Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про визнання підтримки суб'єкта господарювання, зазначеної в повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 22 листопада 2018 року N 665-р

Про визнання підтримки суб'єкта господарювання, зазначеної в повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 21.11.2018 N 500-01/7005-п та повідомлення про державну допомогу, надіслане листами Виконавчого комітету Запорізької міської ради:

1) N 09/03-19/01925 від 27.07.2018 (вх. N 529-ПДД від 01.08.2018);

2) N 09/03-19/01925 від 19.09.2018 (вх. N 5-01/11445 від 24.09.2018), яке було подано на виконання пункту 2 розділу 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 04.04.2016 за N 501/28631, встановив:

1. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ

1.1. Надавач підтримки

(1) Виконавчий комітет Запорізької міської ради (69105, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 206, ідентифікаційний код юридичної особи 02140892).

1.2. Отримувач підтримки

(2) Комунальне підприємство "Центр управління інформаційними технологіями" (69065, м. Запоріжжя, пров. Явірний, 8-а, ідентифікаційний код юридичної особи 13620112) (далі - КП "ЦУІТ").

1.3. Мета (ціль) підтримки

(3) Метою (ціллю) підтримки є сприяння окремим видам господарської діяльності.

1.4. Очікуваний результат

(4) Забезпечення розвитку Запорізької Муніципальної Інтегрованої Системи Обробки Інформації (далі - ЗМІСОІ).

(5) Розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування між мешканцями та органами місцевого самоврядування та підвищують рівень комфорту для мешканців міста.

1.5. Форма підтримки

(6) Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям).

1.6. Обсяг підтримки

(7) Загальний обсяг підтримки - 100930,285 тис. грн.

(8) З них:

2017 рік: 26754,075 тис. грн;

2018 рік: 28018,538 тис. грн;

2019 рік: 22364,435 тис. грн;

2020 рік: 23793,237 тис. грн.

1.7. Підстава для надання підтримки

(9) Проект рішення сесії Запорізької міської ради "Про внесення змін до Програми "Цифрова стратегія міста на 2017 - 2020 роки", затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2016 N 24 (зі змінами).

1.8. Тривалість підтримки

(10) З 01.01.2017 по 31.12.2020.

2. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОГРАМИ

(11) У Запорізькій міській раді розгорнута мережа з більш як 1000 одиниць персональних комп'ютерів. Серверне та мережеве обладнання знаходиться в оперативному управлінні підприємств, установ, організацій, які перебувають у комунальній власності.

(12) Придбане технічне обладнання та системи зв'язку є або морально застарілими, або не можуть впоратися з наявним навантаженням, або взагалі вийшли з ладу. Серверна частина та мережеве обладнання потребує кардинального оновлення, а програмні продукти не відповідають сучасним вимогам.

(13) ЗМІСОІ було створено рішенням міської ради від 30.06.2016 N 45 та прийнято низку заходів із розвитку, а саме: офіційного порталу Запорізької міської ради, модуля "Контакт-центр", модуля "Електронні петиції", модуля "Прозорий бюджет", розгортання єдиного домену Запорізької міської ради, впровадження єдиної доменної політики Запорізької міської ради, впровадження системи Кадрового обліку, консолідація оперативного управління мережевого та серверного обладнання.

(14) Планується побудова єдиної мережі з використанням обладнання, яке дозволить, використовуючи підключення будь-якого провайдера зв'язку, організувати захищену та стійку до відмов мережу прямого доступу між віддаленими підрозділами.

(15) Основним напрямом розвитку систем муніципального управління було прийнято вважати впровадження системи електронного документообігу, єдиної системи кадрового обліку та розрахунку заробітної плати.

(16) Сервіси, впроваджені в рамках програми, мають забезпечити максимальну прозорість роботи органів місцевої влади, показати відкритість влади до людей та бажання забезпечити покращення якості послуг, які надають комунальні та бюджетні установи.

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

(17) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) (далі - Закон) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(18) Отже, державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(19) Відповідно до Указу Президента України від 12.01.2015 N 5 "Про стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" (Указ N 5/2015), розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 N 275 "Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік" (План N 275-р) розвиток електронного урядування визначено одним з першочергових пріоритетів реформування системи державного управління. Також, у рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Україна має забезпечити комплексний розвиток електронного урядування відповідно до європейських вимог.

(20) Відповідно до Концепції розвитку електронного урядування в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 N 649-р (Розпорядження N 649-р) (далі - Концепція), органам місцевого самоврядування, а також підприємствам, установам, організаціям, що належать до комунальної форми власності, рекомендовано керуватись положеннями Концепції під час запровадження електронного урядування.

(21) Електронне урядування - форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно- телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян.

(22) Відповідно до Концепції (Розпорядження N 649-р) необхідно вдосконалювати державну політику у сфері електронного урядування, спрямовану на розв'язання першочергових проблем, зокрема:

- низька якість управління розробленням, впровадженням, підтримкою функціонування та розвитком інформаційно-телекомунікаційних систем (бази даних, реєстри тощо) та ресурсів (центри обробки даних, телекомунікаційні мережі тощо) органів влади;

- несформованість базової інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури електронного урядування як техніко-технологічної основи для реалізації всіх проектів і завдань у зазначеній сфері;

- низькі темпи розвитку внутрішніх систем електронного документообігу та сучасних інформаційно-аналітичних інструментів підтримки прийняття управлінських рішень.

(23) Метою Концепції (Розпорядження N 649-р) є визначення напрямів, механізмів і строків формування ефективної системи електронного урядування в Україні для задоволення інтересів та потреб фізичних і юридичних осіб, вдосконалення системи державного управління, підвищення конкурентоспроможності та стимулювання соціально-економічного розвитку країни.

(24) Для досягнення мети Концепції (Розпорядження N 649-р) слід забезпечити виконання комплексних заходів за такими напрямами:

- модернізація публічних послуг та розвиток взаємодії влади, громадян і бізнесу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій;

- модернізація державного управління за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій;

- управління розвитком електронного урядування.

(25) Фінансування заходів щодо реалізації Концепції (Розпорядження N 649-р) здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, затверджених на відповідний рік, а також інших не заборонених законодавством джерел.

4. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(26) Відповідно до статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) державна допомога суб'єктам господарювання - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(27) Відповідно до Статуту КП "ЦУІТ", затвердженого розпорядженням міського Голови від 26.12.2017 N 450-р (далі - Статут), підприємство створено з метою, зокрема:

- забезпечення функціонування та розвитку автоматизованих інформаційних систем Запорізької міської ради (в тому числі ЗМІСОІ);

- здійснення технічного забезпечення діяльності Інформаційних Систем;

- здійснення системного та технічного забезпечення проходження інформації в автоматизованих інформаційних системах.

(28) Згідно з пунктом 1.3 Статуту власником КП "ЦУІТ" є територіальна громада міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради. Засновником і власником КП "ЦУІТ" є Запорізька міська рада.

(29) Пунктом 6 Статуту встановлено, що майно КП "ЦУІТ" є комунальною власністю міста Запоріжжя та закріплюється за ним на праві господарського відання. Джерелами формування майна КП "ЦУІТ" є, зокрема, грошові та майнові внески Власника, Виконавчого комітету Запорізької міської ради та підрозділів міської ради згідно із відповідними рішеннями.

(30) Відповідно до інформації, що міститься в Повідомленні, фінансова підтримка КП "ЦУІТ" буде спрямована на:

- створення та забезпечення розвитку ЗМІСОІ (заробітна плата, комунальні послуги, оплата послуг з користування мережею Інтернет);

- створення єдиного інформаційного простору (придбання мережевого обладнання, серверної платформи, системи зберігання даних);

- модернізацію систем муніципального управління (послуги з технічної підтримки електронного документообігу, ліцензії на право користування "Megapolis.DocNet", впровадження системи "Megapolis.DocNet", придбання ліцензій на програмне забезпечення об'єктно-реляційної системи керування базами даних Oracle);

- розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування між мешканцями та органами місцевого самоврядування та підвищують рівень комфорту для мешканців міста (послуги з технічної підтримки модулів офіційного порталу Запорізької міської ради).

(31) Виконавчий комітет Запорізької міської ради повідомив, що державна підтримка КП "ЦУІТ" надається виключно на виконання зазначених у програмі завдань. Роботи та послуги, які передбачені Програмою "Цифрова стратегія міста на 2017 - 2020 роки", надаються виключно Запорізькій міській раді та її структурним підрозділам, іншим суб'єктам господарювання вищезазначені послуги КП "ЦУІТ" не надаються.

(32) На виконання Концепції (Розпорядження N 649-р) Запорізька міська рада фактично уповноважила КП "ЦУІТ" забезпечити належний рівень електронного урядування, а саме: створення, експлуатацію та розвиток ЗМІСОІ.

(33) Згідно зі статтею 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" економічна конкуренція (конкуренція) - це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. Ринок у свою чергу є сферою обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.

(34) Під господарською діяльністю у статті 3 Господарського кодексу України розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

(35) Отже, для того, щоб мати вплив на економічну конкуренцію (спотворювати або загрожувати спотворенням конкуренції), допомога суб'єктові господарювання повинна стосуватися діяльності такого суб'єкта щодо виробництва товару (виконання робіт, надання послуг), який має вартісний характер і цінову визначеність та бере участь у господарському обороті на ринку.

(36) Послуги КП "ЦУІТ" щодо забезпечення функціонування та розвитку автоматизованих інформаційних систем Запорізької міської ради, надаються населенню безкоштовно, не реалізуються на ринку, у розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції", та не беруть участі в господарському обороті.

(37) Відповідно до інформації, наданої Виконавчим комітетом Запорізької міської ради, державна підтримка надається КП "ЦУІТ" виключно на виконання зазначених у Програмі "Цифрова стратегія міста на 2017 - 2020 роки" завдань. Перехресне субсидіювання виключено.

(38) Рахунки КП "ЦУІТ" розподілені: фінансова підтримка надходить на рахунки, відкриті в ГУДКСУ у Запорізькій області УДКСУ в Дніпровському районі міста Запоріжжя; фінансова допомога в частині капітальних видатків надходить на рахунок, відкритий у публічному акціонерному товаристві акціонерному банку "Укргазбанк"; кошти від комерційної діяльності підприємства зараховуються на рахунки, відкриті в ПАТ "ПУМБ".

(39) Як наслідок, підтримка у формі субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) щодо забезпечення функціонування та розвитку автоматизованих інформаційних систем Запорізької міської ради, що виділяється на підставі проекту рішення сесії Запорізької міської ради "Про внесення змін до Програми "Цифрова стратегія міста на 2017- 2020 роки", затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2016 N 24 (зі змінами), з 01.01.2017 по 31.12.2020 у сумі 100930,285 тис. грн, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04 березня 2016 року N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за N 501/28631, на підставі інформації, наданої Виконавчим комітетом Запорізької міської ради, Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що підтримка (фінансування) у формі субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) щодо забезпечення функціонування та розвитку автоматизованих інформаційних систем Запорізької міської ради, що виділяється на підставі проекту рішення сесії Запорізької міської ради "Про внесення змін до Програми "Цифрова стратегія міста на 2017 - 2020 роки", затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2016 N 24 (зі змінами), на період з 01.01.2017 по 31.12.2020 у сумі 100930,285 тис. грн, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею (Закон N 1555-VII).

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали