Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 18 травня 2018 року N 243-р

Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 17.05.2018 N 500-01/101-п та повідомлення про нову державну допомогу, надіслане листом Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради (далі - Управління) від 23.02.2018 N 01-11/60 (вх. N 99-ПДД від 06.03.2018), яке було подано на виконання статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631 (далі - Порядок 2-рп), встановив:

1. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ

(1) Листом від 23.02.2018 N 01-11/60 (вх. N 99-ПДД від 06.03.2018) Управлінням житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради відповідно до пункту 2 розділу 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) було подано повідомлення про нову державну допомогу (далі - Повідомлення).

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ

2.1. НАДАВАЧ ПІДТРИМКИ

(2) Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради (22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 10, ідентифікаційний код юридичної особи 26287105).

2.2. ОТРИМУВАЧІ ПІДТРИМКИ

2.2.1. Отримувач-1

(3) Комунальне підприємство "Хмільниккомунсервіс" (далі - КП "Хмільниккомунсервіс") (22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Пушкіна, 107-а, ідентифікаційний код юридичної особи 32505648).

(4) Відповідно до пункту 1.1 розділу 1 Статуту КП "Хмільниккомунсервіс", затвердженого рішенням Хмільницької міської ради від 30.11.2016 N 618, КП "Хмільниккомунсервіс" є власністю територіальної громади, управління якою здійснює Хмільницька міська рада або орган, нею уповноважений.

2.2.2. Отримувач-2

(5) Комунальне підприємство "Хмільницька житлово-експлуатаційна контора" (далі - КП "Хмільницька ЖЕК") (22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Чайковського, 17, ідентифікаційний код юридичної особи 13300838).

(6) Відповідно до пункту 1.1 розділу 1 Статуту КП "Хмільницька ЖЕК", затвердженого рішенням 32-ої сесії 7-го скликання Хмільницької міської ради від 10.03.2017, КП "Хмільницька ЖЕК" є власністю територіальної громади, управління якою здійснює Хмільницька міська рада або орган, нею уповноважений.

2.3. МЕТА (ЦІЛЬ) ПІДТРИМКИ

(7) Метою (ціллю) підтримки є:

- сприяння окремим видам господарської діяльності.

2.4. ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

(8) Належне отримання і відповідний ремонт об'єктів та елементів благоустрою, житлового фонду багатоповерхових будинків міста Хмільника.

2.5. ФОРМА ПІДТРИМКИ

(9) Субсидії.

(10) Фінансування комунальних підприємств здійснюється шляхом:

- перерахування коштів на рахунок в Державній казначейській службі України виключно на підставі укладеного договору про виконання робіт, послуг, актів виконаних робіт тощо;

- здійснення закупівель згідно із Законом України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII) (якщо сума виконання заходу підпадає під дію Закону України "Про публічні закупівлі");

- здійснення допорогових закупівель (згідно із Порядком застосування системи електронних закупівель при допорогових закупівлях комунальними підприємствами, установами та організаціями, виконавчими органами міської ради - розпорядниками бюджетних коштів, затвердженого рішенням Виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 26.07.2017).

2.6. ОБСЯГ ПІДТРИМКИ

(11) Загальний обсяг підтримки - 11869,207 тис. грн.

2.7. ПІДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ ПІДТРИМКИ

(12) Рішення 45-ої сесії 7-го скликання Хмільницької міської ради від 08.12.2017 N 1254 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 рік".

(13) Проект рішення Хмільницької міської ради "Про внесення змін до міської Програми житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 рік".

2.8. ТРИВАЛІСТЬ ПІДТРИМКИ

(14) 01.01.2018 - 31.12.2018.

3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОГРАМИ

(15) Метою Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 рік (далі - Програма) є реалізація заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою міста, покращення умов проживання мешканців міста, забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності людини, озеленення міста, забезпечення сталого розвитку та задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і державних стандартів.

(16) Заходами Програми, які виконує КП "Хмільниккомунсервіс", є, зокрема:

- санітарна очистка та прибирання вулиць міста;

- проведення робіт з ремонту й утримання об'єктів та елементів благоустрою міста;

- вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ;

- утримання мереж зовнішнього освітлення;

- проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев;

- проведення робіт з посіву газонної трави на зелених зонах міста;

- капітальний ремонт громадської вбиральні в міському парку ім. Т. Г. Шевченка у м. Хмільник;

- регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною, тощо.

(17) Заходами Програми, які виконує КП "Хмільницька ЖЕК", є:

- проведення технічної інвентаризації та паспортизації дитячих майданчиків;

- експертне обстеження пасажирських ліфтів.

(18) Відповідно до листа Управління про надання додаткової інформації від 16.05.2018 N 01-11-162 (далі - Лист), діяльність у межах цільових програм, зокрема Програми, здійснюється КП "Хмільниккомунсервіс" та КП "Хмільницька ЖЕК" на безоплатній основі для населення міста Хмільника.

(19) За рахунок місцевого бюджету фінансується діяльність, яку здійснює КП "Хмільниккомунсервіс" та КП "Хмільницька ЖЕК" в межах Програми та фінансування спрямовується на виконання заходів цієї Програми, тобто на виконання функцій, покладених на комунальні підприємства як на балансоутримувачів об'єктів благоустрою та житлового фонду багатоповерхових будинків.

(20) Згідно з Листом Управління, державна допомога, спрямована на фінансування діяльності КП "Хмільниккомунсервіс" та КП "Хмільницька ЖЕК", що здійснюється на платній основі, не надається.

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

(21) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) (далі - Закон) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(22) Отже, державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(23) Відповідно до частини другої статті 1 Закону (Закон N 1555-VII), терміни "суб'єкт господарювання", "товар", "економічна конкуренція (конкуренція)" вживаються у Законі (Закон N 1555-VII) у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".

(24) Згідно зі статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування України" до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить організація благоустрою населених пунктів.

(25) Відповідно до статті 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" до повноважень сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів, зокрема, належить:

- затвердження місцевих програм та заходів з благоустрою населених пунктів;

- затвердження правил благоустрою територій населених пунктів;

- створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення спільно з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб);

- забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.

(26) Відповідно до статті 1 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

(27) Згідно зі статтею 13 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" до об'єктів благоустрою населених пунктів належать, зокрема:

1) території загального користування:

- парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

- майдани, площі, бульвари, проспекти;

- вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

- інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населеного пункту.

(28) Відповідно до статті 21 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" елементами (частинами) об'єктів благоустрою є, зокрема:

- покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

- зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

- будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

- засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

- технічні засоби регулювання дорожнього руху;

- будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

- обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;

- інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

(29) Згідно зі статтею 22 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній території населеного пункту (мікрорайон, квартал, парк, бульвар, вулиця, провулок, узвіз тощо) комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, покращання її естетичного вигляду.

(30) Статтею 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначено, що:

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати підприємства для утримання об'єктів благоустрою державної та комунальної власності;

- підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання і своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи та організації;

- орган державної влади або орган місцевого самоврядування за поданням підприємства чи балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єкта благоустрою державної або комунальної власності на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів.

Орган державної влади та орган місцевого самоврядування, підприємство та балансоутримувач несуть відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

(31) Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" фінансування місцевих програм з благоустрою населених пунктів проводиться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

(32) Пунктом 2.1 розділу 2 Статуту КП "Хмільниккомунсервіс", затвердженого рішенням Хмільницької міської ради N 618 від 30.11.2016, передбачено, що підприємство створено з метою задоволення громадської необхідності в роботах та послугах житлово-комунального господарства, зокрема виконання робіт з благоустрою та санітарної очистки території міста, облаштування та ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць, озеленення.

(33) Пунктом 3.2 розділу 3 Статуту КП "Хмільниккомунсервіс" передбачено, що КП "Хмільниккомунсервіс" є власністю територіальної громади, управління якою здійснює Хмільницька міська рада.

(34) Майно, що закріплено за підприємством, є комунальною власністю територіальної громади: основні засоби належать підприємству на правах користування, майно - на правах повного господарського відання.

(35) Відповідно до пункту 2.1 Статуту комунального підприємства "Хмільницька ЖЕК", затвердженого рішенням 32-ої сесії 7-го скликання Хмільницької міської ради від 10.03.2017, передбачено, що підприємство створене з ціллю найбільш повного обліку та експлуатації житлового фонду міської ради.

(36) Пунктом 3.1 Статуту КП "Хмільницька ЖЕК" майно, що закріплене за підприємством, є власністю територіальної громади м. Хмільника, управління якою здійснює Орган правління майном. Основні засоби належать підприємству на правах користування, інше майно - на правах повного господарського відання.

5. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(37) На підставі вищенаведеного, а також інформації та документів, наданих у Повідомленні, отримувачами підтримки є комунальні підприємства, які є власністю територіальної громади, управління якою здійснює Хмільницька міська рада або орган, нею уповноважений.

(38) Відповідно до інформації, зазначеної у Повідомленні, заходи, передбачені Програмою, здійснюються комунальними підприємствами як балансоутримувачами об'єктів та елементів благоустрою та створені Хмільницькою міською радою для виконання функцій органів місцевого самоврядування із забезпечення громади міста такими послугами.

(39) За інформацією, зазначеною у Повідомленні, прибутку від виконання заходів Програми отримувачі не отримують.

(40) Фінансування отримувачів здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок в Державній казначейській службі України виключно на підставі укладеного договору про виконання робіт, послуг, актів виконаних робіт тощо, здійснення закупівель згідно із Законом України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII) (якщо сума виконання заходу підпадає під дію Закону України "Про публічні закупівлі") та/або здійснення допорогових закупівель.

(41) Відповідно до статті 1 Закону (Закон N 1555-VII), однією з ознак державної допомоги є спотворення або загроза спотворення економічної конкуренції допомогою, яка надається суб'єктові господарювання.

(42) Згідно зі статтею 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", економічна конкуренція (конкуренція) - це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. Ринок, у свою чергу, є сферою обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.

(43) Під господарською діяльністю у статті 3 Господарського кодексу України розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

(44) Отже, для того, щоб мати вплив на економічну конкуренцію (спотворювати або загрожувати спотворенням конкуренції), допомога суб'єктові господарювання повинна стосуватися діяльності такого суб'єкта щодо виробництва товару (виконання робіт, надання послуг), який має вартісний характер і цінову визначеність та бере участь у господарському обороті на ринку.

(45) Послуги КП "Хмільниккомунсервіс" та КП "Хмільницька ЖЕК", які створені на підставі закону з метою реалізації самоврядних повноважень (функцій) органів місцевого самоврядування з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою міста Хмільника, що є об'єктами загального користування, надаються населенню безкоштовно, не реалізуються на ринку, у розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції", та не беруть участі у господарському обороті.

(46) Як наслідок, підтримка у формі субсидії, на виконання заходів з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою та житлового фонду багатоповерхових будинків міста Хмільника, що передбачена рішенням 45-ої сесії 7-го скликання Хмільницької міської ради від 08.12.2017 N 1254 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 рік" та проектом рішення Хмільницької міської ради "Про внесення змін до міської Програми житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 рік" для КП "Хмільниккомунсервіс" та КП "Хмільницька ЖЕК" з 01.01.2018 по 31.12.2018 у сумі 11869,207 тис. грн, не спотворює і не може спотворювати економічну конкуренцію, а відтак, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

(47) Разом з тим слід зазначити, що:

- державне фінансування КП "Хмільниккомунсервіс" та КП "Хмільницька ЖЕК" повинне спрямовуватися лише на покриття витрат, які пов'язані з утриманням та поточним ремонтом об'єктів благоустрою та житлового фонду багатоповерхових будинків міста Хмільника, і в жодному разі не повинні покривати витрати на здійснення підприємницької діяльності;

- використання коштів державної підтримки КП "Хмільниккомунсервіс" та КП "Хмільницька ЖЕК" на здійснення підприємницької діяльності може містити ознаки державної допомоги;

- КП "Хмільниккомунсервіс" та КП "Хмільницька ЖЕК" мають забезпечити розподіл рахунків для обліку основного виду діяльності (утримання та обслуговування об'єктів благоустрою та житлового фонду багатоповерхових будинків) та додаткового (підприємницької діяльності).

(48) Відповідно до частини десятої статті 11 Закону (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею (Закон N 1555-VII).

(49) Експертами проекту технічної допомоги Європейського Співтовариства "Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги" підтримано зазначену позицію листом від 27.04.2018 N SESAR2018/04-13.

(50) Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 4 березня (Розпорядження N 2-рп) 2017 року N 2-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 4 квітня 2016 року за N 501/28631, на підставі інформації, наданої Управлінням житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що підтримка (фінансування), яку буде надавати Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради відповідно до рішення 45-ої сесії 7-го скликання Хмільницької міської ради від 08.12.2017 N 1254 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 рік" та проекту рішення Хмільницької міської ради "Про внесення змін до міської Програми житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 рік" комунальному підприємству "Хмільниккомунсервіс" та комунальному підприємству "Хмільницька житлово-експлуатаційна контора" у формі субсидій для забезпечення заходів у межах Програми у 2018 році в сумі 11869,207 тис. грн, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею (Закон N 1555-VII).

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали