ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17.01.2012 р.

N П/9991/621/11


Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів: головуючого - Зайця В. С. (суддя-доповідач), суддів - Веденяпіна О. А., Зайцева М. П., Олексієнка М. М., Рецебуринського Ю. Й., розглянувши в письмовому провадженні адміністративний позов ОСОБА_6 до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про визнання рішення незаконним та стягнення моральної шкоди, встановив:

У червні 2011 року ОСОБА_6 пред'явив позов до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі - ВККС України) про визнання незаконним рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 11 травня 2011 року про відмову у відкритті дисциплінарної справи відносно суддів апеляційного суду Харківської області ОСОБА_1, ОСОБА_2 та суддів Львівського апеляційного адміністративного суду ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та стягнення моральної шкоди.

В обґрунтування вимог зазначив, що відмовляючи у відкритті дисциплінарної справи відносно суддів апеляційного суду Харківської області ОСОБА_1. та ОСОБА_2. ВККС України своє рішення ніяк не мотивувала, а послалась лише на те, що доводи та аргументи скаржника могли бути предметом розгляду судом касаційної інстанції. Апеляційні скарги по справах за його позовами до Генеральної прокуратури України, Державного Казначейства України про визнання дій протиправними; до Прокуратури Харківської області про визнання бездіяльності протиправною; до Генеральної прокуратури України, ГУ ДКУ в Рівненській області про визнання рішення недійсним, до Прокуратури Харківської області про визнання дій неправомірними та інші, суддями Львівського апеляційного адміністративного суду тривалий час не розглянуті та судові рішення по них не постановлені, чим порушено його право на справедливий, своєчасний судовий розгляд.

На думку позивача, наведені ним факти є підставою для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Однак, у відповідь на свої скарги, які були направлені до ВККС України, отримав рішення відповідача про відмову у відкритті дисциплінарної справи відносно вказаних суддів.

ВККС України було подано заперечення, у якому просять в задоволенні позову ОСОБА_6 відмовити у повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що позов задоволенню не підлягає.

Судом встановлено, що ОСОБА_6 звернувся із скаргами до ВККС України щодо незгоди з постановленим відносно нього вироком від 24.11.2003 року, а також наявності підстав для притягнення суддів апеляційного суду Харківської області, які постановляли вирок, та суддів Львівського апеляційного адміністративного суду за порушення строків розгляду апеляційних скарг, до дисциплінарної відповідальності.

Листом від 6 грудня 2010 року член ВККС України ОСОБА_12 повідомив позивача, що ВККС України проведено перевірку незаконності дій (на думку позивача), допущених суддями апеляційного суду Харківської області ОСОБА_1. та ОСОБА_2. при постановленні вироку. У відповіді зазначив, що обставини, викладені в скарзі позивача, не містять відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку в діях суддів при постановленні вироку.

22 лютого 2011 року член ВККС України ОСОБА_12 повідомив позивача, що ВККС України під час проведення перевірки інформації, наведеної у його скаргах, встановлено, що причиною тривалого розгляду апеляційних скарг ОСОБА_6 є велика кількість адміністративних справ, які надійшли на розгляд до Львівського апеляційного адміністративного суду.

На підставі проведених перевірок членом ВККС України ОСОБА_12 був складений висновок з пропозицією ВККС України відмовити у відкритті дисциплінарних справ відносно суддів апеляційного суду Харківської області ОСОБА_1, ОСОБА_2 та суддів Львівського апеляційного адміністративного суду ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 у зв'язку з відсутністю підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності, передбачених статтею 83 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

11 травня 2011 року відповідно до статті 97 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" ВККС України було прийняте рішення про відмову у відкритті дисциплінарної справи відносно суддів апеляційного суду Харківської області та суддів Львівського апеляційного адміністративного суду.

Згідно із статтею 90 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" ВККС України є постійно діючим органом у системі судоустрою України, порядок роботи якого визначається її регламентом, прийнятим більшістю від загального складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Пунктом 8 частини 1 статті 91 зазначеного Закону передбачено, що до повноважень ВККС України, серед інших, віднесено розгляд заяв та повідомлень про дисциплінарну відповідальність суддів місцевих та апеляційних судів, а також, за наявності підстав, порушення дисциплінарних справ і здійснення дисциплінарного провадження.

Підстави для проведення дисциплінарного провадження визначені частиною 1 статті 83 цього Закону, відповідно до яких суддю до дисциплінарної відповідальності може бути притягнуто за: 1) істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, пов'язані, зокрема, з відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав, не передбачених законом, порушення вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді, правил підсудності чи підвідомчості, необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову; 2) невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом; 3) порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу); 4) систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя; 5) розголошення таємниці, що охороняється законом, в тому числі таємниці нарадчої кімнати або таємниці, яка стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні; 6) неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації), зазначення в ній завідомо неправдивих відомостей.

Порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо судді визначений статтею 86 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", відповідно до якої вказана процедура передбачає наступні стадії: 1) здійснення перевірки даних про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності; 2) відкриття дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення.

Оскільки при проведенні перевірка скарг ОСОБА_6 підстав для притягнення суддів апеляційного суду Харківської області ОСОБА_1, ОСОБА_2 та суддів Львівського апеляційного адміністративного суду ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 до дисциплінарної відповідальності встановлено не було, 11 травня 2011 року ВККС України було прийняте рішення про відмову у відкритті дисциплінарної справи відносно суддів апеляційного суду Харківської області та суддів Львівського апеляційного адміністративного суду.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

З огляду на викладене, суд вважає, що відповідач, провівши перевірку скарг позивача, розглянувши її результати на своєму засіданні і відмовивши у відкритті дисциплінарної справи відносно суддів апеляційного суду Харківської області та суддів Львівського апеляційного адміністративного суду діяв на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а тому підстав для задоволення позовних вимог не вбачає.

Керуючись статтями 158 - 163, 1711 Кодексу адміністративного судочинства України, постановив:

В задоволенні адміністративного позову ОСОБА_6 до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про визнання незаконним рішення та стягнення моральної шкоди, відмовити.

Постанова є остаточною і не підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному порядку.

 

Судді:

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали