ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

30.03.2016 р.

Справа N 914/2882/13

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - Кочерової Н. О., суддів: Дунаєвської Н. Г., Саранюка В. І., розглянувши касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю Спільного українсько-німецького підприємства "Скомекс" на постанову Львівського апеляційного господарського суду від 16.02.2016 у справі N 914/2882/13 господарського суду Львівської області за позовом ОСОБА_4 до товариства з обмеженою відповідальністю Спільного українсько-німецького підприємства "Скомекс" про визнання незаконним та скасування рішення загальних зборів учасників товариства за заявою ОСОБА_4 про роз'яснення рішення у справі N 914/2882/13 за участю представників сторін: від позивача: ОСОБА_5, дов. [...], від відповідача: В. М. З., дов. [...], встановив:

У липні 2013 позивач - ОСОБА_4 звернувся до господарського суду з позовом до відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю Спільне українсько-німецьке підприємство "Скомекс" про визнання недійсним та скасування рішення загальних зборів учасників товариства від 26.03.2013, оформленого протоколом N 1.

Рішенням господарського суду Львівської області від 09.08.2013 позов задоволено повністю. Визнано недійсним та скасовано рішення загальних зборів засновників (учасників) товариства з обмеженою відповідальністю Спільне українсько-німецьке підприємство "Скомекс" від 26.03.2013, оформлені протоколом N 1.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 24.10.2013, залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 18.12.2013, рішення господарського суду Львівської області від 09.08.2013 змінено, а саме: виключено з мотивувальної частини рішення висновки про те, що

- розмір сплаченого учасниками статутного капіталу станом на 26.03.2013 - день проведення зборів учасників товариства становив 2820906,00 грн. з яких оплачено: ОСОБА_7 - 374803,75 грн. ОСОБА_8 - 600000,00 грн. ОСОБА_9 - 600000,00 грн. ОСОБА_10 - 600000,00 грн. ОСОБА_11 - 209999,80 грн. ССП "Селекціонер" - 325196,25 грн. ОСОБА_4 - 105400,00 грн. Uniter Chemie ТзОВ - 5506,20 грн;

- загальна кількість голосів учасників, що були присутні за зборах правомірно визначалася виходячи з фактичного їх внеску до статутного капіталу товариства, а не в розмірі, що визначена в статуті.

В решті рішення господарського суду Львівської області від 09.08.2013 залишено без змін.

10.12.2015 позивач - ОСОБА_4 звернувся до господарського суду Львівської області із заявою про роз'яснення рішення господарського суду Львівської області від 09.08.2013 у даній справі.

Вимоги заяви обґрунтовані тим, що державним реєстратором не здійснено дій по скасуванню в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців записів, вчинених на підставі рішення загальних зборів учасників товариства, яке було скасоване судовим рішенням у даній справі. Як стверджує заявник, наслідком виконання вказаного судового рішення є скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців всіх реєстраційних дій, вчинених на підставі скасованого рішення загальних зборів учасників товариства, про що відсутнє посилання в резолютивній частині судового рішення, у зв'язку з чим просить роз'яснити рішення господарського суду Львівської області від 09.08.2013 щодо можливості його виконання.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 23.12.2015 (суддя Щигельська О. І.) заяву про роз'яснення рішення задоволено. Роз'яснено рішення господарського суду Львівської області від 09.08.2013 у справі N 914/2882/13 наступним чином:

"Рішенням господарського суду Львівської області від 09.08.2013 року по справі N 914/2882/13 визнано недійсними та скасовано рішення загальних зборів засновників (учасників) ТзОВ Спільного українсько-німецького підприємства "Скомеск" від 26 березня 2013 року, які оформлені протоколом N 1, яким, зокрема, вирішено продовжити діяльність ТзОВ СУНП "Скомекс" на підставі модельного статуту; зменшити розмір статутного капіталу товариства; затвердити модельний статут товариства; звільнити ОСОБА_12 з роботи з посади директора та призначити ОСОБА_13 на посаду директора; провести інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей товариства; директору товариства ОСОБА_13, голові зборів ОСОБА_7 вжити необхідних заходів щодо внесення відповідних змін до установчих документів та провести їх реєстрацію згідно чинного законодавства. На підставі вказаного рішення загальних зборів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців було внесено два реєстраційні записи. Таким чином, визнаючи недійсним та скасовуючи рішення загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю Спільного українсько-німецького підприємства "Скомекс" від 26 березня 2013 року, які оформлені протоколом N 1, суд мав на увазі, що з метою повного відновлення та захисту порушених прав позивача та виконання рішення суду, яке є обов'язковим до виконання на всій території України, визнання недійсним та скасування вищенаведеного рішення загальних зборів засновників (учасників) ТзОВ Спільного українсько-німецького підприємства "Скомекс" тягне за собою зміну відомостей про вищенаведене товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що полягають у скасуванні тих реєстраційних дій, які були вчинені на підставі рішень загальних зборів засновників (учасників) ТзОВ Спільного українсько-німецького підприємства "Скомекс" від 26 березня 2013 року, які оформлені протоколом N 1, в тому числі, щодо продовження діяльності ТзОВ Спільного українсько-німецького підприємства "Скомекс" на підставі модельного статуту (реєстраційна дія проведена 26.03.2013 року за номером запису 14081060022000533), так як, існування вищенаведених записів в Єдиному державному реєстрі про вчинення реєстраційних дій на підставі рішень загальних зборів засновників (учасників) ТзОВ Спільного українсько-німецького підприємства "Скомекс" від 26 березня 2013 року, які оформлені протоколом N 1, є свідченням невиконання судового рішення".

Місцевий господарський суд, виходив з того, що в резолютивній частині рішення господарського суду Львівської області від 09.08.2013 у даній справі не вказується про скасування реєстраційних дій, вчинених на підставі рішення загальних зборів учасників товариства від 26.03.2013, оформлених протоколом N 1, та не зобов'язується державного реєстратора скасувати такі дії, оскільки таких позовних вимог не було заявлено, а обов'язок державного реєстратора вчинити такі дії (скасувати реєстраційні записи) випливає прямо із ст. 31 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" за наявності відповідного сушення суду про скасування рішень загальних зборів. Крім того, суд встановив, що на підставі судового рішення у даній справі один із реєстраційних записів вже був скасований, а існування реєстраційного запису, внесеного на підставі скасованого рішення загальних зборів про продовження діяльності ТОВ СУНП "Скомекс" на підставі модельного статуту, є неправомірним і таким, що не відповідає дійсним обставинам та такий запис підлягає скасуванню.

За висновком суду, завершенням процесу захисту порушеного права позивача у зв'язку з прийняттям місцевим господарським судом рішення у даній справі про скасування рішень загальних зборів учасників ТОВ СУНП "Скомекс", оформлених протоколом N 1 від 26.03.2013, є саме скасування реєстраційних дій, які були вчинені на підставі оспорюваного рішення загальних зборів, а відтак, існуючий реєстраційний запис, внесений на підставі спірного рішення загальних зборів, є таким, що існує неправомірно та безпідставно.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 16.02.2016 (склад колегії суддів: Скрипчук О. С. - головуючий, Данко Л. С., Дубник О. П.) апеляційну скаргу ТОВ СУНП "Скомекс" залишено без задоволення, а ухвалу господарського суду Львівської області від 23.12.2015 - без змін.

В касаційній скарзі товариство з обмеженою відповідальністю Спільне Українсько-Німецьке підприємство "Скомекс" просить ухвалу господарського суду Львівської області від 23.12.2015 та постанову Львівського апеляційного господарського суду від 16.02.2016 скасувати та відмовити у задоволенні заяви позивача про роз'яснення рішення господарського суду Львівської області від 09.08.2013 у справі N 914/2882/13, посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм процесуального права.

Заслухавши пояснення представників сторін, перевіривши повноту встановлених судом обставин справи та їх юридичну оцінку, Вищий господарський суд України вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено господарськими судами попередніх інстанцій в рішенні від 09.08.2013 та в постанові від 24.10.2013 у даній справі, 26.03.2013 відбулись загальні збори учасників ТОВ СУНП "Скомекс", на яких були прийняті наступні рішення, оформлені протоколом N 1:

1) про продовження діяльності ТОВ СУНП "Скомекс" на підставі модельного статуту, затвердженого постановою КМУ N 1182 від 16.11.2011 (Постанова N 1182);

2) про зменшення розміру статутного капіталу товариства до вартості чистих активів товариства з визначенням його в сумі 2366000,00 грн. з пропорційним зменшенням розміру вкладів усіх учасників товариства відповідно до фактичного внеску кожного учасника, а саме:

- ОСОБА_7 - 13,34 %, що становить 315624,40 грн.

- ОСОБА_8 - 21,26 %, що становить 503011,60 грн.

- ОСОБА_9 - 21,26 %, що становить 503011,60 грн.

- ОСОБА_10 - 21,26 %, що становить 503011,60 грн.

- ОСОБА_11 - 7,44 %, що становить 176030,40 грн.

- ПП "Селекціонер" - 11,52 %, що становить 272563,20 грн.

- ОСОБА_4 - 3,73 %, що становить 88251,80 грн.

- Uniter Chemie ТОВ - 0,19 %, що становить 4495,40 грн.;

3) про затвердження модельного статуту ТОВ "Спільне Українсько-німецьке підприємство "Скомекс";

4) про звільнення з 26.03.2013 ОСОБА_12 з посади директора ТОВ СУНП "Скомекс" та про призначення з 26.03.2013 ОСОБА_13 на посаду директора ТОВ СУНП "Скомекс";

5) про проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей товариства та зобов'язання ОСОБА_12 в строк до 26.03.2013 передати ОСОБА_13 печатку товариства та документацію, що перебуває в його віданні;

6) про зобов'язання директора товариства ОСОБА_13, голову зборів ОСОБА_7 вжити необхідних заходів щодо внесення відповідних змін до установчих документів та проведення їх реєстрації згідно з вимогами чинного законодавства.

На підставі вказаних рішень державним реєстратором Сокальської районної державної адміністрації Львівської області було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, про що в Єдиний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців було внесено відповідні записи.

Рішенням господарського суду Львівської області від 09.08.2013 визнано недійсним та скасовано вказані вище рішення загальних зборів засновників (учасників) ТОВ СУНП "Скомекс" від 26.03.2013, оформлені протоколом N 1.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 24.10.2013, залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 18.12.2013, рішення господарського суду Львівської області від 09.08.2013 змінено з виключенням з мотивувальної частини рішення певних висновків. В решті рішення господарського суду Львівської області від 09.08.2013 у справі N 914/2882/13 залишено без змін.

Як вірно встановлено судами попередніх інстанцій, в резолютивній частині рішення господарського суду Львівської області від 09.08.2013 у даній справі, залишеній без змін постановою апеляційного господарського суду, не вказується про скасування реєстраційних дій, вчинених на підставі рішення загальних зборів учасників товариства від 26.03.2013, оформлених протоколом N 1, та не зобов'язується державного реєстратора скасувати такі дії, оскільки відповідні позовні вимоги не були заявлені позивачем.

Під час виконання вказаного судового рішення одна реєстраційна дія щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, за N 14081070023000533, внесена до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на підставі оспорюваного рішення загальних зборів, оформленого протоколом N 1 від 23.03.2013, була скасована державним реєстратором реєстраційної служби Сокальського районного управління юстиції Львівської області.

Інша реєстраційна дія щодо підтвердження відомостей про юридичну особу за N 14081060022000533, внесена на підставі вказаного оспорюваного рішення загальних зборів, не була скасована державним реєстратором за наслідками прийняття господарським судом рішення у даній справі та відповідно до наявного в матеріалах справи витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців станом на 10.12.2015 наявна в Державному реєстрі.

В листі N 02.3-10/688 від 02.11.2015 реєстраційна служба повідомила про неможливість скасування реєстраційної дії за номером 14081060022000533, проведеної 26.03.2013, з тих причин, що рішенням господарського суду Львівської області від 09.08.2012 у даній справі не скасовано жодної реєстраційної дії, не зобов'язано державного реєстратора скасувати таку дію, така дія (щодо підтвердження відомостей про юридичну особу) не є державною реєстрацією змін до установчих документів, а відтак, у реєстратора відсутні законодавчі підстави для скасування вказаної реєстраційної дії на підставі ст. 31 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

У зв'язку з відмовою державного реєстратора скасовувати реєстраційну дію, вчинену на підставі рішення загальних зборів учасників товариства, яке було скасоване судовим рішенням у даній справі, позивач - ОСОБА_4 звернувся до господарського суду із заявою про роз'яснення рішення господарського суду Львівської області від 09.08.2013 у даній справі щодо можливості його виконання, посилаючись на те, що судове рішення не було виконано, а його права, як учасника товариства, які були порушеними не були відновлені.

Згідно з ч. ч. 1 - 3 ст. 89 Господарського процесуального кодексу України суддя за заявою сторони чи державного виконавця роз'яснює рішення, ухвалу, не змінюючи при цьому їх змісту. Про роз'яснення рішення, ухвали виноситься ухвала. Подання заяви про роз'яснення рішення суду допускається, якщо воно ще не виконане або не закінчився строк, протягом якого рішення може бути пред'явлене до примусового виконання.

Роз'яснено може бути лише таке судове рішення, яке набрало законної сили та не скасоване на момент звернення по його роз'яснення. В іншому разі господарський суд відмовляє в його роз'ясненні, а якщо рішення скасовано в певній частині, - роз'яснює його в тій частині, в якій рішення залишено без змін (залишено в силі), а в решті відмовляє у роз'ясненні (абз. 3 п. 18 постанови пленуму Вищого господарського суду України N 6 від 23.03.2012 року "Про судове рішення" (Постанова N 6)).

Відповідно до ч. 5 ст. 85 та ч. 3 ст. 105 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Постанова апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Таким чином, рішення господарського суду Львівської області від 09.08.2013, яке було змінено постановою Львівського апеляційного господарського суду від 24.10.2013, набрало законної сили 24.10.2013.

Відповідно до абз. 3 п. 18 постанови пленуму Вищого господарського суду України N 6 від 23.03.2012 "Про судове рішення" (Постанова N 6) здійснюючи роз'яснення судового рішення, суд викладає більш повно і зрозуміло ті частини рішення, розуміння яких викликає труднощі, не вносячи змін до рішення по суті і не торкаючись тих питань, які не були предметом судового розгляду. Якщо фактично порушується питання про зміну рішення, або про внесення до нього нових даних, або про роз'яснення мотивів прийняття рішення, або фактично про встановлення чи зміну способу і порядку виконання рішення, господарський суд відмовляє в роз'ясненні рішення.

Згідно з ч. 3 ст. 4 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" в редакції, чинній станом на дату набрання рішенням господарського суду Львівської області від 09.08.2013 законної сили, зміни до установчих документів юридичної особи підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим Законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" в редакції, чинній станом на 24.10.2013, у разі постановлення судового рішення щодо скасування рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про внесення змін до установчих документів юридичної особи, або про визнання повністю або частково недійсними змін до установчих документів юридичної особи суд у день набрання законної сили судовим рішенням надсилає його державному реєстратору для внесення запису про судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Наведеною нормою встановлено порядок скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи на підставі судового рішення та порядок проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, пов'язаних з приведенням їх у відповідність із судовим рішенням.

З огляду на викладене, суди попередніх інстанцій дійшли до вірного висновку про те, що обов'язок державного реєстратора вчинити такі дії (скасувати реєстраційні записи про внесення змін до установчих документів юридичної особи, вчинені на підстав скасованого судом рішення загальних зборів) випливає прямо із Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" за наявності відповідного рішення суду про скасування рішень загальних зборів.

Судовим рішенням від 09.08.2013 було скасовано всі рішення загальних зборів від 23.03.2013, в т. ч. і про продовження діяльності ТОВ СУНП "Скомекс" на підставі модельного статуту, тобто було скасовано рішення, яке стосується установчих документів.

Наслідком визнання судом недійсним та скасування зазначеного рішення загальних зборів учасників ТОВ СУНП "Скомекс" є зміна відомостей про товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, шляхом скасування тих реєстраційних дій, які були вчинені на підставі скасованих рішень загальних зборів учасників ТОВ СУНП "Скомекс" від 26.03.2013, в тому числі, щодо продовження діяльності товариства на підставі модельного статуту (реєстраційна дія за номером запису 14081060022000533), як такої, що стосується установчих документів юридичної особи.

Визнаючи недійсним та скасовуючи рішення загальних зборів засновників (учасників) ТОВ СУНП "Скомекс" від 26.03.2013, оформлені протоколом N 1, суд мав на увазі, відновити позивачу порушені його корпоративні права. Завершенням процесу захисту порушеного права позивача у зв'язку з прийняттям місцевим господарським судом рішення у даній справі про скасування рішень загальних зборів учасників ТОВ СУНП "Скомекс", оформлених протоколом N 1 від 26.03.2013, є саме скасування реєстраційних дій, які були вчинені на підставі оспорюваного рішення загальних зборів, а відтак, існуючий в Єдиному державному реєстрі реєстраційний запис, внесений на підставі спірного рішення загальних зборів, є таким, що не відповідає дійсним обставинам, існує неправомірно, безпідставно та порушує права позивача, як учасника товариства, які не були відновлені внаслідок невиконання судового рішення, про що вірно зазначили суди попередніх інстанцій.

Колегія суддів не бере до уваги посилання відповідача на те, що оскаржуваною ухвалою суд фактично змінив рішення, доповнивши його вирішенням по суті позовної вимоги до державного реєстратора щодо зобов'язання останнього скасувати реєстраційну дію з огляду на їх безпідставність, оскільки заява позивача стосується виключно роз'яснення судового рішення щодо можливості його виконання, розуміння чого викликає труднощі, жодних вимог до державного реєстратора в межах даної справи, в т. ч. і у заяві про роз'яснення судового рішення, заявлено не було, натомість така вимога була заявлена позивачем у порядку адміністративного судочинства і не стосується заяви про роз'яснення судового рішення у даній справі.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що місцевий господарський суд, з яким погодився і суд апеляційної інстанції, правомірно роз'яснив рішення господарського суду Львівської області від 09.08.2013 року по справі N 914/2882/13 у тій частині, розуміння якої викликає труднощі, а оскаржувані відповідачем ухвала місцевого та постанова апеляційного господарських судів відповідають вимогам закону, а тому підстав для їх зміни чи скасування не вбачається.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11111, 11113 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю Спільного Українсько-Німецького підприємства "Скомекс" залишити без задоволення, а постанову Львівського апеляційного господарського суду від 16.02.2016 у справі N 914/2882/13 - без змін.

 

Головуючий

Н. Кочерова

Судді:

Н. Дунаєвська

 

В. Саранюк
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали