АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

від 20 квітня 2011 року

20 квітня 2011 року колегія суддів судової палати в цивільних справах апеляційного суду Київської області в складі: головуючого -, суддів -, при секретарі -, розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за апеляційною скаргою Комунального підприємства ХХХХХХ міської ради Київської області "ХХХХтепломережа" на рішення ХХХХ міськрайонного суду Київської області від 2 грудня 2010 року в справі за позовом П. І. Б. до Комунального підприємства ХХХХХ міської ради Київської області "ХХХХтепломережа" про визнання права на оплату послуг за тарифами, встановленими для фізичних осіб, та зобов'язання здійснити перерахунок оплати за теплопостачання.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, пояснення сторін, вивчивши матеріали цивільної справи, доводи апеляційної скарги, колегія суддів встановила:

П. І. Б. звернулася до ХХХХ міськрайонного суду Київської області з вказаним позовом, мотивуючи його тим, що вона є власником нежитлового приміщення N 3 по вул. Хххх в м. Хххх Київської області, де вона здійснює нотаріальну діяльність, оскільки є приватним нотаріусом. Між нею та відповідачем 01.10.2009 року укладено договір на постачання та споживання теплової енергії, відповідно до якого відповідач надає їй послуги за тарифами, встановленими органами місцевого самоврядування для юридичних осіб, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання. Оскільки вона не відноситься до суб'єктів господарювання, то звернулася до відповідача щодо питання перерахунку оплати за надані послуги, в чому їй було відмовлено. В зв'язку з чим вона вимушена звертатися до суду з даною позовною заявою, яку просила задовольнити та визнати за нею право на оплату послуг з теплопостачання в приміщенні N 3 по вул. Хххх, в м. Хххх Київської області за тарифами, встановленими для фізичних осіб, зобов'язати відповідача здійснити перерахунок оплати за надані послуги, починаючи з 01.10.2009 року по цей час.

В судовому засіданні позивачка уточнила свої позовні вимоги та просила суд визнати за нею право на оплату за споживання теплової енергії в приміщенні N 3 по вул. Хххх в м. Хххх Київської області за тарифами, встановленими для фізичних осіб, відповідно до додатка N 1 до рішення Хххх міської ради Київської області від 24.02.2009 року, зобов'язати відповідача здійснити перерахунок за оплачені послуги з постачання теплової енергії в приміщенні N 3 по вул. Хххх в м. Хххх Київської області за тарифами, встановленими для фізичних осіб, відповідно до додатка N 1 до рішення виконкому ХХХХ міської ради Київської області від 24.02.2009 року, починаючи з 01.10.2009 року по 30.11.2010 року.

Рішенням ХХХХ міськрайонного суду Київської області від 02.12.2010 року позов задоволено.

Не погоджуючись з вказаним рішенням, Комунальне підприємство ХХХХ міської ради Київської області "ХХХХ тепломережа" оскаржило його в апеляційному порядку. В апеляційній скарзі просило рішення суду першої інстанції скасувати, ухвалити по справі нове рішення про відмову ШБ в задоволенні позовних вимог. Зазначило, що рішення ХХХХ міськрайонного суду Київської області від 2 грудня 2010 року ухвалене з порушенням норм матеріального та процесуального права, висновки суду не відповідають дійним обставинам справи, судом неповно з'ясовано обставини, що мають значення для справи.

Апеляційна скарга Комунального підприємства ХХХХ міської ради Київської області "ХХХХ-тепломережа" не підлягає задоволенню з таких підстав.

Судом встановлено, що П. І. Б. є приватним нотаріусом ХХХХ міського нотаріального округу Київської області, що підтверджується копією свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю від ХХ.ХХ.2003 року за N ХХ та копією реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності від ХХ.ХХ.2003 року за N ХХ і вона є власником нежилого приміщення N 3 в житловому будинку по вул. Хххх в місті Хххх Київської області, площею 30,9 кв. м, що вбачається з копії свідоцтва про право власності на нерухоме майно від ХХ.ХХ.2003 року та копії витягу з реєстру про реєстрацію права власності на нерухоме майно ХХХХ МБТІ, етанолі на ХХ.ХХ.2003 року.

За вказаною вище адресою знаходиться її робоче місце, де вона здійснює приватну нотаріальну діяльність.

01.10.2009 року між позивачкою та відповідачем - Комунальним підприємством ХХХХ міської ради Київської області "ХХХХтепломережа" було укладено договір на постачання та споживання теплової енергії N 1111, копія якого є в матеріалах справи, і з цього часу відповідачем нараховується позивачці оплата за послуги з теплопостачання за тарифами на теплову енергію, встановленими для юридичних осіб, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання, відповідно до додатка N 2 до рішення виконавчого комітету ХХХХ міської ради Київської області N 67 від 24.02 2009 року "Про тарифи на комунальні послуги-опалення та підігрів холодної води для споживачів міста Хххх", чого не заперечували в суді сторони по справі.

Згідно зі ст. 3 Закону України "Про нотаріат" нотаріус не може перебувати в штаті інших державних, приватних та громадських підприємств і організацій, займатися підприємницькою і посередницькою діяльністю, а також виконувати іншу роботу, крім тієї, яка передбачена абзацом другим статті 4 цього Закону, а також викладацької і наукової у вільний від роботи час.

Виходячи з викладеного, колегія суддів вважає що ХХХХ міськрайонний суд Київської області прийшов до правильного висновку про те, що приватний нотаріус не має права займатися підприємницькою діяльністю і він не є суб'єктом підприємницької діяльності.

Про те, що приватний нотаріус не є суб'єктом підприємницької діяльності, свідчить і встановлений Законом України "Про нотаріат" спеціальний порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності.

Відповідно до рішення виконавчого комітету ХХХХ міської ради Київської області N 67 від 24.02.2009 року було визначено два види тарифів на теплову енергію для споживачів: для фізичних осіб, для юридичних осіб та інших суб'єктів господарювання за будинки житлового фонду та для юридичних осіб, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання.

Законом України "Про нотаріат" та іншими нормативно-правовими актами встановлено певні вимоги щодо організації роботи приватного нотаріуса.

Згідно зі ст. 25 Закону України "Про нотаріат" приватний нотаріус повинен мати своє робоче місце в межах нотаріального округу, а відповідно до ст. 52 цього Закону, використовувати у своїй роботі реєстри для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальні свідоцтва та посвідчувальні написи на правочинах і нотаріально засвідчуваних документах за встановленими формами.

Відповідно до Положення про вимоги до робочого місця приватного нотаріуса та здійснення контролю за їх дотриманням, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.06.98 року N 36/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.06.98 року за N 376/2816, приміщення, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, має складатися з двох і більше кімнат, належати нотаріусу на праві власності або бути орендованим.

Як встановлено судом, позивачка як приватний нотаріус має своє робоче місце - приміщення N 3 в будинку N __ по вул. Хххх в місті Хххх Київської області.

Діюче законодавство не містить норм, які б визначали розмір тарифів на комунальні послуги саме для приватних нотаріусів.

А тому є правильним висновок ХХХХ міськрайонного суду Київської області про те, що позивачка повинна вносити оплату за теплову енергію за тарифами, встановленими органами місцевого самоврядування для категорії споживачів - фізичних осіб, для юридичних осіб та інших суб'єктів господарювання за будинки житлового фонду, згідно з додатком N 1 до наведеного вище рішення, а тому застосування відповідачем тарифів для нарахування позивачці оплати за спожиту теплову енергію, встановлених для юридичних осіб, згідно з додатком N 2 до вказаного рішення виконкому, є необгрунтованим, оскільки судом достовірно встановлено, що П. І. Б. не є суб'єктом господарювання, не займається підприємницькою діяльністю, послуги з теплопостачання отримує для підтримання належного температурного режиму в належному їй приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса.

Оскільки позовні вимоги позивачки в частині визнання за нею права на оплату за споживання теплової енергії за тарифами, встановленими для фізичних осіб, є обґрунтованими, то суд першої інстанції обгрунтовано задовольнив її позовні вимоги в цій частині.

Є також обґрунтованим висновок ХХХХ міськрайонного суду Київської області про задоволення позовних вимог позивачки і в частині зобов'язання відповідача провести перерахунок П. І. Б. за надані послуги по постачанню теплової енергії за тарифами за вказаний в позовній заяві період, встановленими додатком N 1 до рішення виконавчого комітету ХХХХ міської ради Київської області, оскільки вона повністю оплатила відповідачу послуги з теплопостачання за тарифами, встановленими для юридичних осіб, про що свідчить довідка про відсутність у неї заборгованості за спожиту теплову енергію.

Посилання відповідача в апеляційній скарзі на те, що рішення ХХХХ суду Київської області від 2 грудня 2010 року ухвалене з порушенням норм матеріального і процесуального права, висновки суду не відповідають дійсним обставинам справи, судом не повно з'ясовано обставини, що мають значення для справи, є безпідставними оскільки спростовуються доказами, які є в матеріалах справи.

Перевіряючи законність та обґрунтованість рішення ХХХХ міськрайонного суду Київської області від 2 грудня 2010 року в межах доводів апеляційної скарги, вимог, заявлених у суді першої інстанції, колегія не вбачає підстав для його скасування та задоволення апеляційної скарги Комунального підприємства ХХХХХ міської ради Київської області "ХХХХтепломережа".

Керуючись ст. ст. 307, 308, 313, 314, 315, 317, 319 ЦПК України колегія суддів, ухвалила:

Апеляційну скаргу Комунального підприємства ХХХХ міської ради Київської області "ХХХХтепломережа" відхилити.

Рішення ХХХХ міськрайонного суду Київської області від 2 грудня 2010 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку протягом двадцяти днів до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

 

Головуючий

 

Судді:

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали