Додаткова копія: Про визнання підтримки, що не є державною допомогою відповідно до Закону

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 22 березня 2018 року N 139-р

Про визнання підтримки, що не є державною допомогою відповідно до Закону

Антимонопольний комітет України, розглянувши повідомлення про нову державну допомогу (зареєстроване в Комітеті 04.12.2017 за N 5-01/57-ДД), надіслане Управлінням культури і туризму Виконавчого комітету Рівненської міської ради, яке було подано на виконання статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631 (далі - Порядок 2-рп), встановив:

1. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ

(1) Відповідно до статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) (далі - Закон) Управлінням культури і туризму Виконавчого комітету Рівненської міської ради (далі - Управління культури та туризму ВК Рівненської МР) було подано повідомлення про нову державну допомогу (далі - Повідомлення 1) (зареєстроване в Комітеті 04.12.2017 за N 5-01/57-ДД).

(2) Антимонопольним комітетом України листом від 18.12.2017 N 500-29/05-13801 залишено Повідомлення без руху та запитано додаткову інформацію. Повідомленням про нову державну допомогу (зареєстрованим у Комітеті 22.01.2018 за N 5-01/21 -ДД) (далі - Повідомлення 2) Управління культури та туризму ВК Рівненської МР надало додаткову інформацію до Повідомлення.

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ

2.1. Надавач підтримки

(3) Управління культури та туризму ВК Рівненської МР (вул. Кавказька, 15, м. Рівне, 33013, ідентифікаційний код юридичної особи 02230158).

2.2. Отримувач підтримки

(4) Рівненський зоологічний парк загальнодержавного значення (далі - Зоопарк) (вул. Київська, 110, м. Рівне, 33027, ідентифікаційний код юридичної особи 13981063).

2.3. Мета (ціль) підтримки

(5) Метою (ціллю) підтримки є:

- сприяння організації роботи зоологічного парку, створення сучасних зоологічних експозицій;

- реалізація заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для задоволення культурних та духовних потреб мешканців міста;

- формування експозиції рідкісних екзотичних та місцевих тварин, збереження їх генофонду;

- організація екологічної освітньо-виховної роботи.

2.4. Очікуваний результат

(6) Продовження розвитку та популяризації Зоопарку, підтримання в належному стані природно-заповідної зони загальнодержавного значення; можливість повноцінного сімейного відпочинку на лоні природи.

2.5. Форма підтримки

(7) Субсидії і поточні трансферти.

(8) Капітальні трансферти.

(9) Звільнення від сплати земельного податку на 2018 рік.

2.6. Обсяг підтримки

(10) Загальний обсяг підтримки - 7813300 гривень.

(11) Відповідно до інформації отриманої від надавача, державна підтримка покриє такі витрати:

- 4000 тисяч гривень на фонд оплати праці згідно із штатним розписом та відрахуваннями;

- 199 тисяч гривень на оплату за використану електроенергію;

- 109 тисяч гривень на оплату за використаний природний газ;

- 40 тисяч гривень на пропаганду природоохоронних знань (у т. ч. виготовлення поліграфічної продукції з екологічної тематики);

- 2015,3 тисяч гривень на реконструкцію існуючої будівлі експозиції левів у Рівненському зоопарку (у т. ч. проектні роботи);

- 600 тисяч гривень на капітальний ремонт вольєра для мавп (у т. ч. проектні роботи);

- 850 тисяч гривень на будівництво побутового приміщення з громадським туалетом (у т. ч. проектні роботи).

2.7. Підстава для надання підтримки

(12) Бюджетний кодекс України.

(13) Податковий кодекс України.

(14) Земельний кодекс України.

(15) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

(16) Закон України "Про природно-заповідний фонд України".

(17) Положення про Управління культури і туризму Виконавчого комітету Рівненської міської ради.

(18) Рішення Рівненської міської ради від 22 січня 2015 року N 4832 "Про встановлення податку на майно в частині плати за землю".

2.8. Тривалість підтримки

(19) 3 01.01.2018 по 31.12.2018.

2.9. Умови програми державної допомоги

(20) Згідно з проектом програми підтримки Рівненського зоологічного парку загальнодержавного значення на 2018 рік (далі - Проект програми):

- територія Зоопарку та зібрана колекція тварин є об'єктом природно-заповідного фонду України загальнодержавного значення й охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання;

- Рівненський зоопарк є природоохоронною науково-дослідною та культурно-освітньою установою;

- працівники зоопарку щорічно проводять велику наукову та масово-освітню роботу із збереження живої природи для майбутніх поколінь, виховання молоді й організації дозвілля жителів та гостей міста;

- колектив установи бере активну участь у реалізації програм соціального розвитку міста, організації та проведенні масових заходів;

- Рівненський зоопарк є сезонною та неприбутковою установою. Доходи від основної діяльності зоологічний парк отримує у весняно-літній період. У холодну пору більше як на половину зростають витрати на утримання споруд та будівель, колекції тварин тощо. Фінансова підтримка з міського бюджету забезпечує оплату енергоносіїв, комунальних послуг та заробітної плати колективу спеціалістів;

- мета та завдання програми - підтримка Рівненського зоологічного парку як унікального об'єкта природоохоронного значення та загальнодоступного місця відпочинку мешканців міста;

- план реалізації програми полягає в тому, щоб у зимовий період основні видатки установи покривались за рахунок бюджету міста, а отримані власні надходження зоопарку використовувались згідно із затвердженим кошторисом протягом весняно- літнього періоду;

- капітальні видатки, включені до програми підтримки зоопарку, передбачають завершення розпочатої реконструкції експозиції для левів африканських.

(21) Отже, Проектом програми передбачено, що державна підтримка спрямована на фінансування Зоопарку як об'єкта природно-заповідного фонду України, який відповідно до законодавства охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

(22) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) (далі - Закон) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(23) Отже, державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

3.1. Природно-заповідний фонд України

(24) Згідно із Законом України "Про природно-заповідний фонд України":

- до природно-заповідного фонду України належать, зокрема, штучно створені об'єкти - ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, пам'ятки природи, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва (стаття 3);

- зоологічні парки створюються з метою організації екологічної освітньо-виховної роботи, створення експозицій рідкісних, екзотичних та місцевих видів тварин, збереження їх генофонду, вивчення дикої фауни і розробки наукових основ її розведення у неволі. Зоологічні парки загальнодержавного значення є природоохоронними культурно-освітніми та науково-дослідними установами (стаття 35);

- фінансування заходів щодо природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, а також ботанічних садів, дендрологічних парків та зоологічних парків загальнодержавного значення здійснюється за рахунок державного бюджету України. Для цієї мети можуть також залучатися кошти бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, позабюджетних і благодійних фондів, кошти підприємств, установ, організацій та громадян (стаття 46).

(25) Указом Президента України від 09.12.98 N 1341/98 "Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення" оголошено заказниками і пам'ятками природи загальнодержавного значення території та об'єкти, що мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну та пізнавальну цінність, а також утворено Рівненський зоологічний парк загальнодержавного значення.

4. ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ ОТРИМУВАЧА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

(26) Положенням про Рівненський зоологічний парк загальнодержавного значення (далі - Положення про Зоопарк) передбачено таке.

(27) Зоопарк створено Указом Президента України від 09.12.98 N 1341/98 "Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення", площею 11,6 га.

(28) Зоопарк є об'єктом природно-заповідного фонду України загальнодержавного значення і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

(29) Зоопарк належить до комунальної власності територіальної громади міста Рівне, представницьким органом якої є Рівненська міська рада.

(30) Зоопарк є природоохоронною, науково-дослідною та культурно-освітньою комунальною установою.

(31) Зоопарк створено з метою організації екологічної, освітньо-виховної роботи, формування експозиції рідкісних, екзотичних та місцевих тварин, збереження їх генофонду, вивчення дикої фауни і розробки наукових основ розведення її представників у неволі та повернення їх до природного середовища.

(32) Основними завданнями Зоопарку є:

- формування та утримання колекцій тварин;

- збереження та відтворення тварин у неволі, у першу чергу зникаючих, рідкісних, занесених до Червоної книги України й міжнародних Червоних списків;

- вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного та зарубіжного досвіду утримання та розведення тварин у неволі;

- проведення науково-дослідних робіт;

- проведення навчально-виховної та культурно-освітньої роботи в галузі екології, охорони природи, зоології, мисливського і тваринного господарства;

- поширення еколого-освітніх знань;

- здійснення різноманітних форм культурного обслуговування, створення умов для відпочинку та дозвілля населення при збереженні сприятливих умов утримання тварин.

(33) Управління Зоопарком здійснюється відповідно до законодавства спеціальною адміністрацією (далі - Адміністрація).

(34) Управління Адміністрацією здійснює Управління культури і туризму ВК Рівненської МР.

(35) Адміністрація є неприбутковою організацією. Фінансування Адміністрації здійснюється відповідно до законодавства за рахунок державного бюджету України. Для цієї мети можуть залучатися кошти місцевих бюджетів, позабюджетних і благодійних фондів, кошти підприємств, установ, організацій та громадян.

(36) Адміністрація має право від свого імені укладати правочини, мати та набувати майнові та особисті немайнові права, а також нести відповідні зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському судах.

(37) Для забезпечення виконання основних завдань Адміністрація має право здійснювати будь-які види діяльності, які не суперечать цільовому призначенню Зоопарку згідно із законодавством.

(38) Відповідно до інформації, отриманої від надавача, вартість вхідного квитка до Зоопарку встановлюється відповідно до платоспроможності населення. Сума від продажу вхідних квитків не покриває витрат у повному обсязі, а лише їх частину.

(39) Отже, оскільки:

- завданням Зоопарку є не отримання прибутку, а вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного й зарубіжного досвіду утримання та розведення тварин у неволі; проведення науково-дослідних робіт; проведення навчально-виховної та культурно-освітньої роботи в галузі екології, охорони природи, зоології, мисливського і тваринного господарства; поширення еколого-освітніх знань;

- територія Зоопарку розрахована на відвідування широкого кола осіб з метою культурного та освітнього відпочинку;

- дохід від вхідних квитків не покриває витрат у повному обсязі, а лише їх частину, діяльність Зоопарку є некомерційною діяльністю.

(40) Відповідно до пункту 37 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом; прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об'єктів тваринного світу.

(41) Згідно з розділом 2 Положення про Управління культури і туризму ВК Рівненської міської ради:

- Управління культури і туризму ВК Рівненської міської ради утворене (в межах затвердженої структури та чисельності апарату) рішенням Рівненської міської ради відповідно до Указу Президента України від 20.04.2005 N 680/2005 "Про Міністерство культури і туризму";

- Управління культури і туризму ВК Рівненської міської ради є виконавчим органом Рівненської міської ради, підзвітним та підконтрольним їй;

- основним завданням Управління є оперативне управління діяльністю клубних установ (закладів), шкіл естетичного виховання, централізованої бібліотечної системи, бібліотек, парків культури і відпочинку, зоопарку та інших закладів культури.

(42) За таких умов Зоопарк, в особі Адміністрації, має делеговані повноваження органу місцевого самоврядування в частині управління Зоопарком.

(43) Відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" органи адміністративно-господарського управління та контролю - суб'єкти господарювання, об'єднання, інші особи в частині виконання ними функцій управління або контролю в межах делегованих їм повноважень органів влади чи органів місцевого самоврядування.

(44) Отже, Зоопарк як особа, якій делеговано повноваження Управління культури і туризму ВК Рівненської МР в частині управління об'єктом природно-заповідного фонду України, є органом адміністративно-господарського управління та контролю і не є суб'єктом господарювання.

(45) Відповідно до інформації, отриманої від надавача, Зоопарк, крім своєї основної діяльності у вигляді управління об'єктом природно-заповідного фонду України, здійснює підприємницьку діяльність з надання розважальних послуг, реалізації молодняка тварин та видавничої і рекламно-інформаційної продукції. Разом з тим, за підсумками 2017 року ця діяльність є незначною відносно основної діяльності Зоопарку.

(46) Відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Суб'єктами господарювання визнаються також органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності. Господарською діяльністю не вважається діяльність фізичної особи з придбання товарів народного споживання для кінцевого споживання.

(47) Отже, Зоопарк у частині здійснення своєї підприємницької діяльності (з надання розважальних послуг, реалізації молодняка тварин та видавничої і рекламно- інформаційної продукції) є суб'єктом господарювання.

(48) Враховуючи викладене та оскільки:

по-перше, відповідно до Проекту програми державна підтримка надається Зоопарку як об'єкту природно-заповідного фонду України;

по-друге, Зоопарк, в частині управління об'єктом природно-заповідного фонду України, не є суб'єктом господарювання,

не виконується перша умова визначення державної допомоги, а саме державна підтримка надається не суб'єкту господарювання, інші умови не досліджувалися.

5. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(49) Враховуючи, що:

- статтею 46 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" передбачено, що фінансування заходів щодо зоологічних парків загальнодержавного значення здійснюється за рахунок державного бюджету України. Для цієї мети можуть також залучатися кошти місцевих бюджетів, позабюджетних і благодійних фондів, кошти підприємств, установ, організацій та громадян;

- Зоопарк створено Указом Президента України від 09.12.98 N 1341/98 "Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення";

- відповідно до Положення про Зоопарк, Зоопарк створено з метою організації екологічної, освітньо-виховної роботи, формування експозиції рідкісних, екзотичних та місцевих тварин, збереження їх генофонду, вивчення дикої фауни і розробки наукових основ розведення її представників у неволі та повернення їх до природного середовища;

- Зоопарк є природоохоронною культурно-освітньою та науково-дослідною установою - частиною культурної інфраструктури міста;

- Зоопарк здійснює некомерційну діяльність;

- Зоопарк у частині управління об'єктом природно-заповідного фонду України є органом адміністративно-господарського управління та контролю і не є суб'єктом господарювання;

- Проектом програми передбачено, що державна підтримка спрямована на фінансування Зоопарку як об'єкта природно-заповідного фонду України, який відповідно до законодавства охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання;

державна підтримка на період з 01.01.2018 по 31.12.2018 у розмірі 7813300 гривень, яка буде надана Зоопарку Управлінням культури та туризму ВК Рівненської МР за рахунок міського бюджету міста Рівне, не є державною допомогою у розумінні статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

(50) Разом з тим слід зазначити, що:

- державне фінансування Зоопарку повинно спрямовуватися лише на покриття витрат, які пов'язані з утриманням та розвитком Зоопарку як об'єкта природно- заповідного фонду України, і в жодному разі не повинно покривати витрати на здійснення підприємницької діяльності;

- використання коштів державної підтримки Зоопарком на здійснення підприємницької діяльності може містити ознаки державної допомоги;

- Зоопарк має забезпечити розподіл рахунків для обліку основного виду діяльності (для забезпечення діяльності Зоопарку як об'єкта природно-культурного значення) та додаткового (підприємницької діяльності).

(51) Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2017 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631, на підставі інформації, наданої Управлінням культури і туризму Виконавчого комітету Рівненської міської ради, Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що підтримка, яку буде надавати Управління культури і туризму Виконавчого комітету Рівненської міської ради відповідно до проекту програми підтримки Рівненського зоологічного парку загальнодержавного значення у формі:

- субсидій і поточних трансфертів (на фонд оплати праці згідно зі штатним розписом та відрахуваннями, на оплату за використану електроенергію, на оплату за використаний природний газ, на пропаганду природоохоронних знань (у т. ч. виготовлення поліграфічної продукції з екологічної тематики);

- капітальних трансфертів (на реконструкцію існуючої будівлі експозиції левів у Рівненському зоопарку (у т. ч. проектні роботи); на капітальний ремонт вольєра для мавп (у т. ч. проектні роботи); на будівництво побутового приміщення з громадським туалетом (у т. ч. проектні роботи);

- звільнення від сплати земельного податку на 2018 рік,

на період з 01.01.2018 по 31.12.2018 у сумі 7813300 гривень не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали