ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

14.02.2012 р.

N П/9991/1567/11


Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів: головуючого - судді Зайця В. С. (суддя-доповідач), суддів - Веденяпіна О. А., Кочана В. М., Сороки М. О., Цвіркуна Ю. І., секретаря судового засідання - Черняк К. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_6 до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про визнання незаконним та скасування рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 3 лютого 2011 року N 147/34-Д, встановив:

6 грудня 2011 року ОСОБА_6 пред'явив адміністративний позов до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі ВККСУ) про визнання незаконним та скасування рішення ВККСУ від 03 лютого 2011 року N 147/34-Д про відмову у відкритті дисциплінарної справи відносно суддів апеляційного суду Кіровоградської області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 за результатами розгляду його скарги та про зобов'язання ВККСУ повторно розглянути подану позивачем скаргу про істотні порушення норм процесуального права, порушень присяги при здійсненні правосуддя колегією суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Кіровоградської області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 у порядку та спосіб, що передбачені чинним законодавством.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що в листопаді 2010 року він звернувся до ВККСУ із заявою про грубі порушення норм процесуального права суддями Апеляційного суду Кіровоградської області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9. при розгляді апеляційної скарги прокурора Кіровоградської області на постанову Ленінського районного суду м. Кіровограда від 21 червня 2010 року, які полягали у проведенні судового засідання за його відсутності. 3 лютого 2010 року ВККСУ прийняла рішення N 147/34-Д про відмову у відкритті дисциплінарної справи відносно суддів апеляційного суду Кіровоградської області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 Вважає, що відповідач прийняв оскаржуване рішення з порушенням вимог статей 91, 94, 99 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", не повідомив його, як учасника засідання, про час та місце проведення свого засідання, на якому розглядалась його скарга, а тому прийняте за результатами розгляду його скарги рішення є незаконним та підлягає скасуванню.

В судове засідання позивач не з'явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник відповідача позов не визнала, вважає рішення Комісією законним та обґрунтованим.

Заслухавши пояснення представника відповідача, дослідивши матеріали справи, колегія суддів дійшла висновку, що позов підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 22 листопада 2010 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України отримала заяву ОСОБА_6 про грубі порушення норм процесуального права при розгляді апеляційної скарги прокурора Кіровоградської області на постанову Ленінського районного суду м. Кіровограда від 21 червня 2010 року про скасування постанови прокурора від 1 червня 2010 року.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України, встановивши відсутність підстав для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, 3 лютого 2011 року прийняла рішення про відмову у відкритті дисциплінарної справи відносно суддів апеляційного суду Кіровоградської області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9.

Відповідно до статті 90 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Вища кваліфікаційна комісія суддів України є постійно діючим органом у системі судоустрою України, порядок роботи якого визначається її регламентом, прийнятим більшістю від загального складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Пунктом 8 частини першої статті 91 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" до повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, серед інших, віднесено розгляд заяв та повідомлень про дисциплінарну відповідальність суддів місцевих та апеляційних судів, а також, за наявності підстав, порушення дисциплінарних справ і здійснення дисциплінарного провадження.

Підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності судді визначені частиною першою статті 83 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Відповідно до статті 84 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" дисциплінарне провадження це процедура розгляду органом, визначеним законом, звернення, в якому містяться відомості про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов'язків чи присяги судді. Право на звернення зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має кожен, кому відомі такі факти.

Частинами п'ятою, шостою статті 94 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" передбачено, що порядок роботи Комісії визначається її регламентом, прийнятим більшістю від загального складу Комісії. Засідання Комісії проводяться відкрито і гласно, крім випадків, установлених законом.

Порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо судді визначений у статті 86 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" т а розділі XII Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (в редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин), відповідно до яких вказана процедура передбачає наступні стадії: 1) здійснення перевірки даних про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності; 2) відкриття дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення по справі органом, що здійснює дисциплінарне провадження.

Перевірка даних про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи та притягнення судді місцевого чи апеляційного суду до дисциплінарної відповідальності здійснюється членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у порядку, встановленому Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

Так, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за результатами перевірки складає висновок з викладенням фактів та обставин, виявлених у ході перевірки, та пропозицією про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи. Висновок члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті вирішує Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

Відповідно до абзацу другого пункту 12.1.3 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі - Регламент) (в редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин) на кожній стадії дисциплінарного провадження комісією виноситься окреме рішення, крім здійснення перевірки даних про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

З положень пункту 3.4.1 зазначеного Регламенту (в редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин) вбачається, що засідання Комісії проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли Комісія приймає інше рішення. Закриті засідання Комісії можуть проводитись для розгляду визначених Комісією питань, а також розгляду питань, що стосуються організації поточної роботи Комісії. У закритому засіданні Комісії мають право брати участь особи, присутність яких визнана Комісією необхідною для розгляду відповідного питання.

Відповідно до пункту 12.3.1 Регламенту (в редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин) питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову у її відкритті розглядається на засіданні Комісії. Учасники засідання повідомляються про дату, час та місце засідання Комісії не пізніш як за 10 днів до дня його проведення.

Згідно із пунктом 5.3.1 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (в редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин) учасниками засідання Комісії є: особи, щодо яких розглядається питання; представники осіб, щодо яких розглядається питання про дисциплінарну відповідальність; особи, залучені в необхідних випадках Комісією до участі у розгляді питань; особи, за поданням яких розглядається питання, або їх представники.

З матеріалів справи вбачається, що рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України N 147/34-Д про відмову у відкритті дисциплінарної справи відносно суддів Апеляційного суду кіровоградської області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 було прийняте без повідомлення учасників засідання про дату, час та місце засідання Комісії.

Таким чином Вища кваліфікаційна комісія суддів України, не повідомивши позивача, як учасника засідання, про дату, час та місце засідання Комісії не пізніш як за 10 днів до дня його проведення, порушила процедуру розгляду питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті, що передбачена пунктом 12.3.1 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (в редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин).

Пунктом 9 частини третьої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті(вчинені) вони з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що відповідач, не повідомивши позивача, як учасника засідання, про дату, час та місце розгляду на своєму засіданні його скарги, допустив порушення норм Закону України "Про судоустрій і статус суддів" таРегламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (в редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин), якими визначено порядок розгляду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України питання про порушення чи відмову у порушенні дисциплінарного провадження, що призвело до порушення права позивача на участь у процесі прийняття рішення.

Відповідно до частини п'ятої статті 1711 Кодексу адміністративного судочинства України Вищий адміністративний суд України за наслідками розгляду справи може:

1) визнати акт Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України незаконним повністю або в окремій його частині;

2) визнати дії чи бездіяльність Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України протиправним, зобов'язати Верховну Раду України, Президента України, Вищу раду юстиції, Вищу кваліфікаційну комісію суддів України вчинити певні дії

Виходячи із повноважень Вищого адміністративного суду України, як суду першої інстанції, заявлених позовних вимог, з метою повного захисту прав, свобод та інтересів позивача, суд вважає позовні вимоги такими, що підлягають частковому задоволенню, рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України N 147/34-Д про відмову у відкритті дисциплінарної справи відносно суддів апеляційного суду Кіровоградської області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 необхідно визнати незаконним.

Позовні вимоги в частині зобов'язання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повторно розглянути скаргу ОСОБА_6 про істотні порушення норм процесуального права, порушень присяги при здійсненні правосуддя колегією суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Кіровоградської області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 у порядку та спосіб, що передбачені чинним законодавством, задоволенню не підлягають, оскільки визнання незаконним спірного рішення зобов'язує Комісію повторно розглянути звернення позивача у відповідності до вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Керуючись статтями 158 - 163, 1711 Кодексу адміністративного судочинства України, постановив:

Позов ОСОБА_6 до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про визнання незаконним та скасування рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 3 лютого 2011 року N 147/34-Д задовольнити частково.

Визнати незаконним рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України N 147/34-Д від 3 лютого 2011 року про відмову у відкритті дисциплінарної справи відносно суддів апеляційного суду Кіровоградської області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9.

В решті позовних вимог відмовити.

Постанова є остаточною і не підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному порядку.

 

Судді

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали