Додаткова копія: Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 15 листопада 2018 року N 640-р

Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від .11.2018 N 500-01/6151-п, повідомлення про нову державну допомогу Відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради б/н (вх. N 515 ПДД від 01.08.2018) та лист про надання додаткової інформації від 12.09.2018 N 480/04-23.2 (вх. N 5-01/11121 від 17.09.2018), що подано на виконання статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04 березня 2016 року N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за N 501/28631, встановив:

1. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ

(1) Відділом охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради б/н (вх. N 515-ПДД від 01.08.2018) подано повідомлення про нову державну допомогу (далі - Повідомлення) у порядку, передбаченому статтею 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

(2) Антимонопольним комітетом України листом від 15.08.2018 N 500-29/05-10491 (далі - Запит) залишено Повідомлення без руху і надано тридцятиденний строк для усунення недоліків та надання додаткової інформації.

(3) Листом від 12.09.2018 N 480/04-23.2 (вх. N 5-01/11121 від 17.09.2018) Відділом охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради надіслано додаткову інформацію до Повідомлення.

(4) Листом від 13.11.2018 N 625/04-23.2 (вх. N 5-01/13696 від 13.11.2018) Відділом охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради надіслано додаткову інформацію до Повідомлення (далі - Лист про додаткову інформацію).

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧІВ ПІДТРИМКИ

2.1. Надавач підтримки

(5) Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради (46002, м. Тернопіль, б-р Т. Шевченка, 1, ідентифікаційний код юридичної особи 02013188).

2.2. Отримувачі підтримки

(6) Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги" (46008, м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 2, ідентифікаційний код юридичної особи 02001297).

(7) Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська комунальна міська лікарня N 2" (46023, м. Тернопіль, вул. Купчинського, 14, ідентифікаційний код юридичної особи 05497361).

(8) Комунальне некомерційне підприємство "Міська комунальна лікарня N 3" (46027, м. Тернопіль, вул. Волинська, 40, ідентифікаційний код юридичної особи 02001334).

(9) Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня" (46002, м. Тернопіль, вул. Клінічна, 1а, ідентифікаційний код юридичної особи 04528442).

(10) Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" (46006, м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 4, ідентифікаційний код юридичної особи 38645610).

(11) Комунальне підприємство "Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр" Тернопільської міської ради (46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 47, ідентифікаційний код юридичної особи 40242851).

(12) Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська міська комунальна стоматологічна поліклініка" (46002, м. Тернопіль, вул. Генерала Романа Шухевича, 10, ідентифікаційний код юридичної особи 02001245).

(13) Комунальне некомерційне підприємство "Комунальна дитяча стоматологічна поліклініка" (46023, м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 1, ідентифікаційний код юридичної особи 01981218).

2.3. Мета (ціль) підтримки

(14) Метою (ціллю) підтримки є:

фінансування комунальних некомерційних підприємств, що надають медичну допомогу мешканцям міста Тернопіль відповідно до статті 49 Конституції України.

2.4. Очікуваний результат

(15) Поліпшення стану здоров'я населення, забезпечення потреб в ефективній, якісній, і доступній медико-санітарній допомозі. Підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я.

2.5. Форма підтримки

(16) Поточні та капітальні видатки.

2.6. Обсяг підтримки

(17) Загальний обсяг підтримки - 278026,9 тис. грн.

З них:

на 2019 рік - 148455,9 тис. грн;

на 2020 рік - 70374,3 тис. грн;

на 2021 рік - 59196,7 тис. грн.

2.7. Підстава для надання підтримки

(18) Проект Комплексної міської програми "Здоров'я тернополян" на 2019 - 2021 роки.

2.8. Тривалість підтримки

(19) З 01.01.2019 по 31.12.2021.

3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УМОВ НАДАННЯ ПІДТРИМКИ

(20) За інформацією, поданою у Повідомленні, підтримка комунальним некомерційним підприємствам (закладам охорони здоров'я) міста Тернополя передбачена для виконання Комплексної міської програми "Здоров'я тернополян" на 2019 - 2021 роки (далі - Програма охорони здоров'я).

(21) Основні завдання, передбачені Програмою охорони здоров'я:

- створення у місті Тернопіль системи медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові;

- збереження здоров'я тернополян у похилому віці, продовження активного довголіття;

- скорочення поширеності інфекційних захворювань, у тому числі соціально значимих;

- забезпечення медичної підтримки створення здорового і безпечного фізичного середовища в місті Тернопіль;

- покращення питань керівництва і забезпечення якості первинної медичної допомоги тощо;

- модернізація галузі охорони здоров'я, в тому числі шляхом впровадження інвестицій державно-приватного партнерства;

- досягнення рівноправності жителів міста Тернополя у питаннях охорони здоров'я.

(22) За інформацією, поданою у Повідомленні, підтримка спрямована комунальним некомерційним підприємствам (закладам охорони здоров'я) на забезпечення функціонування галузі охорони здоров'я міста Тернополя з метою надання медичної допомоги громадянам на безоплатній основі, що гарантовано статтею 49 Конституції України.

(23) Отримувачами підтримки виступають комунальні некомерційні підприємства (заклади охорони здоров'я) міста Тернополя, які відповідно до статутів є неприбутковими комунальними підприємствами, що перетворені шляхом зміни організаційно-правової форми.

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

4.1. Сфера охорони здоров'я

(24) Частиною третьою статті 49 Конституції України встановлено, що держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.

(25) Частиною другою статті 8 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" кожен громадянин має право на безоплатне отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров'я медичної допомоги, до якої належать:

- екстрена медична допомога;

- первинна медична допомога;

- вторинна (спеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

- третинна (високоспеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

- паліативна допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

(26) Відповідно до абзацу першого статті 18 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" фінансове забезпечення охорони здоров'я може здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, коштів юридичних та фізичних осіб, а також з інших джерел, не заборонених законом.

(27) Частиною першою статті 19 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" передбачено, що держава організує матеріально-технічне забезпечення охорони здоров'я в обсязі, необхідному для надання населенню гарантованого рівня медичної допомоги.

(28) Згідно з абзацом першим пункту 2 наказу Міністерства охорони здоров'я від 19.03.2018 N 504 "Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги" (Порядок N 504) надавач первинної медичної допомоги - заклад охорони здоров'я будь-якої організаційно-правової форми, в тому числі комунальні некомерційні підприємства, або фізичні особи - підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та забезпечують на її основі медичне обслуговування населення, безпосередньо пов'язане з наданням первинної медичної допомоги.

(29) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 2 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Закон N 2168-VIII) програма державних гарантій медичного обслуговування населення (програма медичних гарантій) - програма, що визначає перелік та обсяг медичних послуг (включаючи медичні вироби) та лікарських засобів, повну оплату надання яких пацієнтам держава гарантує за рахунок коштів Державного бюджету України згідно з тарифом, для профілактики, діагностики, лікування та реабілітації у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами.

(30) Частиною п'ятою статті 3 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Закон N 2168-VIII) встановлено, що органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції можуть фінансувати місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, зокрема щодо оновлення матеріально-технічної бази, капітального ремонту, реконструкції, підвищення оплати праці медичних працівників (програми "місцевих стимулів"), а також місцеві програми надання населенню медичних послуг, місцеві програми громадського здоров'я та інші програми в охороні здоров'я.

(31) Відповідно до частини першої статті 4 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Закон N 2168-VIII) у межах програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов'язаних з наданням:

- екстреної медичної допомоги;

- первинної медичної допомоги;

- вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;

- третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

- паліативної медичної допомоги;

- медичної реабілітації;

- медичної допомоги дітям до 16 років;

- медичної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

(32) Згідно з частиною першою статті 10 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Закон N 2168-VIII) для всієї території України встановлюються єдині тарифи оплати надання медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів, розміри реімбурсації лікарських засобів, які надаються пацієнтам за програмою медичних гарантій. Оплата згідно з тарифом гарантована всім надавачам медичних послуг відповідно до укладених з ними договорів про медичне обслуговування населення. До тарифів можуть застосовуватися коригувальні коефіцієнти, розміри та підстави застосування яких є єдиними для всієї території України.

(33) Частиною п'ятою статті 10 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Закон N 2168-VIII) визначено, що тариф сплачується Уповноваженим органом за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до програми медичних гарантій безпосередньо надавачам медичних послуг.

(34) Відповідно до частини першої Положення про Національну службу здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 N 1101 (Постанова N 1101), Національна служба здоров'я України (далі - НСЗУ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

(35) Водночас, згідно з частиною п'ятою статті 3 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Закон N 2168-VIII) органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції можуть фінансувати місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, зокрема, щодо оновлення матеріально-технічної бази, капітального ремонту, реконструкції, підвищення оплати праці медичних працівників (програми "місцевих стимулів"), а також місцеві програми надання населенню медичних послуг, місцеві програми громадського здоров'я та інші програми в охороні здоров'я.

(36) Відповідно до пункту 3 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України до видатків, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, належать видатки на охорону здоров'я, зокрема:

- первинну медичну допомогу (медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські і фельдшерські пункти, центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та інші заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу);

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, та місцеві програми надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги населенню;

- місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам або є об'єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних рад, і місцеві програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

(37) Частиною одинадцятою статті 10 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Закон N 2168-VIII) встановлено, що у закладах охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, які є надавачами медичних послуг за програмою медичних гарантій, обсяг платних медичних послуг, які не входять до програми медичних гарантій, може складати не більше 20 відсотків від обсягу всіх наданих послуг.

(38) При цьому пунктом 6 розділу IV Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Закон N 2168-VIII) встановлено, що частина одинадцята статті 10 (Закон N 2168-VIII) діє до 31 грудня 2024 року.

4.2. Ознаки державної допомоги

(39) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(40) Отже, державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

5. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(41) На підставі вищенаведеного, а також інформації та документів, наданих у Повідомленні, підтримка спрямована комунальним некомерційним підприємствам (закладам охорони здоров'я) Тернопільської міської ради, які надають безкоштовну медичну допомогу населенню міста Тернополя.

(42) За інформацією, поданою у Повідомленні, комунальні некомерційні підприємства (заклади охорони здоров'я) Тернопільської міської ради відповідно до статутів є неприбутковими комунальними підприємствами, що координуються Відділом охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради та діють з метою надання медичних послуг населенню міста Тернополя.

(43) Відповідно до статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) державна підтримка вважається державною допомогою, якщо така підтримка, крім відповідності іншим умовам, спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції. Відповідно до інформації, наданої у Повідомленні, комунальні некомерційні підприємства (заклади охорони здоров'я) Тернопільської міської ради надають переважно безкоштовні послуги населенню відповідно до статті 49 Конституції України.

(44) Разом з тим частиною третьою статті 49 Конституції України встановлено, що у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена.

(45) Крім того, відповідно до частини п'ятої статті 3 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Закон N 2168-VIII) органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції можуть фінансувати місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, зокрема щодо оновлення матеріально-технічної бази, капітального ремонту, реконструкції, підвищення оплати праці медичних працівників (програми "місцевих стимулів"), а також місцеві програми надання населенню медичних послуг, місцеві програми громадського здоров'я та інші програми в охороні здоров'я.

(46) При цьому пунктом 3 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України закріплено перелік видатків, які можуть фінансуватися за рахунок коштів місцевих бюджетів саме для підтримки комунальних закладів охорони здоров'я.

(47) Варто зазначити, що можливість підтримки приватних закладів охорони здоров'я бюджетним законодавством не передбачена.

(48) Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

(49) Частиною восьмою статті 18 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" встановлено, що заклади охорони здоров'я можуть використовувати для підвищення рівня якості медичного обслуговування населення кошти, отримані від юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено законом. Заклади охорони здоров'я встановлюють плату за послуги з медичного обслуговування, що надаються поза договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з головними розпорядниками бюджетних коштів, у порядку, встановленому законом.

(50) Разом з тим відповідно до частини одинадцятої статті 10 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Закон N 2168-VIII) у закладах охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, які є надавачами медичних послуг за програмою медичних гарантій, обсяг платних медичних послуг, які не входять до програми медичних гарантій, може складати не більше 20 відсотків від обсягу всіх наданих послуг. При цьому пунктом 6 розділу IV Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Закон N 2168-VIII) встановлено, що частина одинадцята статті 10 (Закон N 2168-VIII) діє до 31 грудня 2024 року.

(51) Тобто, діяльність комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Тернопільської міської ради щодо надання платних послуг законодавчо обмежена і не може перевищувати 20 відсотків від обсягу всіх наданих послуг та не може покривати усі операційні та капітальні витрати. Разом з тим зазначене законодавче положення діє до 31 грудня 2024 року.

(52) Отже, діяльність комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Тернопільської міської ради відповідно до законодавства здійснюється переважно на безкоштовній основі, не реалізується на ринку, у розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції", та не бере участі в господарському обороті у частині послуг, які надаються населенню безкоштовно та з метою забезпечення ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

(53) Як наслідок, підтримка за рахунок ресурсів держави та місцевих ресурсів комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров'я) Тернопільської міської ради, за умови, що обсяг платних послуг не буде перевищувати 20 відсотків обсягу усіх послуг підприємств, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

(54) Крім того, Відділом охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради Листом про додаткову інформацію повідомлено, що комунальні некомерційні підприємства (заклади охорони здоров'я) Тернопільської міської ради, що координуються Відділом охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради, обсяг платних медичних послуг не перевищує та не буде перевищувати 20 відсотків від обсягу всіх наданих послуг.

(55) Згідно з інформацією, наданою Листом про додаткову інформацію, обсяг платних послуг становить:

0,4 відсотка у комунального некомерційного підприємства "Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги";

2,6 відсотка у комунального некомерційного підприємства "Тернопільська комунальна міська лікарня N 2";

14,1 відсотка у комунального некомерційного підприємства "Міська комунальна лікарня N 3";

0,02 відсотка у комунального некомерційного підприємства "Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня";

0,2 відсотка у комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги";

11,0 відсотка у комунального підприємства "Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр" Тернопільської міської ради;

7,1 відсотка у комунального некомерційного підприємства "Тернопільська міська комунальна стоматологічна поліклініка";

4,8 відсотка у комунального некомерційного підприємства "Комунальна дитяча стоматологічна поліклініка".

(56) Разом з тим слід зазначити, що:

- у разі якщо обсяг платних послуг, які надаватимуть комунальні некомерційні підприємства (заклади охорони здоров'я) Тернопільської міської ради, перевищуватиме 20 відсотків обсягу усіх послуг, підтримка за рахунок ресурсів держави та місцевих ресурсів може містити ознаки державної допомоги;

- комунальні некомерційні підприємства (заклади охорони здоров'я) Тернопільської міської ради мають забезпечити розподіл рахунків для обліку основного виду діяльності (надання безкоштовних послуг населенню) та додаткової діяльності від надання платних послуг.

(57) Наведене в цьому рішенні обґрунтування та висновки застосовуються виключно для цілей застосування положень Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та не охоплюють правовідносини, що регулюються Законом України "Про захист економічної конкуренції".

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04 березня 2016 року N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за N 501/28631, на підставі інформації, наданої Відділом охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради, Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що підтримка (фінансування), яка передбачена проектом Комплексної міської програми "Здоров'я тернополян" на 2019 - 2021 роки комунальним некомерційним підприємствам (закладам охорони здоров'я) Тернопільської міської ради, що перелічені в пунктах 6 - 13 цього рішення, у формі поточних та капітальних видатків за рахунок коштів місцевого бюджету з 01.01.2019 по 31.12.2021, загальним обсягом - 278026,9 тис. грн, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

Зобов'язати Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради забезпечити розподіл рахунків комунальних некомерційних підприємств, що перелічені у пунктах 6 - 13 цього рішення для обліку основного виду діяльності (надання безкоштовних послуг населенню) та додаткової діяльності від надання платних послуг.

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею (Закон N 1555-VII).

 

В. о. Голови Комітету

М. Ніжнік
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали