Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про визнання незаконною та скасування постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 570 в частині

ВЕРХОВНИЙ СУД

УХВАЛА

22.10.2019 р.

Справа N 826/14367/17

 

Провадження N 11-594зва19

Велика Палата Верховного Суду у складі: головуючого - Князєва В. С., судді-доповідача - Золотнікова О. С., суддів: Антонюк Н. О., Бакуліної С. В., Британчука В. В., Власова Ю. Л., Гудими Д. А., Данішевської В. І., Єленіної Ж. М., Кібенко О. Р., Лобойка Л. М., Лященко Н. П., Рогач Л. І., Ситнік О. М., Уркевича В. Ю., Яновської О. Г., за участю секретаря судового засідання - Сороки Л. П., учасники справи: представник позивача - З. Д. П., представник відповідача - П. А. С., представник Національного антикорупційного бюро України - Я. І. С., представник заявника - П. А. В., розглянувши у судовому засіданні заяву Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" (далі - ПАТ "Укрнафта") про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Великої Палати Верховного Суду від 26 лютого 2019 року в адміністративній справі N 826/14367/17 (Постанова N 11-1113апп18, 826/14367/17) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Інсігнія Резорт" (далі - ТОВ "Інсігнія Резорт") до Кабінету Міністрів України (далі - КМУ), за участю Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ), про визнання незаконною та скасування постанови в частині, зобов'язання вчинити дії, встановила:

Короткий зміст позовних вимог та їх обґрунтування

1. У листопаді 2017 року ТОВ "Інсігнія Резорт" звернулося до суду з позовом до КМУ, в якому просило:

- визнати незаконною та скасувати з дати прийняття постанову відповідача від 16 жовтня 2014 року N 570 "Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу" (Постанова N 570) (далі - постанова КМУ N 570) у частині першого речення абзацу третього пункту 51 Порядку (Постанова N 570) організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу (далі - Порядок) такого змісту: "Продавець виконує свої зобов'язання щодо постачання нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу після надходження коштів від покупця у повному обсязі відповідно до умов договору купівлі-продажу";

- зобов'язати відповідача опублікувати резолютивну частину рішення суду у виданні, у якому була офіційно оприлюднена постанова N 570 (Постанова N 570).

2. На обґрунтування заявлених вимог ТОВ "Інсігнія Резорт" зазначило, що пункт 51 Порядку (Постанова N 570) є незаконним, оскільки носить антиконкурентний характер, спотворює загальні засади рівності учасників біржових аукціонів, створює для ПАТ "Укрнафта" правові підстави зловживати своїм монопольним становищем на ринку сирої нафти, протиправно обмежує право позивача на свободу договору, а отже, на вільне волевиявлення при здійсненні господарської діяльності. Визначивши у пункті 51 Порядку, що постачання нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу здійснюється лише після надходження коштів від покупця у повному обсязі, КМУ вийшов за межі наданих йому Конституцією та законами України повноважень.

Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій

3. Окружний адміністративний суд міста Києва рішенням від 21 лютого 2018 року (Рішення N 826/14367/17) позов ТОВ "Інсігнія Резорт" задовольнив частково: визнав незаконною та нечинною з моменту прийняття постанову КМУ N 570 (Постанова N 570) у частині першого речення третього абзацу пункту 51 Порядку (Постанова N 570) такого змісту: "Продавець виконує свої зобов'язання щодо постачання нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу після надходження коштів від покупця у повному обсязі відповідно до умов договору купівлі-продажу"; зобов'язав КМУ невідкладно опублікувати резолютивну частину рішення суду у виданні, у якому була офіційно оприлюднена постанова КМУ N 570, після набрання рішенням законної сили.

4. Київський апеляційний адміністративний суд постановою від 05 червня 2018 року (Постанова N 826/14367/17) залишив без змін рішення суду першої інстанції.

5. Суди попередніх інстанцій виходили з того, що у спірних правовідносинах відповідач повинен діяти виключно в межах повноважень, визначених статтею 4-1 Закону України від 12 липня 2001 року N 2665-III "Про нафту і газ" (далі - Закон N 2665-III), а саме встановити порядок організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, скрапленого газу, визначення стартових цін на таких аукціонах, надбавок за якість для нафти сирої і газового конденсату, а також порядок визначення обсягів реалізації на біржових аукціонах скрапленого газу для потреб населення. Проте, здійснюючи надані вказаною статтею цього Закону повноваження, КМУ вийшов за їх межі та в пункті 51 Порядку (Постанова N 570) встановив норму, яка стосується не порядку організації та проведення біржових аукціонів, а порядку виконання зобов'язань з постачання нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу, а також визначення у відповідному договорі способу оплати та порядку розрахунку та постачання нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу.

6. Спірна частина пункту 51 Порядку (Постанова N 570) суперечить вимогам статей 5, 6, 179, 202 Господарського кодексу України (далі - ГК України), статей 3, 598, 1088 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), оскільки обмежує суб'єктів господарювання у праві на припинення грошових зобов'язань в інший спосіб, передбачений законами України, і порушує право на свободу договору, що є однією із загальних засад цивільного законодавства, зокрема право учасників біржових аукціонів обрати будь-який вид безготівкових розрахунків на власний розсуд, а також порушує наведені загальні принципи господарювання та конституційні основи правового господарського порядку в Україні.

7. Суди також спростували твердження представника КМУ стосовно того, що позовна вимога про скасування постанови N 570 (Постанова N 570) у названій частині є втручанням у дискреційні повноваження КМУ, оскільки в силу вимог чинної на момент звернення позивача до суду статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) та статті 264 цього Кодексу ( N 2747-IV) у редакції Закону України від 03 жовтня 2017 року N 2147-VIII "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" (Закон N 2147-VIII) до компетенції суду належить розгляд адміністративних справ щодо законності постанов та розпоряджень КМУ.

Короткий зміст рішення суду касаційної інстанції

8. Велика Палата Верховного Суду постановою від 26 лютого 2019 року (Постанова N 11-1113апп18, 826/14367/17) касаційну скаргу КМУ, до якої приєдналося НАБУ, задовольнила: скасувала рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 21 лютого 2018 року (Рішення N 826/14367/17) та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 05 червня 2018 року (Постанова N 826/14367/17); ухвалила нове рішення, яким відмовила ТОВ "Інсігнія Резорт" у задоволенні позовних вимог.

9. Розглянувши питання предметної юрисдикції цього спору, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку про те, що цей спір є публічно-правовим, а висновки судів попередніх інстанцій про належність цього спору до юрисдикції адміністративних судів є правильними.

10. Вирішуючи справу по суті заявлених позовних вимог, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що затверджений КМУ Порядок не порушує і не може порушити прав позивача, оскільки КМУ не здійснював державного регулювання його господарської діяльності, який відповідно не входить до кола суб'єктів, порядок діяльності яких у ході біржових торгів ним урегульовано, а тому не можна вважати, що КМУ як суб'єкт владних повноважень вийшов за межі своїх повноважень і порушив права, свободи або законні інтереси позивача.

11. Ураховуючи викладене, Велика Палата Верховного Суду зазначила про помилковість висновків судів першої та апеляційної інстанцій про те, що КМУ вийшов за межі своїх повноважень і порушив права позивача, виклавши у такій редакції перше речення абзацу третього пункту 51 Порядку (Постанова N 570).

Короткий зміст та обґрунтування наведених в заяві про перегляд судового рішення вимог

12. 25 червня 2019 року ПАТ "Укрнафта" як особа, яка не брала участі у справі, але судом було вирішено питання про її права, свободи, інтереси та обов'язки, подало до Великої Палати Верховного Суду заяву про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Великої Палати Верховного Суду від 26 лютого 2019 року (Постанова N 11-1113апп18, 826/14367/17) з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 361 КАС України ( N 2747-IV), а саме у зв'язку з наявністю істотних для справи обставин, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи.

13. Обґрунтовуючи наявність підстав для перегляду судового рішення, заявник зазначив, що станом на час касаційного провадження в цій справі існували обставини, що не були встановлені Верховним Судом, а саме: акціонером ПАТ "Укрнафта" (з часткою 50 відсотків акцій плюс одна акція) є НАК "Нафтогаз України"; корпоративні права держави у статутному капіталі ПАТ "Укрнафта" відсутні.

14. ПАТ "Укрнафта" також указала на те, що немає правових підстав ототожнювати НАК "Нафтогаз України", частка якої у статутному капіталі ПАТ "Укрнафта" перевищує п'ятдесят відсотків, із державою, оскільки згідно зі Статутом акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", який затверджено постановою КМУ від 14 грудня 2016 року N 1044 (Постанова N 1044) (у редакції постанови КМУ від 06 березня 2019 року N 226 (Постанова N 226)), НАК "Нафтогаз України" (тип компанії) є приватним акціонерним товариством.

15. На думку ПАТ "Укрнафта", наведені вище обставини не були встановлені під час розгляду справи, проте вони мають істотне значення, оскільки підставою для визнання за КМУ повноваження на прийняття оскаржуваного у справі нормативно-правового акта Верховний Суд визначив саме через право держави на управління об'єктами державної власності та управління господарською діяльністю суб'єктів господарювання державного сектору економіки.

16. У зв'язку з викладеним заявник просить задовольнити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, скасувати постанову Великої Палати Верховного Суду від 26 лютого 2019 року (Постанова N 11-1113апп18, 826/14367/17) та ухвалити нову постанову, якою рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 21 лютого 2018 року (Рішення N 826/14367/17) та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 05 червня 2018 року (Постанова N 826/14367/17) залишити без змін.

Позиція інших учасників справи

17. У відзиві на заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами КМУ зазначає, що незважаючи на те, що 50 відсотків акцій плюс одна акція ПАТ "Укрнафта" передані до статутного фонду НАК "Нафтогаз України" і останнє розпоряджається ними, вказані акції є власністю держави з огляду на особливості корпоративного становища НАК "Нафтогаз України" (100 відсотків акцій належать державі), а відтак наведені в постанові Великої Палати Верховного Суду від 26 лютого 2019 року (Постанова N 11-1113апп18, 826/14367/17) висновки про належність ПАТ "Укрнафта" до категорії суб'єктів господарювання державного сектору економіки є правильними й такими, що ґрунтуються на фактичних обставинах. До того ж зазначена в заяві обставина про те, що акціонером ПАТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України", оцінювалась та бралась до уваги Великою Палатою Верховного Суду в пункті 62 постанови від 26 лютого 2019 року, а відтак вказана обставина не є нововиявленою.

18. НАБУ у відзиві на заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами вказало, що Велика Палата Верховного Суду в постанові від 26 лютого 2019 року (Постанова N 11-1113апп18, 826/14367/17) дійшла висновку про те, що акціонером ПАТ "Укрнафта" (з часткою 50 відсотків акцій плюс одна акція) є НАК "Нафтогаз України", єдиним акціонером якої є держава, а відтак обставини, про які зазначає ПАТ "Укрнафта", не є нововиявленими у розумінні пункту 1 частини другої статті 361 КАС України ( N 2747-IV), а доводи його заяви зводяться до незгоди з постановою Великої Палати Верховного Суду від 26 лютого 2019 року.

19. У зв'язку з викладеним КМУ та НАБУ просять відмовити в задоволенні заяви ПАТ "Укрнафта" про перегляд постанови Великої Палати Верховного Суду від 26 лютого 2019 року (Постанова N 11-1113апп18, 826/14367/17) за нововиявленими обставинами.

Рух заяви про перегляд судового рішення

20. Ухвалою від 01 липня 2019 року суддя Великої Палати Верховного Суду заяву ПАТ "Укрнафта" про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Великої Палати Верховного Суду від 26 лютого 2019 року (Постанова N 11-1113апп18, 826/14367/17) з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 361 КАС України ( N 2747-IV), залишив без руху та надав строк на усунення недоліків у зв'язку з її невідповідністю вимогам пункту 2 частини третьої статті 364 КАС України ( N 2747-IV).

21. До Великої Палати Верховного Суду надійшла заява ПАТ "Укрнафта" про усунення недоліків заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

22. Суддя Великої Палати Верховного Суду ухвалою від 14 серпня 2019 року відкрив провадження за нововиявленими обставинами у справі та призначив її до розгляду в судовому засіданні.

23. У судовому засіданні представник заявника підтримав заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, навівши доводи на її обґрунтування, подібні до зазначених у заяві. Представник позивача також підтримав указану заяву та просив її задовольнити.

24. Представники відповідача та НАБУ заперечили проти задоволення заяви.

ПОЗИЦІЯ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Релевантні джерела права й акти їх застосування. Оцінка аргументів учасників справи та висновків суду, рішення якого переглядається

25. Відповідно до частини першої статті 361 КАС України ( N 2747-IV) судове рішення, яким закінчено розгляд справи і яке набрало законної сили, може бути переглянуто за нововиявленими або виключними обставинами.

26. Згідно з пунктом 1 частини другої вказаної статті КАС України ( N 2747-IV) підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи.

27. Отже, нововиявленими є лише такі обставини, які: входять до предмета доказування у відповідній справі, обґрунтовують вимоги або заперечення сторін, можуть вплинути на висновки суду про права й обов'язки її учасників або мають інше істотне значення для правильного вирішення спору;існували на час розгляду справи, рішення в якій переглядається; спростовують фактичні дані, покладені в основу такого рішення; не були встановлені судом, який ухвалював це рішення; не були та не могли бути відомі на час розгляду справи особі, яка звертається із заявою про перегляд зазначеного рішення, та стали відомими тільки після його ухвалення.

28. Разом з тим, частиною четвертою статті 361 КАС України ( N 2747-IV) визначено, що не є підставою для перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами: 1) переоцінка доказів, оцінених судом у процесі розгляду справи; 2) докази, які не оцінювалися судом, стосовно обставин, що були встановлені судом.

29. До того ж судове рішення не може переглядатись за нововиявленими обставинами у разі, якщо немає обставин, передбачених частиною другою статті 361 КАС України ( N 2747-IV), а також якщо обставини, визначені частиною другою статті 361 КАС України, були або могли бути відомі заявникові на час розгляду справи.

30. Відповідно до частини другої статті 6 КАС України ( N 2747-IV) суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

31. Одним із основоположних аспектів верховенства права є принцип юридичної визначеності, який inter alia вимагає, щоб коли суди остаточно вирішили питання, їхнє рішення не ставилось під сумнів. Цей принцип передбачає повагу до остаточності судових рішень та наполягає на тому, щоб жодна сторона не могла вимагати перегляду остаточного й обов'язкового судового рішення просто задля нового розгляду та постановлення нового рішення у справі. Відступи від цього принципу є виправданими лише тоді, коли вони обумовлюються обставинами суттєвого та неспростовного характеру (див. рішення ЄСПЛ від 09 червня 2011 року у справі "Желтяков проти України" ("Zheltyakov v. Ukraine", заява N 4994/04, § 42 - 43)).

32. Як зазначено вище, ПАТ "Укрнафта" у заяві стверджує, що підставами для перегляду постанови Великої Палати Верховного суду від 26 лютого 2019 року (Постанова N 11-1113апп18, 826/14367/17) є такі істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи: 1) акціонером ПАТ "Укрнафта" (з часткою 50 відсотків акцій плюс одна акція) є НАК "Нафтогаз України"; 2) корпоративні права держави в статутному капіталі ПАТ "Укрнафта" відсутні.

33. На підтвердження зазначених обставин заявник надав копії:

- акта від 02 вересня 1998 року N 203, відповідно до якого Фонд державного майна України (далі - ФДМ) передав, а НАК "Нафтогаз України" прийняла пакет акцій у розмірі 50 відсотків акцій плюс одна акція статутного фонду ПАТ "Укрнафта", всього - 27114256 штук;

- розпорядження ФДМ від 02 вересня 1998 року N 1316-РРА;

- сертифіката акцій серії А N 1 від 14 листопада 2002 року, відповідно до якого власником 27114256 акцій ПАТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України";

- листа ФДМ від 29 червня 2004 року N 31-1/2-728, згідно з яким на рахунку ФДМ акції ПАТ "Укрнафта" не обліковуються;

- листа ФДМ від 21 травня 2018 року N 10-17-9879, відповідно до якого в Реєстрі корпоративних прав держави, який є складовою Єдиного реєстру акціонерів державної власності, акції ПАТ "Укрнафта" (ідентифікаційний код 00135390) не обліковуються.

34. У заяві про перегляд судового рішення заявник також стверджує, що вказані вище обставини в якості істотних відповідають зазначеним вимогам статті 361 КАС України ( N 2747-IV), оскільки:

- Верховним Судом не було встановлено, що акціонером ПАТ "Укрнафта" (з часткою 50 відсотків плюс одна акція) є НАК "Нафтогаз України" (обставина перша) та що корпоративних прав держави у статутному капіталі ПАТ "Укрнафта" немає (обставина друга);

- ПАТ "Укрнафта" не приймало участі у справі N 826/14367/17 (провадження N 11-1113апп18), тому вказані вище істотні обставини справи не були і не могли бути відомі і доведені до відома як суду, так і іншим учасникам справи під час її розгляду;

- додані до цієї заяви на підтвердження існування істотних обставин докази не оцінювались судами (адже висновок суду про те, що держава є акціонером ПАТ "Укрнафта" заснований виключно на тексті постанови КМУ від 25 травня 1998 року N 747 "Про утворення Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"), відповідно, оцінка доказів, що додані до заяви на підтвердження існування нововиявлених обставин, не призведе до переоцінки доказів у справі;

- додані до цієї заяви докази на підтвердження існування нововиявлених обставин не є доказами, які оцінювались судом, стосовно обставин, які були встановлені, адже суд не встановлював обставин того, чи є НАК "Нафтогаз України" акціонером ПАТ "Укрнафта", а також не встановлював обставин того, чи є в Реєстрі корпоративних прав держави, який веде ФДМ, відомості про пакет акцій ПАТ "Укрнафта".

35. Датою відкриття нововиявлених обставин заявник як особа, яка не приймала участі у справі, але Велика Палата Верховного Суду у прийнятій нею постанові вирішила питання про його права, свободи, інтереси та обов'язки, вважає 31 травня 2019 року - дату, коли в Єдиному державному реєстрі судових рішень було оприлюднено повний текст постанови Великої Палати Верховного Суду від 26 лютого 2019 року (Постанова N 11-1113апп18, 826/14367/17).

36. Як убачається зі змісту постанови Великої Палати Верховного Суду від 26 лютого 2019 року (Постанова N 11-1113апп18, 826/14367/17), скасовуючи постановлені у справі рішення судів попередніх інстанцій, Велика Палата Верховного Суду як суд касаційної інстанції дійшла таких висновків:

- КМУ постановою N 570 (Постанова N 570) затвердив Порядок у межах повноважень, наданих законами України від 21 вересня 2006 року N 185-V "Про управління об'єктами державної власності" та N 2665-III;

- затверджений КМУ Порядок (Постанова N 570) не порушує прав, свобод та законних інтересів позивача;

- пункт 51 Порядку (Постанова N 570) в оскаржуваній частині не обмежує права та свободи інших осіб і не створює перешкод для їх реалізації, не надає необґрунтованих переваг особам та/або групам осіб за їх певними ознаками та не передбачає поводження з особами у різний спосіб у відносно схожих ситуаціях, а також не встановлює жодного виду дискримінації;

- оскаржувана частина пункту 51 Порядку (Постанова N 570) відповідає принципу правової визначеності та передбачуваності законодавства.

37. Проаналізувавши наведені положення процесуального закону у зіставленні з доводами та вимогами заявника, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що обставини, на які покликається ПАТ "Укрнафта" у своїй заяві, не є нововиявленими обставинами у розумінні пункту 1 частини другої статті 361 КАС України ( N 2747-IV) та з огляду на вимоги пункту 1 частини четвертої статті 361 КАС ( N 2747-IV) не можуть бути підставою для перегляду постанови Великої Палати Верховного Суду від 26 лютого 2019 року (Постанова N 11-1113апп18, 826/14367/17) за нововиявленими обставинами.

38. При цьому обставини, наведені ПАТ "Укрнафта" у заяві про перегляд постанови Великої Палати Верховного Суду від 26 лютого 2019 року (Постанова N 11-1113апп18, 826/14367/17) як нововиявлені, були відомі заявникові на час розгляду справи судом касаційної інстанції, що також унеможливлює задоволення заяви про перегляд судового рішення.

39. Крім цього, оголошення про відкриття провадження у справі N 826/14367/17 на виконання вимог частин четвертої ( N 2747-IV) та шостої статті 264 КАС України ( N 2747-IV) було опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" від 23 листопада 2017 року за N 221 (6090) (а. с. 77, т. 1) не пізніше як за сім днів до підготовчого засідання, тому вважається, що заінтересовані особи, в тому числі й ПАТ "Укрнафта", належним чином були повідомлені про судовий розгляд цієї справи (частина сьома вказаної статті КАС України ( N 2747-IV)).

40. З огляду на викладене Велика Палата Верховного Суду вважає, що зазначені заявником обставини не спростовують фактичні дані, покладені в основу постанови Великої Палати Верховного Суду від 26 лютого 2019 року (Постанова N 11-1113апп18, 826/14367/17), не впливають на правильність цього судового рішення та не мають істотного значення для правильного вирішення спору.

Висновки за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення

41. Відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 368 КАС України ( N 2747-IV) за результатами перегляду рішення, ухвали за нововиявленими або виключними обставинами суд може відмовити в задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами та залишити відповідне судове рішення в силі.

42. Згідно із частиною першою статті 369 КАС України ( N 2747-IV) у разі відмови в задоволенні заяви про перегляд рішення, ухвали за нововиявленими або виключними обставинами суд постановляє ухвалу.

43. Оскільки зазначені заявником обставини не є нововиявленими, то вони не можуть бути підставою для перегляду постанови Великої Палати Верховного Суду від 26 лютого 2019 року (Постанова N 11-1113апп18, 826/14367/17), а відтак заява про перегляд судового рішення задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 359 ( N 2747-IV), 361 ( N 2747-IV), 368 ( N 2747-IV), 369 КАС України ( N 2747-IV), Велика Палата Верховного Суду ухвалила:

Відмовити у задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Великої Палати Верховного Суду від 26 лютого 2019 року (Постанова N 11-1113апп18, 826/14367/17) в адміністративній справі N 826/14367/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Інсігнія Резорт" до Кабінету Міністрів України, за участю Національного антикорупційного бюро України, про визнання незаконною та скасування постанови в частині, зобов'язання вчинити дії.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

 

Головуючий

В. С. Князєв

Суддя-доповідач

О. С. Золотніков

Судді:

Н. О. Антонюк

 

С. В. Бакуліна

 

В. В. Британчук

 

Ю. Л. Власов

 

Д. А. Гудима

 

В. І. Данішевська

 

Ж. М. Єленіна

 

О. Р. Кібенко

 

Л. М. Лобойко

 

Н. П. Лященко

 

Л. І. Рогач

 

О. М. Ситнік

 

В. Ю. Уркевич

 

О. Г. Яновська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали