Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про визнання підтримки суб'єкта господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 22 травня 2018 року N 249-р

Про визнання підтримки суб'єкта господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши повідомлення про нову державну допомогу Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, зареєстроване в Комітеті 05.02.2018 за N 61-ПДД, подане на виконання статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) (далі - Закон) та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631 (далі - Порядок подання повідомлень 2-рп), встановив:

1. ПОРЯДОК ПОДАННЯ

(1) Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відповідно до статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) було подано повідомлення про нову державну допомогу комунальному підприємству Миколаївської міської ради "Миколаївські парки", зареєстроване в Комітеті 05.02.2018 за N 61-ПДД. Листом Комітету від 19.02.2018 N 500-29/05-2042 вказане повідомлення залишено без руху.

(2) З метою усунення недоліків та надання додаткової інформації Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради надіслано повідомлення про нову державну допомогу комунальному підприємству Миколаївської міської ради "Миколаївські парки", зареєстроване в Комітеті15.03.2018 за N 117-ПДД та прийняте до розгляду. Листами від 22.03.2018 N 137/08.01.2001-24/05.01/34/18 (далі - Лист про додаткову інформацію 1) та від 16.05.2018 N 137/08.01.2001-24/05.01/34/18 (далі - Лист про додаткову інформацію 2) Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради надано додаткову інформацію до повідомлення.

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ

2.1. Надавач підтримки

(3) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі - Департамент) (54030, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7, ідентифікаційний код юридичної особи 03365707).

2.2. Отримувач підтримки

(4) Комунальне підприємство Миколаївської міської ради "Миколаївські парки" (далі - комунальне підприємство "Миколаївські парки") (54027, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, ідентифікаційний код юридичної особи 32884306).

2.3. Мета (ціль) підтримки

(5) Метою (ціллю) підтримки комунального підприємства "Миколаївські парки" є:

- сприяння окремим видам господарської діяльності;

- забезпечення належного догляду та санітарного стану об'єктів зеленого господарства;

- здійснення благоустрою об'єктів зеленого господарства.

2.4. Очікуваний результат

(6) Надання державної підтримки забезпечить належний санітарний стан об'єктів благоустрою, закріплених за комунальним підприємством "Миколаївські парки"; забезпечить соціальний розвиток, ефективне використання природних ресурсів, реалізацію тематичної комплексної програми культурно-розважальних та пізнавальних заходів.

2.5. Форма підтримки

(7) Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям).

2.6. Обсяг підтримки

(8) Загальний обсяг підтримки становить 7512,0 тис. грн.

2.7. Підстава для надання підтримки

(9) Закон України "Про благоустрій".

(10) Проект рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 23.01.2015 N 45/3 "Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015 - 2019 роки".

2.8. Тривалість підтримки

(11) З 01.01.2018 по 31.12.2018.

3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УМОВ НАДАННЯ ПІДТРИМКИ

(12) Комунальне підприємство "Миколаївські парки" обслуговує парк-пам'ятку садовопаркового мистецтва "Ліски" площею 34,5 га. З 2018 року планується передати на баланс комунального підприємства 10 об'єктів зеленого господарства загальною площею 91,2 га, а саме:

- парк "Перемога" з пляжем "Стрілка";

- Флотський узвіз;

- сквер ім. О.С. Пушкіна;

- сквер ім. 68 Десантників;

- площа Соборна;

- сквер біля облдержадміністрації;

- сквер "Солдата" (Варварівка);

- сквер "Каштановий";

- сквер "Аркасівський";

- сквер "Вербочка" з пляжем "Прибій".

(13) За Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015 - 2019 роки (зі змінами) планується здійснення заходів з догляду за об'єктами зеленого господарства (проведення робіт з благоустрою парків, скверів, зелених зон, утримання та поточний ремонт МАФів).

(14) Фінансова підтримка комунального підприємства "Миколаївські парки" з міського бюджету спрямована на діяльність з підтримання належного санітарного стану, підвищення рівня благоустрою та утримання об'єктів зеленого господарства міста Миколаєва, що перебувають на балансі комунального підприємства "Миколаївські парки". Зазначена фінансова підтримка не може бути використана на інші види діяльності.

(15) За інформацією, наданою Листом про додаткову інформацію 1, рахунки комунального підприємства "Миколаївські парки" розподілено щодо видів діяльності:

- фінансова підтримка для підтримання належного санітарного стану, підвищення рівня благоустрою та утримання об'єктів зеленого господарства надходить на розрахунковий рахунок 35430036044568;

- дохід від комерційної діяльності підприємства (сезонна робота атракціонів та здача в оренду комунального майна) надходить на розрахунковий рахунок 26002412768.

(16) Необхідний обсяг фінансової підтримки комунального підприємства "Миколаївські парки" обраховано з урахуванням збільшення кількості об'єктів зеленого господарства, які планується утримувати силами вказаного комунального підприємства.

(17) За інформацією, наданою Листом про додаткову інформацію 2, у місті Миколаєві усі зони рекреаційного призначення, в тому числі парки та сквери, є загальнодоступними (їх відвідування безкоштовне) для населення та є можливість безперешкодного доступу до них для осіб будь-якого віку та фізичних можливостей.

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

4.1. Ознаки державної допомоги

(18) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(19) Отже, державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(20) Відповідно до частини другої статті 1 Закону (Закон N 1555-VII), терміни "суб'єкт господарювання", "товар", "економічна конкуренція (конкуренція)" вживаються у Законі (Закон N 1555-VII) у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".

4.2. Об'єкти благоустрою як об'єкт державної допомоги

(21) Згідно зі статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування України" до відання власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить організація благоустрою та здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів.

(22) Відповідно до статті 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" до повноважень сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів, зокрема, належить:

- затвердження місцевих програм та заходів з благоустрою населених пунктів;

- затвердження правил благоустрою територій населених пунктів;

- створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення спільно з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб);

- забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

- організація місць відпочинку для населення.

(23) Відповідно до статті 13 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" до об'єктів благоустрою населених пунктів належать, зокрема, парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики.

(24) Відповідно до частини першої статті 21 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" елементами (частинами) об'єктів благоустрою є, зокрема, зелені насадження уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях.

(25) Статтею 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначено, що:

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати підприємства для утримання об'єктів благоустрою державної та комунальної власності;

- підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання і своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи та організації;

- орган державної влади або орган місцевого самоврядування за поданням підприємства чи балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єкта благоустрою державної або комунальної власності на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Орган державної влади та орган місцевого самоврядування, підприємство та балансоутримувач несуть відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

(26) Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" фінансування місцевих програм з благоустрою населених пунктів проводиться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

5. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(27) Відповідно до статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) державна допомога суб'єктам господарювання - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(28) Відповідно до Положення про Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, затвердженого рішенням Миколаївської міської ради від 23.02.2017 N 16/32, до повноважень Департаменту належить організація утримання об'єктів зеленого господарства, що знаходяться у комунальній власності міста та підпорядковані департаменту житлово-комунального господарства.

(29) Відповідно до Статуту, затвердженого рішенням Миколаївської міської ради від 16.03.2016 N 154, метою створення комунального підприємства "Миколаївські парки" є забезпечення утримання об'єктів зеленого господарства, підтримання належного санітарного стану та підвищення рівня їх благоустрою, створення умов для організації дозвілля громадян та виховання екологічної культури.

(30) Згідно зі статтею 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", економічна конкуренція (конкуренція) - це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. Ринок у свою чергу є сферою обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.

(31) Під господарською діяльністю у статті 3 Господарського кодексу України розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

(32) Отже, для того, щоб мати вплив на економічну конкуренцію (спотворювати або загрожувати спотворенням конкуренції), допомога суб'єктові господарювання повинна стосуватися діяльності такого суб'єкта щодо виробництва товару (виконання робіт, надання послуг), який має вартісний характер і цінову визначеність та бере участь у господарському обороті на ринку.

(33) З місцевого бюджету фінансуються виключно послуги комунального підприємства "Миколаївські парки" із забезпечення благоустрою, належного догляду та санітарного стану об'єктів зеленого господарства. Для населення, що користується територією парків та скверів, такі послуги є безкоштовними. Крім того, за інформацією від надавача у місті Миколаєві усі зони рекреаційного призначення, в тому числі парки та сквери, безкоштовні та загальнодоступні для населення. Отже, зазначені послуги не реалізуються на ринку, у розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції", та не беруть участі у господарському обороті.

(34) Отже, підтримка у формі субсидій та поточних трансфертів на забезпечення благоустрою, належного догляду та санітарного стану об'єктів зеленого господарства, що виділяється на підставі проекту рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 23.01.2015 N 45/3 "Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015 - 2019 роки" комунальному підприємству "Миколаївські парки" з 01.01.2018 по 31.12.2018 у сумі 7512,0 тис. грн, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

(35) Разом з тим слід зазначити, що:

- вказане фінансування комунального підприємства "Миколаївські парки" за рахунок місцевого бюджету повинно спрямовуватися лише на покриття витрат, які пов'язані із забезпеченням благоустрою, належного догляду та санітарного стану об'єктів зеленого господарства, і в жодному разі не повинно покривати витрати на здійснення підприємницької діяльності;

- використання коштів державної підтримки комунальним підприємством "Миколаївські парки" на здійснення підприємницької діяльності може містити ознаки державної допомоги.

(36) Експертами проекту технічної допомоги Європейського Союзу "Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги" підтримано зазначену позицію.

(37) Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею.

(38) Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2017 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631, на підставі інформації, наданої Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що підтримка у формі субсидій та поточних трансфертів на забезпечення благоустрою, належного догляду та санітарного стану об'єктів зеленого господарства, що виділяється на підставі проекту рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 23.01.2015 N 45/3 "Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015 - 2019 роки" комунальному підприємству "Миколаївські парки" з 01.01.2018 по 31.12.2018 у сумі 7512,0 тис. грн, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали