ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПОСТАНОВА

12.05.2011 р.

Справа N 2а-13752/09/1/0170


Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим у складі: головуючої, судді - Трещової О. Р., при секретарі - Сусловій Є. О. (за участю: представника позивача - ОСОБА_2, довіреність N 170990 від 31.03.2011; представника відповідачів - ОСОБА_3, довіреність N 28-43/256, N 28-43/255 від 22.04.2010), розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом ОСОБА_4 до Верховної Ради АР Крим, Голови Верховної Ради АР Крим Гриценка Анатолія Павловича, про визнання незаконними та скасування рішень та поновлення на посаді, встановив:

До Окружного адміністративного суду АР Крим з адміністративним позовом звернувся Депутат Верховної Ради АР Крим ОСОБА_4 до Верховної Ради АР Крим, Голови Верховної Ради АР Крим Гриценка Анатолія Павловича про:

1) визнання незаконним та скасування Рішення Верховної Ради АР Крим "Про ОСОБА_4" N 1365-5/09 від 29.09.2009 року,

2) визнання незаконним та скасування Рішення Верховної Ради АР Крим "Про обрання голів постійних комісій Верховної Ради Верховної Ради АР Крим" N 1368-5/09 від 29.09.2009 року в частині обрання голови постійної комісії Верховної Ради АР Крим з аграрних та земельних питань, екології та раціонального природокористування ОСОБА_7 депутата Верховної Ради АР Крим, вибраного від Кримського крайової організації Народного Руху України;

3) визнання незаконним та скасування Рішення Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Рішення Верховної Ради АР Крим від 19 травня 2006 року N 22-5/06 "Про утворення Президії Верховної Ради АР Крим" N 1369-5/09 від 29.09.2009 року в частині заміни рядка "ОСОБА_4" на рядок "ОСОБА_7 голова Постійної комісії Верховної Ради АР Крим з аграрних та земельних питань, екології та раціонального природокористування";

4) поновлення ОСОБА_4 на посаді голови Постійної комісії Верховної Ради АР Крим з аграрних та земельних питань, екології та раціональному природокористування.

Ухвалами Окружного адміністративного суду АР Крим від 30 листопада 2009 року по справі було відкрито провадження, закінчено підготовче провадження та справу призначено справи до судового розгляду.

Ухвалою Окружного адміністративного суду АР Крим від 28.01.2010 року провадження по справі було зупинено до набрання законної сили судовим рішенням у справі ОСОБА_8, Депутата Верховної Ради АР Крим ОСОБА_4, Депутата Верховної Ради АР Крим ОСОБА_9 до Верховної Ради АР Крим, Голови Верховної Ради АР Крим Гриценко Анатолія Павловича про визнання незаконною та скасування Постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін у Регламент Верховної Ради АР Крим" N 1364-5/09 від 29.09.2009 року.

Постановою Окружного адміністративного суду АР Крим від 18.11.2010 року по справі N 2а-13747/09/8/0170 адміністративний позов ОСОБА_8, Депутата Верховної Ради АР Крим ОСОБА_4, Депутата Верховної Ради АР Крим ОСОБА_9 до Верховної Ради АР Крим, Голови Верховної Ради АР Крим Гриценко Анатолія Павловича про визнання незаконною та скасування Постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін у Регламент Верховної Ради АР Крим" N 1364-5/09 від 29.09.2009 року було задоволено.

Ухвалою Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 16.03.2011 року по справі N 2а-13747/09/8/0170 апеляційну скаргу Верховної Ради АР Крим було відхилено, а постанову ОАС АР Крим від 18.11.2010 року по справі N 2а-13747/09/8/0170 залишено без змін.

Ухвалою Окружного адміністративного суду АР Крим від 6 квітня 2011 року провадження по справі з 21.04.2011 було поновлено у зв'язку з набранням чинності постановою ОАС АР Крим від 18.11.2010 року по справі N 2а-13747/09/8/0170.

У судовому засіданні, яке відбулося 12.05.2011 року, представник позивача уточнив позовні вимоги та просив суд визнати протиправним та скасувати Рішення Верховної Ради АР Крим "Про ОСОБА_4" N 1365-5/09 від 29.09.2009 року та змінити дату звільнення позивача з 29.09.2009 року на 19.03.2010 року. В іншій частині представник позивача просив суд залишити позовні вимоги без розгляду. Крім того, у судовому засіданні представник позивача надав заяву про поновлення строку для звернення до суду.

Ухвалами Окружного адміністративного суду АР Крим від 12.05.2011 судом була прийнята заява про уточнення позовних вимог, в іншій частині позовні вимоги залишені без розгляду, та позивачеві був поновлений строк для звернення до суду.

Таким чином, на момент розгляду справи у судовому засіданні 12.05.2011 представник позивача підтримував уточнені позовні вимоги - визнати протиправним та скасувати Рішення Верховної Ради АР Крим "Про ОСОБА_4" N 1365-5/09 від 29.09.2009 року та змінити дату звільнення позивача з 29.09.2009 року на 19.03.2010 року, та просив суд задовольнити ці уточнені позовні вимоги з наступних підстав.

Представник позивача вказав, що ухвалою Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 16.03.2011 року постанову ОАС АР Крим від 18.11.2010 року, якою було визнано незаконною та скасовано Постанову Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін у Регламент Верховної Ради АР Крим" N 1364-5/09 від 29.09.2009 року, було залишено в силі.

Враховуючи той факт, що Рішення ВР АР Крим від 20.09.2009 року N 1365-5/09 "Про ОСОБА_4" було прийнято на підставі п. 4 статті 59 Регламенту ВР АР Крим, яка не набрала чинності, то представник позивача просив суд визнати протиправним та скасувати це Рішення.

Крім того, враховуючи той факт, що звільнення позивача було незаконним, представник позивача просив суд змінити дату звільнення з 29.09.2009 року на 19.03.2010 року.

У судовому засіданні представник відповідача проти уточнених позовних вимог заперечував та вказав наступне. Постанова Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р. була прийнята у відповідності до вимог чинного на той час законодавства та нормативно-правових актів, з додержанням порядку скликання позачергової сесії та голосування на ній. За таких обставин всі рішення, які були прийняті на підставі Постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р., зокрема, Рішення Верховної Ради АР Крим "Про ОСОБА_4" N 1365-5/09 від 29.09.2009 року, є чинними, прийняті на підставі закону, а тому представник відповідача просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог.

Дослідивши матеріали справи та оцінивши докази по справі в їх сукупності, вислухавши аргументи представників позивача та відповідача, суд вважає, що уточнені позовні вимоги слід задовольнити частково з наступних підстав.

Згідно з частиною 1 статті 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Відповідно до частини 2 статті 2 КАС України до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Справою адміністративної юрисдикції (адміністративною справою) є переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень (п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС України).

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 17 КАС України компетенція адміністративних судів поширюється на спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби.

Пунктом 7 частини 1 статті 3 КАС України визначено поняття суб'єктів владних повноважень, до яких належать орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Відповідно до ст. 21 Конституції Автономної Республіки Крим Верховна Рада Автономної Республіки Крим є представницьким органом Автономної Республіки Крим, який представляє інтереси громадян, загальні інтереси населення, територіальних громад, місцевого самоврядування, Автономної Республіки Крим в цілому, та здійснює свої повноваження з метою сприяння та забезпечення реалізації їх прав та законних інтересів, а також вирішення питань збалансованого соціально-економічного, культурного та іншого розвитку Автономної Республіки Крим.

Виходячи з аналізу юридичного статусу та сфери діяльності відповідача, суд приходить до висновку, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим є представницьким органом АР Крим, що формується шляхом проведення виборів депутатів ВР АР Крим, має публічні правовідносини з юридичними особами та громадянами, а тому належить до суб'єктів владних повноважень в розумінні п. 7 ч. 1 ст. 3 КАС України.

Суд зазначає, що до публічної служби у встановлених випадках відноситься державна служба. Так, за змістом статті 1 Закону України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 року N 3723-XII державна служба це професійна діяльність осіб, що займають посади в державних органах та їх апараті з метою практичного виконання завдань і функцій держави та одержують зарплату за рахунок державних коштів.

Віднесення служби до державної, тобто публічної, можливе, якщо це професійна діяльність осіб, які її обіймають, здійснюється на основі Конституції, законів та інших нормативно-правових актів, за змістом полягає у виконанні завдань та і функцій держави, оплачується з державних коштів.

Пунктом 15 частини 1 статті 3 КАС України встановлено, що до публічної служби відноситься й служба в органах влади Автономної Республіки Крим. Слід зазначити, що під поняттям "служба в органах влади Автономної Республіки Крим" розуміють діяльність осіб, які обіймають посади, зокрема, у Верховній раді АР Крим та її апараті. Службовці цих органів одержують заробітну платню за рахунок коштів бюджету АР Крим. Діяльність депутатів АР Крим також слід вважати публічної службою.

Таким чином, суд зазначає, що у зв'язку з тим, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим є державним органом, служба в Верховній Раді Автономної Республіки Крим відноситься до публічної служби, а тому справу належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

Предметом розгляду по справі є законність прийняття Рішення Верховною Радою АР Крим "Про ОСОБА_4" N 1365-5/09 від 29.09.2009 року, яким позивача було достроково звільнено з посади голови Постійної комісії Верховної Ради АР Крим з аграрних та земельних питань, екології та раціонального природокористування, а також зміна дати звільнення.

Оцінюючи правомірність дій відповідача, суд керувався критеріями, закріпленими у частині 3 статті 2 КАС України, які певною мірою відображають принципи адміністративної процедури, які повинні дотримуватися при реалізації дискреційних повноважень владного суб'єкта.

Відповідно до частини 3 статті 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5)добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Стаття 19 Конституції України зобов'язує орган влади діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

Отже "на підставі" означає, що суб'єкт владних повноважень повинний бути утворений у порядку, визначеному Конституцією та законами України та зобов'язаний діяти на виконання закону, за умов та обставин, визначених ним.

"У межах повноважень" означає, що суб'єкт владних повноважень повинен вчиняти дії, не виходячи за межі прав та обов'язків, встановлених законами.

"У спосіб" означає, що суб'єкт владних повноважень зобов'язаний дотримуватися встановленої законом процедури вчинення дії, і повинен обирати лише встановлені законом способи правомірної поведінки при реалізації своїх владних повноважень.

Суд з'ясовує, чи використане повноваження, надане суб'єкту владних повноважень, з належною метою; обґрунтовано, тобто вчинено через вмотивовані дії; безсторонньо, тобто без проявлення неупередженості до особи, стосовно якої вчиняється дія; добросовісно, тобто щиро, правдиво, чесно; розсудливо, тобто доцільно з точки зору законів логіки і загальноприйнятих моральних стандартів; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації, тобто з рівним ставленням до осіб; пропорційно та адекватно; досягнення розумного балансу між публічними інтересами та інтересами конкретної особи.

Суд зазначає, що Основним Законом України є Конституція України, яка була прийнята Верховною Радою України та набрала чинності 28 червня 1996 року.

Статтею 134 Конституції України (із змінами та доповненнями) Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.

Статтею 135 Конституції України (із змінами та доповненнями) передбачено, що Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим та затверджує Верховна Рада України не менш як половиною від конституційного складу Верховної Ради України (ч. 1 ст. 135).

Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції і законам України та приймаються відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та на їх виконання (ч. 2 ст. 135).

Статтею 136 Конституції України встановлено, що представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим (ч. 1 ст. 136).

Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які є обов'язковими до виконання в Автономній Республіці Крим (ч. 2 ст. 136).

Повноваження, порядок формування і діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначаються Конституцією України та законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до її компетенції (ч. 3 ст. 136).

10 лютого 1998 року Верховною Радою України прийнято Закон України N 90/98-ВР "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим", який відповідно до Конституції України визначає повноваження, порядок організації і діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Статтею 1 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" встановлено, що представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, яка здійснює свої повноваження на підставі Конституції України і законів України, Конституції Автономної Республіки Крим і нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим з метою сприяння реалізації прав та інтересів населення автономії та вирішенню питань життєдіяльності регіону.

Відповідно до п. 19 ч. 2 ст. 9 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" Верховна Рада Автономної Республіки Крим затверджує регламент Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Відповідно до пп. 1, 18 ч. 2 ст. 26 Конституції Автономної Республіки Крим до компетенції Верховної Ради Автономної Республіки Крим відноситься:

- прийняття нормативно-правових актів, внесення в установленому порядку змін і доповнень до них, роз'яснення порядку їх застосування; визначення порядку і забезпечення контролю за виконанням Конституції Автономної Республіки Крим і нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим в межах її компетенції (п. 1 ч. 2 ст. 26);

- затвердження Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим, внесення змін і доповнень до нього.

Отже з вищенаведеного вбачається, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим є представницьким органом Автономної Республіки Крим, у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які є обов'язковими до виконання в АРК, у тому числі наділена повноваженнями щодо затвердження Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим, внесення до нього змін і доповнень.

Судом встановлено, що відповідно до ч. 2 ст. 27 Конституції Автономної Республіки Крим Верховна Рада Автономної Республіки Крим щодо питань, які мають нормативно-правовий характер, приймає постанови. З питань організаційно-розпорядчого характеру Верховна Рада Автономної Республіки Крим приймає рішення.

Рішенням ВР АРК від 20.05.2009 р. N 1243-5/09 "Про голову Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим по аграрним та земельним питанням, екології та раціональному природовикористанню" ОСОБА_4 було обрано головою Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з аграрних та земельних питань, екології та раціональному природовикористання.

21.05.2009 р. розпорядженням Голови Верховної Ради АРК N 24-д "Про прийняття на роботу ОСОБА_4" депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 було прийнято на посаду голови Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з аграрних та земельним питань, екології та раціональному природовикористання з 21.05.2009 р. на строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

25 вересня 2009 року за вхідним N 1133/30-10 на підставі пункту 4 частини 1 статті 59 Регламенту Верховної Ради АР Крим було внесено подання голови ВР АРК Гриценко А. П. про дострокове звільнення з посади голови постійної комісії Верховної Ради АР Крим з аграрних та земельних питань, екології та раціонального природокористування ОСОБА_4.

Згідно пояснювальної записки до цього подання стаття 59 Регламенту Верховної Ради АР Крим визначає порядок та підстави дострокового звільнення з посади голів постійної комісії Верховної Ради АР Крим. Разом з цим поданням були внесені й інші "Про обрання голів постійних комісій Верховної Ради АР Крим", яким на посаду голови постійної комісії Верховної Ради АР Крим з аграрних та земельних питань, екології та раціонального природокористування було запропоновано ОСОБА_7 депутата Верховної Ради АР Крим, вибраного від Кримського крайової організації Народного Руху України, та подання "Про внесення змін до Рішення Верховної Ради АР Крим від 19 травня 2006 року N 22-5/06 "Про утворення Президії Верховної Ради АР Крим", яким рядок "ОСОБА_4 - голова постійної комісії Верховної Ради АР Крим з аграрних та земельних питань, екології та раціонального природокористування" було запропоновано замінити на рядок "ОСОБА_7 депутат Верховної Ради АР Крим, вибраного від Кримського крайової організації Народного Руху України".

За резолюцією Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим вищеназвані проекти було направлено до постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Юридичне управління Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим для попереднього розгляду, вивчення і надання пропозицій, зауважень та висновків.

Згідно юридичного висновку N 06/05-06/3589 від 28.09.2009 року до проекту Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про ОСОБА_4" було вказано, що чинною редакцією частини 1 статті 59 Регламенту Верховної Ради АР Крим не передбачено пункту 4, яким голову постійної комісії Верховної Ради АР Крим можна буде достроково звільнити з посади за поданням голови Верховної Ради АР Крим.

Відповідно до записки Постійної комісії мандатної, з питань депутатської етики, організації роботи Верховної Ради і засобів масової інформації від 28.09.2009 року N 1133/01-10, поданої до Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, постійна комісія без зауважень погодила та рекомендувала розглянути проект Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про ОСОБА_4".

29.09.2009 р. пунктом 1 Постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р., прийнятою на позачерговому пленарному засіданні 8 сесії, було внесено зміни до Регламенту Верховної Ради АРК, прийнятого Верховною Радою АРК 30.06.98 р. за N 109р-II, зокрема, до частини 1 статті 59 Регламенту Верховної Ради АР Крим було внесено пункт 4 "за поданням Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим". Пунктом 2 вищенаведеної Постанови було встановлено, що Постанова вводиться в дію з моменту прийняття.

Згідно порядку денного позачергових пленарних засідань Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 29 вересня 2009 року пункт 2 порядку денного склали організаційні питання, серед яких було і Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про ОСОБА_4", "Про обрання голів постійних комісій Верховної Ради АР Крим" та "Про внесення змін до Рішення Верховної Ради АР Крим від 19 травня 2006 року N 22-5/06 "Про утворення Президії Верховної Ради АР Крим"; вказані рішення пакетно були прийняті на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Таким чином, суд виокремлює, що позивача було достроково звільнено з посади голови постійної комісії Верховної Ради АР Крим з аграрних та земельних питань, екології та раціонального природокористування на підставі п. 4 частини 1 статті 59 Регламенту Верховної Ради АР Крим, яка була внесена до Регламенту Верховної Ради АР Крим пунктом 1 Постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р.

Постановою Окружного адміністративного суду АР Крим від 18.11.2010 року по справі N 2а-13747/09/8/0170 адміністративний позов ОСОБА_8, Депутата Верховної Ради АР Крим ОСОБА_4, Депутата Верховної Ради АР Крим ОСОБА_9 до Верховної Ради АР Крим, Голови Верховної Ради АР Крим Гриценка Анатолія Павловича про визнання незаконною та скасування Постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін у Регламент Верховної Ради АР Крим" N 1364-5/09 від 29.09.2009 року було задоволено у повному обсязі.

Ухвалою Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 16.03.2011 року по справі N 2а-13747/09/8/0170 апеляційну скаргу Верховної Ради АР Крим було відхилено, а постанову ОАС АР Крим від 18.11.2010 року по справі N 2а-13747/09/8/0170 залишено без змін.

Частиною 1 статті 72 КАС України встановлено, що обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

У постанові Окружного адміністративного суду АР Крим від 18.11.2010 року по справі N 2а-13747/09/8/0170 судом встановлено, що Постанова Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р., в тому числі в частині другій, є такою, що встановлює загальні правила поведінки для необмеженого кола осіб і на невизначений період часу; за характером і змістом врегульованих нею питань і правових наслідків її може бути застосовано більше одного разу, а тому є нормативно правовим актом.

Суд зазначає, що поняття нормативно-правового акта визначено Порядком державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 р. N 34/5 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.04.2005 р. за N 381/1066 (далі - Порядок N 34). Нормативно-правовий акт, відповідно до положень цього Порядку - це офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим на це суб'єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних відносин, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Судом встановлено, що Постанова Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р. є офіційним письмовим документом, прийнятим уповноваженим на це суб'єктом нормотворення Верховною Радою АРК, у визначеній законодавством формі, тобто у вигляді постанови, та за встановленою законодавством процедурою, визначеною Регламентом ВР АРК, спрямований на регулювання суспільних відносин, що містить норми права, має неперсоніфікований характер, є обов'язковим для виконання і розрахований на неодноразове застосування. Тобто суд зазначає, що за всіма критеріями, встановленими для нормативно-правових актів, Постанова Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р. є нормативно-правовим актом.

Судом встановлено, що Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим N 471-2/99 від 21.04.99 р. було затверджено Положення про порядок опублікування та набрання чинності нормативно-правових актів Верховної ради АРК та Ради міністрів АРК (далі - Положення N 471).

Відповідно до абз. 3 п. 6 Положення N 471 Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим вступають у дію на всій території Автономної Республіки Крим через 10 днів з дня їх опублікування в газеті "Кримські ізвестія" або з моменту їх опублікування в Збірнику нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим, якщо інший термін вступу в силу не встановлено зазначеними актами.

Судом встановлено, що п. 2 Постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р., було встановлено порядок введення її в дію, а саме зазначено, що постанова вводиться в дію з моменту прийняття.

Постановою Окружного адміністративного суду АР Крим від 18.11.2010 року по справі N 2а-13747/09/8/0170 Постанову Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р. в частині прийняття п. 2 було віднесено до нікчемних нормативно-правових актів, оскільки його нечинність настала з моменту прийняття оскаржуваного пункту, у зв'язку із чим п. 2 такої Постанови підлягає визнанню нечинним саме з моменту прийняття цієї постанови ВР АРК.

Таким чином, суд зазначає, що пункт 2 Постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р., яким вказане рішення вводилося в дію з моменту його прийняття, був незаконним та нечинним.

Враховуючи вищевказане, положення пункту 1 Постанови Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р. набрали чинності згідно загального порядку, встановленого Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим N 471-2/99 від 21.04.99 р., тобто через 10 днів з дня їх опублікування в газеті "Кримські ізвестія" або з моменту їх опублікування в Збірнику нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим.

Постанова Верховної Ради АР Крим "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради АР Крим" N 1364-05/09 від 29.09.2009 р. була опублікована в газеті "Кримські ізвестія" 3 жовтня 2009 р. N 186 (4386) та Збірнику нормативно-правових актів АРК, 2009, N 9, ст. 686, таким чином, вказана постанова набрала чинності 14 жовтня 2009 року.

Отже, достроково звільнити позивача з посади за пунктом 4 частини першої статті 59 Регламенту Верховної Ради АР Крим можливо було лише з 14 жовтня 2009 року, оскільки саме з цього дня набрали чинності зміни до Регламенту Верховної Ради АР Крим.

У пункті першому уточнених позовних вимог позивач просив визнати протиправним та скасувати Рішення Верховної Ради АР Крим "Про ОСОБА_4" N 1365-5/09 від 29.09.2009 року. Суд вважає за необхідне задовольнити цей пункт позовних вимог, оскільки Рішення, яке оскаржує позивач, засноване на неналежній правовій підставі, а саме пункті 4 частини 1 статті 59 Регламенту Верховної Ради АР Крим, який на момент прийняття рішення про дострокове звільнення позивача з посади голови постійної комісії Верховної Ради АР Крим з аграрних та земельних питань, екології та раціонального природокористування не набрав чинності.

Що ж стосується пункту другого уточнених позовних вимог, а саме зміни дати звільнення з 29.09.2009 року на 19.03.2010 року, то суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Суд звертає увагу сторін на те, що служба в Верховній Раді АР Крим відрізняється низкою особливостей.

Відповідно до частини першої статті 15 Закону України "Про Верховну Раду АР Крим" від 10 лютого 1998 року N 90/98-ВР постійні та тимчасові комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим є органами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням постанов та рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Постійні комісії обираються Верховною Радою Автономної Республіки Крим на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.

Суд зазначає, що утворюючи певну постійну комісію, Верховна Рада АР Крим для найбільш ефективного та систематичного виконання пріоритетної функції ВР АР Крим утворює постійну комісію та делегує такій комісії повноваження, що були надані Верховній раді АР Крим як колективному представницькому органові (т. з. внутрішнє делегування).

Таким чином, виходячи із системного тлумачення положень цих статей, суд робить наступний висновок посада голови Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з аграрних та земельних питань, екології та раціонального природовикористання має подвійну природу походження, оскільки одночасно поєднує у собі риси як очільника представницького органу, так і адміністративної посади, оскільки постійна комісія є органом, складовою частиною Верховної Ради АР Крим.

Саме цим і пояснюється ускладнений порядок прийняття та звільнення з посади голови певної постійної комісії, а саме наявність декількох актів - про обрання на посаду (приймається ВР АР Крим) та призначення на неї (видається головою ВР Крим), нерозривно пов'язаних між собою.

Згідно частини 1 статті 74 Регламенту Верховної Ради АР Крим, затвердженого Постановою Верховної Ради АР Крим від 30 червня 1998 р. N 109-II, голови постійних комісій Верховної Ради АР Крим обираються шляхом таємного голосування за поданням Голови Верховної Ради АР Крим.

Пунктом 2.4 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58, встановлено, що усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення - у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).

Слід відзначити, що обрання та звільнення з посади голови постійної комісії відбувається на підставі відповідного Рішення Верховної Ради АР Крим, але до публічної служби голова допускається на підставі відповідного розпорядження Голови ВР Крим.

Вказане підтверджується наведеним вище порядком призначення позивача на посаду голови Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з аграрних та земельних питань, екології та раціональному природовикористання - 20.05.2009 р. Рішенням ВР АРК N 1243-5/09 ОСОБА_4 було обрано головою Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з аграрних та земельних питань, екології та раціональному природовикористання, а 21.05.2009 р. розпорядженням Голови Верховної Ради АРК N 24-д депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 було прийнято на посаду голови Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з аграрних та земельним питань, екології та раціональному природовикористання на строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Голови постійних комісій виконують свої повноваження на постійній основі до закінчення терміну повноваження Верховної ради АР Крим. Статтею 59 Регламенту Верховної Ради АР Крим встановлено, що певних випадках голова постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим може бути достроково звільнений з посади, але лише тоді, коли за це Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим про дострокове звільнення з посади голови постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим проголосувала більшість депутатів від їх загального складу.

Таким чином, суд наголошує, що порядок дострокового звільнення з посади здійснюється за аналогічною процедурою спочатку Верховна Рада АР Крим приймає відповідне рішення про дострокове звільнення з посади голови постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, потім на підставі Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим видається розпорядження Голови Верховної Ради АР Крим.

Суд вважає за необхідне наголосити, що відповідно до п. 2.4 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників записи в трудовій книжці про звільнення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження) у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження). Саме розпорядження є тим ключовим актом актом, яким регулюються саме трудові правовідносини між працівником та працедавцем, у даному випадку між позивачем та Верховною Радою АР Крим.

Слід відзначити, що розпорядженням Голови Верховної Ради АР Крим "Про звільнення ОСОБА_4" N 62-д, на підставі Рішення Верховної Ради АР Крим "Про ОСОБА_4" N 1365-5/09 від 29.09.2009 року, позивача 29.09.2009 року було звільнено з посади голови Постійної комісії Верховної Ради АР Крим з аграрних та земельних питань, екології та раціональному природокористування.

На підставі цього розпорядження був внесений запис до трудової книжки позивача, та підставою звільнення позивача вказані два акти - Рішення Верховної Ради АР Крим "Про ОСОБА_4" N 1365-5/09 від 29.09.2009 року та розпорядження Голови Верховної Ради АР Крим "Про звільнення ОСОБА_4" N 62-д.

Таким чином, суд зазначає, що фактично публічна служба позивача була припинена на підставі двох рішень в сукупності.

Але суд наголошує на тому, що позивачем не оскаржується розпорядження Голови Верховної Ради АР Крим "Про звільнення ОСОБА_4" N 62-д від 29.09.2009 року, та станом на день розгляду справи воно не скасовано та є діючим.

З урахуванням цього суд відмовляє у задоволенні пункту другого позовних вимог, а саме у зміні дати звільнення з 29.09.2009 року на 19.03.2010 року, оскільки розпорядження Голови Верховної Ради АР Крим "Про звільнення ОСОБА_4" N 62-д від 29.09.2009 року, на підставі якого до трудової книжки були внесені відомості про звільнення позивача, не було визнане у встановленому порядку протиправним, не було скасоване, а тому у суду немає законних підстав змінити дату звільнення позовних вимог.

Крім того, суд звертає увагу сторін на наступний факт. Відповідно до копії трудової книжки, наданої позивачем до суду, позивач у період з 1 жовтня 2009 року по 25 березня 2010 року працював заступником генерального директора ТОВ "Інфініті Груп", що відповідно підтверджується наказом про прийняття на роботу N 2-К від 01.10.2009 року та наказом N 1-К від 25.03.2010 року про звільнення з роботи.

Як вже було встановлено судом, служба в органах Автономної Республіки Крим відноситься до державної служби, а тому має відповідати загальним принципам, закріпленим у Законі України "Про державну службу". Державний службовець має дотримуватися правил, встановлених Законом України "Про державну службу", зокрема, обмежень, встановлених статтею 16 Закону, а саме державний службовець не має права вчиняти дії, передбачені статтями 1 і 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією".

Пунктом "б" частини 1 статті 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією" в редакції, що діяла на момент звільнення позивача з посади голови Постійної комісії Верховної Ради АР Крим з аграрних та земельних питань, екології та раціональному природокористування, встановлено, що державний службовець або інша особа, уповноважена на виконання функцій держави, не має права займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, в якому вона працює, а також виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики).

За таких обставин, вказує суд, у разі зміни дати звільнення позивача з 29.09.2009 року на 19.03.2010 року, виникне ситуація, за якої позивач порушить вимоги статті 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією", оскільки де-юре буде займати одночасно посаду в органі державної влади голови Постійної комісії Верховної Ради АР Крим з аграрних та земельних питань, екології та раціональному природокористування - та заступника генерального директора приватної фірми, що є недопустимим.

За таких обставин суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні пункту другого уточнених позовних вимог.

Отже, позовні вимоги підлягають частковому задоволенню.

Відповідно до частини 1 статті 94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України.

В судовому засіданні 12.05.2011 року проголошено вступну та резолютивну частину, в повному обсязі постанову складено 18.05.2011 р.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 94, 158 - 163, ст. 171 Кодексу адміністративного судочинства України, суд постановив:

1. Уточнені позовні вимоги задовольнити частково.

2. Визнати протиправним та скасувати Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про ОСОБА_4" N 1365-5/09 від 29.09.2009 року.

3. У задоволенні іншої частини уточнених позовних вимог відмовити.

4. Стягнути з Державного бюджету України на користь ОСОБА_4 3,40 грн. судових витрат.

Постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення. Якщо проголошено вступну та резолютивну частину постанови або справу розглянуто у порядку письмового провадження, постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її отримання у разі неподання апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до Севастопольського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим протягом 10 днів з дня проголошення. У разі проголошення вступної та резолютивної частини постанови або розгляду справи у порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Севастопольського апеляційного адміністративного суду.

 

Суддя

О. Р. Трещова

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали