Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 27 вересня 2018 року N 516-р

Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

Антимонопольний комітет України, розглянувши подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 20.09.2018 N 500-01/3742-п, повідомлення про нову державну допомогу, надіслане листом Державного управління справами від 13.07.2018 N 02-01/16/1407 (вх. N 397-ПДД від 18.07.2018) (далі - Повідомлення), яке було подано на виконання статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII), за формою, що передбачена Додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631 (далі - Порядок 2-рп), встановив:

1. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ

1.1. НАДАВАЧ ПІДТРИМКИ

(1) Державне управління справами (01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, ідентифікаційний код юридичної особи 0037256).

1.2. ОТРИМУВАЧ ПІДТРИМКИ

(2) Державне авіаційне підприємство "Україна" (далі - ДАП "Україна") (08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 2, ідентифікаційний код юридичної особи 25196197).

(3) ДАП "Україна" створено Указом Президента України від 15.07.97 N 644 "Про Державне авіаційне підприємство "Україна".

(4) Відповідно до статті 1 Статуту Державного авіаційного підприємства "Україна", затвердженого розпорядженням Керівника Державного управління справами від 22.05.2006 N 179 (далі - Статут ДАП "Україна"), ДАП "Україна" засноване на державній власності та підпорядковане Державному управлінню справами відповідно до Указу Президента України від 21.08.2000 N 995/2000.

1.3. МЕТА (ЦІЛЬ) ПІДТРИМКИ

(5) Метою (ціллю) підтримки є:

- сприяння окремим видам господарської діяльності.

1.4. ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

(6) Забезпечення діяльності ДАП "Україна" для виконання спеціальних функцій - організація, забезпечення та виконання повітряних перевезень спеціальними рейсами вищих посадових осіб та офіційних делегацій України й інших держав в Україні та за її межами.

1.5. ФОРМА ПІДТРИМКИ

(7) Поточні та капітальні трансферти.

1.6. ОБСЯГ ПІДТРИМКИ

(8) Загальний обсяг підтримки - 278523,0 тис. грн.

1.7. ПІДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ ПІДТРИМКИ

(9) Бюджетна програма код програмної класифікації видатків та кредитування 0301010 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України".

(10) Положення про організацію, виконання та забезпечення повітряних перевезень вищих посадових осіб, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 N 270.

(11) Положення про Державне авіаційне підприємство "Україна", затверджене розпорядженням Глави Адміністрації Президента України від 18.08.97 N 48 (далі - Положення про Державне авіаційне підприємство "Україна").

(12) Розпорядження Керівника Державного управління справами від 03.01.2018 N 1 "Про делегування у 2018 році повноважень на здійснення відповідних заходів, передбачених окремими бюджетними програмами, підприємствам (організаціям) - одержувачам бюджетних коштів (далі - Розпорядження Керівника Державного управління справами від 03.01.2018 N 1).

1.8. ТРИВАЛІСТЬ ПІДТРИМКИ

(13) 01.01.2019 - 31.12.2019.

2. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОГРАМИ

(14) Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 N 270 ДАП "Україна" є авіаційним перевізником з виконання літерних рейсів.

(15) Згідно з пунктом 2 Положення про Державне авіаційне підприємство "Україна", ДАП "Україна", яке створено відповідно до Указу Президента України від 15.07.97 N 644 "Про державне авіаційне підприємство "Україна", виконує функції повітряного (авіаційного) перевізника офіційних делегацій, посадових осіб України та іноземних держав.

(16) Указом Президента України від 21.08.2000 N 995/2000 "Про Державне авіаційне підприємство "Україна", з метою вдосконалення організації повітряних перевезень офіційних делегацій, вищих посадових осіб України та іноземних держав ДАП "Україна" підпорядковано Державному управлінню справами.

(17) Відповідно до пункту 1.1 розпорядження Керівника Державного управління справами від 03.01.2018 N 1, ДАП "Україна" делеговано повноваження на здійснення відповідних заходів, передбачених бюджетною програмою КПКВК 0301010 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України".

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

(18) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) (далі - Закон) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(19) Державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(20) Відповідно до частини другої статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) терміни "суб'єкт господарювання", "товар", "економічна конкуренція (конкуренція)" вживаються у Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".

(21) Згідно зі статтею 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", економічна конкуренція (конкуренція) - це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. Ринок у свою чергу є сферою обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.

4. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(22) Відповідно до пункту 2.1.1 Статуту ДАП "Україна" авіапідприємство створено з метою організації, забезпечення та виконання повітряних перевезень спеціальними рейсами вищих посадових осіб та офіційних делегацій України й інших держав у межах України та за її кордонами з дотриманням вимог та правил, що передбачені у відповідних нормативних документах.

(23) Пунктом 7.4 Статуту ДАП "Україна" передбачено, що авіапідприємство зобов'язане приймати та виконувати доведені до нього в установленому порядку державні замовлення і державні завдання, враховувати їх при формуванні виробничої програми, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів, а також складати і виконувати річний та з поквартальною розбивкою фінансовий план на кожен наступний рік.

(24) Відповідно до пункту 4 Положення про Державне авіаційне підприємство "Україна", у зв'язку із здійсненням функції, передбаченої пунктом 2 Положення, ДАП "Україна":

- організовує, забезпечує та виконує повітряні (авіаційні) перевезення спеціальними рейсами офіційних делегацій, вищих посадових осіб України, іноземних держав у межах повітряного простору України та за його межами;

- організовує та проводить заходи, спрямовані на якісне виконання встановлених вимог щодо порядку допуску авіаційного персоналу та інших осіб для виконання робіт з організації та виконання спеціальних рейсів;

- взаємодіє з Управлінням державної охорони України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Міністерством оборони України та іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань забезпечення безпеки членів офіційних делегацій, вищих посадових осіб України та іноземних держав;

- аналізує практику застосування нормативних актів з питань організації та забезпечення повітряних (авіаційних) перевезень офіційних делегацій, вищих посадових осіб України, іноземних держав, розробляє та подає на розгляд Главі Адміністрації Президента України пропозиції щодо вдосконалення цих актів.

(25) Пунктом 5 Положення про Державне авіаційне підприємство "Україна" встановлено, що організація та виконання повітряних (авіаційних) перевезень спеціальними рейсами здійснюється за дорученням Глави Адміністрації Президента України; на замовлення органів державної влади з укладанням відповідних договорів за погодженням з Главою Адміністрації Президента України.

(26) Згідно з пунктом 14 Положення про Державне авіаційне підприємство "Україна" утримання і розвиток ДАП "Україна" в частині, пов'язаній з організацією та забезпеченням ним спеціальних рейсів, здійснюється за рахунок Державного бюджету України.

(27) Фінансова підтримка ДАП "Україна", що надається відповідно бюджетної програми КПКВК 0301010 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України", спрямована на покриття витрат, пов'язаних з реалізацією ДАП "Україна" покладених зобов'язань щодо організації, забезпечення та виконання повітряних перевезень спеціальними рейсами вищих посадових осіб та офіційних делегацій України й інших держав.

(28) Відповідно до Повідомлення обсяг підтримки, що надається ДАП "Україна", становить 278523,0 тис. грн., а саме:

- заробітна плата та нарахування на неї - 178915,2 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 2661,8 тис. грн.;

- інші поточні видатки - 96946,0 тис. грн.

(29) За інформацією, наданою в Повідомленні, рахунки ДАП "Україна" розподілено за видами діяльності:

- рахунок у Бориспільському управлінні Казначейства для отримання та використання бюджетних асигнувань з державного бюджету;

- банківський рахунок у публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") для проведення розрахунків з господарської діяльності підприємства.

(30) Враховуючи викладене, на ДАП "Україна", відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 N 270, Положення про державне авіаційне підприємство "Україна" та розпорядження Керівника Державного управління справами від 03.01.2018 N 1, покладено виключні зобов'язання щодо здійснення діяльності, пов'язаної з повітряним перевезенням вищих посадових осіб, що у свою чергу виключає можливість здійснення аналогічної діяльності іншими суб'єктами господарювання.

(31) Відповідно до статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) державна підтримка вважається державною допомогою, якщо така підтримка, крім відповідності іншим умовам, спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(32) Підтримка (фінансування), що надається Державним управлінням справами, з Державного бюджету України ДАП "Україна" використовується виключно на покриття витрат, пов'язаних із організацією та забезпеченням ним спеціальних рейсів, а отже заходи державної підтримки ДАП "Україна", не спотворюватимуть конкуренцію та не міститимуть ознак державної допомоги.

(33) Як наслідок, підтримка у формі субсидій, капітальних та поточних трансфертів, що надається ДАП "Україна", не спотворює і не може спотворювати економічну конкуренцію, а відтак не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

(34) Разом з тим слід зазначити, що:

- державне фінансування повинне спрямовуватися лише на покриття витрат, які пов'язані з реалізацією ДАП "Україна" зобов'язань, покладених на нього як на авіаційного перевізника з виконання літерних рейсів;

- використання коштів державної підтримки ДАП "Україна" на здійснення комерційної діяльності може містити ознаки державної допомоги.

(35) Експертами проекту технічної допомоги Європейського Співтовариства "Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги" підтримано зазначену позицію листом від 21.09.2018 N SESAR2018/09-12.

(36) Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 4 березня 2017 року N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 квітня 2016 року за N 501/28631, на підставі інформації, наданої Державним управлінням справами, Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що підтримка (фінансування), яку буде надавати Державне управління справами, відповідно до бюджетної програми КПКВК 0301010 "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України" Державному авіаційному підприємству "Україна" з метою організації, забезпечення та виконання повітряних перевезень спеціальними рейсами вищих посадових осіб та офіційних делегацій України й інших держав у межах України та за її кордонами у формі субсидій, поточних та капітальних трансфертів, обсягом 278523,0 тис. грн., не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею.

 

В. о. Голови Комітету

М. Ніжнік
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали