Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 17 грудня 2018 року N 734-р

Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 10.12.2018 N 5-01/7061-п про розгляд повідомлення про нову державну допомогу, надісланого листами Департаменту інфраструктури міста Виконкому Криворізької міської ради б/н (вх. N 838-ПДД від 08.10.2018) та від 26.11.2018 N 6/20/7628 (вх. N 5-01/14415 від 28.11.2018), яке було подано на виконання статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631, Департамент моніторингу і контролю державної допомоги встановив:

1. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ

(1) Листами б/н (вх. N 838-ПДД від 08.10.2018) та від 26.11.2018 N 6/20/7628 (вх. N 5-01/14415 від 28.11.2018) Департаментом інфраструктури міста Виконкому Криворізької міської ради відповідно до статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) було подано повідомлення про нову державну допомогу (далі - Повідомлення).

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ

2.1. Надавач підтримки

(2) Департамент розвитку інфраструктури міста Виконкому Криворізької міської ради (50101, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., пл. Молодіжна, 1, ідентифікаційний код юридичної особи 03364234).

2.2. Отримувач підтримки

(3) Комунальне підприємство "Парк культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького" Криворізької міської ради" (далі - КП "Парк культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького" КМР") (50006, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., вул. Вадима Гурова, 6. 1 В, ідентифікаційний код юридичної особи 38658739).

2.3. Мета (ціль) підтримки

Метою (ціллю) підтримки є:
сприяння окремим видам господарської діяльності;
збереження паркового середовища;
створення сприятливих умов для масового відпочинку та оздоровлення в паркових зонах мешканців та гостей міста, їх змістовного, повноцінного дозвілля, розваг та створення належних санітарно-гігієнічних умов у зоні відпочинку.

2.4. Очікуваний результат

(4) Поліпшення стану благоустрою території парку, створення кращих умов для активного відпочинку та дозвілля, використання сучасних передових ідей ландшафтного дизайну на основі наявного зеленого масиву з використанням усіх особливостей ландшафту.

2.5. Підстава для надання підтримки

(5) Закон України "Про благоустрій населених пунктів".

(6) Закон України "Про місцеве самоврядування".

(7) "Програма розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017 - 2019 років", затверджена рішенням Криворізької міської ради від 21.12.2016 N 1208 (зі змінами).

2.6. Форма підтримки

(8) Субсидії та капітальні трансферти для здійснення комплексу заходів з утримання території парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького.

2.7. Обсяг підтримки

(9) Загальний обсяг підтримки - 27913458,53 грн.

З них:

2017 рік - 3413458,53 грн;

2018 рік - 13000000,00 грн;

2019 рік - 11500000,00 грн.

2.8. Тривалість підтримки

(10) З 01.01.2017 по 31.12.2019.

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

3.1. Ознаки державної допомоги

(11) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) (далі - Закон) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(12) Державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;
- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(13) Відповідно до частини другої статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) терміни "суб'єкт господарювання", "товар", "економічна конкуренція (конкуренція)" вживаються у Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".

(14) Відповідно до частини другої статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) терміни "суб'єкт господарювання", "товар", "економічна конкуренція (конкуренція)" вживаються у Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".

(15) Статтею 78 Господарського кодексу України передбачено, що комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.

(16) Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника - відповідної територіальної громади і виконує його функції у межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.

(17) Майно комунального унітарного підприємства перебуває в комунальній власності й закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).

(18) У Статуті, затвердженому наказом управління комунальної власності міста Виконкому Криворізької міської ради від 11.09.2018 N 112 (далі - Статут), передбачено, що КП "Парк культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького" КМР" належить до комунальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу. Майно підприємства є власністю Криворізької міської ради.

3.2. Благоустрій як об'єкт державної допомоги

(19) Згідно зі статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування України" до відання власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить організація благоустрою та здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів.

(20) Відповідно до статті 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" до повноважень сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів, зокрема, належить:

- затвердження місцевих програм та заходів із благоустрою населених пунктів;

- затвердження правил благоустрою територій населених пунктів;

- створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення спільно з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб);

- забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів із благоустрою населених пунктів;

- організація місць відпочинку для населення.

(21) Відповідно до частини першої статті 13 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" до об'єктів благоустрою населених пунктів, зокрема, належать: території загального користування: парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; пам'ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі; кладовища; інші території загального користування; прибудинкові території.

(22) Відповідно до частини першої статті 21 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" елементами (частинами) об'єктів благоустрою є, зокрема: покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон, доріжок, зелені насадження в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування; комплекси та об'єкти монументального мистецтва, декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади; малі архітектурні форми, будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків.

(23) Згідно зі статтею 22 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній території населеного пункту (мікрорайон, квартал, парк, бульвар, вулиця, провулок, узвіз тощо) комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, покращення її естетичного вигляду.

(24) Статтею 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначено, що:

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати підприємства для утримання об'єктів благоустрою державної та комунальної власності;

- підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання і своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи та організації;

- орган державної влади або орган місцевого самоврядування за поданням підприємства чи балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єкта благоустрою державної або комунальної власності на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Орган державної влади та орган місцевого самоврядування, підприємство та балансоутримувач несуть відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

(25) Відповідно до пункту "и" статті 21 Закону України "Про відходи" органи місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами забезпечують ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ.

(26) Крім того, державна підтримка буде використана виключно на безперебійне та якісне виконання заходів, які забезпечують утримання парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького. Звернення від інших підприємств щодо можливості виконання відповідних робіт не отримувались.

(27) Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" фінансування місцевих програм з благоустрою населених пунктів проводиться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

4. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(28) На підставі наведеного, а також інформації та документів, наданих у Повідомленні, отримувачем підтримки є комунальне підприємство, яке є власністю територіальної громади, управління якою здійснює Криворізька міська рада.

(29) Відповідно до Статуту КП "Парк культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького" КМР" предметом діяльності підприємства є:

- організація утримання парків, скверів, алей;

- виконання робіт зі створення нових зелених насаджень, їх ландшафтної реконструкції, впорядкування парків та скверів;

- надання послуг з озеленення: поточне утримання зелених насаджень, здійснення робіт із поточного та капітального ремонту об'єктів благоустрою зеленого господарства, утворення нових об'єктів озеленення організаціям, юридичним особам, населенню;

- виконання ремонтних робіт та робіт із озеленення населених пунктів.

(30) Відповідно до зазначеної в Повідомленні інформації кошти з бюджету будуть використовуватися на покриття таких витрат: оплата праці; нарахування на оплату праці; придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; оплата комунальних послуг; придбання обладнання і предметів довгострокового користування; виконання робіт із капітального ремонту та реконструкції об'єктів, які перебувають на балансі КП "Парк культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького" КМР.

(31) Разом з тим відповідно до зазначеної в Повідомленні інформації КП "Парк культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького" КМР" планує за рахунок бюджетних коштів придбати предмети, матеріали, обладнання, інвентар, а саме: пально-мастильні матеріали, господарський інвентар, матеріали для засобів малої механізації, лакофарбні матеріали, урни, лавки, спецодяг, мотоножиці, бензопили, висоторізи, мотоблок, обладнання та елементи дитячого спортивного майданчика, системи поливу території парку, мотокоси, автопідіймач.

(32) Також КП "Парк культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького" КМР" планує здійснити роботи з капітального ремонту, реконструкції об'єктів, що перебувають на балансі підприємства, а саме, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення парку культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького від вул. Святогеоргіївська до набережної зони.

(33) Водночас надавач у Повідомленні зазначив, що КП "Парк культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького" КМР" здійснює свою діяльність, яка пов'язана з утриманням території парку культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького, та надає послуги населенню, які є безкоштовними. Разом з тим вхід на територію парку для всіх відвідувачів є безкоштовним та на території парку комерційна або будь-яка інша діяльність не здійснюється.

(34) За інформацією, наданою в Повідомленні, рахунки КП "Парк культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького" КМР" розподілено щодо видів діяльності та перехресне субсидіювання виключене.

(35) Підтримка (фінансування), що надається з міського бюджету КП "Парк культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького" КМР", використовується виключно на роботи з утримання території парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького, які не є комерційною діяльністю та надаються населенню міста на безоплатній основі.

(36) Статтею 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" до повноважень міських рад, зокрема, належить створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення спільно з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб).

(37) Відповідно до статті 1 Закону (Закон N 1555-VII) однією з ознак державної допомоги є спотворення або загроза спотворення економічної конкуренції допомогою, яка надається суб'єктові господарювання.

(38) Згідно зі статтею 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" економічна конкуренція (конкуренція) - це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. Ринок у свою чергу є сферою обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.

(39) Під господарською діяльністю у статті 3 Господарського кодексу України розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

(40) Отже, для того, щоб мати вплив на економічну конкуренцію (спотворювати або загрожувати спотворенням конкуренції), допомога суб'єктові господарювання повинна стосуватися діяльності такого суб'єкта щодо виробництва товару (виконання робіт, надання послуг), який має вартісний характер і цінову визначеність та бере участь у господарському обороті на ринку.

(41) Послуги КП "Парк культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького" КМР", яке створене з метою реалізації самоврядних повноважень (функцій) органів місцевого самоврядування, із забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з утримання території парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького, що надаються населенню безкоштовно, не реалізуються на ринку, у розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції", та не беруть участі у господарському обороті.

(42) Як наслідок, підтримка у формі субсидії та капітальних трансфертів для КП "Парк культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького" КМР", що виділяється на підставі Програми розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017 - 2019 років, затвердженої рішенням Криворізької міської ради від 21.12.2016 N 1208 (зі змінами) на період з 01.01.2017 по 31.12.2019 у сумі 27913458,53 грн, не спотворює і не може спотворювати економічну конкуренцію, отже, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

(43) Разом з тим слід зазначити, що:

державне фінансування КП "Парк культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького" КМР" повинне спрямовуватися лише на покриття витрат, які пов'язані зі здійсненням заходів з утримання території парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького, та в жодному разі не повинне покривати витрати на здійснення комерційної діяльності;

використання коштів державної підтримки КП "Парк культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького" КМР" на здійснення комерційної діяльності може містити ознаки державної допомоги.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04 березня 2016 року N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за N 501/28631, на підставі інформації, наданої Департаментом розвитку інфраструктури міста Виконкому Криворізької міської ради, Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що підтримка (фінансування) у формі субсидії та капітальних трансфертів для здійснення заходів з утримання території парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького, що виділяється на підставі "Програми розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017 - 2019 років", затвердженої рішенням Криворізької міської ради від 21.12.2016 N 1208 (зі змінами) комунальному підприємству "Парк культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького" Криворізької міської ради" на період з 01.01.2017 по 31.12.2019 у сумі 27913458,53 грн, не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею (Закон N 1555-VII).

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали