ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

21.03.2012 р.

N 2а/0570/1653/2012


(Витяг)

ТОВ звернулося до суду з уточненою під час судового розгляду позовною заявою до Макіївської ОДПІ Донецької області про визнання неправомірним та часткового скасування податкового повідомлення-рішення від 24.11.2011 р. у сумі 17255 грн.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач визначив неправомірність висновків ОДПІ про порушення позивачем п. 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (далі - ПКУ) внаслідок включення до витрат II кварталу 2011 року від'ємного значення податку, сформованого до 1 січня 2011 року.

Представники відповідача у судовому засіданні позовні вимоги не визнали у повному обсязі, надали суду письмові заперечення від 24.02.2012 р. та зазначили, що з аналізу норм ПКУ слідує, що положення п. 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ передбачають, що до складу II кварталу 2011 року включається виключно від'ємне значення об'єкта оподаткування, отримане суб'єктами господарювання за результатами здійснення господарської діяльності за I квартал 2011 року без врахування від'ємного значення, що увійшло до складу I кварталу 2011 року з 2010 року. Просили суд відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог.

Заслухавши представника позивача та представників відповідача, дослідивши матеріали справи, суд встановив таке.

ТОВ (далі - позивач) зареєстровано як юридична особа виконавчим комітетом Макіївської міської ради Донецької області 27.03.2008 р., зареєстровано та обліковується в ЄДРПОУ.

Відповідно до наявної в матеріалах справи довідки з ЄДРПОУ серії АБ N 043209 видами діяльності за КВЕД є розподілення та постачання газу, оптова торгівля паливом, роздрібна торгівля пальним, посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту, інші види оптової торгівлі.

Макіївською ОДПІ Донецької області було проведено камеральну перевірку податкової звітності з податку на прибуток ТОВ, за результатами якої було складено акт від 09.11.2011 р. та встановлено порушення п. 150.1 ст. 150 ПКУ з урахувань вимог п. 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ.

24 листопада 2011 року Макіївською ОДПІ було прийнято податкове повідомлення-рішення згідно з пп. 54.3.2 п. 54.3 ст. 54 ПКУ та відповідно до п. 6 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ на підставі акта перевірки від 09.11.2011 р., яким встановлено порушення п. 150.1 ст. 150 ПКУ ТОВ, яким збільшено суму грошового зобов'язання за платежем з податку на прибуток у розмірі 17278,00 грн.

Порядок визначення податку на прибуток визначений розділом 3 ПКУ, що набрав чинності з 1 січня 2011 р. Відповідно до підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ застосування розділу III "Податок на прибуток підприємств" починається з 1 квітня 2011 р. До 1 квітня 2011 р. визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток відбувається на підставі положень Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Згідно з п. 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ п. 150.1 ст. 150 ПКУ застосовується у 2011 році з урахуванням такого: якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Відповідно до підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ застосування розділу III "Податок на прибуток підприємств" починається з 1 квітня 2011 року.

Згідно зі ст. 3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон), що діяв у I кварталі 2011 р., об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду, визначеного згідно з п. 4.3 цього Закону, на суму валових витрат платника податку, визначених ст. 5 цього Закону; суму амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно із ст. 8 і 9 цього Закону.

Відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону валові витрати виробництва та обігу - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Пунктом 22.4 ст. 22 Закону передбачалось, що у 2011 році сума від'ємного значення, яка відповідно до абзацу першого цього пункту не була врахована у складі валових витрат, та від'ємне значення оподаткування, яке виникло у 2010 році, піддягають включенню до складу валових витрат у порядку, встановленому статтею 6 цього Закону, без обмежень, встановлених актом.

У статті 6 Закону встановлено: якщо об'єкт оподаткування платника податку з числа резидентів за результатами податкового року має від'ємне значення об'єкта оподаткування (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), сума такого від'ємного значення підлягає включенню до складу валових витрат наступного податкового року.

Таким чином, від'ємне значення об'єкта оподаткування (збитки) минулих податкових періодів є обов'язковою складовою валових витрат I кварталу 2011 р., оскільки їх включення до складу витрат саме в даному періоді було передбачено нормами діючого на той час Закону.

Судом встановлено, що у рядку 07 "Об'єкт оподаткування від усіх видів діяльності" декларації II квартал 2011 р. - 172529 грн. та у рядку 04.9 зазначено від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року у сумі 75024 грн.

З 01.04.2011 р. порядок обліку від'ємного значення об'єкта оподаткування в результатах наступних податкових періодів визначається статтею 150 ПКУ.

Відповідно до п. 150.1 ст. 150 ПКУ якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного від'ємного значення попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Згідно з п. 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ п. 150.1 ст. 150 ПКУ застосовується у 2011 р. з урахуванням такого: якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

В декларації з податку на прибуток, що складалась за I квартал 2011 року, від'ємне значення (збитки) відображались в рядку 8 "Об'єкт оподаткування позитивний (+) від'ємний (-) ((±03 - (±06) - 07)".

Визначений в даному рядку показник - це показник I кварталу 2011 р. При його розрахунку згідно зі ст. 3 Закону про прибуток валові доходи I кварталу 2011 р. зменшувались на суму валових витрат цього періоду (а складовою частиною валових витрат I кварталу 2011 р. згідно з п. 6.1 і п. 22.4 Закону було від'ємне значення минулих податкових періодів) і на суму амортизаційних відрахувань. Вказаний в рядку 8 показник не розподіляється в декларації на "від'ємне значення минулих років" і "від'ємне значення I кварталу 2011 року".

В декларації з податку на прибуток, що складалась за II квартал 2011 р., для відображення від'ємного значення, розрахованого за результатами I кварталу 2011 р., визначено рядок 06.6, і в даний рядок, на думку суду, необхідно перенести показник, відображений в рядку 8 декларації за I квартал 2011 р., що й було зроблено позивачем.

З наведеного вбачається, що у разі наявності від'ємного значення об'єкта оподаткування у I кварталі 2011 р., сума такого від'ємного значення підлягає включенню до складу витрат II кварталу 2011 р. Обмеження витрат, що мають бути враховані у складі валових витрат II кварталу 2011 р., п. 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ не містить.

Враховуючи наведене, суд вважає, що в діях позивача відсутні порушення норм п. 3 підрозділу 4 розділу XX ПКУ та, відповідно, відсутній факт завищення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток у II кварталі 2011 р. у розмірі 17255 грн., а тому податкове повідомлення-рішення від 24.11.2011 р. підлягає скасуванню.

Відповідно до частини першої ст. 94 КАСУ, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України (або відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган місцевого самоврядування, його посадова чи службова особа).

З огляду на зазначене, витрати позивача по сплаті судового збору у сумі 172,55 грн. підлягають відшкодуванню за рахунок коштів Державного бюджету.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 8, 9, 10, 11, 159, 160, 161, 162, 163, 256 КАСУ, суд постановив:

Позовні вимоги ТОВ до Макіївської ОДПІ Донецької області про визнання неправомірним та часткового скасування податкового повідомлення-рішення від 24.11.2011 р. в сумі 17255 грн. задовольнити.

 

Суддя

В. Стойка

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали