ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 жовтня 2017 року

Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у складі: головуючого - Прокопенка О. Б., суддів: Волкова О. Ф., Гриціва М. І., при секретарі судового засідання - Ключник А. Ю., за участю представників: позивача - ОСОБА_2, відповідача - Г. О. А., Б. А. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_1 до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі - ВККС) про визнання незаконним та скасування рішення, зобов'язання вчинити певні дії, встановила:

15 лютого 2017 року ОСОБА_1 у порядку статті 171-1 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС) звернувся до Вищого адміністративного суду України із позовом, у якому просив: визнати незаконним та скасувати рішення ВККС від 10 лютого 2017 року N 46/вс-17, яким йому відмовлено у допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду та припинено його участь у такому конкурсі; зобов'язати ВККС повторно розглянути питання щодо допуску його до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Обґрунтовуючи позов, ОСОБА_1 вказав на те, що ВККС не наділена повноваженнями встановлювати факт порушення ним законодавства про військовий облік, а будь-якими іншими органами чи посадовими особами його вини у неперебуванні на обліку не встановлено.

Суд установив, що ОСОБА_1 виявив бажання взяти участь у конкурсі на зайняття 120 вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду.

6 грудня 2016 року позивач дав письмову згоду на проведення відповідно до вимог Закону України від 2 червня 2016 року N 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII) (далі - Закон N 1402-VIII) спеціальної перевірки відомостей щодо нього, у тому числі відомостей, поданих ним особисто для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади судді.

Рішенням ВККС від 13 грудня 2016 року N 95/вс-16 позивача допущено до участі у конкурсі на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Проводячи спеціальну перевірку кандидата на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду ОСОБА_1, ВККС 14, 21 грудня 2016 року, 26 січня 2017 року направила запити, зокрема, до Міністерства оборони України (далі - Міноборони) та просила надати інформацію про те:

- чи перебував ОСОБА_1 на військовому обліку станом на 6 грудня 2016 року;

- чи оформлювалися та/або видавалися на ім'я ОСОБА_1 військово-облікові документи і якщо так, то які;

- чи звільнявся ОСОБА_1 від виконання військового обов'язку і якщо так, то на якій підставі.

На виконання вимог запиту ВККС Державний секретар Міноборони генерал-полковник Д. О. В. у листі від 9 лютого 2017 року N 220/1309 повідомив, що громадянин ОСОБА_1 на військовому обліку не перебуває, чим порушує правила військового обліку.

На підставі зазначеного листа Міноборони, ВККС прийняла рішення від 10 лютого 2017 року N 46/вс-17, яким відмовила ОСОБА_1 у допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду та припинила його участь у конкурсі.

Вищий адміністративний суд України постановою від 6 липня 2017 року відмовив у задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 виходячи із того, що ВККС із дотриманням вимог чинного законодавства прийняла спірне рішення у межах наданих їй повноважень.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням, представник ОСОБА_1 - ОСОБА_2 звернувся до Верховного Суду України із заявою про його перегляд з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої статті 237 КАС.

У заяві йдеться про те, що оскаржуване рішення суду є необґрунтованим та постановлене із порушенням норм матеріального та процесуального права.

Заслухавши пояснення представників сторін, перевіривши наведені у заяві доводи, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України вважає, що заява не підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з частиною третьою статті 2 КАС у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Україна є правовою державою, в якій визнається і діє принцип верховенства права, Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Пунктом 4 розділу ХІІ Закону N 1402-VIII (Закон N 1402-VIII) передбачено утворення Верховного Суду, судді якого призначаються за результатами конкурсу, проведеного відповідно до цього Закону (Закон N 1402-VIII).

Згідно зі статтею 79 зазначеного Закону (Закон N 1402-VIII) конкурс на зайняття вакантної посади судді Верховного Суду проводиться ВККС відповідно до цього ж Закону (Закон N 1402-VIII).

7 листопада 2016 року ВККС прийняла рішення N 145/зп-16 про оголошення конкурсу на зайняття 120 вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду, затвердила Умови проведення конкурсу.

Порядок призначення на посаду судді <…> Верховного Суду за спеціальною процедурою передбачено статтею 81 Закону N 1402-VIII (Закон N 1402-VIII).

Згідно з частиною другою цієї статті на посаду судді Верховного Суду за спеціальною процедурою може бути призначена особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Верховному Суді, а також відповідає одній із вимог, визначених частиною першою статті 38 цього Закону (Закон N 1402-VIII).

З метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на посаду судді <…> Верховного Суду за спеціальною процедурою кандидат на посаду судді подає до ВККС:

1) письмову заяву про проведення кваліфікаційного оцінювання;

2) документи, визначені пунктами 2 - 13 частини першої статті 71 цього Закону (Закон N 1402-VIII);

3) документи, які підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою (Закон N 1402-VIII) чи другою статті 33 (Закон N 1402-VIII), частиною першою статті 38 цього Закону (Закон N 1402-VIII) відповідно (частина четверта статті 81 Закону N 1402-VIII (Закон N 1402-VIII)).

При цьому частиною п'ятою цієї ж статті (Закон N 1402-VIII) встановлено, що ВККС, зокрема, на підставі поданих документів встановлює відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді <…> Верховного Суду та формує його досьє.

Так, статтями 71 (Закон N 1402-VIII) та 81 Закону N 1402-VIII (Закон N 1402-VIII) встановлено, що саме кандидат на посаду судді, а не будь-хто інший, має подати до ВККС усі необхідні документи, на підставі яких ВККС встановлює відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді <…> Верховного Суду.

Згідно зі статтею 79 Закону N 1402-VIII (Закон N 1402-VIII) конкурс на зайняття вакантної посади судді проводиться відповідно до цього Закону та положення про проведення конкурсу (частина перша цієї статті (Закон N 1402-VIII)).

Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади судді затверджується ВККС (частина друга цієї статті (Закон N 1402-VIII)).

Загальний порядок подання заяви для участі у конкурсі та умови його проведення визначаються ВККС (частина четверта цієї ж статті (Закон N 1402-VIII)).

На виконання вимог Закону N 1402-VIII (Закон N 1402-VIII) ВККС 2 листопада 2016 року рішенням N 141/зп-16 затвердила Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, відповідно до пункту 5.1 розділу V якого визначено, що спеціальна перевірка стосовно кандидата на відповідність вимогам, установленим Конституцією та законами України, здійснюється в порядку, встановленому законами України N 1402-VIII, від 14 жовтня 2014 року N 1700-VII "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) (далі - Закон N 1700-VII) та цим Положенням.

Крім того, відомості, що підлягають спеціальній перевірці, визначені частиною третьою статті 56 Закону N 1700-VII (Закон N 1700-VII) та пунктом 5 Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 171 (Постанова N 171) (далі - Порядок).

Відповідно до пункту 7 частини четвертої статті 57 Закону N 1700-VII (Закон N 1700-VII) та підпункту 6 пункту 5 Порядку (Постанова N 171) перевірка відомостей стосовно кандидата під час проведення спеціальної перевірки проводиться шляхом направлення письмових запитів, зокрема, до Міноборони - щодо відношення кандидата до військового обов'язку.

Така ж вимога міститься і в Умовах проведення конкурсу.

Особа, щодо якої за результатами спеціальної перевірки встановлено обставини, які є підставою для відмови у призначенні (обранні) на посаду, вважається такою, що не пройшла спеціальну перевірку (абзац 5 частини другої статті 58 Закону N 1700-VII (Закон N 1700-VII)).

Аналіз наведених норм права дає підстави вважати, що законодавством встановлено чіткий порядок проведення кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на посаду судді Верховного Суду та передбачено, що ВККС не допускає до проходження вказаного оцінювання осіб, які не пройшли спеціальної перевірки, передбаченої чинним законодавством України.

Таким чином, ВККС прийняла оспорюване рішення, на підставі наданої інформації уповноваженого на це органу - Міноборони, який встановив, що позивачем порушено правила військового обліку. При цьому ВККС діяла в межах наданих їй повноважень та відповідно до вимог чинного законодавства.

Колегія суддів вважає, що інші доводи заявника у частині порушення його прав є необґрунтованими, оскільки постанова Вищого адміністративного суду України від 6 липня 2017 року ухвалена на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин у справі, відповідно до норм матеріального права, з дотриманням норм процесуального права, тому у задоволенні заяви представника ОСОБА_1 - ОСОБА_2 слід відмовити.

Керуючись пунктом 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 2 червня 2016 року N 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII), статтями 241, 242, 244 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України постановила:

У задоволенні заяви представника ОСОБА_1 - ОСОБА_2 відмовити.

Постанова є остаточною і не може бути оскаржена, крім випадку, передбаченого пунктом 3 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Головуючий

О. Б. Прокопенко

Судді:

О. Ф. Волков

 

М. І. Гриців
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали