Додаткова копія: Про визнання підтримки суб'єкта господарювання, зазначеного у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 22 травня 2018 року N 248-р

Про визнання підтримки суб'єкта господарювання, зазначеного у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 21.05.2018 N 500-01/103-п та повідомлення про державну допомогу, надіслане листами Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради:

1) від 09.02.2018 N 01-11/45 (вх. N 70-ПДД від 14.02.2018);

2) від 29.03.2018 N 01-11/91 (вх. N 153-ПДД від 29.03.2018), яке було подано на виконання пункту 2 розділу 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631 (далі - Порядок 2-рп), встановив:

1. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ

(1) Листом від 09.02.2018 N 01-11/45 (вх. N 70-ПДД від 14.02.2018) Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради відповідно до пункту 2 розділу 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) було подано повідомлення про нову державну допомогу (далі - Повідомлення).

(2) Антимонопольним комітетом України листом від 28.02.2018 N 500-29/05-2500 залишено Повідомлення без руху та запитано додаткову інформацію. Листом від 26.01.2018 N 01-11/91 (вх. N 153-ПДД від 29.03.2018) Управлінням житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради надано додаткову інформацію до Повідомлення.

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ

2.1. Надавач підтримки

(3) Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради (22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 10, ідентифікаційний код юридичної особи 26287105).

2.2. Отримувач підтримки

(4) Комунальне підприємство "Хмільниккомунсервіс" (65007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Пушкінська, 107-а, ідентифікаційний код юридичної особи 32505648).

2.3. Мета (ціль) підтримки

(5) Метою (ціллю) підтримки є:

- необхідність придбання техніки для проведення робіт з утримання та ремонту об'єктів благоустрою;

- необхідність переобладнання автомобіля ГАЗ-53 на сміттєвоз КО 431 з боковим завантаженням;

- необхідність проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності;

- необхідність проведення незалежної оцінки комунального майна для цілей бухгалтерського обліку;

- необхідність проведення оцінки майна та рецензування звітів;

- необхідність виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки, що перебувають у користуванні підприємств, установ, організацій, що перебувають у власності територіальної громади.

2.4. Очікуваний результат

(6) Придбання техніки для проведення робіт з утримання та ремонту об'єктів благоустрою, а саме:

- бензопила Husqvarna 236 (1 шт.);

- бензопила Husqvarna 365 (1 шт.);

- мотокоса Husqvarna 555 FX (1 шт.);

- мотокоса Husqvarna 135 R (3 шт.);

- кущоріз Husqvarna 122 HD60 (1 шт.);

- воздуходувка Husqvarna 588 BTS (1 шт.);

- бензинова віброплита AGT POL 100 (1 шт.);

- косарка роторна Wirax-1.85 м AGT POL 100 (1 шт.).

(7) Придбання автовишки для більш мобільного та оперативного виконання робіт.

(8) Переобладнання автомобіля ГАЗ 53 на сміттєвоз КО 431 з боковим завантаженням.

2.5. Форма підтримки

(9) Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (КЕКВ 2610). Надається у вигляді прямого фінансування комунальних підприємств на рахунок у держказначействі після отримання підтвердження факту виконання заходу.

(10) Збільшення державної частки в статутному капіталі суб'єктів господарювання (КЕКВ 3210 - капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям). Фінансування комунального підприємства "Хмільниккомунсервіс" відбувається шляхом перерахування коштів на рахунок державної казначейської служби на підставі укладених договорів про виконання робіт, актів прийму-передачі виконаних робіт, накладних на придбання устаткування, обладнання тощо, в результаті здійснення комунальним підприємством "Хмільниккомунсервіс" публічної закупівлі, допорогової закупівлі, або закупівлі без використання електронної системи (в такому випадку обов'язково оприлюднюється звіт про укладений договір з підрядчиком, де зазначено предмет, якісні показники і вартість закупівлі).

2.6. Обсяг підтримки

(11) Загальний обсяг підтримки - 3280,4 тис. грн.

(12) З них:

2017 рік: 659,4 тис. грн;

2018 рік: 2584 тис. грн;

2019 рік: 15 тис. грн;

2020 рік: 22 тис. грн;

2.7. Підстава для надання підтримки

(13) Рішення 28-ої сесії Хмільницької міської ради 7-го скликання від 27.12.2016 N 1267 "Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017 - 2020 роки".

(14) Рішення 46-ої сесії Хмільницької міської ради 7-го скликання від 22.12.2017 N 125267 "Про внесення змін та доповнень до міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017 - 2020 роки (зі змінами)".

(15) Два проекти рішень про внесення змін та доповнень до міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017 - 2020 роки (зі змінами).

2.8. Тривалість підтримки

(16) З 01.01.2017 по 31.12.2020.

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

(17) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) (далі - Закон) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(18) Отже, державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(19) Відповідно до статті 1 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" заходи з благоустрою населених пунктів - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

(20) Відповідно до статті 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" до повноважень сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів, зокрема, належить:

- затвердження місцевих програм та заходів з благоустрою населених пунктів;

- затвердження правил благоустрою територій населених пунктів;

- створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення спільно з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб);

- забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.

(21) Згідно зі статтею 22 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній території населеного пункту (мікрорайон, квартал, парк, бульвар, вулиця, провулок, узвіз тощо) комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, покращання її естетичного вигляду.

(22) Статтею 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначено, що:

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати підприємства для утримання об'єктів благоустрою державної та комунальної власності;

- підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання і своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи та організації;

- орган державної влади або орган місцевого самоврядування за поданням підприємства чи балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єкта благоустрою державної або комунальної власності на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Орган державної влади та орган місцевого самоврядування, підприємство та балансоутримувач несуть відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

(23) Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" фінансування місцевих програм з благоустрою населених пунктів проводиться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

(24) Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України: для здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

4. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(25) Відповідно статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) державна допомога суб'єктам господарювання - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(26) Пунктом 1.1 розділу 1 Статуту комунального підприємства "Хмільниккомунсервіс", затвердженого рішенням N 770 3-ої сесії Хмільницької міської ради 7-го скликання від 10.03.2017, встановлено, що комунальне підприємство "Хмільниккомунсервіс" є власністю територіальної громади м. Хмільника, управління якою здійснює Хмільницька міська рада або орган, нею уповноважений.

(27) Фінансування комунального підприємства "Хмільниккомунсервіс" має чітке цільове призначення і здійснюється за актами виконаних робіт, на основі договорів, укладених в результаті проведення комунальним підприємством закупівлі згідно із Законом України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII), виключно в межах програми.

(28) Фінансова підтримка на покриття видатків, які пов'язані з наданням платних послуг комунальному підприємству "Хмільниккомунсервіс", не надається.

(29) Комунальне підприємство "Хмільниккомунсервіс" створене міською радою для забезпечення населення міста послугами з утримання в належному стані об'єктів та елементів благоустрою міста Хмільника і зобов'язане утримувати їх за кошти власника в належному стані.

(30) Балансоутримувачем об'єктів та елементів благоустрою комунальне підприємство "Хмільниккомунсервіс" було визначено рішенням міської ради міста Хмільника.

(31) Діяльність комунального підприємства "Хмільниккомунсервіс" щодо покращення благоустрою міста Хмільника та поліпшення санітарного стану міських територій, зокрема, спрямована на санітарну очистку та прибирання вулиць міста, мостів, доріг, тротуарів, майданчиків, розчистки від снігових заметів та боротьби з ожеледицею.

(32) Згідно зі статтею 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", економічна конкуренція (конкуренція) - це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. Ринок у свою чергу є сферою обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.

(33) Під господарською діяльністю у статті 3 Господарського кодексу України розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

(34) Отже, для того щоб мати вплив на економічну конкуренцію (спотворювати або загрожувати спотворенням конкуренції), допомога суб'єктові господарювання повинна стосуватися діяльності такого суб'єкта щодо виробництва товару (виконання робіт, надання послуг), який має вартісний характер і цінову визначеність та бере участь у господарському обороті на ринку.

(35) Послуги комунального підприємства "Хмільниккомунсервіс" щодо утримання в належному стані об'єктів та елементів благоустрою міста Хмільника надаються населенню безкоштовно, не реалізуються на ринку, у розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції", та не беруть участі у господарському обороті.

(36) Отже, підтримка у формі субсидій, поточних трансфертів підприємствам (установам, організаціям) та капітальних трансфертів підприємствам (установам, організаціям) щодо утримання в належному стані об'єктів та елементів благоустрою міста Хмільника, що виділяється на підставі рішення 28-ої сесії Хмільницької міської ради 7-го скликання від 27.12.2016 N 1267 "Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017 - 2020 роки", рішення 46-ої сесії Хмільницької міської ради 7-го скликання від 22.12.2017 N 125267 "Про внесення змін та доповнень до міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017 - 2020 роки (зі змінами)" та двох проектів рішень про внесення змін та доповнень до міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017 - 2020 роки (зі змінами) з 01.01.2017 по 31.12.2020 у сумі 3280,4 тис. грн не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

(37) Разом з тим слід зазначити, що:

- фінансування комунального підприємства "Хмільниккомунсервіс" за рахунок ресурсів держави повинно спрямовуватися лише на покриття витрат, які пов'язані з утриманням в належному стані об'єктів та елементів благоустрою міста Хмільника, і в жодному разі не повинно покривати витрати на здійснення підприємницької діяльності;

- використання коштів державної підтримки комунальним підприємством "Хмільниккомунсервіс" на здійснення підприємницької діяльності може містити ознаки державної допомоги;

- комунальне підприємство "Хмільниккомунсервіс" має забезпечити розподіл рахунків для обліку виду діяльності з утриманням в належному стані об'єктів та елементів благоустрою міста Хмільника та додаткового (підприємницької діяльності).

(38) Експертами проекту технічної допомоги Європейського Союзу "Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги" підтримано зазначену позицію.

(39) Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631, на підставі інформації, наданої Управлінням житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що підтримка (фінансування) у формі субсидій, поточних трансфертів підприємствам (установам, організаціям) та капітальних трансфертів підприємствам (установам, організаціям), що виділені рішенням Хмільницької міської ради від 27.12.2016 N 1267 "Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017 - 2020 роки", рішенням Хмільницької міської ради від 22.12.2017 N 125267 "Про внесення змін та доповнень до міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017 - 2020 роки (зі змінами)" та двома проектами рішень Хмільницької міської ради про внесення змін та доповнень до міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017 - 2020 роки (зі змінами) комунальному підприємству "Хмільниккомунсервіс" на період з 01.01.2017 по 31.12.2020 у сумі 3280,4 тис. грн не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали