СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

16.03.2011 р.

Справа N 2а-13747/09/8/0170


Севастопольський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого, судді - Цикуренка А. С., суддів: Ілюхіної Г. П., Омельченка В. А., секретар судового засідання - Люфт Ю. Є. (за участю сторін: представник позивача - ОСОБА_2, ОСОБА_3, довіреність N б/н від 09.11.2009; позивач, ОСОБА_1 - не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином та своєчасно, про причину неявки суд не повідомив; представник відповідача, Верховної Ради Автономної Республіки Крим - ОСОБА_7, довіреність N 28-43/262; третя особа, Депутат Верховної Ради АР Крим ОСОБА_4 - не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином та своєчасно, про причину неявки суд не повідомив), розглянувши апеляційну скаргу Верховної Ради Автономної Республіки Крим на постанову Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим (суддя Кушнова А. О.) від 18.11.2010 у справі N 2а-13747/09/8/0170 за позовом ОСОБА_2 (АДРЕСА_1), ОСОБА_4 (АДРЕСА_1), до Верховної Ради Автономної Республіки Крим (К. Маркса, 18, Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95003), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивачів: Депутат Верховної Ради АР Крим ОСОБА_4 (АДРЕСА_2) про визнання незаконним та скасування пункту другого Постанови Верховної Ради АР Крим, встановив:

Постановою Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 18.11.2010 позов задоволено. Визнано незаконним та нечинним пункт 2 Постанови Верховної ради Автономної Республіки Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009. Зобов'язано Верховну раду Автономної Республіки Крим невідкладно після набрання постановою законної сили опублікувати резолютивну частину постанови у виданні, в якому було офіційно оприлюднена Постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009.

Не погодившись з постановою суду, представник відповідача звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати постанову.

Доводи апеляційної скарги мотивовані тим, що судом першої інстанції порушені норми матеріального та процесуального права, а також неповно з'ясовані обставини, що мають істотне значення для справи.

У судовому засіданні представник позивача - ОСОБА_2 просить постанову суду залишити без змін.

Представник позивача - ОСОБА_4 у судове засідання не з'явився. Про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Представник Верховної Ради Автономної Республіки Крим підтримала доводи апеляційної скарги.

Третя особа - Депутат Верховної Ради АР Крим ОСОБА_4 - не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до пункту 4 статті 196 Кодексу адміністративного судочинства України неприбуття у судове засідання сторін, належним чином повідомлених про дату, час та місце апеляційного розгляду, не перешкоджає судовому розгляду справи.

На підставі та за правилами статті 195 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Матеріалами справи встановлено, що Рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 19.05.2006 N 16-5/06 "Про обрання голови Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим по соціальним питанням та з охорони здоров'я" було обрано головою Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим по соціальним питанням та з охорони здоров'я ОСОБА_2 депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обраного від Кримської республіканської організації партії "Союз".

Розпорядженням Голови Верховної Ради АРК N 16-д "Про прийняття на роботу" від 25.05.2006 було прийнято депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим ОСОБА_2 на посаду голови Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим по соціальним питанням та з охорони здоров'я з 26.05.2006 на строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

20.05.2009 Рішенням Верховної Ради АРК N 1243-5/09 "Про голову Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим по аграрним та земельним питанням, екології та раціональному природовикористанню" було обрано головою Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим по аграрним та земельним питанням, екології та раціональному природовикористанню ОСОБА_4.

21.05.2009 було прийнято депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 на посаду голови Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим по аграрним та земельним питанням, екології та раціональному природовикористанню з 21.05.2009 на строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Вбачається, що Постанова Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 була опублікована в газеті "Кримські ізвестія" 3 жовтня 2009 року N 186 (4386) та Збірнику нормативно-правових актів АРК, 2009, N 9, ст. 686.

Так, у період з 29.09.2009 моменту прийняття Постанови Верховною Радою Автономної Республіки Крим N 1364-05/09 від 29.09.2009 та 03.10.2009 моменту опублікування цієї постанови позивачів було звільнено з посад голів Постійних комісій Верховної Ради АР Крим, які вони очолювали.

Згідно статті 21 Конституції Автономної Республіки Крим Верховна Рада Автономної Республіки Крим є представницьким органом Автономної Республіки Крим, який представляє інтереси громадян, загальні інтереси населення, територіальних громад, місцевого самоврядування, Автономної Республіки Крим в цілому, та здійснює свої повноваження з метою сприяння та забезпечення реалізації їх прав та законних інтересів, а також вирішення питань збалансованого соціально-економічного, культурного та іншого розвитку Автономної Республіки Крим.

Тобто, Верховна Рада Автономної Республіки Крим будучи представницьким органом АР Крим, що формується шляхом проведення виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, має публічні правовідносини з юридичними особами та громадянами, через що належить до суб'єктів владних повноважень в розумінні пункту 7 ч. 1 ст. 3 КАС України, а зазначений спір має ознаки публічно-правового спору та підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Стаття 16 Цивільного кодексу України визначає такий спосіб захисту цивільного права та інтересу, як визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим та затверджує Верховна Рада України не менш як половиною від конституційного складу Верховної Ради України.

Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції і законам України та приймаються відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та на їх виконання (ч. 2 ст. 135).

Статтею 136 Конституції України встановлено, що представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим (ч. 1 ст. 136).

Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які є обов'язковими до виконання в Автономній Республіці Крим (ч. 2 ст. 136).

Повноваження, порядок формування і діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначаються Конституцією України та законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до її компетенції.

Слід зазначити, що 10.02.98 Верховною Радою України прийнято Закон України N 90/98-ВР "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим", який відповідно до Конституції України визначає повноваження, порядок організації і діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим, та встановлено, що представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, яка здійснює свої повноваження на підставі Конституції України і законів України, Конституції Автономної Республіки Крим і нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим з метою сприяння реалізації прав та інтересів населення автономії та вирішенню питань життєдіяльності регіону.

Пунктом 19 частини 2 статті 9 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" визначено, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим затверджує регламент Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим є представницьким органом Автономної Республіки Крим і здійснює представницькі, нормотворчі, контрольні функції та повноваження в межах своєї компетенції.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим є представницьким органом Автономної Республіки Крим, який представляє інтереси громадян, спільні інтереси населення, територіальних громад, місцевого самоврядування, Автономної Республіки Крим у цілому, і здійснює свої повноваження з метою сприяння і забезпечення реалізації їх прав і законних інтересів, а також вирішення питань збалансованого соціально-економічного, культурного та іншого розвитку Автономної Республіки Крим.

Підпунктом 1, 18 частини 2 статті 26 Конституції Автономної Республіки Крим до компетенції Верховної Ради Автономної Республіки Крим відноситься: - прийняття нормативно-правових актів, внесення в установленому порядку змін і доповнень до них, роз'яснення порядку їх застосування; визначення порядку і забезпечення контролю за виконанням Конституції Автономної Республіки Крим і нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим в межах її компетенції; - затвердження Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим, внесення змін і доповнень до нього.

Отже, з вищенаведеного вбачається, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим є представницьким органом Автономної Республіки Крим, у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які є обов'язковими до виконання в АРК, у тому числі наділена повноваженнями щодо затвердження Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим, внесення до нього змін і доповнень.

Предметом судового розгляду за позовом ОСОБА_2 та ОСОБА_4 є законність пункту 2 Постанови Верховної Ради АР Крим від "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009, який встановлює порядок введення в дію цієї постанови та в якому зазначено, що постанова вводиться в дію з моменту прийняття.

Позивачі вважають, що Постанова Верховної Ради АР Крим від "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 є нормативно-правовим актом, який є безпосереднім результатом правотворчої діяльності, та який вступає в силу на всій території АРК через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення та не може вводиться в дію з моменту прийняття, а отже позивачі вважають, що пункт 2 вищенаведеної Постанови було порушено порядок набрання чинності цієї постанови.

Так, згідно частини 2 статті 27 Конституції Автономної Республіки Крим Верховна Рада Автономної Республіки Крим щодо питань, які мають нормативно-правовий характер, приймає постанови. З питань організаційно-розпорядчого характеру Верховна Рада Автономної Республіки Крим приймає рішення.

Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим з питань відання Автономної Республіки Крим повинні відповідати Конституції Уrраїни, законам України.

Тобто оскаржуваним актом повинні бути врегульовані питання нормативно-правового характеру.

Згідно пункту 1 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України зі справи щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення підпункту 2 пункту 3 розділу IV Закону України "Про Конституційний Суд України" стосовно правових актів органів Верховної Ради України (справа про акти органів Верховної Ради України) від 23.06.97 N 2-зп вказано на ознаки, які відрізняють ненормативний правовий акт від нормативного: за своєю природою ненормативні правові акти, на відміну від нормативних, встановлюють не загальні правила поведінки, а конкретні приписи, звернені до окремого індивіда чи юридичної особи, застосовуються одноразово й після реалізації вичерпують свою дію.

Встановлено, що постанова відповідача, в тому числі в частині, що оскаржується, є такою, що встановлює загальні правила поведінки для необмеженого кола осіб і на невизначений період часу; за характером і змістом врегульованих нею питань і правових наслідків її може бути застосовано більше одного разу.

Вказані питання мають нормативно-правовий характер, адже Регламентом Верховної Ради АРК визначається порядок діяльності Верховної Ради АРК. Регламент визначає організаційно-правові основи здійснення Верховною Радою Автономної Республіки Крим - представницьким органом Автономної Республіки Крим - своїх представницьких, нормотворчих, організаційно-розпорядчих, контрольних та інших функцій і повноважень з метою сприяння і забезпечення реалізації прав і інтересів громадян, які постійно проживають в Автономній Республіці Крим, населення в цілому, вирішення питань соціально-економічного, культурного та іншого розвитку Автономної Республіки Крим. Слід зазначити, що завданнями Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим є регулювання порядку роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим, її Президії, постійних і тимчасових комісій, інших органів, а також порядку роботи депутатів щодо вирішення питань, віднесених до їх відання, підготовки і прийняття нормативно-правових актів, інших документів на основі та відповідно до Конституції України, законів України, Конституції Автономної Республіки Крим, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Регламент Верховної Ради Автономної Республіки Крим був затверджений Постановою Верховною Ради Автономної Республіки Крим N 109-II від 30.06.98 та опублікований у газеті "Кримські ізвестія" N 137-138 (1631-1632) від 15.07.98, що підтверджується копією вищенаведеної газети.

Регламент Верховної Ради Автономної Республіки Крим містить порядок, форми та строки здійснення Верховною Радою АРК нормотворчого процесу, яка складається із таких стадій як внесення проектів нормативно-правових актів до Верховної Ради АРК, оформлення та порядок проходження нормативно-правових актів в ВР АРК, розгляд та прийняття нормативно-правових актів на сесії Верховної Ради АРК.

Отже, Постанова Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 є нормативно-правовим актом, прийнятим Верховною Радою АР Крим.

Також, віднесення Постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 до нормативно-правових актів, підтверджується саме формою цього документа, який викладений у вигляді постанови, адже частиною 2 статті 27 Конституції Автономної Республіки Крим визначено, що Верховна Рада АРК щодо питань, які мають нормативно-правовий характер, приймає саме постанову.

Нормативно-правовий акт відображає волю уповноваженого суб'єкта права, є обов'язковим для виконання, має документальну форму закріплення, забезпечується у виконанні державою, у тому числі примусовими засобами.

Постанова Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 є офіційним письмовим документом, прийнятим уповноваженим на це суб'єктом нормотворення Верховною Радою АРК, у визначеній законодавством формі, тобто у вигляді постанови, та за встановленою законодавством процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради АРК, спрямований на регулювання суспільних відносин, що містить норми права, має неперсоніфікований характер, є обов'язковим для виконання і розрахований на неодноразове застосування.

Тобто, за всіма критеріями, встановленими для нормативно-правових актів, Постанова Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 є нормативно-правовим актом.

Слід також зазначити, що Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим 471-2/99 від 21.04.99 було затверджено Положення про порядок опублікування та набрання чинності нормативно-правових актів Верховної ради АРК та Ради міністрів АРК.

Згідно абзацу 3 пункту 6 Положення N 471 Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим вступають у дію на всій території Автономної Республіки Крим через 10 днів з дня їх опублікування в газеті "Кримські ізвестія" або з моменту їх опублікування в Збірнику нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, якщо інший термін вступу в силу не встановлено зазначеними актами.

Пунктом 2 Постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 було встановлено порядок введення її в дію, а саме зазначено, що постанова вводиться в дію з моменту прийняття.

Згідно статті 57 Конституції України кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.

Відповідно до частини 2 статті 135 Конституції України нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції і законам України та приймаються відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та на їх виконання.

Пунктом 2 оскаржуваної Постанови визначено, що відповідач порушив визначене Конституцією України право громадян знати про прийнятий Верховною Радою АРК нормативно-правовий акт та його зміст, а саме Постанову Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009, яка набрала чинності з моменту її прийняття, тобто 29.09.2009, тоді як до відома населення вона була доведена тільки 03.10.2009, шляхом опублікування в газеті "Кримські ізвестія", тобто ця постанова діяла у період з 29.09.2009 по 03.10.2009 і не була доведена до відома населення, тобто позивачі та населення АРК не знали про її прийняття та її зміст та не могли знати про це.

Суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що відповідач порушив право громадян знати свої права та обов'язки, адже він не довів до відома населення нормативно-правовий акт, що містить їх права та обов'язки, до набрання цим нормативно-правовим актом чинності.

Пункт 2 оскаржуваної Постанови суперечить нормам Основного Закону України Конституції України в частині порушення права громадян знати свої права та обов'язки, щодо не доведення до відома населення нормативно-правового акта, який визначає їх права та обов'язки, адже нормативно-правовий акт набрав чинності раніше, ніж його було доведено до відома населення, тобто він діяв в той час, коли про нього не було відомо населенню і не могло бути відомо. Таким чином відповідач порушив порядок введення в дію нормативно-правового акта, який визначає права та обов'язки громадян та відповідач застосував цей нормативно-правовий акт до його оприлюднення та доведення до відома громадян та населення Автономної Республіки Крим. Також, суперечить частині 5 статті 4 Конституції АРК, якою визначено, що нормативно-правові акти, що стосуються прав та свобод людини і громадянина, встановлюють їх обов'язки, набирають чинності після обнародування їх в установленому порядку.

Тому Постанова Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 повинна була набрати чинності тільки після обнародування її в установленому порядку, а саме шляхом опублікування в газеті "Кримські ізвестія", та не могла набрати чинності з моменту її прийняття.

Згідно пункту 5.4 Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України N 34/5 від 12.04.2005 "Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів", нормативно-правові акти, які визначають права та обов'язки громадян, набирають чинності не раніше дня доведення до відома населення.

Суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що пункт 2 Постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 таким, що не відповідає нормам вищою юридичної сили, а саме: Конституції України, яка є Основним Законом України та всі нормативно-правові акти повинні прийматись в Україні на її засадах та відповідати їй; Конституції АРК, яка прийнята у відповідності до Конституції України перш за все на захист прав, свобод та інтересів громадян та населення, що мешкають на території АРК. Оскаржуваний пункт Постанови порушив права, свободи та інтереси позивачів, адже набрання постановою чинності передувало її оприлюдненню, а отже вона діяла в той час, коли про неї не знали та не могли знати громадяни та населення АРК, що порушує їх права, свободи та інтереси.

Загальним правилом, підставами для визнання акта незаконним є невідповідність його вимогам чинного законодавства та/або визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт. Умовою визнання акта незаконним є також порушення у зв'язку з прийняттям відповідного акта прав і охоронюваних законом інтересів позивача у справі. За результатами розгляду справи судовою колегією було встановлено таке порушення, а отже у суду наявні всі правові підстави для задоволення позову.

Рішення, дії суб'єкта владних повноважень не можуть бути упередженими, тобто здійснюватися дискримінаційно через власний, у тому числі фінансовий, корпоративний інтерес. Приймаючи рішення по справі або вчинюючи дію, суб'єкт владних повноважень не може ставати на сторону будь-якої з осіб та не може проявляти себе заінтересованою стороною у справі, виходячи з будь-якого нелегітимного інтересу, тобто інтересу, який не випливає із завдань цього суб'єкта, визначених законом. Суб'єкт владних повноважень зобов'язаний діяти добросовісно, тобто з щирим наміром щодо реалізації владних повноважень та досягнення поставлених цілей і справедливих результатів.

Таким чином, пункт 2 Постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 є незаконним, таким, що не відповідає правовим актам вищої юридичної сили, який ущемляє конституційні права позивачів і громадян Криму, а отже у суду наявні підстави для задоволення позову та визнання незаконним пункт 2 Постанови Верховної Ради АР Крим від "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009.

Судова колегія зазначає, що до суду першої та апеляційної інстанції відповідач не надані суду докази, що підтверджують правомірність його дій щодо прийняття оскаржуваного пункту постанови, а отже позовні вимоги підлягають задоволенню.

При цьому суд зауважує на тому, що визнання нормативно-правового акта незаконним є оціночним критерієм з точки зору відповідності виданого нормативно-правового акта закону та компетенції органу, який його видав. Щодо визнання нормативно-правового акта нечинним суд виходить з того, що будь-який нормативно-правовий акт має певні правові наслідки щодо регулювання суспільних відносин, а тому вирішення питання про те, з якого моменту оскаржуваний нормативно-правовий акт підлягає визнанню нечинним з огляду на наслідки, суд виходив з того, що критерієм для визначення моменту, з якого правовий акт доцільно визнавати нечинним, є поділ незаконних нормативно-правових актів на нікчемні та заперечні.

Суд першої інстанції правомірно, з метою захисту правовідносин, що склалися на підставі оскаржуваного акта, відносить оскаржувану у справі Постанову Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 в частині прийняття пункту 2, до нікчемних нормативно-правових актів, оскільки його нечинність настала з моменту прийняття оскаржуваного пункту, у зв'язку із чим пункт 2 такої Постанови підлягає визнанню нечинним саме з моменту прийняття цієї постанови Верховної Ради АРК.

Моментом, коли визнаний нечинним пункт нормативно-правового акта перестає діяти є саме момент прийняття Постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009.

Тобто, правомірно судом першої інстанції задоволені позовні вимоги та визнано незаконним та нечинним пункт 2 Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009.

З урахуванням викладеного, судова колегія дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, оскільки постанова суду першої інстанції прийнята при правильному застосуванні норм матеріального та процесуального права, а також при повному з'ясуванні обставин, що мають істотне значення для справи.

Керуючись статтями 195, 198, 205, 206, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд ухвалив:

Апеляційну скаргу Верховної Ради Автономної Республіки Крим - залишити без задоволення.

Постанову Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 18.11.2010 у справі N 2а-13747/09/8/0170 - залишити без змін

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення згідно з частиною п'ятою статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Ухвалу може бути оскаржено в порядку статті 212 Кодексу адміністративного судочинства України, згідно з якою касаційна скарга на судові рішення подається безпосередньо до Вищого адміністративного суду України протягом двадцяти днів після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції, крім випадків, передбачених цим Кодексом, а в разі складення ухвали в повному обсязі відповідно до статті 160 цього Кодексу - з дня складення ухвали в повному обсязі.

Повний текст судового рішення виготовлений 21 березня 2011 р.

 

Головуючий, суддя

А. С. Цикуренко

Судді:

Г. П. Ілюхіна

 

В. А. Омельченко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали