Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про визнання незаконним абзацу 2 пункту 5 розділу II Порядку виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, а також дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі їх виявлення, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26.05.2016 року N 826

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

05.04.2018 р.

Справа N 826/17586/16

Колегія Київського апеляційного адміністративного суду у складі: судді-доповідача Кузьменка В. В., суддів Василенка Я. М., Степанюка А. Г., за участю секретаря Видмеденко О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві справу за адміністративним позовом ОСОБА_3 до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, третя особа: Міністерство юстиції України про визнання незаконним абзацу 2 пункту 5 розділу II Порядку N 826 від 26.05.2016 року (Порядок N 826), за апеляційною скаргою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 03.10.2017, встановила:

Позивач звернувся до суду з позовом до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, третя особа: Міністерство юстиції України про визнання незаконним та нечинним абзацу другого пункту 5 розділу II Порядку виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, а також дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі їх виявлення, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26.05.2016 року N 826 (Порядок N 826).

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 03.10.2017 позов задоволено.

Визнано незаконним та нечинним абзац другий пункту 5 розділу II Порядку виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, а також дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі їх виявлення, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26.05.2016 року N 826 (Порядок N 826).

Стягнуто на користь ОСОБА_3 сплачений судовий збір у розмірі 551,21 грн. за рахунок бюджетних асигнувань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, відповідач подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення суду першої інстанції як таке, що постановлено з порушенням норм матеріального і процесуального права, та прийняти нове рішення про відмову в задоволенні позову.

В судовому засіданні представник апелянта та третьої особи, підтримали апеляційну скаргу, просили її задовольнити.

Представник позивача в судовому засіданні просив залишити постанову суду першої інстанції без змін.

Заслухавши суддю-доповідача, учасників процесу, перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з таких підстав.

Згідно зі ст. 242 КАС України ( N 2747-IV) рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

У відповідності до ст. 316 КАС України ( N 2747-IV) суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а рішення або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем у Публічному акціонерному товаристві "ПІРЕУС БАНК МКБ" відкрито поточний рахунок, на обслуговування якого видано банківську картку N [...].

У свою чергу, Публічне акціонерне товариство "ПІРЕУС БАНК МКБ" є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, тобто кошти, розміщені у даному банку, у тому числі і на поточних рахунках гарантуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Так, Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" від 23.02.2012 року N 4452-VI (Закон N 4452-VI) регулюються правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також регулюються відносини між Фондом, банками, Національним банком України, визначаються повноваження та функції Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків.

Згідно частини першої статті 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) Фонд зобов'язаний забезпечити збереження активів та документації банку.

Частиною другою статті 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) передбачено, що протягом дії тимчасової адміністрації Фонд зобов'язаний забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними з підстав, визначених частиною третьою цієї статті (Закон N 4452-VI).

Отже, дії по виявленню правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, мають бути вчинені виключно під час запровадження тимчасової адміністрації банку.

Аналогічно вказане питання врегульовано пунктом 2 розділу I Порядку виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, а також дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі їх виявлення, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 26 травня 2016 року N 826 (Порядок N 826), зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 15 червня 2016 року за N 863/28993 (далі - Порядок N 826), яким встановлено, що протягом дії тимчасової адміністрації уповноважена особа Фонду зобов'язана забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними.

Тобто нормами чинного законодавства передбачено здійснення такої процедури по виявленню правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, тільки під час запровадження тимчасової адміністрації банку.

Поряд з цим абзац другий пункту 5 розділу II Порядку N 826 (Порядок N 826) передбачає, що у разі необхідності проведення перевірки протягом процедури ліквідації банку така перевірка повинна бути завершена не пізніше шести місяців з дня початку процедури ліквідації банку. За рішенням виконавчої дирекції Фонду перевірку може бути продовжено, але не більше, ніж на шість місяців.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) Фонд є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків у випадках, встановлених цим Законом (Закон N 4452-VI).

Згідно частин першої - третьої статті 6 вказаного Закону (Закон N 4452-VI), у межах своїх функцій та повноважень Фонд здійснює нормативне регулювання системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. Фонд приймає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, які є обов'язковими до виконання банками, юридичними та фізичними особами. Фонд видає нормативно-правові акти у формі інструкцій, положень, правил.

Пунктом 10 частини першої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) встановлено, що виконавча дирекція Фонду приймає нормативно-правові акти Фонду.

Відповідно до частини третьої статті 38 вказаного Закону (Закон N 4452-VI), порядок виявлення нікчемних правочинів порядок виявлення нікчемних договорів, а також дій Фонду у разі їх виявлення визначаються нормативно-правовими актами Фонду.

Отже, з вимог чинного законодавства, Фонд наділений повноваженнями приймати нормативно-правові акти, зокрема і з питань встановлення порядку виявлення нікчемних договорів. керуючись при цьому вимогами Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI).

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Враховуючи викладене вище, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що норми Закону України "Про систему гарантування вкладів" (Закон N 4452-VI) або будь-якого іншого закону не дозволяють здійснювати процедури по виявленню правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, після дня початку процедури ліквідації банку.

При цьому згідно із частиною першою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Відповідно до частини першої статті 6 Кодексу адміністративного судочинства України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси.

Пункт 1 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України передбачає, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Частиною другою статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що право оскаржити нормативно-правовий акт мають особи, щодо яких його застосовано, а також особи, які є суб'єктом правовідносин, у яких буде застосовано цей акт.

Відповідно до частини першої статті вказаної статті правила цієї статті поширюються на розгляд адміністративних справ щодо: законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів владних повноважень.

При цьому перевірка законності цих актів полягає у з'ясуванні їх відповідності законам України.

Підставами для прийняття судом рішення щодо незаконності правових актів повністю чи в їх окремих частинах є: невідповідність правовим актам вищої юридичної сили; порушення встановленої законом процедури їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності; перевищення повноважень при їх прийнятті.

Враховуючи викладене вище, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про невідповідність абзацу другого пункту 5 розділу II Порядку виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, а також дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі їх виявлення, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26.05.2016 року N 826 (Порядок N 826), приписам Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI).

Поряд з цим не заслуговують на увагу доводи про нечинність спірного абзацу другого пункту 5 розділу II Порядку (Порядок N 826), з підстав його не відповідності вимогам частини третьої статті 6 закону України "Про систему гарантування вкладів" (Закон N 4452-VI), оскільки частина третя статті 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) прямо передбачає, що Порядок (Порядок N 826) виявлення нікчемних договорів, а також дії Фонду у разі їх виявлення визначаються нормативно-правовими актами Фонду.

А тому колегія суддів вважає вірним висновок суду першої інстанції, а позовні вимоги позивача такими, що підлягають задоволенню.

Перевіривши мотивування судового рішення та доводи апеляційних скарг, відповідно до вимог ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо справедливого судового розгляду, врахувавши ст. 8 КАС України, відповідно до якої суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини, судова колегія вважає, що суд першої інстанції дійшов вірного висновку щодо задоволення позову, через що рішення суду першої інстанції слід залишити без змін.

Керуючись ст. ст. 242 ( N 2747-IV), 308 ( N 2747-IV), 311 ( N 2747-IV), 315 ( N 2747-IV), 316 ( N 2747-IV), 321 ( N 2747-IV), 322 ( N 2747-IV), 325 ( N 2747-IV), 328 ( N 2747-IV), 329 КАС України ( N 2747-IV), п. 2 (Постанова N 7), 3 (Постанова N 7), 4 (Постанова N 7), 5 (Постанова N 7), 6 (Постанова N 7), 9 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про судове рішення в адміністративній справі" від 20.05.2013 N 7 (Постанова N 7), колегія суддів постановила:

Апеляційну скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 03.10.2017 у справі за адміністративним позовом Головного управління ОСОБА_3 до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, третя особа: Міністерство юстиції України, про визнання незаконним абзацу 2 пункту 5 розділу II Порядку N 826 від 26.05.2016 року (Порядок N 826) - залишити без задоволення.

Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 03.10.2017 залишити без змін.

Постанова суду набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

 

Суддя-доповідач:

В. В. Кузьменко

Судді:

Я. М. Василенко

 

А. Г. Степанюк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали