Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 2 липня 2019 року N 468-р

Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 01.07.2019 N 500-01/4197-п та повідомлення про нову державну допомогу, яке надійшло на Портал державної допомоги за реєстраційним номером у базі даних 21215 (вх. N 219-ПДД від 03.04.2019) (далі - Повідомлення), яке було подано на виконання статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04.03.2016 N 2-рп (Розпорядження N 2-рп) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2016 за N 501/28631, встановив:

1. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(1) На Портал державної допомоги за реєстраційним номером у базі даних 21215 (вх. N 219-ПДД від 03.04.2019) Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією відповідно до статті 9 Закону (Закон N 1555-VII) було подано повідомлення про нову державну допомогу.

(2) Листом Комітету від 15.04.2019 N 500-29/05-4995 Повідомлення було залишено без руху та запитано додаткову інформацію.

(3) Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією на Портал державної допомоги за реєстраційним номером у базі даних 21667 (вх. N 307-ПДД від 06.05.2019) надано додаткову інформацію до Повідомлення.

(4) Листом від 25.06.2019 N 103/45-3741 (вх. N 8-01/7366 від 25.06.2019) Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією було надано додаткову інформацію.

1.1. Надавач підтримки

(5) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (місцезнаходження: 02094, бульв. Праці, буд. 1/1, м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 37203257).

1.2. Отримувач підтримки

(6) Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва" (далі - КП "КК з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва") (місцезнаходження: 01021, вул. Челябінська, буд. 9-г, м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 39606435).

1.3. Мета (ціль) підтримки

(7) Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

1.4. Очікуваний результат

(8) Забезпечення ефективного управління, належного утримання житлового та нежитлового фонду, утримання прибудинкових територій, об'єктів благоустрою.

1.5. Форма підтримки

(9) Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям).

1.6. Обсяг підтримки

(10) Загальний обсяг підтримки - 438554160 грн.

З них:

2016 рік - 46877400 грн;

2017 рік - 99613200 грн;

2018 рік - 77369500 грн;

2019 рік - 56994060 грн;

2020 рік - 157700000 грн.

1.7. Підстава для надання підтримки

(11) Закон України "Про благоустрій населених пунктів".

(12) Рішення Київської міської ради I сесії VIII скликання від 17.03.2016 N 232/232 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки" (Програма N 232/232).

(13) Рішення Київської міської ради VII сесії VIII скликання від 20.12.2018 N 56/6107 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 N 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва" (Рішення N 56/6107) (далі - Рішення).

1.8. Тривалість підтримки

(14) З 01.01.2016 по 31.12.2020.

2. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОГРАМИ

(15) Відповідно до пункту 1.1 Статуту, КП "КК з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва" створено рішенням Київської міської ради від 09.10.2014 N 270/270 "Про удосконалення структури управління житлово-комунальним господарством міста Києва" (Рішення N 270/270), засновано на комунальній власності територіальної громади міста Києва та віднесено до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

(16) Пунктом 2 Рішення (Рішення N 56/6107) передбачається проведення робіт із:

- капітальних ремонтів, технічного переоснащення ліфтів та ліфтового обладнання, з них 5 % - кошти співвласників будинку;

- капітального ремонту покрівлі, з них 10 % - кошти співвласників будинку;

- заміни огороджувальних конструкцій (вхідні групи, вікна в місцях загального користування тощо), з них 30 % - кошти співвласників будинку;

- реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення інженерних мереж (у тому числі насосні), з них 15 % - кошти співвласників будинку;

- утеплення фасаду, з них 30 % - кошти співвласників будинку;

- реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення інженерних мереж (у тому числі ІТП), з них 30 % - кошти співвласників будинку;

- інші роботи спільного майна багатоквартирного будинку, з них 30 % - кошти співвласників будинку.

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

(17) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону (Закон N 1555-VII), державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(18) Отже, державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

(а) підтримка надається суб'єкту господарювання;

(б) державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

(в) підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

(г) підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(19) Відповідно до частини другої статті 1 Закону (Закон N 1555-VII), терміни "суб'єкт господарювання", "товар", "економічна конкуренція (конкуренція)" вживаються у Законі (Закон N 1555-VII) у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".

(20) Згідно зі статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування України" до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить організація благоустрою населених пунктів.

(21) Відповідно до пункту 9 статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування України" участь в організації та фінансуванні капітальних ремонтів житлових будинків, капітальних ремонтів майна, що перебуває у спільній власності співвласників багатоквартирного будинку, в межах бюджетних програм, визначених за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради.

(22) Відповідно до статті 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" до повноважень сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів, зокрема, належить:

(а) затвердження місцевих програм та заходів з благоустрою населених пунктів;

(б) затвердження правил благоустрою територій населених пунктів;

(в) створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення спільно з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб);

(г) забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.

(23) Статтею 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначено, що:

(а) органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть утворювати підприємства для утримання об'єктів благоустрою державної та комунальної власності;

(б) підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання і своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи та організації;

(в) орган державної влади або орган місцевого самоврядування за поданням підприємства чи балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єкта благоустрою державної або комунальної власності на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Орган державної влади та орган місцевого самоврядування, підприємство та балансоутримувач несуть відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

(24) Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" фінансування місцевих програм з благоустрою населених пунктів проводиться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

(25) Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів.

(26) Відповідно статті 22 Бюджетного кодексу України: для здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

(27) Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів визначаються рішенням про місцевий бюджет відповідно до пунктів 2 і 3 частини другої статті 22 Бюджетного кодексу України.

4. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(28) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону (Закон N 1555-VII), державна допомога - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(29) Згідно з пунктом 2.1 Статуту КП "КК з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва" (далі - Статут), підприємство створено з метою забезпечення ефективного управління, належного утримання житлового та нежитлового фонду, утримання прибудинкових територій, об'єктів благоустрою.

(30) Пунктом 1.1 Статуту власником КП "КК з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва" є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада.

(31) У пункті 4.3 Статуту встановлено, що майно підприємства належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та закріплене за ним на праві господарського відання.

(32) Тарифи на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.07.2017 N 668. За інформацією, наданою в Повідомленні та листі з додатковою інформацією, до зазначеного тарифу не включено витрати, на які виділяється державна підтримка.

(33) Згідно зі статтею 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", економічна конкуренція (конкуренція) - це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. Ринок, у свою чергу, є сферою обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.

(34) Під господарською діяльністю у статті 3 Господарського кодексу України розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

(35) Отже, для того щоб мати вплив на економічну конкуренцію (спотворювати або загрожувати спотворенням конкуренції), допомога суб'єктові господарювання повинна стосуватися діяльності такого суб'єкта щодо виробництва товару (виконання робіт, надання послуг), який має вартісний характер і цінову визначеність та бере участь у господарському обороті на ринку.

(36) Відповідно до наданої інформації, державна підтримка надається КП "КК з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва" на виконання робіт капітального ремонту об'єктів житлового господарства, що надаються населенню безкоштовно, а саме: експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, облаштування ігрових майданчиків, облаштування спортивних майданчиків, облаштування контейнерних майданчиків для сміття, капітальний ремонт зливоприймальних мереж, капітальний ремонт фасадів, капітальний ремонт покрівель, заміна вікон, капітальний ремонт вхідних груп, капітальний ремонт сходових клітин, капітальний ремонт електричних мереж / електрощитових, капітальний ремонт інженерних мереж, капітальний ремонт квартир, капітальний ремонт балконів, утеплення фасадів, капітальний ремонт місць загального користування, громадські проєкти-переможці конкурсу, влаштування системи відеоспостереження, капітальний ремонт житлового фонду (70/30), громадського проєкту N 157 "Утеплення дитячого клубу "Успіх" на Азербайджанській, 8-а", забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (капітальний ремонт ліфтів).

(37) Послуги КП "КК з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва" щодо виконання робіт із капітального ремонту об'єктів житлового господарства для населення безкоштовно не реалізуються на ринку, у розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції", та не беруть участі у господарському обороті.

(38) Виконання робіт із капітального ремонту об'єктів житлового господарства буде здійснюватись згідно з договорами на виконання робіт, які будуть укладені з підрядними організаціями за результатами проведеної процедури закупівлі через систему "ProZorro", згідно із Законом України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII).

(39) Відповідно до наявної в Комітеті інформації, бюджетні кошти, які передбачені в розпорядженнях виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), замовник використовує тільки на цілі, які визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями, винагорода замовнику робіт не передбачена.

(40) Відповідно до наявної в Комітеті інформації КП "КК з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва" здійснює ведення окремих рахунків, належний розподіл доходів та витрат, які запобігають витрачанню державних коштів на інші витрати господарської діяльності.

(41) Відповідно до наявної інформації, фінансова підтримка КП "КК з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва" на покриття видатків, які пов'язані з наданням платних послуг, не надається.

(42) Як наслідок, підтримка КП "КК з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва" у формі капітальних трансфертів підприємствам, установам, на виконання робіт із капітального ремонту об'єктів житлового господарства на період з 01.01.2016 по 31.12.2020 обсягом 438554160 грн, не спотворює і не може спотворювати економічну конкуренцію, а отже, не є державною допомогою відповідно до Закону (Закон N 1555-VII).

(43) Наведені в цьому рішенні обґрунтування та висновки застосовуються виключно для цілей застосування положень Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та не охоплюють правовідносин, що регулюються Законом України "Про захист економічної конкуренції".

(44) Разом з тим слід зазначити, що:

(а) державне фінансування КП "КК з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва" повинно спрямовуватися лише на покриття витрат, які пов'язані з виконанням робіт із капітального ремонту об'єктів житлового господарства, і в жодному разі не повинно покривати витрати на здійснення підприємницької діяльності;

(б) використання коштів державної підтримки комунальним підприємством "КК з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва" на здійснення підприємницької діяльності може містити ознаки державної допомоги.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04 березня 2016 року N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за N 501/28631 (із змінами, внесеними розпорядженням Антимонопольного комітету України від 13 вересня 2018 року N 18-рп (Розпорядження N 18-рп), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 листопада 2018 року за N 1337/32789), на підставі інформації, наданої Дніпровською районною в м. Києві державною адміністрацією, Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що підтримка (фінансування), яку надає Дніпровська районна в м. Києві державна адміністрація, відповідно до рішення Київської міської ради VII сесії VIII скликання від 20.12.2018 N 56/6107 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 N 780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва" (Рішення N 56/6107), у формі капітальних трансфертів підприємствам, установам, організаціям щодо виконання робіт із капітального ремонту об'єктів житлового господарства в період з 01.01.2016 по 31.12.2020 обсягом 438554160 гривень комунальному підприємству "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва", не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею (Закон N 1555-VII).

 

В. о. Голови Комітету

М. Ніжнік
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали