ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.10.2011 р.

N П/9991/366/11

Вищий адміністративний суд України у складі: головуючого - судді Розваляєвої Т. С., суддів - Веденяпіна О. А., Зайця В. С., Кочана В. М., Цвіркуна Ю. І., секретаря судового засідання - Парадюка А. І. (за участю: представника позивача - ОСОБА_6, представника відповідача - Маліновської В. М.), розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_8 до Вищої ради юстиції про визнання незаконними та протиправними дій, зобов'язання вчинити певні дії, встановив:

ОСОБА_8 звернулася з позовом до Вищої ради юстиції (далі - Рада, ВРЮ). Просила визнати незаконними та протиправними дії відповідача щодо прийняття висновку секції Вищої ради юстиції від 31 травня 2011 року "Про внесення подання до Вищої ради юстиції про звільнення ОСОБА_8 з посади судді Приморського районного суду м. Одеси за порушення присяги" та дії щодо прийняття 14 червня 2011 року рішення Вищою радою юстиції "Про внесення подання до Верховної Ради України про звільнення ОСОБА_8 з посади судді Приморського районного суду м. Одеси за порушення присяги"; зобов'язати Вищу раду юстиції скасувати рішення секції Вищої ради юстиції від 31 травня 2011 року в частині внесення подання до Вищої ради юстиції про звільнення ОСОБА_8 з посади судді Приморського районного суду м. Одеси за порушення присяги; зобов'язати Вищу раду юстиції скасувати рішення від 14 червня 2011 року в частині внесення подання про звільнення ОСОБА_8 з посади судді Приморського районного суду м. Одеси за порушення присяги і відізвати подання до Верховної Ради України про звільнення ОСОБА_8 з посади судді Приморського районного суду м. Одеси за порушення присяги.

Позивач зазначила, що 31 травня 2011 року відбулося засідання секції Вищої ради юстиції, на якому розглядались пропозиції членів Ради про внесення подання про звільнення ОСОБА_8 з посади судді Приморського районного суду м. Одеси за порушення присяги, за результатом якого Раді рекомендовано прийняти рішення про внесення подання до Верховної Ради України про звільнення ОСОБА_8 з посади судді Приморського районного суду м. Одеси. 14 червня 2011 року, розглянувши зазначені пропозиції та висновок секції Ради від 31 травня 2011 року, Вища рада юстиції вирішила внести подання Верховній Раді України про звільнення ОСОБА_8 з посади судді Приморського районного суду м. Одеси.

На думку позивача, при розгляді цих питань Радою порушені вимоги законодавства України.

Так, позивач зазначила, що при розгляді питання щодо її звільнення Вищою радою юстиції порушені вимоги Регламенту: рішення про звільнення судді ОСОБА_8 з посади судді прийнято до розгляду цього питання на засіданні секції, оскільки заздалегідь вже було включено до порядку денного засідання Вищої ради юстиції; на засіданні секції головував не секретар секції, а - голова Ради; член Вищої ради юстиції не має повноважень щодо внесення пропозицій про звільнення судді з посади за порушення присяги. Вказала, що спірне рішення прийняте з грубим порушенням процедури дисциплінарного провадження, визначеної статтями 37 - 43 Закону України "Про Вищу раду юстиції", а також за відсутності судді, чим порушено право на об'єктивний розгляд на засадах безсторонності та неупередженості, не забезпечено право на належний захист шляхом заявлення відводів членам Вищої ради юстиції та дачі особистих пояснень. На думку позивача, право Ради на розгляд за власною ініціативою питання про звільнення з посади судді, в тому числі з підстави порушення присяги судді, встановлено статтею 32 Закону України "Про Вищу раду юстиції", проте, порядок реалізації цієї норми не передбачено ні законом, ні Регламентом Ради, а тому положення цієї статті не можуть застосовуватися.

В запереченнях на позов відповідач зазначив, що рішення Вищої ради юстиції від 14 червня 2011 року прийнято в межах її повноважень; засідання Ради, а також засідання секції проведені з дотриманням вимог Конституції України, Закону України "Про Вищу раду юстиції", а також Регламенту Вищої ради юстиції, затвердженого рішенням Вищої ради юстиції від 4 жовтня 2010 року N 791/0/15-10.

В судовому засіданні представник позивача позов підтримав. Пояснив, що Вища рада юстиції дійшла необґрунтованого висновку про порушення суддею ОСОБА_8 присяги при розгляді справ, оскільки законність ухвали про забезпечення позову перевірена і підтверджена судом апеляційної інстанції, інших дій і вчинків, які б свідчили про порушення суддею присяги відповідачем не встановлено. Зазначив, що суддя з поважних причин не була присутня на засіданні Вищої ради юстиції, при цьому її письмові пояснення в порушення вимог Закону України "Про Вищу раду юстиції" не проголошувалися. На думку представника позивача, при розгляді питання щодо звільнення судді ОСОБА_8 з посади судді за порушення присяги відповідачем на засіданні секції, а потім і на засіданні Ради порушений законодавчо установлений порядок розгляду цього питання.

Представник Вищої ради юстиції в судовому засіданні позов не визнала. Просила відмовити в його задоволенні. Пояснила, що при розгляді питання про звільнення ОСОБА_8 з посади судді Приморського районного суду міста Одеси за порушення присяги Вища рада юстиції діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Суд, вислухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, вважає, що позов не підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що ОСОБА_8 в 1985 році обрана суддею Жовтневого районного суду міста Одеси. В грудні 1993 року нею прийнята присяга судді. Указом Президента України N 43/2003 від 25 січня 2003 року ОСОБА_8 переведена на посаду судді новоутвореного Приморського районного суду міста Одеси. Постановою Верховної Ради України N 1525-IV від 19 лютого 2004 року обрана на посаду судді вказаного суду безстроково.

31 травня 2011 року відбулося засідання секції Вищої ради юстиції, на якому розглядалися пропозиції членів ВРЮ Онопенка В. В. від 26 лютого 2008 року та Кудрявцева В. В. від 19 травня 2009 року про внесення подання про звільнення ОСОБА_8 з посади судді Приморського районного суду м. Одеси за порушення присяги та матеріали перевірки, проведеної членом Вищої ради юстиції Завальнюком В. В., за вказаними пропозиціями.

За результатами засідання секцією рекомендовано Вищій раді юстиції прийняти рішення про внесення подання до Верховної Ради України про звільнення ОСОБА_8 з посади судді Приморського районного суду м. Одеси за порушення присяги.

14 червня 2011 року на засіданні Вищої ради юстиції розглянуто пропозиції членів Ради Онопенка В. В. від 26 лютого 2008 року та Кудрявцева В. В. від 19 травня 2009 року про внесення подання про звільнення ОСОБА_8 з посади судді Приморського районного суду м. Одеси за порушення присяги, матеріали перевірки, проведеної членом Вищої ради юстиції Завальнюком В. В. за цими пропозиціями, та висновок секції Вищої ради юстиції з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад від 31 травня 2011 року.

Рішенням Ради від 14 червня 2011 року N 407/0/15-11 вирішено внести подання до Верховної Ради України про звільнення ОСОБА_8 з посади судді Приморського районного суду м. Одеси за порушення присяги.

Не погоджуючись з діями Вищої ради юстиції щодо прийняття висновку секції та діями щодо прийняття рішення від 14 червня 2011 року, позивач звернулася з цим позовом.

Повноваження, організація, порядок діяльності Вищої ради юстиції відповідно до статті 2 Закону України "Про Вищу раду юстиції" від 15 січня 1998 року N 22/98-ВР (надалі - Закон N 22/98-ВР) визначаються Конституцією України, вказаним Законом та Регламентом Вищої ради юстиції.

Статтею 131 Конституції України та статтею 3 Закону України "Про Вищу раду юстиції" передбачено, що Вищій раді юстиції, серед іншого, надані повноваження щодо внесення подання про звільнення суддів з посад, в тому числі за особливих обставин, однією з яких є порушення суддею присяги.

Порядок здійснення Вищою радою юстиції своїх повноважень щодо розгляду питання про звільнення суддів з посад за порушення присяги (пункт п'ятий частини п'ятої статті 126 Конституції України) встановлений статтею 32 Закону України "Про Вищу раду юстиції".

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Отже Вища рада юстиції, приймаючи зазначене рішення, діяла в межах наданих їй повноважень.

Статус суддів, їх обов'язки тощо на час дій, які визначені такими, що свідчать про порушення ОСОБА_8 присяги судді, передбачалися Законом України N 2862-XII "Про статус суддів", який прийнятий 15 грудня 1992 року і набрав чинності 10 лютого 1993 року.

Відповідно до статті 10 Закону N 2862-XII вперше призначений суддя в урочистій обстановці дає присягу чесно і сумлінно виконувати обов'язки судді, здійснювати правосуддя, підкоряючись тільки закону, бути об'єктивним і справедливим.

Рішенням Вищої ради юстиції встановлено, що вчинені суддею ОСОБА_8 дії при здійсненні правосуддя свідчать про безвідповідальне ставлення судді до службових обов'язків, умисне порушення вимог чинного законодавства при здійсненні правосуддя, що викликає сумнів у її об'єктивності та неупередженості і є підставою для внесення подання про звільнення її з посади судді Приморського районного суду міста Одеси за порушення присяги.

Відповідно до статті 1711 Кодексу адміністративного судочинства України Вищий адміністративний суд України як суд першої інстанції розглядає адміністративні справи, зокрема, щодо законності (крім конституційності) актів Вищої ради юстиції.

Згідно із статтею 27 Закону України "Про Вищу раду юстиції" Вища рада юстиції приймає такі акти: 1) подання про призначення суддів; 2) подання про звільнення суддів з посади; 21) рішення про призначення суддів на посади голови суду, заступника голови суду; 22) рішення про звільнення суддів з посад голови суду, заступника голови суду; 3) рішення про порушення вимог щодо несумісності; 4) рішення про дисциплінарну відповідальність; 5) рішення по скарзі на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності; 6) рішення про увільнення члена Вищої ради юстиції у випадках, передбачених у статті 18 цього Закону; 61) рішення у скарзі на результати кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді; 62) рішення у скарзі на відмову в рекомендуванні для обрання кандидатом на посаду судді безстроково; 7) інші акти в межах повноважень Вищої ради юстиції.

Цією ж статтею передбачено, що акти Вищої ради юстиції можуть бути оскаржені виключно до Вищого адміністративного суду України в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

В силу частини 2 статті 11 Кодексу адміністративного судочинства України суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до цього Кодексу, і не може виходити за межі позовних вимог. Суд може вийти за межі позовних вимог тільки в разі, якщо це необхідно для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони просять.

Зважаючи на те, що акти Вищої ради юстиції є самостійним предметом судового розгляду, а позивач не оскаржила до суду її рішення і не просила визнати його незаконним, то колегія суддів не перевіряє законність прийнятого Вищою радою юстиції акту щодо судді ОСОБА_8 та виходить з доведеності встановлених ним фактів і викладених в ньому висновків.

Звертаючись до суду з цим позовом, ОСОБА_8 зазначає про порушення Вищою радою юстиції процедури прийняття спірного рішення. Суд вважає такі висновки позивача необґрунтованими, з огляду на наступне.

Згідно із статтею 2 Закону України "Про Вищу раду юстиції" повноваження, організація і порядок діяльності Вищої ради юстиції визначаються Конституцією України, цим Законом та Регламентом Вищої ради юстиції, який затверджується на її засіданні.

Порядок розгляду Радою питання про звільнення суддів визначає глава 2 цього Закону.

Так, статтею 30 Закону N 22/98-ВР встановлено, що до Вищої ради юстиції з пропозицією про прийняття подання про звільнення судді з посади можуть звертатися: 1) Вища кваліфікаційна комісія суддів України; 2) член Вищої ради юстиції.

Таким чином, необґрунтованими є доводи позивача відносно того, що член Вищої ради юстиції не має повноважень щодо внесення пропозицій про звільнення судді з посади за порушення присяги.

Частиною 1 статті 31 Закону N 22/98-ВР передбачено, що Вища рада юстиції за пропозицією кваліфікаційної комісії суддів або за власною ініціативою вносить подання про звільнення суддів з посади до органу, який їх призначив або обрав.

Положення частини першої статті 31 Закону N 22/98-ВР, згідно з яким Вища рада юстиції за власною ініціативою вносить подання про звільнення суддів з посади до органу, який їх призначив або обрав, Рішенням Конституційного Суду України від 21 травня 2002 року N 9-рп/2002 визнано таким, що відповідає Конституції України (є конституційним).

В пункті 8 цього Рішення Конституційний Суд України зазначив, що відповідно до пункту 1 частини першої статті 131 Конституції України тільки Вища рада юстиції має виключне конституційне повноваження вносити подання про звільнення суддів з посади і що будь-яких застережень чи обмежень у реалізації цього повноваження Конституція України не передбачає.

Це конституційне повноваження Вищої ради юстиції конкретизується положенням частини першої статті 31 Закону N 22/98-ВР про те, що таке подання про звільнення судді за загальними обставинами може бути внесене за пропозицією кваліфікаційної комісії суддів або за власною ініціативою, тобто за пропозицією члена Вищої ради юстиції за наслідками перевірки відповідних даних.

Відповідно до частини 1 статті 32 Закону N 22/98-ВР питання про звільнення судді з підстав, передбачених пунктами 4 - 6 частини п'ятої статті 126 Конституції України (порушення суддею вимог щодо несумісності, порушення суддею присяги, набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього), Вища рада юстиції розглядає після надання Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідного висновку або за власною ініціативою.

Вищезазначені положення спростовують доводи позивача відносно того, що порядок реалізації статті 32 Закону N 22/98-ВР не регламентовано чинним законодавством.

Також судом не встановлені порушення вимог Регламенту Вищої ради юстиції, на які посилається позивач.

За змістом статті 2 Закону повноваження, організація і порядок діяльності Вищої ради юстиції визначаються також Регламентом Вищої ради юстиції.

Рішенням Вищої ради юстиції від 4 жовтня 2010 року N 791/0/15-10 затверджено Регламент Вищої ради юстиції (надалі - Регламент).

Відповідно до пункту 1 параграфу 5 глави 1 Регламенту для попереднього вивчення питань, вирішення яких віднесене до повноважень Ради, у Раді утворюються секція з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад та дисциплінарна секція.

Секретар секції організовує роботу відповідної секції та головує на її засіданнях (пункт 4 параграфу 5 глави 1 Регламенту).

Позивач розглядає факт головування на засіданні секції при розгляді питання про звільнення її (позивача) з посади судді не секретаря секції, а голови Вищої ради юстиції, як порушення порядку роботи секції.

Однак суд з такими висновками позивача не погоджується.

Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 21 Закону України "Про Вищу раду юстиції" до повноважень Голови Вищої ради юстиції належить координація роботи секції, що, на думку суду, не виключає головування на засіданнях секції. Крім того, як встановлено в судовому засіданні з пояснень представника відповідача, у Вищій раді юстиції не визначені секретарі секцій.

Щодо тверджень ОСОБА_8 про факт прийняття рішення про звільнення її з посади судді ще до розгляду цього питання на засіданні секції, без висновку останньої, оскільки це питання заздалегідь вже було включено до порядку денного засідання Вищої ради юстиції, то такі її твердження є безпідставними.

Формою роботи секцій і Ради є засідання, дати проведення яких та проекти порядків денних визначає Голова Ради. На засіданнях секції попередньо розглядаються питання, віднесені до повноважень Ради згідно з законодавством (пропозиції, рекомендації, подання, заяви та ін.). На засіданнях Ради розглядаються зазначені вище питання разом з висновком секції (пункти 1, 2 параграфу 1 глави 2 Регламенту).

З аналізу зазначених положень Регламенту вбачається, що визначення дати проведення та проекту порядку денного засідання Вищої ради юстиції не пов'язано безпосередньо з наявністю висновків секції по тому, чи іншому питанню.

При цьому, згідно із пунктом 3 параграфу 1 глави 2 Регламенту, відповідний структурний підрозділ секретаріату не пізніше як за 5 днів до дня проведення засідання секції та Ради повідомляє членам Ради про дату його проведення і надсилає проект порядку денного. Також членам Ради надсилаються інформаційні матеріали з питань, винесених на розгляд.

Згідно із пунктом 5 параграфу 2 глави 2 Регламенту за результатами розгляду питань, внесених до порядку денного, секція приймає висновок щодо можливого вирішення питання Радою.

Отже, висновок секції розглядається нарівні з іншими матеріалами з питань, які вирішуються на засіданні Ради, носить рекомендаційний характер і не може бути підставою для визнання незаконними дій Ради щодо прийняття нею остаточних рішень.

Звертаючись з цим позовом, ОСОБА_8 також посилається на порушення Вищою радою юстиції порядку здійснення дисциплінарного провадження, визначеного статтями 37 - 43 Закону України "Про Вищу раду юстиції".

Таке посилання позивача є голослівним, оскільки статті 37 - 43 Закону України "Про Вищу раду юстиції" визначають порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів Верховного Суду України і вищих спеціалізованих судів. ОСОБА_8 є суддею місцевого суду.

Щодо прийняття спірного рішення відповідачем за відсутності судді, то в цьому питанні суд також не вбачає порушень з боку Вищої ради юстиції.

Відповідно до частин 4, 5 статті 31 Закону України "Про Вищу раду юстиції" суддя, справа якого розглядається, та/або його представник мають право надавати пояснення, ставити запитання учасникам засідання, висловлювати заперечення, заявляти клопотання і відводи. Запрошення судді, справа якого розглядається, є обов'язковим. У разі неможливості прийняти участь у засіданні Вищої ради юстиції з поважних причин суддя, справа якого розглядається, може надати по суті порушених питань письмові пояснення, які долучаються до матеріалів справи. Письмові пояснення судді виголошуються на засіданні Вищої ради юстиції в обов'язковому порядку. Повторне нез'явлення такого судді є підставою для розгляду справи за його відсутності.

Суд вважає, що позивач недобросовісно віднеслась до питання звільнення її з посади судді.

З матеріалів справи вбачається, що судді ОСОБА_8 направлялися для відома і надання пояснень примірники пропозицій членів Вищої ради юстиції Онопенка В. В., Кудрявцева В. В. і матеріали перевірки члена Вищої ради юстиції Завальнюка В. В. Однак свої письмові пояснення суддя не надавала.

Неодноразово з грудня 2010 року по червень 2011 року з повідомленням по місцю роботи ОСОБА_8 запрошувалася на засідання секції і Вищої ради юстиції, а саме: на 20 грудня 2010 року, 25 січня 2011 року, 8 лютого 2011 року, 15 лютого 2011 року, 1 березня 2011 року, 22 березня 2011 року, 24 березня 2011 року, 5 квітня 2011 року, 19 квітня 2011 року, 31 травня 2011 року, 14 червня 2011 року.

На ці засідання, крім засідання секції 31 травня 2011 року, позивач не з'являлася, на зазначені дні оформляла листи непрацездатності.

З'явившись на засідання секції 31 травня 2011 року і пославшись на стан здоров'я, на засідання Ради в той день не залишилася.

В зв'язку з чим її повторно запрошено на засідання Ради 14 червня 2011 року, про що 7 червня 2011 року суддя повідомлена під особистий підпис. Однак 14 червня 2011 року на засідання Вищої ради юстиції ОСОБА_8 не з'явилася, знов оформила листок непрацездатності. Правом надання письмових пояснень позивач не скористалася.

На засіданні Вищої ради юстиції 14 червня 2011 року головуючий Колесниченко В. М. проінформував, що суддя не з'явилася у зв'язку з хворобою. Додав, що суддя неодноразово запрошувалася на засідання, на які не з'являлися з різних причин, та запропонував визначитися щодо можливості розгляду цього питання за її відсутності. За результатами голосування "за" - 14, "утрималися" - 1 ухвалено розглядати питання за відсутності судді.

Відповідно до частини 6 статті 32 Закону України "Про Вищу раду юстиції" рішення щодо внесення Вищою радою юстиції подання про звільнення судді відповідно до пунктів 4,5 та 6 частини п'ятої статті 126 Конституції України приймається більшістю голосів членів від конституційного складу Вищої ради юстиції (20 осіб).

За результатами голосування з питання звільнення ОСОБА_8 з посади судді Приморського районного суду міста Одеси з присутніх 15 членів Вищої ради юстиції "за" звільнення проголосували 14, "утрималися" - 1.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що Вища рада юстиції, приймаючи зазначене рішення, своїми діями не допустила порушень Конституції та законів України.

Що стосується вимог про зобов'язання Вищої ради юстиції скасувати рішення секції від 31 травня 2011 року в частині внесення подання до Вищої ради юстиції про звільнення ОСОБА_8 з посади судді Приморського районного суду м. Одеси за порушення присяги; зобов'язання Вищої ради юстиції скасувати рішення від 14 червня 2011 року в частині внесення подання про звільнення ОСОБА_8 з посади судді Приморського районного суду м. Одеси за порушення присяги і відізвати подання до Верховної Ради України про звільнення ОСОБА_8 з посади судді Приморського районного суду м. Одеси за порушення присяги, то в цій частині позов також не підлягає задоволенню, оскільки суб'єкта владних повноважень можна зобов'язати до виконання лише тих обов'язків, які покладені на нього законом чи іншим нормативно - правовим актом.

Діючим законодавством України не передбачено обов'язку Вищої ради юстиції скасовувати свої рішення, рішення секції, відзивати подання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160 - 163, 167, 1711 Кодексу адміністративного судочинства України, суд постановив:

В позові ОСОБА_8 до Вищої ради юстиції про визнання незаконними та протиправними дій, зобов'язання вчинити певні дії відмовити повністю.

Постанова є остаточною і не підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному порядку.

 

Судді

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали