Додаткова копія: Про визнання підтримки суб'єкта господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 12 липня 2018 року N 353-р

Про визнання підтримки суб'єкта господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 09.07.2018 N 500-01/2551-п та повідомлення про нову державну допомогу Відділу культури Слов'янської міської ради, зареєстроване в Комітеті 08.05.2018 за N 224-ПДД, яке було подано на виконання статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631, встановив:

1. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ

(1) Відділом культури Слов'янської міської ради відповідно до статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) було подано повідомлення про нову державну допомогу комунальному підприємству "Парк культури і відпочинку", зареєстроване в Комітеті 08.05.2018 за N 224-ПДД.

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ

2.1. Надавач підтримки

(2) Відділ культури Слов'янської міської ради (84122, м. Слов'янськ, площа Соборна, 2, ідентифікаційний код юридичної особи 00183868).

2.2. Отримувач підтримки

(3) Комунальне підприємство "Парк культури і відпочинку" (84122, м. Слов'янськ, вул. Лозановича, 7, ідентифікаційний код юридичної особи 02219062).

2.3. Мета (ціль) підтримки

(4) Метою (ціллю) підтримки є:

- сприяння окремим видам господарської діяльності;

- своєчасна виплата заробітної плати;

- сплата податків;

- своєчасні розрахунки за спожиті енергоресурси;

- забезпечення належного функціонування комунального підприємства "Парк культури і відпочинку";

- благоустрій території масового відпочинку населення міста.

2.4. Очікуваний результат

(5) Надання державної підтримки забезпечить:

- утримання та збереження комунального підприємства як сучасного й упорядкованого місця масового відпочинку, доступного для всіх верств населення;

- благоустрій території парку;

- укріплення матеріально-технічної бази;

- оновлення культурних об'єктів парку;

- створення додаткових об'єктів дозвілля;

- збереження робочих місць.

2.5. Форма підтримки

(6) Фінансова підтримка.

2.6. Обсяг підтримки

(7) Загальний обсяг підтримки - 4370,7 тис. грн.

(8) З них:

- 888,4 тис. грн на виплату заробітної плати працівникам парку;

- 82,0 тис. грн на оплату енергоресурсів;

- 160,0 тис. грн на утримання та обслуговування території парку;

- 3240,3 тис. грн на створення та утримання безкоштовних об'єктів дозвілля (літній театр, модулі для майданчика скейтборду) та допоміжних споруд (капітальний ремонт вхідної групи парку та коригування проектно-кошторисної документації реконструкції парку).

2.7. Підстава для надання підтримки

(9) Проект рішення Слов'янської міської ради "Про затвердження Програми з утримання та розвитку комунального підприємства "Парк культури і відпочинку" міста Слов'янська на 2018 рік".

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Закон України "Про благоустрій населених пунктів".

2.8. Тривалість підтримки

(10) З 01.01.2018 по 31.12.2018.

3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УМОВ НАДАННЯ ПІДТРИМКИ

(11) Комунальне підприємство "Парк культури і відпочинку" (далі - Комунальне підприємство) належить до базової мережі закладів культури міста Слов'янська і є культурно-дозвіллєвим центром надання послуг у сфері масового відпочинку, розваг та проведення загальноміських культорологічних та спортивних заходів.

(12) У місті Слов'янську існує лише один парк культури і відпочинку. Парк є загальнодоступним, вхід до нього вільний.

(13) Фінансова підтримка Комунального підприємства з міського бюджету спрямована на підтримання та обслуговування території парку, здійснення робіт з благоустрою, а саме покриття витрат на:

- заробітну плату;

- оплату енергоресурсів;

- утримання та обслуговування території парку;

- на створення та утримання безкоштовних об'єктів дозвілля (літній театр, модулі для майданчика скейтборду) та допоміжних споруд (капітальний ремонт вхідної групи парку, огородження спортивного майданчика) на території парку та коригування проектно-кошторисної документації реконструкції парку.

(14) За інформацією, наданою у Повідомленні, рахунки Комунального підприємства розподілено щодо видів діяльності:

- бюджетні кошти надходять на рахунки, відкриті в Головному управлінні Державної казначейської служби у Донецькій області;

- дохід від комерційної діяльності підприємства (квитки на атракціони та надання платних послуг у сфері відпочинку та розваг) надходить на розрахунковий рахунок, відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк".

(15) За інформацією, наданою в Повідомленні, Комунальне підприємство здійснює діяльність як на платній, так і на безоплатній основі, однак у відсотковому співвідношенні діяльність, що здійснюється на безоплатній основі, становить більше 90 відсотків. На платній основі надаються послуги з надання частини території парку у користування (із загальних 15,8 га у користування надається приблизно 170 - 250 кв. метрів, що становить 0,01 відсотка загальної території парку) та у 2013 році здійснювався продаж квитків на атракціони. Враховуючи, що у 2018 році територія парку не надається у платне користування, уся державна підтримка Комунального підприємства спрямована на фінансування діяльності, що здійснюється на безоплатній основі (забезпечення утримання та обслуговування території парку та здійснення робіт з благоустрою).

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

4.1. Ознаки державної допомоги

(16) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) (далі - Закон) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(17) Отже, державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(18) Відповідно до частини другої статті 1 Закону (Закон N 1555-VII), терміни "суб'єкт господарювання", "товар", "економічна конкуренція (конкуренція)" вживаються у Законі (Закон N 1555-VII) у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".

4.2. Об'єкти благоустрою як об'єкт державної допомоги

(19) Згідно зі статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування України" до відання власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить організація благоустрою та здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів.

(20) Відповідно до статті 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" до повноважень сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів, зокрема, належить:

- затвердження місцевих програм та заходів з благоустрою населених пунктів;

- затвердження правил благоустрою територій населених пунктів;

- створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення спільно з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб);

- забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

- організація місць відпочинку для населення.

(21) Відповідно до частини першої статті 21 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" елементами (частинами) об'єктів благоустрою є, зокрема, зелені насадження в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування; комплекси та об'єкти монументального мистецтва, декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади; малі архітектурні форми.

(22) Згідно зі статтею 22 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній території населеного пункту (мікрорайон, квартал, парк, бульвар, вулиця, провулок, узвіз тощо) комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, покращання її естетичного вигляду.

(23) Статтею 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначено, що:

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати підприємства для утримання об'єктів благоустрою державної та комунальної власності;

- підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання і своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи та організації;

- орган державної влади або орган місцевого самоврядування за поданням підприємства чи балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єкта благоустрою державної або комунальної власності на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Орган державної влади та орган місцевого самоврядування, підприємство та балансоутримувач несуть відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

(24) Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" фінансування місцевих програм з благоустрою населених пунктів проводиться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

5. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(25) Відповідно до статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) державна допомога суб'єктам господарювання - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(26) Відповідно до Положення про Відділ культури Слов'янської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 09.11.2016 N 14-XVII-7, основними завданнями Відділу, зокрема, є:

- управління закладами і організаціями культури та мистецтва, що належать до комунальної власності територіальної громади міста;

- участь у розробленні та використанні державних і регіональних програм розвитку культури та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, збереження і використання культурного надбання, проведення необхідних для цього заходів.

(27) Відповідно до Статуту, зареєстрованого Виконавчим комітетом Слов'янської міської ради народних депутатів від 18.02.93 N 143-р, основною метою діяльності Комунального підприємства є, зокрема, задоволення попиту населення в послугах, поліпшення організації і підвищення якості послуг, що надаються, забезпечення ефективної і стабільної роботи підприємства. Предметом діяльності Комунального підприємства є, зокрема, організація вільного часу, активного відпочинку і розваг, задоволення культурних потреб різноманітних груп населення, створення умов для відновлення фізичних, духовних сил, спілкування людей в сфері дозвілля, виховання екологічної культури.

(28) Згідно зі статтею 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", економічна конкуренція (конкуренція) - це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. Ринок, у свою чергу, є сферою обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.

(29) Під господарською діяльністю у статті 3 Господарського кодексу України розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

(30) Отже, для того щоб мати вплив на економічну конкуренцію (спотворювати або загрожувати спотворенням конкуренції), допомога суб'єктові господарювання повинна стосуватися діяльності такого суб'єкта щодо виробництва товару (виконання робіт, надання послуг), який має вартісний характер і цінову визначеність та бере участь у господарському обороті на ринку.

(31) Зазначене в Повідомленні фінансування з місцевого бюджету спрямоване на послуги Комунального підприємства з утримання та обслуговування території парку, здійснення робіт з благоустрою. Для населення, що користується територією парку, такі послуги є безкоштовними, отже, ці послуги не реалізуються на ринку, у розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції", та не беруть участі у господарському обороті.

(32) Отже, фінансова підтримка на утримання та обслуговування території парку, здійснення робіт з благоустрою, що передбачена проектом рішення Слов'янської міської ради "Про затвердження Програми з утримання та розвитку комунального підприємства "Парк культури і відпочинку" міста Слов'янська на 2018 рік" Комунальному підприємству з 01.01.2018 по 31.12.2021 у сумі 4370,7 тис. грн, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

(33) Разом з тим слід відзначити, що:

- зазначене у Повідомленні фінансування Комунального підприємства за рахунок місцевого бюджету повинне спрямовуватися лише на покриття витрат, які пов'язані з утриманням, обслуговуванням території парку та здійсненням робіт з благоустрою, і в жодному разі не повинні покривати витрати на здійснення підприємницької діяльності;

- використання коштів державної підтримки Комунальним підприємством на здійснення підприємницької діяльності може містити ознаки державної допомоги.

(34) Експертами проекту технічної допомоги Європейського Союзу "Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги" підтримано зазначену позицію.

(35) Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2017 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631, на підставі інформації, наданої Відділом культури Слов'янської міської ради, Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що фінансова підтримка, яка надається комунальному підприємству "Парк культури і відпочинку" для забезпечення утримання та обслуговування території парку та здійснення робіт з благоустрою, на підставі проекту рішення Слов'янської міської ради "Про затвердження Програми з утримання та розвитку комунального підприємства "Парк культури і відпочинку" міста Слов'янська на 2018 рік" з 01.01.2018 по 31.12.2018 у сумі 4370,7 тис. грн, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею.

 

Головуючий - перший заступник
Голови Комітету - державний уповноважений

М. Ніжнік
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали