Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 7 червня 2018 року N 299-р

Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 05.06.2018 N 500-03/5207-п та повідомлення про нову державну допомогу, надіслане листом Управління житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області від 06.03.2018 N 05/192 (вх. N 147-ПДД від 27.03.2018) (далі - Повідомлення), яке було подано на виконання статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 04.04.2016 N 501/28631 (далі - Порядок 2-рп), встановив:

1. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ

1.1. Надавач підтримки

(1) Управління житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області (72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Чернишевського, 26, ідентифікаційний код юридичної особи 25490034).

1.2. Отримувач підтримки

(2) Комунальне підприємство "Житломасив" (72319, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Бєляєва, 18, ідентифікаційний код юридичної особи 32723194).

1.3. Мета (ціль) підтримки

(3) Метою (ціллю) підтримки є:

- проведення технічної експертизи ліфтів;

- капітальний ремонт ліфтів.

1.4. Очікуваний результат

(4) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів.

(5) Продовження строків служби об'єктів житлово-комунального господарства.

1.5. Форма підтримки

(6) Відшкодування видатків на капітальний ремонт ліфтів.

Ліфтове господарство міста має високий рівень зносу. За практичної відсутності заходів із заміни чи модернізації ліфтів зростає кількість ліфтів, технічний стан яких не дозволяє їх подальшу експлуатацію.

1.6. Обсяг підтримки

(7) Загальний обсяг підтримки - 1000,00 тис. грн.

1.7. Підстава для надання підтримки

(8) Рішення Мелітопольської міської ради Запорізької області від 29.11.2017 N 3/37 "Про затвердження міської програми "Капітальний ремонт ліфтів".

1.8. Тривалість підтримки

(9) З 01.01.2018 по 31.12.2018.

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

(10) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) (далі - Закон) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(11) Отже, державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(12) Статтею 78 Господарського кодексу України передбачено, що комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління. Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника - відповідної територіальної громади і виконує його функції у межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.

(13) Майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).

(14) Пунктом 2.1 Статуту комунального підприємства "Житломасив", затвердженого рішенням Мелітопольської міської ради N 7 від 15.12.2017 (далі - Статут), передбачено, що підприємство створено з метою підвищення ефективності утримання житлового фонду міської комунальної власності.

(15) У Статуті передбачено, що комунальне підприємство "Житломасив" належить до комунальної власності територіальної громади міста Мелітополя. Майно підприємства є власністю Мелітопольської міської ради.

(16) Згідно зі статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування України" до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить: організація благоустрою та здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів.

(17) Відповідно до статті 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" до повноважень сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів, зокрема, належить:

- затвердження місцевих програм та заходів з благоустрою населених пунктів;

- затвердження правил благоустрою територій населених пунктів;

- створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення спільно з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб);

- забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.

(18) Статтею 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначено, що:

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати підприємства для утримання об'єктів благоустрою державної та комунальної власності;

- підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання і своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи та організації;

- орган державної влади або орган місцевого самоврядування за поданням підприємства чи балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єкта благоустрою державної або комунальної власності на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Орган державної влади та орган місцевого самоврядування, підприємство та балансоутримувач несуть відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

(19) Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" фінансування місцевих програм з благоустрою населених пунктів проводиться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

(20) Відповідно до статті 25 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

(21) Відповідно до частини третьої статті 10 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (Закон N 2189-VIII) ціна послуги з управління багатоквартирним будинком включає витрати на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території і поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку.

(22) Згідно з додатком до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2018 N 869 (Постанова N 869), передбачено перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, до якого входить технічне обслуговування ліфтів.

(23) Відповідно до пункту першого Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 N 150 (далі - Примірний перелік), до утримання будинків, споруд та прибудинкових територій віднесено санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, освітлення, утримання ліфтів. Також пунктом другим Примірного переліку передбачено капітальний ремонт ліфтів.

(24) Пунктом другим Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспечиризації, затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.11.2006 N 369, встановлено, що вартість технічного обслуговування ліфтів не включає суми витрат на роботи з поточного та капітального ремонту, передбачені наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 N 150.

(25) Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України для здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

(26) Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів визначаються рішенням про місцевий бюджет відповідно до пунктів 2 і 3 частини другої статті 22 Бюджетного кодексу України. Управління житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради є головним розпорядником коштів міського бюджету, спрямованих на здійснення повноважень у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою міста.

3. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(27) Відповідно до статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) державна допомога суб'єктам господарювання - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(28) Відповідно до Положення про управління житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області, затвердженого рішенням Мелітопольської міської ради Запорізької області від 27.06.2014 N 6/5, основними завданнями комунального підприємства "Житломасив", зокрема, є:

- організація благоустрою міста, виконання функцій замовника з проектування, капітального та поточного ремонтів, обслуговування об'єктів благоустрою міста;

- координація діяльності підпорядкованих комунальних підприємств, які обслуговують об'єкти житлово-комунального господарства та благоустрою міста в межах повноважень, визначених законодавством.

(29) Відповідно до Статуту предметом діяльності комунального підприємства "Житломасив" є, зокрема:

- надання послуг з управління багатоквартирними будинками, утримання будинків, споруд, житлових комплексів або комплексів будинків і споруд та прибудинкових територій, інших житлово-комунальних послуг, ремонту приміщень, будинків і споруд;

- обслуговування ліфтів.

(30) Згідно зі статтею 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", економічна конкуренція (конкуренція) - це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. Ринок у свою чергу є сферою обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.

(31) Під господарською діяльністю у статті 3 Господарського кодексу розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

(32) Отже, для того, щоб мати вплив на економічну конкуренцію (спотворювати або загрожувати спотворенням конкуренції), допомога суб'єктові господарювання повинна стосуватися діяльності такого суб'єкта щодо виробництва товару (виконання робіт, надання послуг), який має вартісний характер і цінову визначеність та бере участь у господарському обороті на ринку.

(33) Послуги комунального підприємства "Житломасив" щодо капітального ремонту ліфтів фінансуються за рахунок місцевого бюджету, надаються населенню безкоштовно, не реалізуються на ринку, у розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції", та не беруть участі у господарському обороті.

(34) Відповідно до інформації, надісланої додатково до Повідомлення листом Управління житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради від 16.05.2018 N 05/365 (вх. N 5-01/5861 від 21.05.2018), ліфти, зазначені у Повідомленні, не використовуються для комерційної діяльності, а державна підтримка, яка надається в рамках міської програми "Капітальний ремонт ліфтів", буде використана виключно на послуги, пов'язані з проведенням технічної експертизи ліфтів та капітальний ремонт ліфтів, усі закупівлі для капітального ремонту ліфтів здійснюються через систему "Прозоро". Також Управління житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради додатково зазначило, що комунальне підприємство "Житломасив" не здійснює іншої господарської діяльності на комерційній основі.

(35) Отже, підтримка у формі відшкодування видатків на капітальний ремонт ліфтів, що виділяється на підставі міської програми "Капітальний ремонт ліфтів" для комунального підприємства "Житломасив", не буде спотворювати конкуренцію, а отже, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

(36) Разом з тим слід зазначити, що:

- фінансування комунального підприємства "Житломасив" за рахунок ресурсів держави повинне спрямовуватися лише на покриття витрат, які пов'язані з капітальним ремонтом ліфтів і в жодному разі не повинні покривати витрати на здійснення підприємницької діяльності;

- використання коштів державної підтримки комунального підприємства "Житломасив" на здійснення підприємницької діяльності може містити ознаки державної допомоги;

- комунальне підприємство "Житломасив" має забезпечити розподіл рахунків для обліку основного виду діяльності (капітального ремонту ліфтів) та додаткового (підприємницької діяльності).

(37) Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею (Закон N 1555-VII).

(38) Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII), пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2017 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631, на підставі інформації, наданої управлінням житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області, Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що підтримка у формі відшкодування видатків на капітальний ремонт ліфтів, що виділяється на підставі міської програми "Капітальний ремонт ліфтів", затвердженої рішенням Мелітопольської міської ради Запорізької області від 29.11.2017 N 3/37 для комунального підприємства "Житломасив" з 01.01.2018 по 31.12.2018 у сумі 1000,00 тис. грн, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

 

В. о. Голови Комітету

Н. Сидоренко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали