ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПОСТАНОВА

06.06.2011 р.

Справа N 2а-13751/09/2/0170


Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим у складі: головуючого, судді - Яковлєва Сергія Валерійовича, при секретарі - Дрягіні В. П. розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Депутата Верховної Ради АРК ОСОБА_3 до Верховної Ради Автономної Республіки Крим Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим Константинова Володимира Андрійовича, третя особа - ОСОБА_5, про визнання незаконними та скасування рішень та поновлення на посаді (за участю представників: від позивача - ОСОБА_6 - представник, довіреність N 7285 від 09.10.2009 р.; від першого відповідача - ОСОБА_8 - представник, довіреність N 28-43/202 від 22.04.2011 р.; від другого відповідача - ОСОБА_8, довіреність N 28-43/201 від 22.04.2011 р.; від третьої особи - не з'явився).

Суть спору: Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 (далі позивач) звернувся до Окружного адміністративного суду АР Крим з адміністративним позовом до Верховної Ради Автономної Республіки Крим (далі перший відповідач), Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим Гриценко Анатолія Павловича (далі другий відповідач) про визнання незаконним та скасування Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про ОСОБА_3" N 1366-5/09 від 29.09.2009 року; визнання незаконним та скасування Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про обрання голів постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим" N 1368-5/09 від 29.09.2009 р. в частині обрання головою Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим по місцевому самоврядуванню та адміністративно-територіальним питанням ОСОБА_5 депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обраного від виборчого блоку "Партія регіонів, Кримське республіканське відділення; Партія "Руський блок", Кримська республіканська організація Блок "За Януковича!"; визнання незаконним та скасування Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про внесення змін до Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 19 травня 2006 р. N 22-5/06 "Про створення Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим" N 1369-5/09 від 29.09.2009 р. в частині зміни рядка "ОСОБА_3" на рядок "ОСОБА_5 голова Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим по місцевому самоврядуванню та адміністративно-територіальним питанням"; поновлення ОСОБА_3 на посаді голови Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим по місцевому самоврядуванню та адміністративно-територіальним питанням.

Судом встановлено, що в провадженні Окружного адміністративного суду АР Крим знаходиться адміністративна справа N 2а-13747/09/8/0170 за позовом Депутата Верховної ради АР Крим ОСОБА_10, Депутата Верховної Ради АР Крим ОСОБА_12, Депутата Верховної Ради АР Крим ОСОБА_3 до Верховної Ради АРК, Голови Верховної Ради АРК Гриценко Анатолія Павловича про визнання незаконною та скасування Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про внесення змін у Регламент Верховної Ради Автономної Республіки Крим" N 1364-5/09 від 29.09.2009 р. Згідно з поданням та пояснювальною запискою Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим Гриценко Анатолія Павловича, проект рішення "Про ОСОБА_3" внесений 25.09.2009 р. до Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим на підставі п. 4 ч. 1 ст. 59 Регламенту Верховної Ради АР Крим, положення якого оскаржуються у справі N 2а-13747/09/8/0170.

Ухвалою суду від 03.02.2010 р. зупинено провадження у справі до набрання законної сили судовим рішенням у справі N 2а-13747/09/8/0170 за позовом Депутата Верховної ради АР Крим ОСОБА_10, Депутата Верховної Ради АР Крим ОСОБА_12, Депутата Верховної Ради АР Крим ОСОБА_3 до Верховної Ради АРК, Голови Верховної Ради АРК Гриценка Анатолія Павловича про визнання незаконною та скасування Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про внесення змін у Регламент Верховної Ради Автономної Республіки Крим" N 1364-5/09 від 29.09.2009 р.

Ухвалою суду від 13.05.2011 р. провадження у справі поновлено, у зв'язку з набранням ухвалою Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 16.03.2011 р. у справі N 2а-13747/09/8/0170 законної сили.

У судовому засіданні, яке відбулось 06.06.2011 р., представник позивача надав клопотання про уточнення позовних вимог, в якому просив визнати протиправним та скасувати Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про ОСОБА_3" N 1366-5/09 від 29.09.2009 р.; зобов'язати Верховну Раду Автономної Республіки Крим змінити дату звільнення ОСОБА_3 з 29.09.2009 р. на 21.03.2010 р. (запис під номером 30); визнати період з 30.09.2009 р. по 21.03.2010 р. включно вимушеним прогулом ОСОБА_3.

Крім того, представник позивача просив залишити без розгляду позовні вимоги щодо визнання незаконним та скасування Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про внесення змін до Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 19 травня 2006 року N 22-5/06 "Про утворення Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим" N 1369-5/09 від 29.09.2009 р. в частині зміни рядка "ОСОБА_3" на рядок "ОСОБА_5 голова Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим по місцевому самоврядуванню та адміністративно-територіальним питанням".

Представник першого відповідача проти позовних вимог заперечував.

Представник Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим Константинова В. А. заявив клопотання про заміну другого відповідача належним відповідачем Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим Константиновим В. А.

Третя особа явку свого представника не забезпечила.

Ухвалами від 06.06.2011 р. проведена заміна другого відповідача у справі на належного Голову Верховної рад АРК Константинова В. А., залишена без розгляду позовна заява в частині позовних вимог щодо визнання незаконним та скасування Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про внесення змін до Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 19 травня 2006 року N 22-5/06 "Про створення Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим" N 1369-5/09 від 29.09.2009 р. в частині зміни рядка "ОСОБА_3" на рядок "ОСОБА_5 голова Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим по місцевому самоврядуванню та адміністративно-територіальним питанням".

Представники позивача та відповідачів наполягали на продовжені розгляду справи на підставі залучених до неї документів.

Суд, вивчивши думку представників позивача та відповідачів, приймаючи до уваги участь третьої особи в минулих судових засіданнях, відсутність його клопотання про відкладення розгляду справи, керуючись ст. 128 КАС України, суд ухвалив продовжити розгляд справи на підставі залучених до неї документів.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши надані докази, заслухавши представників учасників процесу сторін, суд встановив:

Першим відповідачем 29.09.2009 р. відповідно до ст. 59 Регламенту Верховної Ради АРК було прийнято Рішення N 1366-5/09 від 29.09.2009 р. "Про ОСОБА_3", відповідно до якого позивача було достроково звільнено з посади голови Постійної комісії Верховної Ради АРК по місцевому самоврядуванню та з адміністративно-територіальних питань. Зазначене рішення вводилось в дію з моменту прийняття.

Згідно з ч. 1 ст. 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Оцінюючи правомірність дій відповідачів, суд має керуватися критеріями, закріпленими у ч. 3 ст. 2 КАС України, згідно з якими у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Ст. 19 Конституції України зобов'язує орган влади діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

Ст. 134 Конституції України (із змінами та доповненнями) встановлено, що Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.

Ст. 135 Конституції України (із змінами та доповненнями) передбачено, що Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим та затверджує Верховна Рада України не менш як половиною від конституційного складу Верховної Ради України Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції і законам України та приймаються відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та на їх виконання.

Відповідно до ст. 136 Конституції України представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які є обов'язковими до виконання в Автономній Республіці Крим. Повноваження, порядок формування і діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначаються Конституцією України та законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до її компетенції.

Верховною Радою України прийнято Закон України 10.02.98 р. прийнято Закону України N 90/98-ВР "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим", який відповідно до Конституції України визначає повноваження, порядок організації і діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Ст. 1 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" встановлено, що представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, яка здійснює свої повноваження на підставі Конституції України і законів України, Конституції Автономної Республіки Крим і нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим з метою сприяння реалізації прав та інтересів населення автономії та вирішенню питань життєдіяльності регіону.

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" Верховна Рада Автономної Республіки Крим затверджує регламент Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Відповідно до пп. 1, 18 ч. 2 ст. 26 Конституції Автономної Республіки Крим до компетенції Верховної Ради Автономної Республіки Крим відноситься:

- прийняття нормативно-правових актів, внесення в установленому порядку змін і доповнень до них, роз'яснення порядку їх застосування; визначення порядку і забезпечення контролю за виконанням Конституції Автономної Республіки Крим і нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим в межах її компетенції;

- затвердження Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим, внесення змін і доповнень до нього.

З аналізу наведених вище положень чинного законодавства вбачається, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим є представницьким органом Автономної Республіки Крим, у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які є обов'язковими до виконання в АРК, у тому числі наділена повноваженнями щодо затвердження Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим, внесення до нього змін і доповнень.

Відповідно до ч. 2 ст. 27 Конституції Автономної Республіки Крим Верховна Рада Автономної Республіки Крим щодо питань, які мають нормативно-правовий характер, приймає постанови. З питань організаційно-розпорядчого характеру Верховна Рада Автономної Республіки Крим приймає рішення.

Рішенням ВР АРК від 19.05.2006 р. N 20-5/06 "Про обрання голови Постійної комісії Верховної Ради АРК по місцевому самоврядуванню та з адміністративно-територіальних питань" позивача обрано головою Постійної комісії Верховної Ради АРК по місцевому самоврядуванню та з адміністративно-територіальних питань.

Судом встановлено, що 29.09.2009 р. пунктом 1 Постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р., прийнятою на позачерговому пленарному засіданні 8 сесії, було внесено зміни до Регламенту Верховної Ради АРК, прийнятого Верховною Радою АРК 30.06.98 р. за N 109р-II, зокрема, до частини 1 статті 59 Регламенту Верховної Ради АР Крим було доповнено пунктом 4 "за поданням Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим". Пунктом 2 вищенаведеної Постанови було встановлено, що вона а вводиться в дію з моменту прийняття.

Матеріали справи свідчать про те, що 25.09.2009 р. за вхідним N 1134/30-10 на підставі пункту 4 ч. 1 ст. 59 Регламенту Верховної Ради АР Крим було внесено подання голови ВР АРК Гриценко А. П. про дострокове звільнення з посади голови постійної комісії Верховної Ради АР Крим по місцевому самоврядуванню та з адміністративно-територіальних питань ОСОБА_3.

Судом встановлено, що 29.09.2009 р. пунктом 1 Постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р., прийнятою на позачерговому пленарному засіданні 8 сесії, було внесено зміни до Регламенту Верховної Ради АРК, прийнятого Верховною Радою АРК 30.06.98 р. за N 109р-II, зокрема, до частини 1 ст. 59 Регламенту Верховної Ради АР Крим було внесено пункт 4 "за поданням Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим". Пунктом 2 вищенаведеної Постанови було встановлено, що Постанова вводиться в дію з моменту прийняття.

Згідно порядку денного позачергових пленарних засідань Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 29.09.2009 р. пункт 2 порядку денного склали організаційні питання, серед яких було і Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про ОСОБА_3", "Про обрання голів постійних комісій Верховної Ради АР Крим" та "Про внесення змін до Рішення Верховної Ради АР Крим від 19.05.2006 року N 22-5/06 "Про утворення Президії Верховної Ради АР Крим".

Судом встановлено, що вказані рішення пакетно були прийняті на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим, яке відбулось 29.09.2009 р.

Вивчивши вказані документи, суд приходить до висновку, що позивача було достроково звільнено з посади голови Постійної комісії Верховної Ради АРК по місцевому самоврядуванню та з адміністративно-територіальних питань на підставі п. 4 ч. 1 ст. 59 Регламенту Верховної Ради АР Крим, яка була внесена до Регламенту Верховної Ради АР Крим п. 1 Постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р.

Постановою Окружного адміністративного суду АР Крим від 18.11.2010 р. по справі N 2а-13747/09/8/0170 адміністративний позов ОСОБА_10, Депутата Верховної Ради АР Крим ОСОБА_12, Депутата Верховної Ради АР Крим ОСОБА_3 до Верховної Ради АР Крим, Голови Верховної Ради АР Крим Гриценко Анатолія Павловича про визнання незаконною та скасування Постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін у Регламент Верховної Ради АР Крим" N 1364-5/09 від 29.09.2009 р. було задоволено, визнано незаконним та нечинним п. 2 Постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін у Регламент Верховної Ради АР Крим" N 1364-5/09 від 29.09.2009 р. Зазначено рішення Окружного адміністративного суду АР Крим залишено без змін ухвалою Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 16.03.2011 р.

Під час розгляду справи N 2а-13747/09/8/0170 було встановлено, що Постанова Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р., в тому числі в частині другій, є такою, що встановлює загальні правила поведінки для необмеженого кола осіб і на невизначений період часу; за характером і змістом врегульованих нею питань і правових наслідків її може бути застосовано більше одного разу, а тому є нормативно правовим актом. Суд зазначив, що відповідно до Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим N 471-2/99 від 21.04.99 р., якою було затверджено Положення про порядок опублікування та набрання чинності нормативно-правових актів Верховної ради АРК та Ради міністрів АРК (далі - Положення N 471), постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим вступають в дію на всій території Автономної Республіки Крим через 10 днів з дня їх опублікування в газеті "Кримські ізвестія" або з моменту їх опублікування в Збірнику нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, якщо інший термін вступу в силу не встановлено зазначеними актами. На підставі вказаного судом зроблений висновок про те, що п. 2 Постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р., було встановлено інший порядок введення її в дію, а саме зазначено, що постанова вводиться в дію з моменту прийняття.

Постановою Окружного адміністративного суду АР Крим від 18.11.2010 р. по справі N 2а-13747/09/8/0170 Постанову Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р. в частині прийняття п. 2 було віднесено до нікчемних нормативно-правових актів, в зв'язку з чим п. 2 такої Постанови підлягав визнанню нечинним саме з моменту прийняття цієї постанови першим відповідачем.

Таким чином, суд зазначає, що відповідно до ст. 72 КАС України не потребує повторного доказування той факт, що п. 2 Постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р., яким вказане рішення вводилося в дію з моменту його прийняття, був незаконним та нечинним.

В силу викладеного суд вважає, що положення п. 1 Постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р. набрали чинності згідно загального порядку, встановленого Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим N 471-2/99 від 21.04.99 р., тобто через 10 днів з дня їх опублікування в газеті "Кримські ізвестія" або з моменту їх опублікування в Збірнику нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим.

Під час розгляду справи судом встановлено, що Постанова Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р. була надрукована в газеті "Кримські ізвестія" 03.10.2009 р. N 186 (4386) та Збірнику нормативно-правових актів АРК, 2009, N 9, ст. 686, таким чином, вказана постанова набрала чинності 14.10.2009 р.

В силу викладеного стає зрозумілим, що достроково звільнити позивача з посади за пунктом 4 частини першої ст. 59 Регламенту Верховної Ради АР Крим можливо було лише з 14 жовтня 2009 р. з дня, коли набрали чинності зміни до Регламенту Верховної Ради АР Крим.

За таких обставин, суд вважає, що існують підстави для визнання протиправним та скасуванню Рішення Верховної Ради АРК N 1366-5/09 від 29.09.2009 р. "Про ОСОБА_3".

Вимоги щодо спонукання Верховну Раду Автономної Республіки Крим змінити дату звільнення ОСОБА_3 з 29.09.2009 р. на 21.03.2010 р. (запис під номером 30) не підлягають задоволенню оскільки пунктом 2.4 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58, встановлено, що всі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення - у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження). Згідно з вимогами чинного законодавства обрання та звільнення з посади голови постійної комісії Верховної Ради АРК відбувається на підставі відповідного рішення Верховної Ради АР Крим, але до публічної служби голова допускається на підставі відповідного розпорядження Голови Верховної Ради АР Крим. Матеріали справи свідчать про те, що запис N 30 у трудовій книжці позивача зроблений на підставі Рішення Верховної Ради АРК N 1366-5/09 від 29.09.2009 р. та Розпорядження N 65-д від 29.09.2009 р., яке на час розгляду справи не скасовано або визнано нечинним в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 КАС України до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією або законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Згідно зі ст. 3 КАСУ справою адміністративної юрисдикції є переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, суб'єктом владних повноважень є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова особа чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень.

В силу викладеного на адміністративні суду не покладений обов'язок щодо визнання будь-якого факту, в наслідок чого відсутні підстави для задоволення позовних вимог щодо визнання періоду з 30.09.2009 р. По 21.03.2010 р. вимушеним прогулом.

Під час судового засідання, яке відбулось 06.06.2011 р. були оголошені вступна та резолютивна частини постанови. Відповідно до ст. 163 КАСУ постанову складено 14.06.2011 р.

Керуючись ст. ст. 160 - 163, 167 КАС України, суд постановив:

1. Позов задовольнити частково.

2. Визнати протиправним та скасувати Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим АРК N 1366-5/09 від 29.09.2009 р. "Про ОСОБА_3".

3. Стягнути з Державного бюджету України на користь Депутата Верховної Ради АРК ОСОБА_3 1,70 грн. - судового збору.

4. В іншій частині позовних вимог - у позові відмовити.

Постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення. Якщо проголошено вступну та резолютивну частину постанови або справу розглянуто у порядку письмового провадження, постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її отримання у разі неподання апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до Севастопольського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим протягом 10 днів з дня проголошення. У разі проголошення вступної та резолютивної частини постанови або розгляду справи у порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Севастопольського апеляційного адміністративного суду.

 

Суддя

С. В. Яковлєв

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали