Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 29 листопада 2018 року N 677-р

Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 28.11.2018 N 5-01/7026-п про розгляд повідомлення про нову державну допомогу, надісланого листами Департаменту житлового господарства Харківської міської ради від 17.09.2018 N 5532/0/90-18 (вх. N 805-ПДД від 21.09.2018) та від 03.10.2018 N 5903/0/90-18 (вх. N 5-01/12073 від 08.10.2018), яке було подано на виконання статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631, Департамент моніторингу і контролю державної допомоги, встановив:

1. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ

(1) Листами від 17.09.2018 N 5532/0/90-18 (вх. N 805-ПДД від 21.09.2018) та від 03.10.2018 N 5903/0/90-18 (вх. N 5-01/12073 від 08.10.2018) Департаментом житлового господарства Харківської міської ради відповідно до статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) було подано повідомлення про нову державну допомогу (далі - Повідомлення).

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ

2.1. Надавач підтримки

(2) Департамент житлового господарства Харківської міської ради (61003, м. Харків, майдан Конституції, 16, ідентифікаційний код юридичної особи 03366078).

2.2. Отримувач підтримки

(3) Комунальне спеціалізоване підприємство "Інженерні мережі" (далі - КСП "Інженерні мережі) (61202, м. Харків, просп. Перемоги, 50-б, ідентифікаційний код юридичної особи 37577078).

2.3. Мета (ціль) підтримки

(4) Метою (ціллю) підтримки є:

- сприяння окремим видам господарської діяльності.

2.4. Очікуваний результат

(5) Забезпечення надійної та безперебійної роботи внутрішньобудинкових мереж у житловому фонді, а саме, поліпшення санітарно-технічного стану сміттєпроводів та сміттєприймальних камер, поліпшення експлуатаційних якостей нежитлових будівель.

2.5. Підстава для надання підтримки

(6) Закон України "Про благоустрій населених пунктів".

(7) Закон України "Про місцеве самоврядування".

(8) Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2014 роки, затверджена рішенням Харківської міської ради від 27.10.2010 N 328/10 (зі змінами) в редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 N 1166/18 "Про внесення змін до "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2020 роки" (далі - Програма).

2.6. Форма підтримки

(9) Субсидії та капітальні трансферти на виплату заробітної плати, сплату податків і зборів на заробітну плату, здійснення комплексу робіт з поточного ремонту сміттєпроводів та сміттєприймальних камер, поточного та капітального ремонту нежитлового фонду, переданого в господарське відання КСП "Інженерні мережі", укріплення матеріально-технічної бази, а саме: придбання дизель-генератора, автопідіймача телескопічного та придбання спеціалізованих автомобілів для забезпечення пересування робітників.

2.7. Обсяг підтримки

(10) Загальний обсяг підтримки - 79330,5 тис. грн.

З них:

2011 рік - 9,4 тис. грн;

2012 - 2014 роки - кошти з бюджету не виділялися;

2015 рік - 1000,0 тис. грн;

2016 рік - 2472,7 тис. грн;

2017 рік - 8800,9 тис. грн;

2018 рік - 13597,0 тис. грн;

2019 рік - 26090,5 тис. грн;

2020 рік - 27360,0 тис. грн.

2.8. Тривалість підтримки

(11) З 01.01.2011 по 31.12.2020.

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

(12) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) (далі - Закон) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(13) Отже, державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(14) Відповідно до частини другої статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) терміни "суб'єкт господарювання", "товар", "економічна конкуренція (конкуренція)" вживаються у Законі (Закон N 1555-VII) у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".

(15) Статтею 78 Господарського кодексу України передбачено, що комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.

(16) Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника - відповідної територіальної громади і виконує його функції у межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.

(17) Майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).

(18) Пунктом 3.1 Статуту КСП "Інженерні мережі", затвердженого рішенням Харківської міської ради від 14.02.2018 (в новій редакції) (далі - Статут), передбачено, що підприємство створено з метою забезпечення надійної та безперебійної роботи внутрішньобудинкових інженерних мереж.

(19) У Статуті передбачено, що КСП "Інженерні мережі" належить до комунальної власності територіальної громади міста Харкова. Майно підприємства є власністю Харківської міської ради.

(20) Згідно зі статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування України" до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить: організація благоустрою та здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів.

(21) Відповідно до статті 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" до повноважень сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів, зокрема, належить:

- затвердження місцевих програм та заходів з благоустрою населених пунктів;

- затвердження правил благоустрою територій населених пунктів;

- створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення спільно з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб);

- забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.

(22) Статтею 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначено, що:

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати підприємства для утримання об'єктів благоустрою державної та комунальної власності;

- підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання і своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи та організації;

- орган державної влади або орган місцевого самоврядування за поданням підприємства чи балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єкта благоустрою державної або комунальної власності на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Орган державної влади та орган місцевого самоврядування, підприємство та балансоутримувач несуть відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

(23) Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" фінансування місцевих програм з благоустрою населених пунктів проводиться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

(24) Відповідно до статті 25 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

(25) Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України для здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

4. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(26) Відповідно статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) державна допомога суб'єктам господарювання - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(27) Відповідно до Положення про Департамент житлового господарства Харківської міської ради, затвердженого рішенням Харківської міської ради від 20.11.2015 N 7/15, його основними завданнями, зокрема, є:

- реалізація державної політики розвитку житлового господарства щодо питань експлуатації та ремонту житла, благоустрою прибудинкової території, виконання ремонтно-будівельних робіт;

- організація управління об'єктами житлового господарства, які перебувають у комунальній власності, забезпечення їх належного утримання й ефективної експлуатації.

(28) Відповідно до Програми КСП "Інженерні мережі" як балансоутримувач комунального майна міста Харкова на балансі утримує 5266 одиниць систем сміттєвидалення житлових будинків, що потребують проведення поточного ремонту, та нежитлова будівля розташована за адресою: просп. Перемоги, 50-б.

(29) Разом з тим, відповідно до зазначеної в Повідомленні інформації, КСП "Інженерні мережі" у 2018 - 2020 роках планує за рахунок бюджетних коштів здійснити безоплатні послуги для населення з ремонту сміттєпроводів: ремонт дверей, встановлення дверей, встановлення замків, ремонт стволів, ремонт ковшів, а також поточний та капітальний ремонт нежитлового фонду, переданого в господарське відання КСП "Інженерні мережі", та придбання спеціалізованих автомобілів для забезпечення пересування робітників, які виконують ремонтні роботи по місту.

(30) Водночас, надавач у Повідомленні зазначив інформацію, що придбання спеціалізованих автотранспортних засобів та обладнання довгострокового користування, а саме: придбання дизель генератора, автопідіймача телескопічного та придбання спеціалізованих автомобілів для забезпечення пересування робітників буде використовуватися виключно для виконання робіт на безоплатній основі.

(31) Відповідно до зазначеної в Повідомленні інформації, непроведення або несвоєчасне проведення поточного ремонту систем сміттєвидалення житлових будинків може призвести до їх руйнування та до бактеріологічних і епізоотичних наслідків, які можуть спричинити загрозу здоров'ю мешканців житлових будинків комунальної власності територіальної громади міста Харкова.

(32) Пунктом 3.2 Статуту КСП "Інженерні мережі" передбачено, що предметом діяльності підприємства є експлуатація та утримання в належному стані внутрішньобудинкових інженерних мереж, проведення поточного та капітального ремонтів внутрішньобудинкових інженерних мереж, здійснення планових та позачергових оглядів внутрішньобудинкових інженерних мереж, з метою запобіганню виникненню аварійних ситуацій.

(33) Підтримка (фінансування), що надається з міського бюджету КСП "Інженерні мережі", використовується виключно на заходи, передбачені Програмою, а саме, на роботи з проведення поточного ремонту систем сміттєвидалення житлових будинків та поточного й капітального ремонту нежитлових приміщень, що перебувають на балансі підприємства, та не є комерційною діяльністю та надаються населенню міста на безоплатній основі.

(34) Відповідно до інформації, наданої додатково до Повідомлення, тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій встановлений рішенням Виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.12.2011 N 893 (зі змінами), не включає витрати на утримання сміттєпроводів та сміттєприймальних камер.

(35) За інформацією, зазначеною в Повідомленні, рахунки КСП "Інженерні мережі" розподілено щодо видів діяльності та перехресне субсидіювання виключене.

(36) Відповідно до статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) державна підтримка вважається державною допомогою, якщо така підтримка, крім відповідності іншим умовам, спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(37) Згідно зі статтею 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", економічна конкуренція (конкуренція) - це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. Ринок у свою чергу є сферою обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.

(38) Під господарською діяльністю у статті 3 Господарського кодексу України розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

(39) Отже, для того, щоб мати вплив на економічну конкуренцію (спотворювати або загрожувати спотворенням конкуренції), допомога суб'єктові господарювання повинна стосуватися діяльності такого суб'єкта щодо виробництва товару (виконання робіт, надання послуг), який має вартісний характер і цінову визначеність та бере участь у господарському обороті на ринку.

(40) Послуги КСП "Інженерні мережі" Харківської міської ради, яке створене з метою реалізації самоврядних повноважень (функцій) органів місцевого самоврядування, із забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з проведення поточного ремонту систем сміттєвидалення житлових будинків, поточного та капітального ремонту нежитлових приміщень, що перебувають на балансі підприємства, що надаються населенню безкоштовно, не реалізуються на ринку, у розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції", та не беруть участі у господарському обороті.

(41) Як наслідок, підтримка у формі субсидії та капітальних трансфертів для КСП "Інженерні мережі", що виділяється на підставі Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2014 роки, затверджена рішенням Харківської міської ради від 27.10.2010 N 328/10 (зі змінами) в редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 N 1166/18 "Про внесення змін до "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2020 роки" на період з 01.01.2011 по 31.12.2020 у сумі 79330,5 тис. грн, не спотворює і не може спотворювати економічну конкуренцію, а отже, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII)

(42) Разом з тим слід зазначити, що:

- державне фінансування КСП "Інженерні мережі" повинне спрямовуватися лише на покриття витрат, які пов'язані із здійсненням заходів із проведення поточного ремонту систем сміттєвидалення житлових будинків, поточного та капітального ремонту нежитлових приміщень, що перебувають на балансі підприємства, та в жодному разі не повинні покривати витрати на здійснення комерційної діяльності;

- використання коштів державної підтримки КСП "Інженерні мережі" на здійснення комерційної діяльності може містити ознаки державної допомоги;

- придбана техніка за рахунок державних коштів має бути використана виключно для здійснення безоплатних послуг для населення.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04 березня 2017 року N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за N 501/28631, на підставі інформації, наданої Департаментом житлового господарства Харківської міської ради, Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що підтримка (фінансування) у формі субсидії та капітальних трансфертів для здійснення заходів із проведення поточного ремонту систем сміттєвидалення житлових будинків, поточного та капітального ремонту нежитлових приміщень, що виділяється на підставі Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2014 роки, затверджена рішенням Харківської міської ради від 27.10.2010 N 328/10 (зі змінами) в редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 N 1166/18 "Про внесення змін до "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2020 роки" комунальному спеціалізованому підприємству "Інженерні мережі" на період з 01.01.2011 по 31.12.2020 у сумі 79330,5 тис. грн, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею (Закон N 1555-VII).

 

В. о. Голови Комітету

М. Ніжнік
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали