ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПОСТАНОВА

30.11.2006 р.

Справа N 2-13/15208-2006А


Постанову скасовано(згідно з постановою Севастопольського апеляційного господарського суду від 21 березня 2007 року) (Постанова N 2-13/15208-2006А)

Господарський суд Автономної Республіки Крим у складі судді Жукової А. І., при секретарі Ковальчук К. В. (за участю: від позивача - Шулайкіна Н. С. - представник, дов. 26 від 20.09.2006 року, від відповідача - Паніна О. Л. - консультант юрид. відділу, дов. 2484/28-50 від 12.10.2006 року, третя особа - не з'явився), розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом ТОВ АПК "Бентокрим", Бахчисарайський район, с. Холмівка, вул. 70 років Жовтня, 5/15 до відповідача - Верховної ради АР Крим, м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 17, третя особа - ТОВ "Бентокрим", Бахчисарайський район, с. Машине, про визнання недійсною Постанови.

Суть спору: ТОВ Агропромисловий комплекс "Бентокрим" звернувся до ГС АР Крим з адміністративним позовом до ВР АР Крим про визнання недійсною Постанови ВР АР Крим N 1098-4/04 від 20.10.2004 року.

Позовні вимоги мотивовані тим, що Постановою ВР АР Крим N 1098-4/04 від 20.10.2004 року ТОВ "Бентокрим" узгоджено клопотання про надання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами Кудринського родовища бентонітових глин (ділянка N 20 у Бахчисарайському районі).

Земельна ділянка, під якою знаходиться родовище глин, по договору оренди від 30.04.2004 року, укладеному між Бахчисарайською РДА та ТОВ АП "Бентокрим", переданий останньому у користування на 49 років для ведення товарного сільськогосподарського призначення. Вважає, що без зняття плодородного слою землі, що знаходяться на вказаній земельній ділянці, буде неможливо розробляти родовище глин.

Відповідач проти позову заперечує. Заперечення мотивовані тим, що відповідно до пункту 2 статті 9 Кодексу України про надра і пункту 7 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, що діяли на момент прийняття Постанови, що оскаржується, до компетенції ВР АР Крим відноситься погодження клопотань про надання спеціальних дозволів на користування надрами, у тому числі і для геологічного вивчення і розробки корисних копалин загальнодержавного значення.

Вважає, що у даному випадку йдеться про проведення робіт геологічного вивчення з дослідно-промисловою розробкою, в таких випадках надання земельної ділянки чинними законодавством не передбачено.

У запереченнях відповідача - Верховної Ради Автономної Республіки Крим на позовну заяву міститися прохання до суду в позові відмовити повністю саме з підстав пропуску строку для звернення з адміністративним позовом.

Третя особа жодного разу у судове засідання не з'явилася, письмові пояснення по справі не надала.

Заявою від 12.10.2006 року позивач уточнив позовні вимоги та просить визнати недійсним підпункт 3 пункту 1 Постанови ВР АР Крим N 1098-04/04 від 20.10.2004 року та скасувати його.

Суд приймає до уваги дане уточнення.

Провадження по справі здійснювалось відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України.

Сторони відмовилися від послуг перекладача.

Відповідно до внесених змін до Кодексу адміністративного судочинства України (від 08.09.2005 р. N 2875-IV) повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу здійснюється судом тільки за вимогою особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою суду.

Сторони у судовому засіданні заявили про відмову у фіксуванні судового процесу технічними засобами.

Відповідно до статті 130 Кодексу адміністративного судочинства України перед початком слухання справи сторонам були вручені пам'ятки про права та обов'язки.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив:

Відповідно до п. 6, 8 ст. 3 КАС України адміністративний позов це звернення до адміністративного суду про захист прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах.

Відповідно до ст. 104 КАСУ до адміністративного суду має право звернутися особа, яка вважає, що порушено її права, свободи чи інтереси у сфері публічно-правових відносин.

Постановою ВР АР Крим N 1098-4/04 від 20.10.2004 року ТОВ "Бентокрим" узгоджено клопотання про надання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами Кудринського родовища бентонітових глин (ділянка N 20 у Бахчисарайському районі).

Згідно з пунктом 31 частини 2 статті 26 Конституції АР Крим, затвердженої Законом України від 23.12.98 року N 350, пункту 32 частини 2 статті 9 Закону України від 10.02.98 року "Про Верховну Раду АР Крим" до компетенції ВР АР Крим відноситься вирішення в межах повноважень, наданих Верховній Раді АР Крим Конституцією України і законами України, питань, що стосуються земельних відносин і використання земельних ресурсів.

Відповідно до пункту 2 статті 9 Кодексу України про надра і пункту 7 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, що діяли на момент прийняття Постанови, що оскаржується, до компетенції ВР АР Крим відноситься погодження клопотань про надання спеціальних дозволів на користування надрами, у тому числі і для геологічного вивчення і розробки корисних копалин загальнодержавного значення.

Частиною 3 статті 16 Кодексу України про надра передбачено, що надання спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється після попереднього погодження з відповідним органом місцевого самоврядування питання про надання земельної ділянки для зазначених потреб, крім випадків, коли в надання земельної ділянки немає необхідності.

У даному випадку йдеться про проведення робіт геологічного вивчення з дослідно-промисловою розробкою, в таких випадках надання земельної ділянки чинним законодавством не передбачено.

Відповідно до статті 97 Земельного кодексу України підприємства, установи та організації, які здійснюють геолого-знімальні, пошукові, геодезичні й інші розвідувальні роботи, можуть проводити такі роботи на підставі погодження з власником землі або за погодженням із землекористувачем.

Строки і місце проведення розвідувальних робіт визначаються згодою сторін.

Підприємства, установи та організації, які проводять розвідувальні роботи, зобов'язані відшкодовувати власникам землі і землекористувачам всі збитки, у тому числі не одержані доходи, а також за свій рахунок повертати порушені земельні ділянки у попередній стан.

На підставі зазначених вище повноважень, наданих Конституцією АР Крим, Законом України "Про Верховну Раду АР Крим", Кодексом України "Про надра", Земельним кодексом України, ВР АР Крим була винесена Постанова від 20.10.2004 року "Про погодження клопотань про надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами", якою вона погодила клопотання ТОВ "Бентокрим" про надання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами на проведення робіт по геологічному вивченню з дослідно-промисловою розробкою Кудринського родовища бентонітових глин (ділянка N 20 у Бахчисарайському районі).

Згідно з ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КАС України суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

За вказаних обставин судом встановлено, що Постанова ВР АР Крим N 1098-4/04 від 20.10.2004 року прийнята ВР АР Крим відповідно до норм діючого законодавства, є законною та обґрунтованою.

Крім того, відповідач заявив клопотання про застосування строків позовної давності.

Відповідно до частини 2 статті 99 КАС України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється річний строк, який, якщо інше не встановлено, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Постанова ВР АР Крим, що оскаржується, була винесена 20.10.2004 року, тобто строк позовної давності сплинув 21.10.2005 року.

Згідно з частиною першою статті 100 Кодексу адміністративного судочинства України пропущення строку звернення до адміністративного суду є підставою для відмови у задоволенні адміністративного позову за умови, якщо на цьому наполягає одна із сторін. У запереченнях відповідача - Верховної Ради Автономної Республіки Крим на позовну заяву міститися прохання до суду в позові відмовити повністю саме з підстав пропуску строку для звернення з адміністративним позовом.

При цьому позивач клопотання про поновлення такого строку з наведенням поважних причин його пропуску не заявляв.

За викладеними обставинами суд приходить до висновку про необґрунтованість позовних вимог, які не підлягають задоволенню.

У судовому засіданні оголошена вступна та резолютивна частини постанови.

Постанова складена відповідно до статті 163 КАС України та підписана 04.12.2006 року.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 94, 98, 122, 158 - 163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд постановив:

У позові відмовити.

У разі неподання заяви про апеляційне оскарження постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення.

Якщо після подачі заяви про апеляційне оскарження апеляційна скарга не подана, постанова набирає чинності через 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Постанова може бути оскаржена в порядку і строки, передбачені ст. 186 Кодексу адміністративного судочинства України, у Севастопольський апеляційний господарський суд.

 

Суддя господарського суду
Автономної Республіки Крим

А. І. Жукова

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали