Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про визнання недійсною та скасування податкової консультації

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

21.12.2016 р.

Справа N 826/16838/16

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого, судді - Ісаєнко Ю. А.; суддів: Губської Л. В., Федотова І. В., за участю секретаря: Левченка А. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Державної фіскальної служби України на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 10 листопада 2016 року у адміністративній справі за позовом Публічного акціонерного товариства "Дікергофф Цемент Україна" до Державної фіскальної служби України про визнання недійсною та скасування податкової консультації від 13.10.2016 N 22278/6/99-99-15/02-02-15, зобов'язання вчинити певні дії, встановив:

Позивач звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва із позовом до Державної фіскальної служби України, в якому просив суд визнати недійсною та скасувати податкову консультацію від 13.10.2016 N 22278/6/99-99-15/02-02-15, зобов'язати відповідача надати податкову консультацію на його звернення від 21.09.2016 N 468 з урахуванням висновків суду.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 10 листопада 2016 року позов задоволено.

Не погоджуючись із вказаною постановою, відповідач подав апеляційну скаргу з підстав порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, в який просить скасувати постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 10 листопада 2016 року та ухвалити в нове судове рішення про відмову у задоволенні позову.

Представники сторін в судове засідання не з'явились, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Неприбуття у судове засідання сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про дату, час і місце апеляційного розгляду, відповідно до частини четвертої статті 196 КАС України не перешкоджає судовому розгляду справи. У зв'язку з цим, відповідно до частини першої статті 41 КАС України, фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Заслухавши суддю - доповідача, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу необхідно залишити без задоволення, постанову суду першої інстанції - без змін, з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, позивач звернувся до Державної фіскальної служби України з листом від 21.09.2016 N 468 щодо надання письмової індивідуальної податкової консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового законодавства, а саме щодо права ПАТ "Дікергофф Цемент Україна" включити суми накопичених станом на 31.12.2015 податкових збитків ПАТ "ЮГцемент" та ПАТ "Волинь-Цемент" до суми від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років ПАТ "Дікергофф Цемент Україна" та відповідно зменшити фінансовий результат до оподаткування ПАТ "Дікергофф Цемент Україна" на зазначені суми збитків у відповідності до підпункту 140.4.2 пункту 140.4 статті 140 Податкового кодексу України.

Листом Державної фіскальної служби України від 13.10.2016 N 22278/6/99-99-15/02-02-15 позивачу повідомлено, що фінансовий результат до оподаткування платника податку - правонаступника, не зменшується на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування, що обліковувалось у платника податків (платників податків), який (які) припиняється (припиняються) в процесі реорганізації шляхом приєднання, перетворення, злиття, на дату затвердження передавального акта, оскільки норми Кодексу, в редакції, чинній з 01.01.2015, не передбачають перехідних положень, що надають право платникам при реорганізації здійснювати врахування при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємством, яке приєднало іншого збиткового платника податку, його податкових збитків.

Не погоджуючись із вказаною податковою консультацією позивач звернувся до суду з даним адміністративним позовом про визнання її недійсною та скасування.

Задовольняючи позов, суд першої інстанції, з яким погоджується колегія суддів, виходив з наступного.

У розумінні підпункту 14.1.172 пункту 14.1 статті 172 ПК України податкова консультація це допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування нарахування та сплати податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган.

Згідно пункту 52.1 статті 52 ПК України за зверненням платників податків контролюючі органи надають їм безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункту 52.2 статті 52 Кодексу).

У відповідності до пункту 52.3 статті 52 ПК України за вибором платника податків консультація надається в усній, письмовій або електронній формі. Консультація, надана в письмовій або електронній формі, обов'язково повинна містити опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, вказаних у зверненні платника податків, обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства.

Приписами пунктів 52.4 та 52.5 статті 52 Податкового кодексу України передбачено, що консультації надаються контролюючими органами. Контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх повноважень.

Згідно пункту 53.3 статті 53 ПК України платник податків може оскаржити до суду наказ про затвердження узагальнюючої податкової консультації або надану йому індивідуальну податкову консультацію як правовий акт індивідуальної дії, викладені в письмовій або електронній формі, які, на думку такого платника податків, суперечать нормам або змісту відповідного податку чи збору.

Скасування судом наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультації або індивідуальної податкової консультації є підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду.

Отже, як вірно зазначено судом першої інстанції, податкова консультація надається контролюючими органами у межах їхньої компетенції з питань адміністрування, нарахування та сплати податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган, виходячи з норм або змісту відповідного податку чи збору.

При цьому, дослідженню в справах про визнання протиправною та скасування податкової консультації підлягають обставини щодо: поставлених у зверненні платника про надання податкової консультації питань; викладених у податковій консультації відповідей; відповідність зазначених у податковій консультації висновків нормам або змісту відповідного податку чи збору.

Згідно спірної консультації, відповідач посилається на відсутність в редакції, чинній з 01.01.2015 року, норм, які б прямо надавали право платникам при реорганізації здійснювати врахування при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємством, яке приєднало іншого збиткового платника податку, його податкових збитків.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, ПАТ "Дікергофф Цемент Україна" було приєднано шляхом припинення публічного акціонерного товариства "ЮГцемент" та публічного акціонерного товариства "Волинь-Цемент".

Рішення про припинення ПАТ "ЮГцемент" шляхом приєднання до ПАТ "Дікергофф Цемент Україна" було прийняте на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ "ЮГцемент", які відбулись 16.07.2015 року, що підтверджується протоколом N 26 позачергових Загальних зборів публічного акціонерного товариства "ЮГцемент".

Відповідно до протоколу N 21 позачергових загальних зборів акціонерного товариства "Волинь-Цемент" від 14.07.2015 року, прийнято рішення про припинення ПАТ "Волинь-Цемент" шляхом приєднання до ПАТ "Дікергофф Цемент Україна".

Як встановлено судом першої інстанції, прийняття зазначених рішень акціонерів ПАТ "ЮГцемент" та ПАТ "Волинь-Цемент" пов'язано з необхідністю консолідації цементного бізнесу (заводів) групи компаній Дікергофф ГмбХ в Україні, а саме ПАТ "ЮГцемент", ПАТ "Волинь-Цемент" та ПАТ "Дікергофф Цемент Україна".

Відповідно до частини першої статті 79 Закону України "Про акціонерні товариства" акціонерне товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Згідно частини першої статті 84 зазначеного Закону приєднанням акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству - правонаступнику.

Згідно частини першої статті 104 ЦК України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.

Частиною другою статті 107 ЦК України визначено, що після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків юридичної особи, що припиняється шляхом поділу, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

Як встановлено судом першої інстанції, позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "Дікергофф Цемент Україна", що підтверджується протоколом позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Дікергофф Цемент Україна" від 31.12.2015 N 27, та позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЮГцемент", що підтверджується наявним в матеріалах справи протоколом позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЮГцемент" від 31.12.2015 N 27, були прийняті рішення про затвердження передавального акту ПАТ "ЮГцемент", що приєднується до ПАТ "Дікергофф Цемент Україна" станом на 31.12.2015 року, відповідно до якого внаслідок реорганізації ПАТ "ЮГцемент" єдиним правонаступником усього його майна, всіх майнових та немайнових прав та обов'язків, включаючи права та обов'язки щодо всіх кредиторів та боржників ПАТ "ЮГцемент", а також включаючи права та зобов'язання, які оскаржуються в судовому, так і в позасудовому порядку, майнових прав та обов'язків за цим Актом стало ПАТ "Дікергофф Цемент Україна".

Отже, ПАТ "Дікергофф Цемент Україна" є єдиним та повним правонаступником і власником майна, майнових та немайнових прав та обов'язків ПАТ "ЮГцемент" з 01.01.2016 року.

Також, з протоколу Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Дікергофф Цемент Україна" від 31.12.2015 N 27 та протоколу Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Волинь-Цемент" від 31.12.2015 N 22 вбачається, що були прийняті рішення про затвердження передавального акту ПАТ "Волинь-Цемент", що приєднується до ПАТ "Дікергофф Цемент Україна" станом на 31.12.2015 року, відповідно до якого внаслідок реорганізації ПАТ "Волинь-Цемент" єдиним правонаступником усього його майна, всіх майнових та немайнових прав та обов'язків, включаючи права та обов'язки щодо всіх кредиторів та боржників ПАТ "Волинь-Цемент", а також включаючи права та зобов'язання, які оскаржуються в судовому, так і в позасудовому порядку, майнових прав та обов'язків за цим Актом стало ПАТ "Дікергофф Цемент Україна".

Отже, ПАТ "Дікергофф Цемент Україна" є єдиним та повним правонаступником і власником майна, майнових та немайнових прав та обов'язків ПАТ "Волинь-Цемент" з 01.01.2016 року.

Судом першої інстанції встановлено, що ПАТ "ЮГцемент" та ПАТ "Волинь-Цемент" в 2008 році, тобто до припинення шляхом приєднання до ПАТ "Дікергофф Цемент Україна", отримали від власника DyckerhoffGmbH позичкові кошти в сумі 100 млн. євро для забезпечення можливості побудувати нові сучасні лінії підготовки сировини (вугільні відділення), що припинило використання імпортного палива (газ) на користь вітчизняного вугілля, а також створило 300 додаткових робочих місць. Модернізація виробництва та зростання прибутковості продукції дали можливість виплачувати позики відповідно до запланованих строків та сум, але внаслідок різкої девальвації національної грошової одиниці ПАТ "ЮГцемент" та ПАТ "Волинь-Цемент" отримали значні фінансові збитки, через курсові різниці валют.

Крім цього, судом першої інстанції встановлено, що ПАТ "ЮГцемент" та ПАТ "Волинь-Цемент" задекларували від'ємне значення об'єкту оподаткування з податку на прибуток за 2015 рік. Відповідно до вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності 3 "Об'єднання бізнесу" () (далі - МСФЗ 3), ПАТ "ЮГцемент" та ПАТ "Волинь-Цемент" визнали відстрочені податкові активи та включили їх до Додатків N 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015" відповідних передавальних актів.

За таких обставин, судом першої інстанції вірно зазначено, що все майно, майнові та немайнові права та обов'язки ПАТ "ЮГцемент" та ПАТ "Волинь-Цемент", на підставі вказаних вище передавальних актів перейшли з 01.01.2016 року до ПАТ "Дікергофф Цемент Україна", а тому ПАТ "Дікергофф Цемент Україна" прийняв на свій баланс всі активи та зобов'язання ПАТ "ЮГцемент" та ПАТ "Волинь-Цемент", у тому числі відстрочені податкові активи та зобов'язання, що були сформовані на момент приєднання підприємств (підписання відповідних передавальних актів), згідно з пунктом 34 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 12 "Податки на прибуток" ().

Відповідно до пункту 3 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року N 73 (Положення N 73), баланс являє собою звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал (Форма N 1 (Положення N 73)).

Таким чином, станом на 01.01.2016 року в балансі ПАТ "Дікергофф Цемент Україна" містяться відображення як власних активів, зобов'язань та капіталу, так й активів, зобов'язань та капіталу ПАТ "ЮГцемент" та ПАТ "Волинь-Цемент". При цьому, в складі власного капіталу відображається нерозподілений прибуток (накопичений збиток), який є наслідком в тому числі і всіх раніше отриманих прибутків та/чи збитків ПАТ "Волинь-Цемент" та ПАТ "ЮГцемент".

Відповідно до вимог підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПК України, порядок визначення об'єкта оподаткування базується на результатах бухгалтерського обліку, відображеного платником податку у фінансовій звітності та скоригованого на різниці, які передбачені розділом III Податкового кодексу України.

Згідно підпункту 140.4.2 пункту 140.4 статті 140 ПК України фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

Колегія суддів погоджується з судом першої інстанції, що у Податковому кодексі України не міститься заборона на врахування правонаступником збитків підприємств, що припиняються в результаті реорганізації.

Підпунктом 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 ПК України передбачений один із принципів, на яких ґрунтується податкове законодавство України, а саме презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу.

У відповідності до пункту 56.21 статті 56 ПК України у разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.

Отже, як вірно зазначено судом першої інстанції, Податковим кодексом України встановлена можливість використання положень інших нормативно-правових актів для цілей оподаткування, якщо вони не суперечать Податковому кодексу України.

Відповідно, суд першої інстанції дійшов вірного висновку про наявність у ПАТ "Дікергофф Цемент Україна" права включити суми накопичених станом на 31.12.2015 податкових збитків ПАТ "ЮГцемент" та ПАТ "Волинь-Цемент" до суми від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та, відповідно, зменшити фінансовий результат до оподаткування ПАТ "Дікергофф Цемент Україна" на зазначені суми збитків у відповідності до підпункту 140.4.2 пункту 140.4 статті 140 ПК України.

За таких обставин, оскільки при наданні оскаржуваної податкової консультації контролюючим органом не враховано загальні принципи податкового законодавства, а висновки суперечать діючим нормам податкового законодавства, створюють додаткові обов'язки для позивача як платника податків та порушують таким чином визначені чинним законодавством права позивача, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції обґрунтовано задовольнив позов.

Відповідно до частини першої статті 200 КАС України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову або ухвалу суду без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального та процесуального права.

Враховуючи викладене, колегія суддів приходить до висновку, що постанова суду першої інстанції ухвалена з дотриманням норм матеріального та процесуального права, з повним з'ясуванням обставин, що мають значення для справи, доводи апеляційної скарги не спростовують висновки суду першої інстанції, у зв'язку з чим підстави для скасування або зміни постанови суду першої інстанції відсутні.

Керуючись ст. ст. 160, 198, 200, 205, 206 КАС України, суд апеляційної інстанції ухвалив:

Апеляційну скаргу Державної фіскальної служби України залишити без задоволення, постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 10 листопада 2016 року - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

(Ухвалу у повному обсязі складено 23.12.2016 року).

 

Головуючий, суддя

Ю. А. Ісаєнко

Судді:

І. В. Федотов

 

Л. В. Губська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали