ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.10.2011 р.

N П/9991/321/11


Вищий адміністративний суд України у складі: головуючий - суддя Кочан В. М., судді  - Веденяпін О. А., Заяць В. С., Сорока М. О., Цвіркун Ю. І., за участю секретаря судового засідання Александрової Я. А., представників позивача  - ОСОБА_1, ОСОБА_2, представника відповідача - Є. К. Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом ОСОБА_4 до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про визнання дій та бездіяльності протиправними, визнання незаконним рішення, зобов'язання вчинити певні дії, встановив:

ОСОБА_4 звернулася в суд з адміністративним позовом, в якому просила: визнати протиправними дії та бездіяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України під час здійснення дисциплінарного провадження при розгляді її скарги щодо притягнення суддів апеляційного суду міста Києва до дисциплінарної відповідальності; визнати рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі - Комісія; ВККС) про відмову у відкритті дисциплінарної справи N 2028/ДП-11 від 30.06.2011 р. незаконним; зобов'язати Вищу кваліфікаційну комісію суддів України скасувати рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відмову у відкритті дисциплінарної справи N 2028/ДП-11 від 30.06.2011 р.; зобов'язати Вищу кваліфікаційну комісію суддів України розглянути скаргу ОСОБА_4 з дотриманням вимог ст. ст. 86, 94 Закону України N 2453-VI "Про судоустрій та статус суддів"; визнати протиправною бездіяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України по ненаданню ОСОБА_4 можливості реалізувати право на ознайомлення з матеріалами перевірки скарги від 03.09.2010 р.

Представники позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримали і пояснили, що 03.09.2010 р. позивачка звернулась до відповідача із скаргою, в якій зазначила про вчинення суддями апеляційного суду міста Києва істотних порушень норм процесуального права при здійсненні правосуддя та про невжиття цими суддями заходів щодо розгляду справи протягом строку, встановленого законом.

Всупереч вимог Закону України "Про судоустрій та статус суддів" скарга не була розподілена автоматизованою системою, оскільки протокол розподілу скарги відсутній.

Під час здійснення перевірки скарги член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не вжив належних заходів щодо повної та об'єктивної перевірки скарги, не відібрав пояснення у ОСОБА_4 та суддів, про яких йшла мова у скарзі, не ознайомився з матеріалами цивільної справи, не витребував інших доказів, які були необхідними для проведення перевірки скарги. Натомість, член Комісії в обґрунтування висновку про відсутність підстав про відмову у відкритті дисциплінарної справи поклав інформацію, яка містилась у довідці, наданій 10.11.2010 р. головою апеляційного суду м. Києва. В той же час, на переконання представників позивача, зазначена в довідці інформація є неправдивою та суперечить доказам, що містяться у матеріалах цивільної справи.

Представники позивача вважають, що Комісія до розгляду питання про відкриття дисциплінарної справи підійшла формально і належним чином скаргу позивача не перевірила. Як слідує з аудіозапису засідання Комісії, розгляд скарги позивача тривав 15 секунд, а голосування з приводу пропозиції члена Комісії не проводилось.

На переконання позивача та його представників, сукупність наведених підстав свідчать про незаконність рішення Комісії та наявність підстав для зобов'язання відповідача зазначене рішення скасувати та повторно здійснити перевірку і розгляд скарги.

Крім того, відповідачем було порушено права позивача на ознайомлення з матеріалами перевірки, а тому відповідача слід зобов'язати надати позивачу такі матеріали для ознайомлення.

Представник відповідача в судовому засіданні проти задоволення позову заперечила і пояснила, що на момент надходження скарги позивача система автоматизованого розподілу справ Комісії ще не функціонувала, а тому протокол такого розподілу відсутній.

Скарга позивача була передана члену Комісії, який у відповідності до повноважень, наданих ст. 86 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", провів перевірку скарги та склав висновок про відсутність підстав для притягнення суддів до відповідальності. Висновок члена Комісії ґрунтувався на інформації, яка була надана посадовою особою - головою апеляційного суду м. Києва, а тому підстави сумніватись у достовірності такої інформації ні у члена Комісії, ні у Комісії не було.

Вислухавши пояснення представників позивача та відповідача, дослідивши письмові докази по справі, суд вважає, що у задоволенні адміністративного позову слід відмовити з урахуванням наступного.

Порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо судді встановлено статтею 86 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

За правилами вказаної статті дисциплінарне провадження передбачає здійснення перевірки даних про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, відкриття дисциплінарної справи, її розгляд і прийняття рішення органом, що здійснює дисциплінарне провадження.

Перевірка даних про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи та притягнення судді місцевого чи апеляційного суду до дисциплінарної відповідальності здійснюється членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у порядку, встановленому цим Законом.

Під час здійснення перевірки член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України має право ознайомлюватися з матеріалами судових справ, робити з них копії, опитувати суддів та інших осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного проступку, отримувати за письмовим запитом від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадян та їх об'єднань необхідну для проведення перевірки інформацію.

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, об'єднань громадян, громадяни, яким направлено запит члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, зобов'язані протягом десяти днів з дня його отримання надати відповідну інформацію. У разі необхідності зазначений строк може бути подовжений до тридцяти днів, про що член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повідомляє безпосередньо у запиті.

Ненадання члену Вищої кваліфікаційної комісії суддів України інформації, а також надання завідомо недостовірної інформації тягне за собою притягнення винних осіб до відповідальності, встановленої законом.

Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за результатами перевірки складає висновок з викладенням фактів та обставин, виявлених у ході перевірки, та пропозицією про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи. Висновок члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті вирішує Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

Судом встановлено, що 03.09.2010 р. ОСОБА_4 звернулась до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України зі скаргою, в якій зазначила про вчинення суддями апеляційного суду міста Києва дисциплінарного проступку.

В ході перевірки скарги членом Комісії було направлено запит про надання інформації про рух цивільної справи в апеляційному суді міста Києва. На запит було отримано інформацію від посадової особи - голови апеляційного суду міста Києва, в якій містились відомості про причини нерозгляду справи протягом строку, встановленого законом.

За результатами проведеної перевірки членом Комісії складено висновок про необґрунтованість доводів заявника та про відсутність в діях судді ознак дисциплінарного проступку. Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 30.06.2011 р. N 2028/Дп-11 у відкритті дисциплінарної справи відносно суддів апеляційного суду міста Києва відмовлено.

Твердження представників позивача про те, що перевірка скарги позивача проведена неналежним чином, є необґрунтованим, оскільки обсяг та спосіб перевірки даних про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи та притягнення судді місцевого чи апеляційного суду до дисциплінарної відповідальності визначається членом Комісії.

При цьому суд вважає обґрунтованою позицію відповідача про те, що у Комісії не було підстав сумніватись у правдивості інформації, яка містились у листі, наданому посадовою особою - головою апеляційного суду міста Києва.

З наданих представником відповідача витягу з протоколу та копії технічного звукозапису слідує, що висновок члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та зібрані у процесі перевірки матеріали були предметом розгляду Комісії.

Сукупність зібраних та перевірених в судовому засіданні доказів свідчить, що оскаржуване рішення відповідачем прийнято на підставі та в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України, обґрунтовано, з урахуванням всіх обставин, що мали значення для прийняття рішення, неупереджено та розсудливо, а тому підстави для визнання протиправними дій щодо проведення перевірки скарги, визнання незаконним рішення, зобов'язання скасувати рішення та провести повторну перевірку та розгляд скарги - відсутні.

Необґрунтованою є і позовна вимога про визнання протиправними дій відповідача щодо ненадання права позивачу на ознайомлення з матеріалами перевірки скарги.

Судом встановлено, що жодних рішень про відмову позивачу в реалізації права на ознайомлення з матеріалами перевірки скарги Комісія як колегіальний орган не приймала, дій та бездіяльності не допускала, а тому правові підстави для задоволення зазначених позовних вимог відсутні.

Оскільки судове рішення ухвалюється не на користь позивача, то відповідно до ч. 1 ст. 91 КАС України підстави для стягнення на користь позивача судових витрат відсутні.

Керуючись статтями 9, 12, 18, 41, 122, 158 - 163, 1711, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд постановив:

У задоволенні адміністративного позову ОСОБА_4 відмовити повністю.

Постанова є остаточною і не підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному порядку.

 

Головуючий, суддя

В. М. Кочан

Судді:

О. А. Веденяпін

 

В. С. Заяць

 

М. О. Сорока

 

Ю. І. Цвіркун

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали