Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про визнання незаконним та скасування рішення Київської міської ради "Про затвердження детального плану території в межах вулиць Електриків, Набережно-Рибальської дороги у Подільському районі м. Києва" від 29 вересня 2016 року N 96/1100

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

03.04.2018 р.

Справа N 826/4504/17

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого судді - Бабенка К. А., суддів: Кузьменка В. В., Степанюка А. Г., секретаря Антоненко К. М., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за апеляційними скаргами Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріверсайд Девелопмент ЛТД", Київської міської ради та Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 19 лютого 2018 року (Рішення N 826/4504/17) за адміністративним позовом ОСОБА_2 до Київської міської ради, за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні Відповідача - Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріверсайд Девелопмент ЛТД", про визнання незаконним та скасування рішення (Рішення N 96/1100), встановив:

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 19 лютого 2018 року (Рішення N 826/4504/17) позов задоволено повністю.

Не погоджуючись із зазначеним судовим рішенням, Відповідачем та Третіми особами подано апеляційні скарги, в яких вони просять судове рішення суду першої інстанції скасувати та прийняти нове судове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників Відповідача та Третіх осіб, перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційні скарги слід задовольнити, Постанову суду першої інстанції - скасувати, ухвалити нову постанову, якою в задоволенні адміністративного позову відмовити повністю з наступних підстав.

Рішенням Відповідача "Про затвердження детального плану території в межах вулиць Електриків, Набережно-рибальської дороги у Подільському районі м. Києва" від 29 вересня 2016 року N 96/1100 (Рішення N 96/1100), відповідно до статті 19 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17 лютого 2011 року N 3038-VI (Закон N 3038-VI), Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР та рішення Київради "Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві" від 13 листопада 2013 року N 518/10006 (Програма N 518/10006) затверджено детальний план території в межах вулиць Електриків, Набережно-рибальської дороги у Подільському районі м. Києва відповідно до основних техніко-економічних показників (Рішення N 96/1100) (техніко-економічних показників та основних положень з графічними матеріалами), що додаються, як основу визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови, розташування червоних ліній вулиць і доріг та ландшафтної організації місцевості.

Відповідно до частин першої, четвертої ст. 12 Закону України "Про основи містобудування" від 16 листопада 1992 року N 2780-XII, до компетенції сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування на відповідній території належить затвердження відповідно до законодавства місцевих програм, генеральних планів відповідних населених пунктів, планів зонування територій, а за відсутності затверджених в установленому законом порядку планів зонування території - детальних планів територій; до компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування належать: затвердження детальних планів територій за наявності затверджених в установленому законом порядку планів зонування території; визначення територій для містобудівних потреб; внесення пропозицій щодо встановлення і зміни меж населених пунктів відповідно до закону.

Згідно з п. 3 частини першої ст. 1 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17 лютого 2011 року N 3038-VI (Закон N 3038-VI) (надалі - Закон N 3038-VI), детальний план території - містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території;

Відповідно до частини першої ст. 19 Закону N 3038-VI (Закон N 3038-VI), детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території; детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.

Згідно з частиною четвертою ст. 19 Закону N 3038-VI (Закон N 3038-VI), детальний план території визначає: принципи планувально-просторової організації забудови; червоні лінії та лінії регулювання забудови; функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами; містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території; потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування; доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови; черговість та обсяги інженерної підготовки території; систему інженерних мереж; порядок організації транспортного і пішохідного руху; порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі; межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об'єктів (у разі відсутності плану зонування території).

Відповідно до частин п'ятої - сьомої ст. 19 Закону N 3038-VI (Закон N 3038-VI), детальний план території складається із графічних і текстових матеріалів; склад, зміст, порядок розроблення та затвердження детального плану території визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування; матеріали детального плану території не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування.

Згідно з частиною дев'ятою ст. 19 Закону N 3038-VI (Закон N 3038-VI), детальний план території не підлягає експертизі.

Відповідно до п. 4.1 Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 16.11.2011 року N 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за N 1468/20206 (надалі - Порядок), рішення про розроблення генерального плану, плану зонування території, детального плану території, яка розташована в межах населеного пункту, а також внесення змін до цієї містобудівної документації приймає відповідна сільська, селищна, міська рада.

Згідно з п. 4.3 Порядку, замовником розроблення містобудівної документації з планування території на місцевому рівні або внесення змін до неї є: при розробленні генерального плану населеного пункту, плану зонування території, а також детального плану території, яка розташована в межах населеного пункту, - виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації; при розробленні детального плану території, яка розташована за межами населеного пункту, - районна державна адміністрація, а в разі відсутності адміністративного району - відповідно Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Рішенням Відповідача "Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві" від 13 листопада 2013 року N 518/10006 (Програма N 518/10006) затверджено програму створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві.

Пунктом 67 переліку містобудівної документації для розроблення (оновлення) у м. Києві у 2013 - 2016 роках (Програма N 518/10006) передбачено розроблення ДПТ в районі вулиць Електриків, Набережно-Рибальська.

Між Третьою особою - Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як Замовником, Товариством з обмеженою відповідальністю "Терра проджект", як Виконавцем, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний центр технічної інвентаризації", як Інвестором, укладено Договір від 30 липня 2015 року N 1507/187/ДПТ, відповідно до п. 1.1 якого Замовник доручає, Інвестор оплачує, а Виконавець приймає на себе зобов'язання, власними та/або залученими силами та засобами, розробити Детальний план території в межах вулиць Електриків, Набережно-Рибальська у Подільському районі м. Києва.

03 лютого 2016 року між Третьою особою - Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як Стороною 1, Товариством з обмеженою відповідальністю "Терра проджект", як Стороною 2, Товариством з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний центр технічної інвентаризації", як Стороною 3, та Третьою особою - Товариством з обмеженою відповідальністю "Ріверсайд Девелопмент ЛТД", як Стороною 4, укладено Договір про заміну сторони, згідно з п. 1.1 якого, Сторона 3 передає, а Сторона 4 приймає всі права та обов'язки Інвестора, які Сторона 3 має відповідно до Договору N 1507/187/ДПТ від 30 липня 2015 року з усіма додатками.

Листами Департамента житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.04.2016 року N 058/7/1-3917; Департамента міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.04.2016 року N 064-3912; Головного управління Національної поліції у м. Києві Відділу поліції в річковому порту Київ від 05.07.2016 року N 62/467/125/57/01-2016; Головного управління національної поліції у м. Києві від 14.06.2016 року N 4274вх/125/19/02-2016, зазначений Детальний план території погоджено.

Зазначений Детальний план території розглянуто та рекомендовано до затвердження Архітектурно-містобудівною радою при Департаменті містобудування та архітектури м. Києва (Протокол засідання секції містобудування та архітектури архітектурно-містобудівної ради від 30 червня 2016 року у справі N 008-а-16).

Територія в межах вулиць Електриків, Набережно-Рибальська у Подільському районі міста Києва поділяється на кілька ділянок різного призначення, а саме: територія промислова, зелених насаджень загального користування, громадських будівельних споруд, території спецпризначення, територія середньоповерхової житлової забудови. На зазначеній території об'єднано кілька форм використання, тому її віднесено до поліфункціональної зони використання, що підтверджується Схемою планувальної структури Генерального плану м. Києва до 2020 (Т. 4, а. с. 63).

На території земель комунальної власності в межах вулиць Електриків, Набережно-Рибальська у Подільському районі міста Києва, а саме встановленою Схемою організації промислових та комунально-складських територій Генерального плану м. Києва до 2020 року визначено наступні напрямки використання території: поліфункціональне використання без збереження пріоритету існуючих функцій.

Отже, передбачене Детальним планом території функціональне призначення території (для житлово-громадської забудови, території спецпризначення, зелених насаджень загального користування, комунально-складського призначення) не суперечить визначеному у Генеральному плані поліфункціональному використанню територій, а є уточненням його положень щодо планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини населеного пункту, не змінюють функціональне зонування його територій, що відповідає вимогам ст. 19 Закону N 3038-VI (Закон N 3038-VI).

Щодо доводів Позивача про порушення порядку проведення громадських слухань обговорення Детального плану території, колегією суддів встановлено наступне.

Відповідно до частини першої ст. 21 Закону N 3038-VI (Закон N 3038-VI), громадським слуханням підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні: генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій.

Згідно з частиною другою ст. 21 Закону N 3038-VI (Закон N 3038-VI), зокрема затвердження на місцевому рівні містобудівної документації, зазначеної у ч. 1 цієї статті (Закон N 3038-VI), без проведення громадських слухань щодо проектів такої документації забороняється.

Відповідно до частини третьої ст. 21 Закону N 3038-VI (Закон N 3038-VI), сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи зобов'язані забезпечити: оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні з прогнозованими правовими, економічними та екологічними наслідками; оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості; реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні (у разі її утворення); узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками містобудівної документації на місцевому рівні через погоджувальну комісію; оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні.

Згідно з частинами п'ятою - шостою ст. 21 Закону N 3038-VI (Закон N 3038-VI), оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні є підставою для подання пропозицій громадськості до відповідного органу місцевого самоврядування; пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил та надаватися у строки, визначені для проведення процедури громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Відповідно до п. п. 7 (Постанова N 555), 8 Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні (Постанова N 555), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року N 555 (надалі - Порядок), пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати: повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні; юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні; власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях; представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад; пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку (Постанова N 555), або подані після встановленого органом місцевого самоврядування строку, залишаються без розгляду.

Згідно з частиною восьмою ст. 21 Закону N 3038-VI (Закон N 3038-VI), зокрема для розгляду спірних питань, що виникають у процесі громадських слухань, може утворюватися погоджувальна комісія; погоджувальна комісія протягом двох тижнів після її створення розглядає спірні питання, зафіксовані у протоколі громадських слухань, та ухвалює рішення про врахування або мотивоване відхилення цих пропозицій (зауважень).

Відповідно до частини дев'ятої ст. 21 Закону N 3038-VI (Закон N 3038-VI), оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні здійснюється у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом опублікування в засобах масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення таких рішень на офіційних веб-сайтах цих органів; особи, які оприлюднюють проекти генеральних планів населених пунктів, зонування територій, детальних планів територій, є відповідальними за їх автентичність.

Отже, громадські слухання містобудівної документації на місцевому рівні відбуваються оприлюдненням проектів містобудівної документації на місцевому рівні, наданням особам, які мають право на подання пропозицій до проектів містобудівної документації на місцевому рівні, строку для подання таких пропозицій; безпосереднім поданням пропозицій громадськості до відповідного органу місцевого самоврядування; утворенням погоджувальної комісії у разі необхідності та, відповідно, оприлюдненням результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації.

У газеті "Хрещатик" (випуск N 20(4790) від 23 лютого 2016 року) оприлюднено проект Детального плану території в межах вулиць Електриків, Набережно-рибальської дороги у Подільському районі м. Києва та повідомлено, що матеріали зазначеного проекту розміщено в приміщенні Подільської державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Контрактова, 2 та на сайті www.kga.gov.ua.

Третьою особою - Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) приймалися пропозиції громадськості для їх розгляду та врахування у проекті Детального плану території, що підтверджується наявними у матеріалах справи Журналом реєстрації пропозицій та зауважень громадян до проекту Детального плану території в межах вулиць Електриків, Набережно-рибальської дороги у Подільському районі м. Києва та Звітом про результати розгляду та врахування пропозицій громадськості, юридичних, фізичних осіб під час проведення громадських слухань проекту Детального плану території в межах вулиць Електриків, Набережно-рибальської дороги у Подільському районі м. Києва (Т. 1, а. с. 73 - 79).

Позивачем право на подання пропозицій до містобудівної документації у передбаченому законом порядку реалізовано не було, тому його права та інтереси не порушено.

Крім того, Позивачем в адміністративному позові зазначено, що в порушення вимог п. 5 Порядку (Постанова N 555) під час оприлюднення оголошення про початок громадських слухань були відсутні графічні матеріали.

Згідно з п. 5 Порядку (Постанова N 555), повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації має містити: інформацію про мету, склад та зміст містобудівної документації, викладену у скороченій та доступній для широкої громадськості формі; основні техніко-економічні показники, зокрема графічні матеріали, що відображають зміст містобудівної документації; відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розроблення; інформацію про місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації; інформацію про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій; відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій; інформацію стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо); осіб, які забезпечують роботу з розгляду пропозицій громадськості, призначає орган місцевого самоврядування. Зазначені особи є відповідальними за автентичність проектів містобудівної документації.

Тому як графічні матеріали проекту Детального плану території в межах вулиць Електриків, Набережно-рибальської дороги у Подільському районі м. Києва Відповідачем було оприлюднено та надано доступ до цієї інформації громадськості відповідно до чинного законодавства, колегія суддів дійшла висновку, що оскаржене Позивачем Рішення Відповідача прийнято правомірно.

Враховуючи вищенаведене, колегія суддів дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення адміністративного позову.

Згідно з частиною першою ст. 317 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), підставами для скасування судового рішення суду першої інстанції повністю або частково та ухвалення нового рішення є, зокрема неправильне застосування норм матеріального права.

Судом першої інстанції неправильно застосовано норми матеріального права, тому рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 19 лютого 2018 року (Рішення N 826/4504/17) скасовується та ухвалюється нова Постанова, якою у задоволенні адміністративного позову відмовляється повністю.

Керуючись ст. ст. 310 ( N 2747-IV), 315 ( N 2747-IV), 317 ( N 2747-IV), 321 ( N 2747-IV), 322 ( N 2747-IV), 325 ( N 2747-IV), 328 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), колегія суддів постановила:

Апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріверсайд Девелопмент ЛТД", Київської міської ради та Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) задовольнити, рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 19 лютого 2018 року (Рішення N 826/4504/17) скасувати, ухвалити нову постанову, якою у задоволенні адміністративного позову відмовити повністю.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом тридцяти днів з дня складення її в повному обсязі безпосередньо до Верховного Суду.

Постанову складено у повному обсязі 03.04.2018 року.

 

Головуючий, суддя

К. А. Бабенко

Судді:

В. В. Кузьменко

 

А. Г. Степанюк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали