОБА_7;

- обрання головою зборів бухгалтера ОСОБА_8 та секретарем - продавця магазину "Стрий" ОСОБА_9;

- обрання лічильної комісії зборів складі ОСОБА_10;

- затвердження регламенту загальних зборів акціонерів ВАТ "Сортнасіннєовоч";

- залишення звітів генерального директора товариства ОСОБА_4 про фінансово-господарську діяльність підприємства за 2006 рік, спостережної ради товариства за 2006 рік та ревізійної комісії за 2006 рік незатвердженими до вирішення питання по нерухомості і перенесення на обговорення та затвердження на 2008 рік.

Протокол N 1 загальних зборів акціонерів від 17.11.2007 підписаний головою зборів ОСОБА_8, та секретарем Н. М. Р.

Відповідно до протоколу N 1 за результатами реєстрації акціонерів на вказаних загальних зборах були присутні акціонери, що володіють 67,04 % акцій, а всі рішення були прийняті одноголосно.

Не погоджуючись із прийнятими 17.11.2007 на вказаних загальних зборах акціонерів ВАТ "Сортнасіннєовоч" рішеннями, позивач, як учасник товариства, звернувся до господарського суду з позовом у даній справі про визнання їх недійсними, посилаючись на те, що він не був повідомлений про їх проведення, збори проведені з порушенням процедури їх скликання, встановленої законом та статутом, та за відсутності необхідного кворуму.

Відповідно до ст. 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання та свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Згідно з ч. ч. 1, 5 ст. 98 ЦК України загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства. Рішення загальних зборів може бути оскаржене учасником товариства до суду.

Відповідно до п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду України N 13 від 24.10.2008 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства можуть бути:

- порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів товариства;

- позбавлення акціонера (учасника) товариства можливості взяти участь у загальних зборах;

- порушення прав чи законних інтересів акціонера (учасника) товариства рішенням загальних зборів.

За змістом ст. 116 ЦК України, ст. 88 ГК України акціонери товариства мають право, зокрема, на участь в управлінні акціонерним товариством у порядку, визначеному в установчих документах та законом, на отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону України "Про господарські товариства" управління товариством здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких здійснюється відповідно до виду товариства.

Органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом. (ч. 2 ст. 97 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 ЦК України, ч. 1 ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" та п. 8.1 Статуту ВАТ "Сортнасіннєовоч" в редакції, чинній на дату прийняття загальними зборами акціонерів спірних рішень, загальні збори акціонерів є вищим органом акціонерного товариства.

Згідно зі ст. 43 Закону "Про господарські товариства" в редакції, чинній станом на дату прийняття загальними зборами акціонерів ВАТ "Сортнасіннєовоч" спірних рішень, про проведення загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються персонально передбаченим статутом способом. Крім того, загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням акціонерного товариства і в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Якщо до порядку денного включено питання про зміну статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства, то одночасно з порядком денним друкується інформація, передбачена статтею 40 цього Закону. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до скликання загальних зборів. У разі необхідності може бути зроблено повторне повідомлення в зазначених засобах масової інформації. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, як правило, за місцезнаходженням акціонерного товариства, за винятком випадків, коли на день проведення загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається виконавчим органом товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніш як за 10 днів до проведення зборів у порядку, передбаченому статутом.

До скликання загальних зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів.

Пунктом 8.4 статуту ВАТ "Сортнасіннєовоч" визначено, що учасникам ВАТ сповіщається про час проведення зборів не пізніше, ніж за 45 днів персональними письмовими повідомленнями кожного акціонера або за допомогою письмового оголошення.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, відповідач у відзиві на позов стверджував про те, що ВАТ "Сортнасіннєовоч" повідомило про скликання загальних зборів 17.11.2007 всіх акціонерів, зареєстрованих у реєстрі власників іменних цінних паперів товариства за 45 днів до скликання зборів шляхом надіслання персональних повідомлень простими листами кожному акціонеру із зазначенням дати, часу та місця проведення загальних зборів, а також порядку ознайомлення з документами що стосуватимуться таких зборів (проектами рішень тощо). Крім того, за твердженнями відповідача, в строк, встановлений статутом та Законом, було розміщено загальне повідомлення про проведення 17.11.2007 загальних зборів акціонерів ВАТ "Сортнасіннєовоч" в місцевій пресі, а саме: в місцевій газеті Львівської обласної ради "Франкова криниця" та в офіційному друкованому виданні Донецької фондової біржі "Дивіденд Плюс" із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Доказів до матеріалів справи не долучає, мотивуючи тим, що вони знищені.

Частиною 7 ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" передбачено, що загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 60 відсотків голосів.

Аналогічне положення передбачено п. 8.11 статуту ВАТ "Сортнасіннєовоч" в редакції, чинній станом на 17.11.2007.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" акціонери (їх представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення загальних зборів виконавчим органом акціонерного товариства або реєстратором на підставі укладеного з ним договору.

Реєстрація акціонерів - власників акцій на пред'явника здійснюється на підставі пред'явлення ними цих акцій (сертифікатів акцій) або виписок з рахунку у цінних паперах. Право участі у загальних зборах акціонерів мають особи, які є власниками акцій на день проведення загальних зборів (крім випадку проведення установчих зборів).

Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може бути посвідчена реєстратором або правлінням акціонерного товариства.

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, та/або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють виконавчий орган акціонерного товариства.

Відповідно до абз. 3, 4 п. 25 постанови Пленуму Верховного суду України N 13 від 24.10.2008 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" загальні збори є неправомочними, якщо реєстрація акціонерів у день проведення загальних зборів не здійснювалась, у зв'язку з неможливістю визначення кворуму на загальних зборах. Рішення, прийняті на таких загальних зборах, у судовому порядку визнаються недійсними. Правомочність загальних зборів визначається на підставі реєстру акціонерів у день проведення загальних зборів (частина перша статті 41 Закону України "Про господарські товариства"), а не фактичної участі акціонерів у прийнятті загальними зборами рішень.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів для реєстрації на загальних зборах акціонерів ВАТ "Сортнасіннєовоч", складеного у відповідності з обліковим реєстром станом на 17.11.2007, копія якого міститься в матеріалах справи, в загальних зборах прийняли участь вісім акціонерів товариства, про що свідчать їх підписи в зазначеному реєстрі, в т. ч. і позивач - ОСОБА_4 (його підпис міститься в графі "Примітка" навпроти запису "Мельник Михайло Васильович" на сторінці 1 в рядку 388), який одночасно представляв на підставі довіреностей права та інтереси двох інших акціонерів - ОСОБА_13 та ОСОБА_14.

Висновком судово-почеркознавчої експертизи N 3017 від 02.11.2015, призначеної місцевим господарським судом та проведеної Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз у даній справі, встановлено, що підпис від імені ОСОБА_4, розташований на сторінці N 1 в рядку 388 в графі "Примітка" навпроти запису "Мельник Михайло Васильович" у Реєстрі власників ІЦП для реєстрації на загальних зборах ВАТ "Сортнасіннєовоч", складеному у відповідності з обліковим реєстром на 17.11.2007, виконаний самим ОСОБА_4.

Встановивши наведені обставини, суди попередніх інстанцій дійшли до вірного висновку про те, що позивач - ОСОБА_4 був повідомлений про дату, час і місце проведення зборів загальних зборів акціонерів, які відбулися 17.11.2007, та брав участь у цих зборах від себе особисто та за дорученням від акціонерів товариства ОСОБА_13 та ОСОБА_14, звітував, як генеральний директор товариства, про фінансово-господарську діяльність підприємства за 2006 рік.

Судами також встановлено, що згідно з реєстром власників ІЦП для реєстрації на загальних зборах акціонерів ВАТ "Сортнасіннєовоч" 17.11.2007, та протоколом загальних зборів акціонерів від 17.11.2007 акціонери, які прибули для участі в загальних зборах, сукупно володіли 67,04 % голосів.

Обставини досягнення кворуму на загальних зборах акціонерів ВАТ "Сортнасіннєовоч" 17.11.2007 та правомочності зборів встановлені і в протоколі засідання мандатної комісії ВАТ "Сортнасіннєовоч" від 17.11.2007, копія якого наявна в матеріалах справи (т. 1, а. с. 198).

Належних та допустимих доказів в спростування факту наявності кворуму на загальних зборах акціонерів ВАТ "Сортнасіннєовоч" 17.11.2007 матеріали справи не містять.

З огляду на викладене, колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про те, що загальні збори акціонерів відповідача 17.11.2007 були проведені за наявності встановленого законом кворуму, рішення на них були прийняті присутніми акціонерами одноголосно.

Крім того, Західне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в листі N 04-1/03/1312 від 16.07.2015 підтвердило факт подання відповідачем 26.11.2007 державному регулятору фондового ринку примірника протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ "Сортнасіннєовоч" N 1 від 17.11.2007 (реєстраційний вхідний N 2953), обов'язок подання якого було передбачено чинним на той час Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1591 від 19.12.2006.

При цьому, як вірно зазначено судом апеляційної інстанції, надана позивачем копія листа Західного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 04-1/03/1312 від 16.07.2015 з текстом іншого змісту, ніж текст листа за тим же номером і датою, наданий відповідачем, не є належним доказом у справі в розумінні ст. 34 ГПК України, оскільки така копія листа засвідчена неналежним чином та зроблена з копії.

З огляду на викладене, колегія суддів погоджується з судами попередніх інстанцій про те, що позивач не довів належними та допустимими доказами порушення його прав та законних інтересів як акціонера товариства спірними рішеннями, прийнятими на загальних зборах акціонерів ВАТ "Сортнасіннєовоч" 17.11.2007, у зв'язку з чим місцевий господарський суд, з яким погодився і суд апеляційної інстанції, правильно відмовив у задоволенні позовних вимог з огляду на їх необґрунтованість.

Виносячи оскаржуване рішення, місцевий господарський суд всебічно, повно і об'єктивно дослідив матеріали справи в їх сукупності, дав вірну юридичну оцінку обставинам справи та прийняв рішення, яке відповідає вимогам закону та обставинам справи. Переглядаючи справу повторно, в порядку ст. 101 ГПК України, господарський суд апеляційної інстанції правильно залишив прийняте рішення без змін. Постанова апеляційного господарського суду прийнята з дотриманням норм матеріального та процесуального права, у зв'язку з чим підстав для зміни чи скасування зазначених судових актів колегія суддів не вбачає. Доводи касаційної скарги не спростовують висновків господарських судів попередніх інстанцій.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу ОСОБА_4 залишити без задоволення, а постанову Львівського апеляційного господарського суду від 24.05.2016 у справі N 914/1527/15 - без змін.

 

Головуючий

Н. Кочерова

Судді:

Н. Дунаєвська

 

Н. Мележик
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали