Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про визнання підтримки, що не є державною допомогою відповідно до Закону

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 19 жовтня 2018 року N 575-р

Про визнання підтримки, що не є державною допомогою відповідно до Закону

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 18.10.2018 N 500-01/6055-п та повідомлення про державну допомогу, надіслані листом Департаменту комунального господарства Харківської міської ради:

1) від 03.07.2018 N 2740/0/16-18 (вх. N 350-ПДД від 04.07.2018),

2) від 21.08.2018 N 3781/0/16-18 (вх. N 706-ПДД від 22.08.2018), (вх. N 707-ПДД від 22.08.2018),

3) від 11.10.2018 N 4637/0/16-18 (вх. N 5-01/12462 від 16.10.2018),

які були подані на виконання пункту 2 розділу 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631, встановив:

1. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ

1.1. Надавач підтримки

(1) Департамент комунального господарства Харківської міської ради (61003, м. Харків, пров. Соборний, 1, ідентифікаційний код юридичної особи 34393088).

1.2. Отримувач підтримки

(2) Спеціалізоване комунальне підприємство "Харківзеленбуд" Харківської міської ради (61145, м. Харків, вул. Клочківська, 195-а, ідентифікаційний код юридичної особи 03362152).

1.3. Мета (ціль) підтримки

(3) Метою (ціллю) підтримки є:

- сприяння окремим видам господарської діяльності;

- збереження природно-заповідного фонду.

1.4. Очікуваний результат

(4) Збереження та відновлення об'єктів природно-заповідного фонду як місць масового відпочинку мешканців та гостей міста Харкова.

1.5. Форма підтримки

(5) Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям).

Збільшення державної частки в статутному капіталі суб'єктів господарювання (КЕКВ 3210 - капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям). Фінансування комунальних підприємств як отримувачів державної допомоги здійснюється надавачем відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів на рік, виключно на заходи, передбачені Програмою, шляхом перерахування коштів на рахунок Державної казначейської служби України на підставі укладених договорів у результаті здійснення підприємствами публічної закупівлі, допорогової закупівлі або закупівлі без використання електронної системи, але з обов'язковим оприлюдненням звіту про укладений договір.

1.6. Обсяг підтримки

(6) Загальний обсяг підтримки - 820000 тис. грн.

1.7. Підстава для надання підтримки

(7) Рішення 21-ої сесії Харківської міської ради 6-го скликання від 19.12.2012 N 990/12 "Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013 - 2020 роки" (зі змінами) (далі - Програма).

(8) Рішення 36-ої сесії Харківської міської ради 6-го скликання від 24.09.2014 N 1774/14 "Про затвердження кошторису витрат на виконання "Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013 - 2020 роки" (зі змінами).

(9) Проект рішення сесії Харківської міської ради 7-го скликання "Про затвердження кошторису витрат на виконання "Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013 - 2020 роки" за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік".

1.8. Тривалість підтримки

(10) З 01.01.2019 по 31.12.2020.

(11) Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям).

Збільшення державної частки в статутному капіталі суб'єктів господарювання (КЕКВ 3210 - капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям). Фінансування комунальних підприємств як отримувачів державної допомоги здійснюється надавачем відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів на рік, виключно на заходи, передбачені Програмою, шляхом перерахування коштів на рахунок Державної казначейської служби України на підставі укладених договорів у результаті здійснення підприємствами публічної закупівлі, допорогової закупівлі або закупівлі без використання електронної системи, але з обов'язковим оприлюдненням звіту про укладений договір.

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

(12) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) (далі - Закон) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(13) Отже, державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

2.1. Природно-заповідний фонд України

(14) Згідно зі статтею 12 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" управління природними заповідниками, біосферними заповідниками, національними природними парками, ботанічними садами, дендрологічними та зоологічними парками загальнодержавного значення, а також регіональними ландшафтними парками здійснюється їх спеціальними адміністраціями.

Управління територіями та об'єктами природно-заповідного фонду, для яких не створюються спеціальні адміністрації, здійснюється підприємствами, установами та організаціями, у віданні яких перебувають ці території та об'єкти.

(15) Згідно із статтею 23 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" регіональні ландшафтні парки є природоохоронними реакційними установами місцевого чи регіонального значення, що створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних природних комплексів та об'єктів, а також забезпечення умов для організованого відпочинку населення.

(16) На регіональні ландшафтні парки покладається виконання таких завдань:

- збереження цінних природних та історико-культурних комплексів та об'єктів;

- створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об'єктів;

- сприяння екологічній освітньо-виховній роботі.

(17) Статтею 16 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" встановлено, що на території природних заповідників забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню заповідника, порушує природний розвиток процесів та явищ або створює загрозу шкідливого впливу на його природні комплекси та об'єкти.

(18) Згідно зі статтею 46 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" фінансування заходів щодо регіональних ландшафтних парків, а також ботанічних садів, дендрологічних парків та зоологічних парків місцевого значення здійснюється за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів. Для цієї мети можуть також залучатися кошти позабюджетних і благодійних фондів, кошти підприємств, установ, організацій та громадян.

(19) Відповідно до статті 12 зазначеного Закону управління територіями та об'єктами природно-заповідного фонду, для яких не створюються спеціальні адміністрації, здійснюється підприємствами, установами та організаціями, у віданні яких перебувають ці території та об'єкти.

(20) Так, у господарському віданні спеціалізованого комунального підприємства "Харківзеленбуд" Харківської міської ради перебувають об'єкти, які віднесені до природно-заповідного фонду України:

- лісовий заказник місцевого значення "Григорівський бір";

- ботанічні пам'ятки природи місцевого значення "Сокольники-Помірки" і "Помірки";

- сад ім. Т. Г. Шевченка - ботанічна пам'ятка природи, що налічує 20 вікових дубів віком від 200 до 300 років; регіональний ландшафтний парк "Сокольники-Помірки".

(21) Відповідно до інформації надавача, кошти фонду охорони навколишнього природного середовища на 2019 рік спеціалізоване комунальне підприємство "Харківзеленбуд" Харківської міської ради планує направити виключно на заходи, що сприятимуть належному утриманню та збереженню територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а саме, на придбання інформаційних аншлагів, огороджувальних конструкцій, засобів малої механізації (бензопил, мотокос тощо).

3. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(22) Спеціалізоване комунальне підприємство "Харківзеленбуд" Харківської міської ради засноване на міській комунальній власності з метою збереження природно-заповідного фонду міста Харкова.

(23) Фінансування спеціалізованого комунального підприємства "Харківзеленбуд" Харківської міської ради здійснюється надавачем відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів на рік, виключно на виконання заходів, зазначених у Програмі, спрямованих на збереження та відновлення об'єктів природно-заповідного фонду міста Харкова.

(24) Згідно зі статтею 12 Закону України "Про природно-заповідний фонд України":

- управління природними заповідниками, біосферними заповідниками, національними природними парками, ботанічними садами, дендрологічними та зоологічними парками загальнодержавного значення, а також регіональними ландшафтними парками здійснюється їх спеціальними адміністраціями;

- управління територіями та об'єктами природно-заповідного фонду, для яких не створюються спеціальні адміністрації, здійснюється підприємствами, установами та організаціями, у віданні яких перебувають ці території та об'єкти.

(25) У господарському віданні спеціалізованого комунального підприємства "Харківзеленбуд" Харківської міської ради перебувають об'єкти, які віднесені до природно-заповідного фонду України.

(26) Враховуючи, що відповідно до законодавства:

- об'єкти природно-заповідного фонду фінансуються за рахунок бюджету;

- забороняється здійснення на їх території підприємницької діяльності,

отже, фінансування об'єктів природо-заповідного фонду, що перебувають у господарському віданні спеціалізованого комунального підприємства "Харківзеленбуд" Харківської міської ради, не буде спотворювати конкуренцію.

(27) Експертами проекту технічної допомоги Європейського Союзу "Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги" підтримано зазначену позицію.

(28) Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2017 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631, на підставі інформації, наданої Департаментом комунального господарства Харківської міської ради, Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що підтримка у формі капітальних трансфертів підприємствам (установам, організаціям), що виділені рішенням Харківської міської ради від 19.12.2012 N 990/12 "Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013 - 2020 роки" (зі змінами) та проектом рішення Харківської міської ради "Про затвердження кошторису витрат на виконання "Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013 - 2020 роки" за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік" на придбання спеціального обладнання, засобів малої механізації та транспортних засобів для утримання об'єктів природно-заповідного фонду спеціалізованого комунального підприємства "Харківзеленбуд" Харківської міської ради, на період з 01.01.2019 по 31.12.2020 у сумі 820000 тис. грн не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необгрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею (Закон N 1555-VII).

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали